Dış Ticaret Bölümü

Akademik Personel

Dr.Öğr.Üyesi Ayfer ÖZYILMAZ

Öğr.Gör. Tayfun KONAK

Öğr.Gör. Yasemin ASLAN

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors