PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

PAZARLAMA PROGRAMI

Tarihçe;

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü 2008 yılında Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümünün yeniden yapılanması sonucunda kurulmuştur. 2016 yılından itibaren FORD OTOSAN A.Ş Gölcük Fabrikası ile İşyerinde Mesleki Eğitim (İME) programını sürdürmektedir. Öğrenciler Lojistik ve Satış İşlemleri üzerine pratik eğitim almaktadır. Bölüm halen birinci öğretim programları ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.2017 yılından itibaren II.öğretimi sonlandırılmıştır.

Vizyon;

Yeni satış teknikleri ile İlkelerinin görsel ve uygulamalı olarak verildiği, ticari ahlakın, tüketici hak ve hukunun korunmasını ön plana çıkaran nitelikli ve kaliteli pazarlama eğitimi vermektir., dürüst ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Misyon;

Ticari ahlak ve ilkelerini benimsemiş, tüketici hak ve hukuna saygılı, dürüst ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

YÖNETİM

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hacer PİR

Bölüm Başkan Yardımcıları: Öğr. Gör. Tayfun KONAK

Pazarlama Koordinatörü: Öğr. Gör. Simin YAZICI

Bölüm Sekreteri: Hayrettin GÖKALP

AKADEMİK

Dr. Öğr. Üyesi Hacer PİR

Öğr. Gör. Tayfun KONAK

Öğr. Gör. Simin YAZICI

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors