Dış Ticaret Bölümü

Misyon Vizyon

Misyon

Uluslararası işletmelerin ihtiyaç duyduğu ticari ahlak ve hukuk ilkelerine hakim, gümrük mevzuatını ve transfer işlemlerini iyi bilen, uygulayabilen ve mesleğinin gerektirdiği ölçüde bir yabancı dil bilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası ticaretin işleyişine uygun, teorik eğitimin pratik eğitim ve görsel materyaller ile desteklendiği, gümrük mevzuatı, serbest bölgeler ve transfer işlemleri konusunda yetkinliği arttıracak, yabancı dille desteklenmiş eğitimi modelini uygulamaktır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors