DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

DIŞ TİCARET PROGRAMI

Tarihçe;

Dış Ticaret Bölümü 2008 yılında Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümünün yeniden yapılanması sonucunda kurulmuştur. 2016 Yılından itibaren FORD OTOSAN A.Ş Gölcük Fabrikası ile İşyerinde Mesleki Eğitim (İME) programını sürdürmektedir. Öğrenciler Lojistik ve Gümrük İşlemleri üzerine pratik eğitim almaktadır. Bölüm halen Dış Ticaret Proğramı birinci ve ikinci öğretim programları ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Vizyon;

Uluslararası ticaretin işleyişine uygun, teorik eğitimin pratik eğitim ve görsel materyaller ile desteklendiği, gümrük mevzuatı, serbest bölgeler ve transfer işlemleri konusunda yetkinliği arttıracak, yabancı dille desteklenmiş eğitimi modelini uygulamaktır.

Misyon;

Uluslararası işletmelerin ihtiyaç duyduğu ticari ahlak ve hukuk ilkelerine hakim, gümrük mevzuatını ve transfer işlemlerini iyi bilen, uygulayabilen ve mesleğinin gerektirdiği ölçüde bir yabancı dil bilen bireyler yetiştirmektir.

YÖNETİM

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Süheyla BAYRAKTAR

Bölüm Başkan Yardımcıları: Öğr. Gör. Yasemin ASLAN

Pazarlama Koordinatörü: Öğr. Gör. Yasemin ASLAN

Bölüm Sekreteri: Hayrettin GÖKALP

AKADEMİK

Öğr. Gör. Süheyla BAYRAKTAR

Öğr. Gör. Yasemin ASLAN

Öğr. Gör. Elvan AKSEN

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors