MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C93A7D.A772A040" Bu belge Web Arşivi olarak da bilinen Tek Dosyalı Web Sayfasıdır. Bu iletiyi görüyorsanız tarayıcınız veya düzenleyiciniz Web Arşivi dosyalarını desteklemiyor demektir. Lütfen Microsoft Internet Explorer gibi Web Arşivlerini destekleyen bir tarayıcı yükleyin. ------=_NextPart_01C93A7D.A772A040 Content-Location: file:///C:/31791884/autocad.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" BÖLÜM 1

BÖLÜM 1

AUTOCAD'E GİRİŞ

 = ;           CAD Computer Aided Design (bilgisayar destekli çizim-dizayn) Kelimelerin= in baş harflerinden oluşmuştur. Sürekli geliştirilen AutoCAD’in  çizim= dosya uzantısı .dwg,  d&uu= ml;nya endüstriyel çizim standardı olarak kabul edilmiştir. AutoCAD genel amaçlı bir tasarım ve çizim program&#= 305; olduğundan herhangi bir meslek dalına yönelik olarak oluşturulmamıştır. Gerek 2 boyutlu, gerek 3 boyutlu çalışmaları ile sağladığı avantaj= lar, kullanım kolaylığı ile=   mimarlıktan,  reklamcılığa, makine mühendisliğine, elektr= onik mühendisliğine ve pek çok meslek dalındaki  kullanıcılar tarafından  yaygın o= larak kullanılmaktadır.

1.1 Autocad 2000 İçin Gerekli Donanı= ;m İhtiyaçları=

Başlangıç Diyalog Kutusu : Start Up=

AutoCAD 2000 çalıştırıldığında kullanıcı karşısına bir başlangıç diyalog kutusu çıkar bu diyalog kutusu (Startup) çizim ortamına geçmeden önce kullanıcılara çeşitli seçenekler sunar.

Open a Drawing

Daha önceden çizilmiş ve kaydedilmiş ç= izim dosyalarını açmak için kullanılır. Select= a File  listesi en son açılmış dört çizimi listeler ve istenilen= bir çizimi açar. Mevcut başka bir çizim açılmak istenirse diyalog kutusundan Browse butonu tıklanmalıdır. Eğer AutoCAD ile çalışırken  mevcut bir çizim açılmak istenirse   File menüden Open’ı seçmek yeterlidir.

 


Start From Scratch

        &= nbsp;   Herhangi  bir ayar yapmadan  çizime en baştan başlamanın yolu Start from Stactch  (Baştan Başla) butonuna tıklamaktır. Bu  but= on seçildiğinde yeni çizim sayfası için iki ölçü sisteminden biri seçilir.

Default Setting ayar kutusundan English raido butonu işaretlenerek  OK butonu seçilirse AutoCAD, acad.dwt şablonunu esas alır ve varsayılan çizim sınırları 12x9 inç olarak kabul eder.              =             &nb= sp;            =             &nb= sp; 

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;             =

        &= nbsp;   Defult Setting ayar kutusundan Metric radio butonu işaretelenerek OK  butonu seçilirse AutoCAD, acadiso.dwt  şablonunu es= as alır. Varsayılan çizimin sınırlarını 429x297 milimetre olarak kabul eder.

Use a Template

3D"MetinBaşlangıç Diyalog kutusundan   (Startup)  Use a Templa= te butonu (Şablon Kullan) tıklanırsa kullanıcı karşısına daha önceden oluşturulmuş 50’= yi aşkın çizim şablonu, (Select a Template) her şab= lon hakkında tanımlayıcı bilgi (Template Description) ayrıca seçilen şablonun küçük bir gö= rünümü ekrana gelir. Listelenen şablonlar haricinde bir şablon seçilmek istenirse Browse butonuna tıklamak gerekir.

        &= nbsp;   Mevcut şablonlar haricinde kullanıcı tarafından oluşturul= an özel şablonlar da  kullanılabilir. Bunun için file menüden open seçilerek şablon olarak kullanılacak çizim dosyas&#= 305; açılmalıdır. Daha sonra yine file menüden save as seçilmelidir. Burada kayıt ismi (Save Drawing As) girilen formun altında kayıt tipi olarak (Save File as Type) AutoCAD Drawing Template File (*.dwt) seçilmelidir. Kayıt ismi de girilip OK tıklandığında  kullanıcı karşısına çıkan Template Description diyalog kutusuna şablon için tanıtım bilgileri girilebilir. OK butonu tıklatılırsa yeni şablon kaydedilerek Use a Temp= late diyalog kutusundaki yerini alır.

Use a Wizard

Advanced Setup gelişmiş ayarların, Quick Setup çabuk veya başka bir tanımla hızlı ayarların yapıldığı kısımlardır. Bu iki seçenekte sihirbaz yardımıyla çizim alanı ve çizim birimleri ile ilgili ayarlar yapılabilir. Advanced setup'= ta quick setup’a göre daha gelişmiş ayarlar yapılabi= lir.   

Advanced Setup

Advance Setup’ta Units (Birimler) - Angle (Açı) Angle Measure (Açı Ölçüsü) - Angle Direction (Açı İlerleme Yönü) - Area (Alan) gibi ayarlar yapılabilir.

Units (Birimler); kısmı= nda çizimde kullanılacak ölçü birimi verilir.Burada Scientific (Bilimsel), Decimal (Ondalıklı), Engineering (Mühendislik), Architectural (Mimari), Fractional (Kesirli) gibi seçeneklerden istenilen çizim birim seçilebilir. Ayrıca bu birimlerin hassaslığı Precision kısmından verilebilir.

Angle (Açı); kısmında çizimde kullanılacak açı birimi verilir. Decimal Degrees (Ondalık Derece), Deg/Min/Sec (Derece/Dakika/Saniye), Grads (Grad), Radians (Radyan), Surveyor (Arazi Ölçümü) gibi seçeneklerden istenilen açı birimi seçilebilir. Yine Precision kısmınd= an hassaslık ayarı yapılabilir. Hassaslık ayarı  tam sayı veya kesirli say= 5; (virgülden sonra en fazla sekiz basamak kullanılabilir) olarak yapılabilir.

Angle Measure (Açı Başlangıcı); kısmında başlangıç açısının (0°) yönü belirtilir. East (Doğu), N= orth (Kuzey), West (Batı), South (Güney)  gibi yönler seçilebili= r veya kullanıcı tarafından başlangıç aç= 05;sı (0= °) Other seçeneği ile verilebilir. Genelde 0 derece doğu yönünde seçilmektedir ve kabul görmüştü= ;r.

Angle Direction (Açı İlerleme Yönü); kısmında girilen açıların hangi yönde ilerleyeceği tesbit edilir. Counter-Clockwise (Saat Yönünün Tersi) veya Clockwise (Saat Yönü) gibi iki seçenekten biri seçilerek açının tarama yönü girilebilir.

Area (Alan); kısmında kullanılacak olan çizim kağıdının ölçüleri verilir. Width ile genişlik ve Length ile uzunluk ölçüleri verilebilir. =

Quick Setup

Quick Setup’ta Units (Birimler) ve  Area (Alan) gibi ayarlar yapılabilir.Hızlı ayar gelişmiş ayara göre daha kısıtlıdır. Uni= ts ve Area ayarları gelişmiş ayarda yapıldığ= 5; gibidir, ancak bu iki seçenekte gelişmiş ayarda bulunan hassaslık (Precision) kısmı yoktur.

        &= nbsp;   Bu ayarların büyük kısmı AutoCAD’e giriş haricinde AutoCAD menü içerisinde Format menüden Units seçilerek de yapılabilir. Alan ayarı ise yine AutoCAD içerisinde Limits komutuyla gerçekleştirilebilir.

1.3 Koordinat Sistemleri

        &= nbsp;   Koordinat girmenin en basit ve temel yolu mutlak koordinatlardır. Mutlak koordinatlar x,y,z şeklindedir. Mutlak koordinatların kullanımında tüm koordinat değerlerinin orijin 0,0̵= 7;a göre ifade edildiği unutulmamalıdır. Bu orijin noktas&#= 305; Limits komutuyla değiştirilebilir. Diğer bir koordinat girme= biçimi nispi koordinatlardır. Nispi koordinatlar  @ x,y,z  şeklindedir. Bu kullanım= ile son girilen koordinatın yeni bir orijin verilir veya 0,0 noktası olması sağlanır. Bu olay girilen koordinatları karışıklıktan kurtarır.

1.3.1 2D Koordinat Girişi

Dik Koordinatlar

Dik  veya  dikdörtgen koordinat  sistemi, geometriyi  koordinat içinde  tam  mesafelerinde yerleştirmek&nbs= p; için  kullanılır. Bir  koordinat  genellikle  X ve Y  diye  tanımlanan  birbirinden virgülle ayrılmış iki sayıdan meydana gelmektedir. Koordinat eksenleri birbirine  dik iki çizgiden oluşur. Bu iki çizginin kesiştiği yer orijin ismini alır. Orijin için kullanılan koordinatlar 0,0’dır. Tüm pozitif yönler orijinden yukarı ve sağa doğru hareket eder. Negatif yönler ise aşağ&#= 305; ve sola doğru hareket eder.Koordinat eksenleri 4 çeyreğe  ayrılmıştır. H= er çeyrekte X ve Y  poziti= f ve negatif değerler alabilir. Böylece istenilen yöne uygun olar= ak pozitif ve negatif değerler girilerek çizim gerçekleştirilebilir. AutoCAD’te çizime başlandığı zaman ekran görüntüsü dik koordinat sisteminin  1. çeyreğini yansıtır. 0,0 orijin noktası ekran= 5;n sol alt köşesine yerleşmiştir.Geçerli ekran büyüklüğü ise ekranın sağ üst koordinatı ile ölçülür.

Bu değer açılışta Start Up menüsünden veya çizim ortamında Limits komutu kullanılarak da değiştirilebilir.

Kutupsal  Koordinatlar

Kutupsal koordinatlarda veri girişinde açı ön= em kazanır. Kutupsal bir koordinat girmek için açıl= 05; parantez (<) ile birbirinden ayrılmış mesafe ve açı değerleri girilir. Örneğin bulunulan noktada= n 10 birim uzaklıkta ve 50 derecelik bir noktayı belirlemek için @10<50 ifadesini girmek yeterlidir. Varsayılan olarak açılar, saat ibresi yönünün tersinde artar, saat ibresi yönünde ise azalır. Saat ibresi yönünün tersine hareket etmek için açıya negatif  değer girmek gerekir. Açı yönünün DDUNITS komutu veya ANGDIR sistem değişkeniyle değiştirebilme imkanı vardır. Ayrıca ANGBASE, sıfır açısının yönünü ayarlar.

        &= nbsp;   Mesafe < Yön biçim= indeki kutupsal koordinat modunu kullanmak için mesafe ve yönün bilinmesi gerekir. Yön, < sembolünü takip eder ve kutupsal yön olarak izleyen sayı okunur. Yönü belirtilen açı varsayılan yönden başka bir yön belirlenmemişse saat ibresinin tersi yönünde artar. < sembolü noktanın 0,0’a göre belirtilen açı= da yerleşmesini sağlar.

@ Mesafe < Yön biçimindeki nispi kutupsal koordinat modunu kullanmak için mesafe ve yön&uu= ml;n bilinmesi gerekir. @ sembolü önceki noktayı 0,0 noktası olarak ayarlar yön, < sembolünü takip eder ve kutupsal y&= ouml;n olarak izleyen sayı okunur. Yönü belirtilen açı varsayılan yönden başka bir yön belirlenmemişse sa= at ibresinin tersi yönünde artar. @ sembolü önceki noktayı 0,0 noktası olarak ayarlar.

1.3.2 3D Koordinat Giri= 51;i

3 Boyutta koordinat girişi, 2 boyuttaki  koordinatların girilmesiyle aynıdır ancak üçüncü boyut olan Z ekseni il= ave edilir. 3 Boyutlu çizim yapıldığında yer koordin= at sistemi (WCS) yada kullanıcı koordinat sisteminde (UCS) koordinatların X, Y ve Z değerleri girilmelidir.

Silindirik  Koordinatlar

2B kutupsal koordinat girişine benzer fakat XY düzlemine = dik, kutupsal koordinata ilave bir mesafe  vardır.

Mutlak  silindirik  koordinatlarda  veri  girişi  Mesafe < Açı - XY, = Z - mesafe değerini belirtir ve ona uygun veri girişi ile uygun noktayı belirler. Mesela 6<70,8 koordinatı, UCS’nin orijininden 6 birim, XY düzlemindeki X ekseninden 70 derece ve Z ekseni boyunca 8 birim uzakta bir noktayı gösterir.

Nispi silindirik   koordinatlarda  veri  girişi  @Mesafe < Açı - XY,= Z - mesafe biçimindedir. Bu ifade ile UCS’nin orijini değil girilen son noktayı orijin kabul ederek noktayı belirler.  Mesela @6<70,8 koordinatı, girilen son noktadan  6 birim uzakta, XY düzlemindeki X ekseninden 70 derecelik bir açıd= a ve Z ekseni boyunca 8 birim uzakta bir noktayı gösterir.

Küresel Koordinatlar<= /b>

3B’ta küresel veri girişi her biri açılı parantez (<) ile ayrılmış o anki UCS’nin orijinine olan uzaklığı, XY düzlemindeki X eksenine olan açısı ve XY düzlemine olan açısı verilerek gerçekleştirilebilir.

        &= nbsp;   Küresel koordinat veri girişi Mesafe < Açı- XY, Açı şeklindedir. Mesela 5<45<60 gibi bir gösterimde mevcut UCS‘nin orijininden 5 birim, XY düzlemindeki X ekseninden 45 der= ece ve XY düzlemimden 60 derece yukarıda bir noktayı göster= ir.

Nispi küresel koordinat veri girişi @Mesafe < Açı- XY, Açı şeklindedir ve diğer işlemler bulunan son noktayı orijin kabul etme durumu haricinde aynı işlemi gerçekleştirir. 

1.4 AutoCAD Ekranını Tanımak

AutoCAD çalıştırıldığında AutoCAD penceresi açılır. Bu pencere istenilen tasarım  ve çiziml= erin yapılacağı bir alandır. Bu alanın etkin kullanımı için pencere üzerindeki elemanları tanımak gerekir.

3D"Metin


BÖLÜM 2

ÇİZ= 4;M AYARLARI

2.1 = Units (Birimler) Komutu

 Ko= ordinat ve açı biçimini kontrol eder ve hassasiyeti tayin eder.<= o:p>

  &nbs= p;         Çizilen her nesne, birimlerle ölçülür. Bu nedenle çizi= me başlamadan önce birim değerini belirlemek gerekir. Örneğin çizimdeki bir birim gerçek nesne bir milimetreye eşittir gibi. Nesne üzerindeki uzunluklar ve açılar için birim çeşidi ve birimde ondal= 05;k kısmı ayıran virgülden (nokta) sonra gelen hane sayısı belirlenir. Çizim birim ayarları, koordinat ve= açı değeri girişlerini AutoCAD’in nasıl yorumlayacağını, koordinat&= nbsp; birimlerin çizim ve diyalog kutularında nasıl görüntüleneceğini belirler.

  &nbs= p;         Çizim birimleri ile ölçülendirme birimleri aynı çeşit ve hassasiyette ayarlanabilecekleri gibi farklı ölçülendirme birimi değerine de ayarlanabilir. Çizim birimleri çizim için dosya açarken belirlenmediyse veya belirlenen birim değiştirilmek istenirse UNI= TS komutu kullanılır.

Bu komutu kullanabilmek için <= /span>

·      =   Format Menüden Units

·      =   Komut Penceresinden (Command) Units girilir.

Drawing Units diyalog kutusu ekrana gelir.

Seçenekleri:

Leng= ht (uzunluk) güncel ölçme birimin= i ve bu birimin hassasiyetini belirler.

Type= (tip); ölçme birimi için güncel biçimi ayarlar. Ölçü birimi tipleri ise Architectural (mimari), Decimal (ondalık), Engineering (mühendisl= ik), Fractional (kesirli) ve Scientific (bilimsel)’dir.<= /p>

Prec= ision (hassasiyet); güncel birimin ondalık = hane sayısını belirtir.

Angl= e (açı) güncel açı birimini ve bu açının hassasiyetini belirtir.

  &nbs= p;         Type (tip); güncel aç= ı biçimini, tipini ayarlar.

Precision (hassasiyet); güncel açı biçiminin ondalık hane sayısını belirtir.


Cloc= kwise (saat ibresi dönüş yönü= ;); pozitif açıların saat ibresi dönüş yönünde arttığını gösterir. Varsayı= lan yön, saat ibresi dönüş yönünün tersi yönüdür.

Draw= ing Units for AutoCAD DesingCenter Blocks (AutoCAD tasarım merkezi blokları için çizim birimleri); Aut= oCAD DesingCenter vasıtasıyla yapılan blok yerleştirmelerinde kullanılan ölçü birimini kontrol eder. Oluşturulmuş blok birimleri, burada belirtilen birimlerden farklı ise bu seçenekte belirtilen birimlerle yerleştirili= r.

  &nbs= p;         Sample Output (örnek çıktı); birim ve açıların güncel ayarlarının bir örneğini gösterir.

  &nbs= p;         Direction (yön); Direction C= ontrol (yön kontrolü) diyalog kutusunu gösterir.<= /p>

2.1.1 Direction Con= trol Diyalog Kutusu

Temel açıyı kontrol eder. Temel açı, sıfır derecenin hangi yönden başlayacağını belirtir.

Base= Angle (temel açı); temel açının yönünü ayarlar.

  &nbs= p;         East (doğu); temel açıyı doğuya ayarlar.

  &nbs= p;         North (kuzey); temel açıyı, 90 derece kuzeye ayarlar.

  &nbs= p;         West (batı); temel açıyı, 180 derece batıya ayarlar.

  &nbs= p;         South (güney); temel açıyı, 270 derece güneye ayarlar.

Othe= r (diğer); pusulanın temel yönleri= nden farklı bir yöne ayarlar.

Angl= e (açı); açıyı ayarl= ar ancak other seçeneği seçili iken aktifleşir.

Pick= an Angle (açıyı seç); açı, işaretleme cihazı kullanılarak belirtilen iki noktayı birleştiren hayali hat esas alınarak belirlenir.

2.2 Limits Komutu

         &= nbsp;  Çizimin ve ızgara görüntüsünün sınırlarını ayarl= ar ve kontrol eder.

Çizim sınırları iki boyutl= udur, sol alt ve sağ üst koordinat noktasıyla belirlenir. Çizim  sınırları ayarlandığında AutoCAD,  girilen  koordinatları,  çizim  sınırıyla kısıtlar. Çizim sınırlarının belirttiği alan, ızgara noktalarıyla gösterilebilir. Zoom komutunun seçenekleri kullanılarak bu husus görülebilir. Zoom All seçeneği, çizim sınırlarını ekrana getirir. Çizim sınırları ile çizdirim sınırları birbirinden farklı olabilir. Çizimden çıktı alınacağında, çizdirim alanı olarak çizim sınırları da belirtilebilir.

= Sınırlar  model boşluğunda modelin ölçekli büyüklüğünden biraz daha büyük olabilir fakat kağıt alanında, kağı= ;t büyüklüğü ile aynı sınırlara sahip olmalıdır.

Kağıt boşluğunda bulunurken LIMITS komutuyla kağıt kenar boşluklarına veya arka zemine müdahale edilemez. Bu durumda sınırlar hesaplanır ve seçilmiş kağıt büyüklüğüne göre yerleşim ayarlanır.  Kağı= ;t kenar boşlukları  ve= arka zeminin  görüntüsü,  OPTIONS  komutuyla  ekrana  gelen  Options  diyalog kutusunun Display sekmesindeki Layout elements bölgesinden denetlenebilir.

Limit komutunu kullanmak için<= /span>

·        Format menüden Drawing Limits <= /o:p>

 • Komut Penceresinden (Command) limit= s (veya şeffaf kullanım için’limits) girilir.

Comma= nd: Limits

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: (Çizimin sol alr köşesini belirtiniz)

Specify upper right corner <420.0000,297.0000>:  (Çizimin sağ üst köşesini belirtiniz)

= Limits komutunun seçenekleri: =

Lowe= r-Left Corner (sol alt köşe); çizim sınırının sol,alt köşesinin X ve= Y koordinatlarını belirtir.        =      

On <= /span>(açık); sınır denetimini açar. Sınır denetimi açık olduğunda çizim sınırları dışına nokta girilmesi= red edilir. Çember gibi nesnelerin bir kısmı, sınır dışına taşabilir.

Off = (kapalı); sınır denetimini kapat&= #305;r fakat güncel sınır değerleri muhafaza edilir.

Uppe= r right corner (sağ üst köşe); çizim sınırının sağ ü= st köşesinin X ve Y koordinatlarını belirtir. <= /span>

Çizim boyutlarını A3’ten A4’ e değiştirmek için

Command: LIMITS

Reset= Model space limits:

Speci= fy lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: 0,0

Speci= fy upper right corner <420.0000,297.0000>: 210,297 <= /p>

2.3 = Grid (ızgara) Komutu

            G&uu= ml;ncel görünüm alanındaki ızgara noktalarını gösterir.

Bu komutu kullanmak için Komut Penceresin= den (Command) Grid (veya şeff= af kullanım için grid) girilir.

= Izgara  (GRID),  LIMITS  komutuyla  belirlenen  sınırlar  içerisinde  bulunan noktalardan oluşan bir desendir. Izgara kullanımı, çizimin altına ızgara kağıdı (kareli kağıt. gibi) yerleştirmeye benzetilebilir. Izgara açık olduğunda güncel görünüm alanı, ızgara köşelerine yerle&#= 351;en noktalarla kaplanır.

=  Iz= gara, bir başka komut yürülükte iken açılabilir ve kapatılabilir. Izgara, çizim çıktısında görünmez.

= Izgaranın yararları:

·        Nesnelerin<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  hizalanmasına ve nesneler arasındaki mesafenin görülmesine yardım eder.

·        Izgara, çizim sınırını görmemizi sağlar.<= /o:p>

·        Güncel olarak çalışılan çizim alanını ve çizdirme seçeneği olarak çizilecek alanı tanımlar.

·        Çizi= min ızgara sınırları dışına taşmasını önler.

Seçenekler:

Grid Spacing (X) (ızgara aralığı X yönünde); ızgarayı belirtilen değere ayarlar. Snap aralığı belirli ise, ızgara aralığı için girilen değeri x izlerse (mesela 2x= ), ızgara alığı snap aralığının girilen değer kadar katı olur. Örneğin snap aralığ= 05; 10 birim ise grid aralığı için 2x girilmesi, ızg= ara aralığını 20 birim yapar.

  &nbs= p;         On (açık); ızgar= ayı açar, güncel aralıkla görünür yapar.

  &nbs= p;         Off  (kapalı); ızgarayı kapatır, görünmez yapar.

Izgara noktalarının açık v= eya kapalı yapılması F7 veya CTRL+G tuşuna basmakla veya du= rum çubuğundaki GRID üzerine tıklamakla sağlanabilir= .

  &nbs= p;         Snap (kenetle); ızgara aral&= #305;k değerinin, Snap (kenetle) değerine eşit olmasını sağlar.

  &nbs= p;         Aspect (oran); varsayılan ol= arak ızgara aralığı X ve Y yönünde birbirine eşittir. Aspect ızgaraya farklı X ve Y aralıkları ayarlar. Aspect değerini x takip ederse bu, çizim birimi cinsin= den tanımak yerine kenetleme aralığıyla Aspect değerin= in çarpılacağını gösterir.

Aspect seçeneği, güncel kenetle= me stili, izometriğe ayarlandığında var olmaz.<= /span>

= Izgarayı açmak veya kapatmak, ı= zgara değerini ayarlamak için Dsettings komutu da kullanılabilir= .

Izgara aralıkları, görüntülenmek için çok yakın ise aşağıdaki mesaj alınır. Bu mesaj,  çizimi  Zoom  komutuyla  büyültme  veya  küçültme  yaptığınızda  da alınabilir.

Grid too dense to display (Izgara görüntülenmek için fazla yoğun)

Bu durumda ı= zgara görünmez, ızgarayı güncel görüntüle= nen alana uygun bir değere ayarlamanız gerekir. Daha büyük = ya da daha küçük bir değer denemek gerekir. <= /span>

2.4 = Snap (Kenetle) Komutu

İmlecin hareketini tanımlanmı#= 1; aralıklara dayalı olarak kısıtlar. Kenetleme açık olduğunda imleç, ızgara noktalarına kenetlenir veya yapışır. Kenetleme ızgarası görünmez. Kenetleme, bir başka komut yürürlük= te iken açılıp kapatılabilir.

Kenetleme aralığı, ızgara aralığıyla aynı olmak zorunda değildir. Mesela gri= d aralığı 10 birim,= snap aralığı 5 birim olabilir. Tersi durum ve her ikisinin de aynı olması da söz konusu olabilir. Kenetleme modunun açık veya kapalı yapılması ve kenetleme noktaları arasındaki mesafenin ayarlanması SNAP komutuyla yapılabilir.

Kenetleme ızgarası döndürülebilir, farklı X ve Y aralıkları verilebilir, standart veya isometrik ızgaraya ayarlanabilir. Snap (kenetleme) modunun aç= 05;k veya kapalı yapılması; durum çubuğu üzerind= eki SNAP üzerine tıklanarak, SNAP komutu kullanarak, CTRL+B veya F9 tuşuna basarak sağlanabilir.

Bu komutu kullanabilmek için

Komut Penceresinden (Command) Snap girilir.

Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <10.0000&= gt;: 5

Seçenekle= r:

Snap= Spacing (kenetleme aralığ= 5;); snap modunu girilen değerde aktif yapar.

On <= /span>(açık); snap modunu, güncel çözünürlük, dönme ve kenetleme ızgarası stilini kullanarak aktif yapar.

Off = (kapalı); snap modunu kapatır, fakat güncel ayarlar unutulmaz, saklanır. Aspect (Oran) Kenetleme ızgarasının yatay (X yönü) ve düşey (Y yönü) aralığını

ayrı ayrı belirtir. Bu seçenek, isometrik kenetleme ızgarası için geçerli değildir.

Rota= te (döndür); güncel  UCS'nin XY düzlemine  paralel dikdörtgen  ızgara istenmediği durum= larda,  orijini ve kenetleme ızgarasının dönmesini ayarlar. Dönme açısı, güncel UCS'ye göre yapılır. -90 iles 90 derece arasındaki değerler girilebilir.

Styl= e (stil); kenetleme ızgarasının sta= ndart ya da isometrik seçilmesini sağlar.

Stan= dard (standart); güncel UCS'nin XY düzlemine paralel dikdörtgen ızgara oluşturur. X ve Y yönünd= eki aralıklar birbirinden farklı olabilir.

Spac= ing (aralık); kenetleme ızgarasın= 5;n aralığını belirtir.

Aspect (oran); kenetleme ızgarasının yat= ay (X yönü) ve düşey (Y yönü) aralığını ayrı ayrı belirtir.

Isometric (izometrik); yatayla 30 ve 150 derece aç&= #305; yapan, ızgara noktalı isometrik grid meydana getirir. İsomet= rik kenetleme döndürülebilir.

= İzometrik düzlem:Top (üst)  ise ızgara noktaları ve çapraz yatayla 30 ve 150 derece, Left (sol) ise ızgara noktaları ve çapraz yatayla 90 ve 150 derece, Right (sağ)  = ise ızgara noktaları ve çapraz yatayla 30 ve 90 derecelik açı yapar.

Type= (tip); kenetleme tipini belirtir.

Pola= r (kutupsal)  kenetlemeyi, kutupsal izleme açılarına ayarlar.

Grid= (Izgara) Kenetleme değerini, ızgara değerine ayarlar.

= Kenetlemeyi&nbs= p; açmak  veya  kapatmak,  kenetleme  değerlerini  ayarlamak  için DSETTINGS komutu da kullanılabilir.

2.5 Isoplane Komutu

G&u= uml;ncel izometrik düzlemi belirtir.

Bu komutu kullanmak için

Komut Penceresinden

Command Isoplane

Enter isometric plane setting [Left/Top/Right] <Top>:  (Seçenek giriniz veya Enter tuşuna basınız)

Snap= (kenetleme) modu isometriğe ayarlı ve açık olduğunda, ızgara noktaları, yatayla 30 derecelik açıda yerleşir.

Kenetleme modu açık ve kenetleme sti= li Isometric'e ayarlı olduğ= ;unda isometrik düzlemde imleç hareketleri standart düzleme göre farklı olur. CTRL+E tuşlarına veya  F5  tuşuna  basıl= arak;  left,  top  ve  right  isometrik düzlemlere  geçi&#= 351; yapılabilir. Isoplane kom= utuyla da isometrik düzlem seçimi yapılabilir. İsometrik düzlemde imleç görünüşü, hareketi ve Ellipse komutunun isometric circle (isometrik çember) seçeneği= yle çizilen çemberin yönelimi farklı olur. <= /span>

=  

= Seçenekleri:

      &n= bsp;     Left (sol mod); snap ve grid hizalamasını 90 ve 150 derece eksenleri boyunca yöneltir.

      &n= bsp;     Top (üst mod); snap ve grid hizalamasını 30 ve 150 derece eksenleri boyunca yöneltir.

      &n= bsp;     Right (sağ mod); snap ve grid hizalamasını 90 ve 30 derece eksenleri boyunca yöneltir.

2.6 Durum Satırındaki Çizim Modları<= /h1>

  <= o:p>

 

Snap : Snap modunu açar ve kapatır.

Grid= : Grid modunuı açar, kapatır.

Orth= o : Dik modu açar ve kapatır. OrthoR= 17;nun açık olması imleci, güncel koordinat sisteminin x ve y eksenlerine paralel hareket ettirir. Bu mod sayesinde yatay veya düşey çizgiler kolayca çizilebilir.

Pola= r : Kutupsal modu açar, kapatır.

Osna= p : Nesne kenetleme modunu açar, kapatı= r.

Otra= ck : Nesne kenetleme izlemesi modunu açar kapatır.

Mode= l : Model boşluğu kağıt alan= 05; arasında geçiş sağlar.

Durum satırında yer alan bu çiz= im modları üzerinde sağ tuş menülerinden On (aç= ;) Off (kapat) ve Setting (ayar) imkanı sağlanmıştır.=

2.7 Dsetttings Komu= tu

 Kenetleme modu, ızgara, kutups= al ve nesne kenetleme izlemesi için çizim ayarlarını belirtir.

Bu komutu kullanmak için

 • Tools menü= ;den Drafting Setting

·      =   Kısayol menüsü olarak durum çubuğundaki Polar üzerinde sağ tuşu tıklanır ve settings seçilir.

 • Komut penceres= inden (Command) Dsettings girilir.

Bu komutta AutoCAD Drafting Settin= gs diyalog kutusunu gösterir. Drafting Settings diyalog kutusunda Snap and Grid sekmesi, Polar Tracking sekmesi ve Object Snap sekmesi bulunmaktad= 5;r.

 

2.7.= 1 Snap and Grid Sekmesi

Snap On ve Grid On onay kutucuklarının yanında Snap (kenetle) ve Grid (ızgara) Snap type&style ve Po= lar spacing bilgilerinin bulunduğu dört bölge bulunur. Snap ve G= rid ayarlarını belirtir.

Snap= On : Snap modunu açar veya kapatır. Snap= modu durum satırındaki Snap üzerine tıklanarak, F9 tuşu= na basarak ya da Snapmode sistem değişkenini kullanarak açılıp kapatılabilir.

Snap= (kenetle) : Ekranda hayali bir ızgara varmışcasına, imlecin tıklamalarda bu ızgaranı= ;n düğüm noktalarına kenetlenmesini sağlar. Kenetleme noktası ile uyumlu olmayan bir nokta girildiğinde nokta AutoCAD tarafından en yakın kenetlenme noktasına konur. Snap On (açık) olduğunda aşağıdaki ızgara ölçülerine göre kenetlenme aktif durumdadır.

  &nbs= p;         X Spacing (X aralığ= 5;); x ekseni yönünde kenetlenme mesafesini belirtir. Değer pozitif= ve gerçek sayı olmalıdır.

Y Sp= acing (Y aralığı); y ekseni yönünde kenetlenme mesafesini belirtir. Değer pozitif ve gerçek sayı olmalıdır.

  &nbs= p;         Angle (Açı); kenetlen= me ızgarasının dönme açısını belirti= r.

  &nbs= p;         X Base (temel X); kenetlenme ızgarası için X ekseni yönünde temel nokta belir= ler.

  &nbs= p;         Y Base (temel Y); kenetlenme ızgarası için Y ekseni yönünde temel nokta belir= ler.

Grid= On (ızgara açık) : Grid modunu açar veya kapatır. Grid modu durum satırındaki Grid üzerine tıklanarak veya F7 tuşuna basılarak ya da Gridm= ode sistem değişkeni kullanılarak da açılıp kapatılabilir.

Grid= (ızgara) : İmlecin belirli aralı= klarla hareketi için ekranı noktalarla kafes ızgaraya böler. Noktalı ızgara, kullanımda referanstır ve çizimin bir parçası değildir. Izgara izleri silinmese de bu izler yazıcıdan alınmaz. Noktalar arsında X, Y boşlu= 7;u tanımlanabilir.

  &nbs= p;         Grid X Spacing (ızgara X aralığı); x ekseni yönündeki ızgara aralığı girmek için kullanılır.<= /span>

  &nbs= p;         Grid Y Spacing (ızgara Y aralığı); y ekseni yönündeki ızgara aralığı girmek için kullanılır.<= /span>

Polar Spacing (kutupsal aralık) : Kutupsal ayarları denetler.

  &nbs= p;         Polar Distance (kutupsal mesafe);= snap çeşidi polar snap olduğunda kenetlenme mesafesini ayarlar.= Bu değer sıfır ise, kutupsal kenetlenme mesafesi Snap X Spacing için bu değeri kabul eder.

Snap Type&Style (kenetleme tipi = ve stili) : Snap modu ayarlarını denetler.

  &nbs= p;         Grid Snap (ızgara kenetleme)= ; snap tipini gride göre ayarlar.

  &nbs= p;         Rectangular Snap (dikdörtgen kenetleme); Snap çeşidini standart dikdörtgen sanp moduna ayarlar. Snap tipi, grid snap’a ayarlı ve snap modu aç= 05;k olduğu zaman imleç, dikdörtgen snap gride kenetlenir.=

  &nbs= p;         Isometric Snap (izometrik kenetle= me); snap çeşidini izometrik kenetleme moduna ayarlar. Snap tipi, Gr= id snap’a ayarlı ve snap modu açık olduğu zaman imleç, isometric snap grid’e kenetlenir.

  &nbs= p;         Polar Snap (kutupsal kenetleme); = snap çeşidini kutupsal snap moduna ayarlar. Snap tipi, polar snap’a ayarlı ve Snap modu açık olduğu zaman imleç, kutupsal izleme noktasından başlamaya göre Pol= ar tracking sekmesinde yazılı kutupsal hizalı açılar boyunca kenetlenir.

2.7.2 Polar Tracking Sekmesi  <= /o:p>

AutoTrack ayarlarını den= etler.

Polar Tracking On (kutupsal izleme açık) : Kutupsal izlemeyi açar ve kapatır. Kutupsal izleme,  F10 tuşuna basılarak veya AUTOSNAP sistem değişkeni kullanılarak da açıp kapatılabilir.

Polar Angle Settings (kutupsal açı ayarları) : Kutup= sal izlemede kullanılan açıları ayarlar.

Incr= ement Angle (Artış açısı);  Kutu= psal izleme yollarını göstermek için kullanılan kutup= sal artış açısını ayarlar. Herhangi bir açı girilebilir veya listeden 90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 = ve 5 derecelik açılardan biri seçilebilir. =

Addi= tional Angles  (ilave açılar); kutupsal  izleme için  listede mevcut olan açı= ;lara, açı ilave eder.

New<= span style=3D'mso-no-proof:yes'> (ye= ni) 10 taneye kadar kutupsal izleme açısı ilave eder. Delete (Sil) Seçilmiş ilave açıları sile= r.

Obje= ct Snap Tracking Settings (nesne kenetl= eme izleme ayarları): Nesne kenetleme izlemesi için seçenekl= er kurar.

Track Orthogonally Only (sadece dik şekilde izle); nesne kenetleme izlemesi açık  olduğunda  kazanılmış  nesne  kenetleme  noktaları  için  sadece  dik (yatay/düşey) nesne = kenetleme izleme yollarını gösterir. Bu ayar, polarmode sistem değişkeniyle de denetlenir.

Trac= k Using All Polar Angle Settings (t&uum= l;m kutupsal açı ayarlarını kullanarak izle); nesne  kenetleme  izlemesi  belirli  noktalar üzerinde olduğunda  imlecin kazanılmış nesne kenetleme noktaları için herhan= gi bir kutupsal açı izleme yolu boyunca izlemesine izin verir. DİKKAT Durum satırı üzerindeki Polar ve Otrack'ı= n tıklanması da kutupsal kenetlemeyi ve nesne kenetleme izlemesini açar ve kapatır.

Pola= r Angle Measurement (kutupsal aç= ı ölçüsü) : kutupsal izleme açılarının ölçü esasını ayarlar.

Abso= lute  (mutlak); kutupsal  izleme açıları  için  günce= l  kullanıcı  koordinat sistemini esas alır= .

Rela= tive to Last Segment (son parçaya göre); kutupsal izleme açıları için son oluşturulan nesneyi esas alır.

Osnap Modu: = Nesne kenetleme ayarlarını denetler.

 Bu= moda geçebilmek için

·      =   Object Snap araç çubuğundan Object Snap Settings seçilir.

·      =   Tools Menüden  Drafting Setttin= gs seçilir ve Object Snap sekmesi tıklanır.=

 • Komut (Command) penceresinden osnap komutunu girilir.

·      =   Çizim alanında mouse sağ tuşu basılı iken shift’e basarak Osnap Settings seçilir.

AutoCAD bu komutta Drafting Settings diyalog kut= usunun Object Snap sekmesini ekrana getirir.

2.7.3 Object Snap Sekmesi

Seçenekler:

Obje= ct Snap On (nesne kenetleme aç&#= 305;k) : Koşan nesne kenetlemeleri açar ve kapatır. Osnap Snap mo= des altındaki seçilmiş nesne kenetlemeleri, nesne kenetleme açık iken aktiftir. Bu ayar Osmode sistem değişkeniyl= e de ayarlanır. Kısayol olarak çizim alanında F3 tuşu= da bu iş yapar.

        &= nbsp;   Osnap Snap Tracking On (nesne kenetle= me izlemesi açık) : Nesne kenetleme izlemesini açar ve kapatır. İmleç, nesne kenetleme noktalarına dayal= 5; yolları izleyebilir. Nesne kenetleme izlemesini kullanmak için = bir veya daha fazla nesne kenetlemeyi açılmalıdır. Kısayol olarak çizim alanında F11 tuşu da bu iş = yapar.

Nesne kenetleme modları ya da osnap modlar&= #305;, bir noktanın nesne üzerindeki durumunu belirtir. Her mod ayrı bir yerleşimi belirtir. Bu Snap mod kullanıcı tarafından kapatılıncaya veya başka mod girilinceye kadar aktif durumdadır. Drafting Settings diyalog kutusundaki Object Snap sekmesin= den yapılan seçimler yine bu sekmeden kaldırılıncaya veya durum çubuğundan Osnap OFF yapılıncaya kadar geçerli ve kalıcıdır. Object Snap’tan yapı= lan kenetlemeler yalnızca bir defaya mahsustur.

 

 

Obje= ct Snap Araç Çubuğu

 

 

 

Temporary Track Point; osnap tarafından kullanılan geç= ;ici nokta oluşturur.

From; geçici referans noktasından offsetle.

Endpoint; nesnenin veya çizginin en yakında olan ucunu, bitim noktasını veya köşesini yakalayarak kenetlenir.

Midpoint; Çizgi ve yayların ota noktasını yakalar. <= /span>

Inte= rsection; iki nesnenin veya çizginin kesişti&= #287;i noktayı yakalar.

Apparent Intersection; kesişmeyen ve birbirine paralel olmayan iki çizginin plan düzlemindeki izdüşümlerinin sanal kesişme noktasını bulur ve yakalar.

Exte= nsion; yayların veya çizginin sanal uzantısına kenetlenir.

Center; çember ve yayların merkez noktalarını yakalar.

Quad= randt; çember ve yayların kritik çe= yrek noktalarını yakalar (0°, 90°, 180°, 270 °)

Tangent; Bir çember veya yaya teğet oluşturacak noktalardan en yakınını yakalar.

Perp= endicular; son işaretlenen noktadan bir nesneye 90 de= rece saplanan sanal bir doğrunun varış noktasını yakala= r.

Parallel; belirli bir çizgiye paralel kenetlenir.

Node= ; AutoCAD nesnesi olan noktaları yakalar.

Nearest; bir nesne üzerinde imlece en yakın noktayı yakalar.

None= ; tanımlanmış Object Snap işl= evlerini iptal eder.

Clear All (tümünü temizle) : Tüm nesne kenetleme modlarını kapatır.

Sele= ct All (tümünü seç) : Tüm ne= sne kenetleme modlarını açar.

 


BÖLÜM 3

ÇİZ= 4;M KOMUTLARI

Line (Çizgi) Komutu: Girilen iki nokta arasında çizgi çizer. Bu çizgi, 2B düzleminde veya 3B uzayda olabilir. = Bu komut bilgisayar destekli tasarımın en temel komutudur. 

Bu komutu kullanmak için;

 • Draw menüden  Line <= /o:p>

·      =   Draw araç çubuğundan

 • Komut penceres= inden (Command) line girilir.

Komut satırında çizgi çizebilmek için önce birinci nokta (Specify First Point) sonra ikinci nokta (Specify Next Point) işaretçi ile yada koord= inat kullanarak girilir. Girilen  bilgiler kullanılarak bu iki nokta arasında çizgi &= ccedil;izme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemi bitirmek iç= in komut penceresine C (Close) yazmak yeterlidir. Eğer birbirini takip ed= en çizgiler varsa bir kare gibi, komut penceresine C harfi girilmeden önce sonraki noktalar verilerek çizime devam edilebilir. Bu say= ede böylesi çizimlerde sürekli olarak line komutunu kullanmak yerine bir defa komutu kullanarak çizim gerçekleştirilebilir.

Polyline (Bileşik Çizgi) Komutu: İki boyutlu bileşik çizgi çizer. En basit tanımıyla Polyline, Line’a benzeyen = ama birbirine eklenmiş çizgi ve Arc(yay) parçalarından (segmentlerden) oluşmuş bir çizgi topluluğudur.Yaln&#= 305;z normal çizgiden en büyük farkı, sonuçta ka&cce= dil; parçadan oluşursa oluşsun tek bir nesnedir.Çizim sonucunda bileşik çizgi seçildiğinde tüm parçaların seçildiği görülür.

Bu komutu kullanmak için;

·      =   Draw men&uu= ml;den Polyline

·      =   Draw araç çubuğundan 

 • Komut penceres= inden (Command) Pline girilir.

Komut girildiğinde seçenekler komut penceresinde görünür.

        =    Arc (yay); bileşik çizgiye bir yay parçası ilave eder. Bu seçimin alt seçenekleri de bulunmaktadır. Endpoint of Arc ile, yay parçası çizer son noktadan bileşik çizginin önceki parçasına teğet şekilde başlar. Angle ile, başlangıç noktasından itibaren yayın kapsadığı açı verilir. Center ile, çizile= cek yayın merkezi verilir. Radius ile, yay parçasının yarıçapı verilir. Close ile, bileşik çizgiyi y= ay parçası ile kapatır. Direction ile, yayın başlama yönünü belirtir. Halfwidth ile, geniş bileşik çizginin kenarlarından birine olan genişlik girilir. Line = ile, yay çizim seçeneğinden çıkar ve başlangıçtaki Polyline iletisine geri döner. Second Pt ile, ikinci noktayı ve üç noktadan geçen yayın uç noktası belirtilir.Undo ile, bileşik çizgiye ila= ve edilen en son çizilmiş yayı kaldırır. Width ile,= bir sonraki çizilecek yayın genişliği belirtilir.


Clos= e (kapat); bileşik çizginin başlangıç noktasına kapalı bileşik ç= izgi oluşturan bir çizgi çeker.

Half= width (yarı genişlik); çizgi yarı genişliği girilir.Farklı bir değer girilmedikçe başlama yarı genişliği varsayılan bitirme yarı genişliği olarak kabul edilir.

Length (uzunluk); önceki parçayla aynı açıda belirtil= en uzunlukta çizgi parçası çizer. Bileşik çizgi parçasının önceki parçası yay ise AutoCAD yeni yayı eskisine teğet olarak çizer.

Mult= iline (Çok Çizgi Veya Çoklu Çizgi) Komutu: Birbirine paralel çoklu çizgi çizer. Multiline iki nokta arasında çizgi çizilir= ken bünyesinde 16 adete kadar paralel çizgiyi barındırır. Genellikle temel, duvar, çatı gibi katmanlı yapı elemanlarını çizerken kolaylık sağlar.

Bu komutu kullanmak için;

 • Draw menü= den Mulitline
 • Draw araç çubuğundan       &= nbsp;           &nbs= p;        
 • Komut penceres= inden (Command) Mline girilir.

Bu komutun seçeneklerini komut penceresinden görmek mümkündü= ;r.

  &nbs= p;         Justification (hizalama); sanal çizgi hattının çoklu çizginin neresinde olacağını belirtir. Top çoklu çizginin üstünde, Zero çoklu çizginin merkezinde, Bottom çoklu çizginin altında gibi üç seçimi vardır.

  &nbs= p;         Scale (ölçek); multiline’nın kalınlık ölçeğini ayarlamaya yarar başka ifade ile çoklu çizgiler arasındaki mesafenin ayarı için kullanılır. Çizgi ölçeğini etkilemez.

        &= nbsp;   Style (biçim); daha ö= nceden ayarlanan çoklu çizgi biçemlerini çağırmaya yarar. Listeyi görmek için “?” girmek yeterlidir. Çoklu çizgi biçemi oluşturmak için Format menüden Multiline Style seçi= lir veya komut penceresinden mlstyle girmek gerekir. Böylece kullanıcılar kendi çoklu çizgi biçimlerini oluşturabilir.

Cons= truction Line (Yardımcı Çizgi) Komutu: Sonsuz çizgi çizer. Bu çizg= iler çizimlerde yardımcı çizgi olarak kullanılı= ;r. Bu çizgiler hayali olarak sonsuza ulaşırlar ve çizim içerisinde yapısal bir görev üstlenmezler. Referans amaçlı kullanılırlar istenildiğinde seçilebilir ve silinebilirler

Bu komutu kullanmak için;

 • Draw menü= den Costruction Line
 • Draw araç çubuğundan       &= nbsp;           &nbs= p;        
 • Komut penceres= inden (Command) xline girilir.

Komut penceresindeki seçenekleri;

            Hor (horizontal - yatay); ekranda seçili tek noktadan geçen yatay eksene (x) paralel doğrultuda sonsuz çizgi çizer.

        &= nbsp;   Ver (vertical - düşey); ekranda seçili tek noktadan geçen dikey eksene (y) paralel doğrultuda sonsuz çizgi çizer.

  &nbs= p;         Ang (angle - açı); be= lirli bir noktaya  göre verilen= açının doğrultusunda sonsuz çizgi çizer.

  &nbs= p;         Bisect (bisector - açıortay); birinci ve ikinci çizginin arasında kalan açının açıortayından geçen sonsuz çizgi çizer.

        &= nbsp;   Offset (öteleme); sonsuz çizgiyi belirli bir mesafede ötelenmiş olarak çizmek için kullanılır.

Ray (Işınsal Çizgi/Işın) Komutu: Yarı sonsuz çizgi çizer. Bu yarı sonsuz çizgilerde sonsuz çizgiler gibi yani construction line gibi yardımcı çizgi olarak kullanılır. Yarı sonsuz çizgi, başlama noktas= 05; belirli olan ve  sonsuza uzanan çizgidir.

Bu komutu kullanmak için;

 • Draw menü= den Ray       &= nbsp;      
 • Komut penceres= inden (Command) ray girilir.

Herhangi bir seçimi yoktur sadece başlangıç noktası girildikten sonra sıra ile nok= ta seçilerek yardımcı yarı sonsuz çizgiler çizilebilir.

Rectangle (Dikdörtgen) Komutu: Dikdörtgen çizer. Bu komut dikdörtgeni bileşik çizgi kullanarak oluşturur. Bir köşe noktası ve aynı köşenin dikdörtgen üzerindeki olası köşegenini girerek, kenarları birbirine 90 derece dik bir dikdörtgen çizer.=

Bu komutu kullanmak için;

 • Draw menü= den Rectangle
 • Draw araç çubuğundan       &= nbsp;           &nbs= p;        
 • Komut penceres= inden (Command) rectang veya rectangle girilir.

Seçenekleri;

  &nbs= p;         Chamfer (pah kır); çizilecek dikdörtgen için pah kırma mesafesini ayar= lar.

  &nbs= p;         Elevation (yükseklik); çizilecek dikdörtgenin yükseliğini (Z yönündeki) belirtir.

  &nbs= p;         Fillet (kavislendir/yuvarlat); çizilecek dikdörtgenin kavis yarıçapını belirtir.

  &nbs= p;         Thickness (kalınlık); çizilecek dikdörtgenin kalınlığını belirtir.

        &= nbsp;   Width (genişlik); çiz= ilecek dikdörtgenin bileşik çizgi genişliğini belirtir.=

  &nbs= p;         Edge (kenar); Çokgenin bir= inci kenar uç noktalarının belirlenmesiyle tanımlanan kenar uzunluğuyla çizilmesini sağlar.

Poly= gon (Çokgen) Komutu: Ç= ;okgen çizer. Polygon eşit uzunluktaki kapalı bir bileşik çizgidir. Çokgenin kenar sayısı 3’den 1024= 217;e kadardır.

Bu komutu kullanmak için;

 • Draw menü= den Polygon
 • Draw araç çubuğundan
 • Komut penceres= inden (Command) Polygon girilir.

Seçenekleri;

  &nbs= p;         Center of  Polygon (çokgenin merke= zi); çizilecek çokgenin merkezi tanımlanır.

  &nbs= p;         Inscribed in Circle (çembe= re içten teğet); ekranda gelen yarıçap iletisine, çokgenin tüm köşelerinin içten teğet olduğu hayali çember yarıçapı girilir. Çizilecek çokgen, yarıçapı girilen çemberin içerisine çizilmesi istendiğinde bu seçenek kullanılır.

Circ= umscribed about Circle (çembere dıştan teğet); ekranda gelen yarıçap iletisine, çokgenin tüm kenarlarının orta noktalarının dıştan  teğet olduğu hayali çember yarıçapı girilir. Çizilecek çokgen, yarıçapı girilen çemberin dışarısına çizilmesi istendiğinde bu seçenek kullanılır.=

Spli= ne (E= 7;ri Çizgi) Komutu: Belirlenen noktalardan geçen bir eğri çizer. AutoCAD BSpline olarak bilinen özel bir eğri tipini kullanır. Spline, düzensiz eğri oluşturmak için kullanışlıdır. Spline komutu özelde NURBS eğr= iler olarak tanımlanabilecek genelde spline denilen eğriler üreti= r. Spline, ardışık verilen noktalar arasında tolerans içerisinde eğriler uydurur. NURBS (nonuniform rational B-spline) matematiği, bir eğri sınıfını ve yüzey v= erisini depolar ve tanımlar.

Bu komutu kullanmak için;

 • Draw menü= den Spline
 • Draw araç çubuğundan
 • Komut penceres= inden (Command) Spline girilir.

Seçenekleri;

  &nbs= p;         First Point (birinci nokta); eğrinin başlanacağı nokta girilir.

  &nbs= p;         Next Point (sonraki nokta);birinci noktadan sonra girilen noktalar sonraki nokta olarak adlandırılır ve enter tuşuna basılıncaya kada= r ek spline eğri parçaları ilave eder. Enter  tuşundan sonra AutoCAD ba#= 1;lama teğeti belirlenmesini ister.

  &nbs= p;         Close (kapat); birinci nokta gibi birleşme teğeti sağlayan son noktanın tanımlanmasıyla spline eğri kapatılır.<= /span>

  &nbs= p;         Fit Tolerance (tolerans uyum); güncel spline eğrinin uyması için toleransı değiştirir. Eğri yeni toleransa göre uydurularak yeniden tanımlanır.

  &nbs= p;         Start Tangent (teğet baş= ;lat); eğrinin birinci ve son noktaları için teğetliği tanımlar.

  &nbs= p;         Object (nesne); 2B veya 3B ikinci= veya üçüncü dereceden spline uygun bileşik çiz= giyi eşdeğer bir spline’a dönüştürür ve bileşik çizgiyi siler.

 

Point (Nokta) Komutu: Nokta nesnesi çizer.

Bu komutu kullanmak için;

·      =   Draw men&uu= ml;den Point (Single point)

 • Draw araç çubuğundan
 • Komut penceres= inden (Command) Point girilir.

Seçenekleri;

Pdmo= de; çizilecek nokta çeşitini oluşturur.

Pdsi= ze; girilecek noktanın büyüklüğünü kontrol eder.

Nokta çeşit ve büyüklüğü Ddptype komutunun yanısıra For= mat menüden Point Style diyalog kutusundan da seçilebilir. Bu diyal= og kutusundan istenen bir nokta çeşiti seçilir. Ayrıca= bu diyalog kutusunda noktanın büyüklüğü yüz= de olarak Point size kutusuna yazılabilir. Bu büyüklüğün nasıl anlaşılması gerektiği ise iki radio butonundan birini seçerek verilebilir. Bunlardan Set Size Relative to Screen kutusu seçilirse, nokta büyüklüğü ekrana göre tesbit edilir. Set Size= in Absolute Units seçilirse, nokta büyüklüğü çizim olarak kabul edilir ve sabit kalır.

Circ= le (Çember) Komutu: Belirli ölçüler içerisinde çember çizer.=

Bu komutu kullanmak için;

 • Draw menü= den Circle
 • Draw araç çubuğundan
 • Komut penceres= inden (Command) Circle girilir.

Seçenekleri;

  &nbs= p;         Center Point (merkez noktası= ); merkez noktası ve yarıçap değerlerini alarak çember çizer.

  &nbs= p;         Radius (yarıçap); çizdirilecek olan çemberin yarıçapı verilir.=

  &nbs= p;         Diameter (çap); çizdirilecek olan çemberin çapı verilir. Verilen çap merkez noktadan itibaren geçerlidir.

  &nbs= p;         3P (üç nokta); çizilecek çemberi çevresi üzerinde verilen üç noktayı referans alarak bu  noktalara dayalı olarak çizer.

2P (iki nokta); çizilecek çemberi ve= rilen iki nokta arasını çemberin çapı kabul ederek bu iki noktaya dayalı olarak cizer.

TTR-= Tangent, Tangent, Radius (teğet, teğet, yarıçap); yarıçapı girilen çemberi iki noktaya veya nesneye teğet olacak şekilde çizer.

Bu seçimlerle birlikte altı değişik şekilde çember çizilebilir.

Bunlar Center&n= bsp; ve radius (merkez ve yarıçap), Center ve diameter (merkez ve), Tree point cirles (üç noktadan geçen çemberl= er), Two point circles (iki noktadan geçen çemberler), Tangent cir= cles (teğet çemberler), Tangent three point circles (üç noktaya teğet çemberler) olarak sıralanabilir.<= /span>

Ellipse Komutu: Eli= ps veya eliptik yaylar çizer.

 Bu= komutu kullanmak için;

·      =             &nb= sp;             Draw men&uu= ml;den Ellipse

·      =             &nb= sp; Draw araç çubuğundan

·      =             &nb= sp;             Komut penceresinden (Command) Point girilir.

Seçenekleri;

&= nbsp;         =  Axis Enpoint (eksen uç noktası); birinci eksen kendi iki noktası ile tanımlanı= r. Bu eksenin açısı elipsin açısını belirler. Bu seçenek altında da seçimler vardır. Distance (mesafe),  ikinci eks= eni eliptik yayın merkezinden veya birinci eksenin orta noktasından belirtilen noktaya kadar mesafe olarak tanımlar. Rotation (dönme), elipsin büyük küçük eksen oranını, çemberi birinci eksenin etrafında döndürerek tanımlar. Değer büyüdükçe küçük büyük eksen oranı da büyür.= 0 ile 89,4 derece arasında bu açı sıfır olursa çember otraya çıkar.

Arc (yay); eliptik yay çizer, birinci eksen açısı eliptik yayın açısını belirler. Axis Enpoint, birinci eksenin başlangıç noktasını belirler. St= art Angle (başlama açısı), yayın başlama açısını belirler. End Angle (bitirme açıs= ı), 0 dereceden itibaren yayın bitim açısını belirle= r.

Included Angle (kapsanan açı), başlama açısına nispetle ölçülen eliptik yayı= ;n kapsadığı açıyı belirtir. Parameter (parametre), AutoCAD eliptik yayı parametrik vektör eşitli&#= 287;ini  kullanarak çizer. Parameter seçeneği altında diğer seçenekler; Start Param= eter (başlama açısı), başlama açısını parametrik vektör eşitliğini kullanarak tanımlar. Start Parameter seçeneği Angle modund= an Parameter moduna geçiş sağlar. Angle (açı), eliptik yayın başlama açısını tanımlar. Angle seçeneği Parameter modundan Angle moduna geçiş imkanı tanır. Bu mod, elipsin nasıl hesaplanacağını belirtir.

Cent= er (merkez); belirtilen noktayı merkez olarak kullanır ve eliptik yay çizer.

Arc = (Yay) Komutu: Belirtilen değerle= rde yay çizer.

Bu komutu kullanmak için;

 • Draw menü= den Arc
 • Draw araç çubuğundan
 • Komut penceres= inden (Command) Arc girilir.

Se&cce= dil;enekleri;

  &nbs= p;         Start Point (başlama noktası); yayın başlama noktasını belirtir.

  &nbs= p;         Center (merkez); buradan yayı= ;n parçası olduğu çemberin merkezi girilir. Çünkü yay bir çember parçasıdır.

  &nbs= p;         End (bitim noktası); çizilecek yayın bitim noktası belirtilir.

  &nbs= p;         Chord Lenght (kiriş uzunluğu); kiriş uzunluğu pozitifse küçük yayı,negatifse büyük yayı saat ibresi yönünün tersi yönünde çizer.

  &nbs= p;         Angle (açı); Başlangıç noktasından merkez noktasını kullanarak belirli kapsanan açı kadar saat ibresi dönüş yönünün tersinde yay çizer.=

  &nbs= p;         Direction (yön); yayı belirtilen yönde başlatır.

        &= nbsp;   Radius (yarıçap); başlama noktasından bitiş noktasına saat ibresi dönüş yönünün tersi yönünde küçük yayı çizer,yarıçap değe= ri negatif ise büyük yay çizer.

Draw menüden Arc seçeneği ile y= ay çizmek için bir çok yöntem vardır bunlar;

Üç noktadan geçen yay – Başlangıç, merkez ve bitim noktası – Merkez, başlangıç ve bitim noktası – Başlangıç, merkez ve taranan açı – Başlangıç, merkez ve kiriş boyu – Başlangıç, bitim ve yarıçap – Başlangıç, bitim ve taranan açı – Başlangıç, bitim ve başlama yönü – Merkez, başlangıç ve uzunluk – Merkez, başlangıç ve taranan açı – Önceki y= ay veya çizginin devamı şeklindeki seçeneklerdir.=

Trace (İz) Komutu: İki boyu= tta katı çizgiler çizer.

Bu komutu kullanmak için;

 • Komut penceres= inden (Command) Trace girilir.

Trace’in uç noktaları, ç= ;izgi ekseni üzerindedir ve daima dörtgen şeklinde kesilir. Trace = undo seçeneğine sahip değildir. Fill modu açık olduğunda içi dolu, fill modu kapalı olduğunda i&cced= il;i boş katı çizgi çizer. Daha önceden çizilmiş trace çizgileri için fill modu deği= ştirildiğinde çizimi güncellemek için regen komutu girilmelidir. Fill = ve regen komutu command (komut) penceresinden girilir.

Regi= on (Bölge) Komutu: bulunan nesnelerin seçim setinden region nesnesi oluşturur.<= /span>

Bu komutu kullanmak için;

 • Draw menü= den Arc
 • Draw araç çubuğundan
 • Komut penceres= inden (Command) Arc girilir.

Trace (bölge)’ler kapalı şe= killer veya döngülerden oluşan iki boyutlu alanlardır. Döngü, kendi içinde kesişmeyen sınıra sahip düzensel alanı tanımlayan birleştirilmiş eğrilerdir. Döngüler, çizgi, bileşik çizg= i, çember, yay, elips, eliptik yay, 3B yüz, iz ve katı dolguların bileşimi olabilir. Döngüyü oluştur= an nesneler ya kapalı olmalı ya da diğer nesnelerle uç noktaları paylaşılan kapalı alan biçiminde olmalıdır. Nesneler aynı düzlemde  olmalıdır. Orijinal nesn= eler taranırsa, ilişkili tarama kaybolur.

Sket= ch (Serbest El Çizgisi) Komutu: Eskiz çizer. Serbest el eskizleri, bir çok çizgi parçasından meydana gelir.

Bu komutu kullanmak için;

 • Komut penceres= inden (Command) Sketch girilir.

Seçenekleri;

  &nbs= p;         Record increment (kayıt adımı);  çizgi parçası uzunluğunu tanımlar. İşaretleme cihazı, çizgi üretmek için adım değerinden daha büyük bir değer kadar hareket ettirilmelidir. Record increment değeri arttıkça çizgi hassaslığı azalmaktadır. Yumuşak çizgiler bu değer arttıkça sertleşmektedir.

  &nbs= p;         Pen (kalem); eskiz kalemini yukar= ı kaldırır ve aşağı indirir.

  &nbs= p;         Exit-Enter (çık); esk= izi yapılan geçici çizgilerin sayısını kayded= er ve rapor eder sonra komutu sona erdirir.

  &nbs= p;         Quit (terket); Sketch komutunun başlamasından veya record seçeneğinin kullanımından sonra eskizi yapılan tüm geçici çizgileri gözardı eder.

  &nbs= p;         Erase (sil); geçici çizginin herhangi bir kısmını çizer kalem aşağıda ise yukarı kaldırır.

  &nbs= p;         Connect (bağla); kalemi son = eskiz yapılan çizginin uç noktasından veya son erase işleminden eskize devam etmek için aşağı indirir= .

  &nbs= p;         Period (süre); kalemi aşağı indirir ve son eskiz çizgisinin uç noktasından kalemin güncel konumuna düz bir çizgi çizer ve kalemi yukarı kaldırır.

Donut (Halka) Komutu: İçi= dolu çember çizer.

Bu komutu kullanmak için;

 • Draw menü= den Donut
 • Komut penceres= inden (Command) Donut girilir.

Halka geni= 51; yay parçalarından oluşan kapalı bir bileşik çizgidir. Halkanın içi Fill komutunun ayarına g&oum= l;re yani açık kapalı durumuna bağlı olarak dolu veya boş olur. Halka çizmek için iç çap, dış çap ve merkezi belirtmek gerekir. İç çap sıfır olursa içi dolu çember elde edilir= .

Boun= dary Komutu: Kapalı bir alan ve= ya bileşik çizgi üretilir.

Bu komutu kullanmak için;

 • Draw menü= den Boundary
 • Komut penceres= inden (Command) Boundary girilir.

AutoCAD bu komutta Boundary Creation diyalog kut= usunu ekrana getirir.

Seçenekler;

  &nbs= p;         Advanced Options (gelişmi= 51; ayarlar); sınırı oluşturmak için kullanılan yöntemler belirlenir. Bunlar boundary set (sınır seti), Isla= nd detection (ada tanımlama), ve object type (nesne tipi)’dir. Nesn= e tipi ve ada tanımlama yönteminin iki seçeneği vardır.=

  &nbs= p;         Internal Point (iç nokta); kapalı alanı biçimlendiren mevcut nesnelerden sın= 5;r üretir.

Seçenekler ayarlandıktan sonra çizimdeki sınırları oluşturmak için Pick Points düğmesi seçilir.


BÖLÜM 4

GÖRÜNTÜ KONTROL KOMUTLARI

Zoom Komutu: Güncel görünüm alanındaki nesnelerin görünü#= 1; büyüklüğünü değiştirir, büyültür veya küçültür.

Bu komutu kullanmak için;

 • View menüden  Zoom,
 • Kısayol olarak çizim alanında mouse sağ tuşu ile realtime zoom yapmak için zoomR= 16;u seçmek,
 • Komut penceresinden (Command) Zoom girilir.

Bir&cc= edil;ok çizim boyut olarak küçük ve  detaylı olarak çalışmak gerekebilir böylesi durumlarda zoom komutu kullanılarak detaylar büyütülebilir. Bazı durumlar= da ise çizim çok büyük olabilir çizimin tamamını görmek için çizimden uzaklaşmak gerekir bu durumlarda ise zoom komutu ile çizimi kullanıcı= dan uzaklaştırıyor hissi verilerek çizimin tamamı görülebilir ancak detayları görmek güçleşir.

        &= nbsp;   Zoom komutu ile içeri zoom yapıldığında nesne yak= 5;na gelirken dışarı zoom yapıldığında nesne kullanıcıdan uzaklaşır. Zoom komut bu işlemleri ya= parken çizim ölçeği ile oynamaz.


Zoom araç çubuğu Şekil 4.1'deki gibidir.

Seçenekleri:

Scale (ölçek); büyültme küçültme ölçeğidir. Sayısal değerler girilerek orijinal boyuttaki çizimi büyültme küçültme imkanı verir. Mesela bu değer yerine 2 girilirse normal çizim iki kat büyür. = Zoom işlemi bir önceki ekranın merkez noktasını merkez olarak kullanır. Büyültme veya küçültme işlemi mevcut görüntüye bağımlı olarak hesaplanır. Zoom işleminde sadece pozitif değerler kullanılır bu nedenle ekranda küçük görüntü isteniyorsa 0 ile 1 arasındaki değerler kullanılmalıdır. Mesela girilen değer 0.5 olursa görüntü yarım kat küçülür.

All (tümü); ekranda çizilmiş olan tüm &n= bsp; çizimin değişmesine neden olur. Eğer çi= zim görüntü sınırlarını aşarsa  All seçeneği sınırların dışına taşan çizim kısımlarını da ekranda görüntüleyerek tüm çizimi ekrana sığdırır.


Center (merkez); zoom merkezini tanımlamaya izin verir. Çalışılan birimde bir değer veya yükseklik girmek gerekir. Girilen bu değerler  ile merkez nokta dahilinde zoom i&= #351;lemi yapılır.

Dynamic (dinamik);dinamik büyültme küçültme yapma imkanı sağlar.= Bu seçeneği aktifleştirmek için diğerlerinde olduğu gibi zoom alt seçeneklerinde seçeneklerin baş harfini girmek yeterlidir. Dinamik zoom seçildiğinde mevcut ve mümkün olan ekran bakış alanı seçimlerini gösteren pencereler sunulur.

 

&nb= sp;

 


        =  

           =    

Merkez= leme penceresi görüntüyü merkez sayılacak istenilen bir yere taşır, sol mouse tuşuna basıldıktan sonra din= amik zoom yapma imkanı veren pencere ekrana gelir. İstenilen büyüklük kadar pencere ayarlanır ve enter tuşuna basarak dynamic zoom işlemine son verilir.

Zoom In (içeri zoom); ekra= ndaki görüntüyü merkezini koruyarak iki kat büyütür.

Zoom Out (dışarı z= oom); ekrandaki görüntüyü merkezini koruyarak iki kat küçültür.

Zoom Extents (kapsama zoomla); li= mits ayarlarına bakmaksızın o ana kadar çizilmiş    görünür durumdaki tüm nesneleri ekrana sığdırır.

Zoom Window (pencere zoomla); çizimin belirli bir alanını seçme penceresi içine alarak ekran boyuna büyütür.

Zoom Previous (önceki zoom); önceki zoom görüntülerine sıra ile döner. Bu işlem defalarca tekrar edilebilir.

Zoom Realtime (gerçek zamanlı zoom); çizime imleç yardımıyla yaklaşıp uzaklaşmayı sağlar. Standart araç çubuğunda bulunan zoom realtime tıklandığın= da imleç büyüteç şeklini alır. Mouse yardımıyla ekrana tıklatılarak aşağı yukarı hareket ettirilir. Yakınlaşma veya uzaklaşmada çizim merkezi esas alınır. Klavyeden iki kez enter tuş= ;una basıldığında realtime zoom  imlecine ulaşılabilir. M= ouse sol butonuna basılarak ekranın alt kısmına doğru çekilirse çizim uzaklaşır yani küçülür. Tersi bir işlemde yani mouse sol butonu= na basıp ekranın yukarısına doğru çekilirse çizim yaklaşır ve nesne büyür.

Pan (Görüntü Kaydır) Komutu: Güncel görünüm alanında görüntülenen çiz= imi hareketlendirir.

Bu komutu kullanmak için;

 • View menüden  Pan,
 • Kısayol olarak nesne seçilmemiş durumda, çizim alanında mouse sağ tuşu tıklayarak  Pan  seçilir,
 • Standart Toolbar’dan,
 • Komut penceresinden (Command) Pan girilir.

Pan komutu genelde zoom komutuyla birlikte kullanılır. Kullanıcı daha fazla detay görmek için büyültme-küçültme yapmak ve aynı ölçekte kalarak kısa bir süre için büyültme-küçültme ekranını kaydır= mak isteyebilir. Pan komutu bunu yerine getirir.

Pan komutu, çizim alanını ekrana göre kaydırır = ve çizimdeki nesnelerin yerleşim koordinatlarında bir değişiklik yapmaz.

Bu komut= un Seçenekleri:

Pan Realtime; bu seçim yapıldığında imleç el simgesine dönüşür. İşaretleme cihazı üzerindeki seç düğmesi aşağ= 5; doğru bastırılarak çizimin güncel yerleşimi güncel görünüm alanı koordinat sistemine göre sabitlenir. Çizimi  far= enin sol tuşu ile tıklayıp istenilen yere taşımak mümkündür. Çizim artık imleçle aynı yönlü olarak hareket eder.

Kayd&#= 305;rma sırasında çizim sınırlarından çok fa= zla uzaklaştığında, el imlecinin yanında bir çu= buk ve çizim kapsamına erişilecek yeri gösteren bir ok görünür. Dört farklı durum hakkında yani kapsamın yukarda, aşağıda, solda ve sağda oldu= 7;u hakkında bilgi verir.

Pan Point; bu seçimde ekranda iki nokta verilir. Bunlar base point veya displacement ve second point noktalarıdır. Çizi= m bu iki noktanın aralığında ve veriliş yönün= de kayar. Çizim alanı, ekrana göre kaydırılır, çizimdeki nesnelerin yerleşim koordinatlarında değişiklik olmaz. Ekranda yer değiştirme için bir nokta ve ikinci nokta için bir başka koordinat girmek gerekir. Mesafe ve açı yer değiştirme (Displacement) olarak adlandırılır. AutoCAD mesafe ve açıyı hesap= lar ve Pan işlemini gerçekleştirir.

        &= nbsp;   Pan Left; ekrana bakış için bizi sola ilerletir çizimi ise sağa kaydırır.

        &= nbsp;   Pan Right; ekrana bakış için bizi sağa ilerletir çizimi ise sola kaydır= 5;r.

        &= nbsp;   Pan Up; ekrana bakış için bizi yukarı ilerletir çizimi ise sağa aşağı kaydırır.

        &= nbsp;   Pan Down; ekrana bakış için bizi aşağıya ilerletir çizimi ise yukarıya kaydırır.

Pan Kısa Yol Menüsü

Zoom ve = Pan fare sağ tuş menüsü;

Pan komutu aktif iken Pan kısayol menüsündeki seçenekler kullanılarak Pan komutundan çıkılabilir, Zoom veya 3Dorbit komutuna geçiş yapılabilir. Pan kısayol menüsüne ulaşmak için Pan komutu aktif olduğunda çizim alanında fare sağ tuşuna tıklamak yeterlid= ir.

        &= nbsp;   Exit (çık); Pan veya = Zoom komutunu iptal eder.

        &= nbsp;   Pan (kaydır); Pan komutuna geçiş yapar.

        &= nbsp;   Zoom; gerçek zamanlı zoom’a geçiş yapar.

        &= nbsp;   3Dorbit (3D yörünge); 3= Dorbit komutuna geçiş yapar.

        &= nbsp;   Zoom Window (pencereye zoom); dikdörtgen pencereyle belirtilen alanı görüntülemek için zoom yapar.

        &= nbsp;   Zoom Original (orijinale zoom); orijinal görünümü yeniden yükler.

        &= nbsp;   Zoom Extents (kapsama zoom); çizim kapsamını görüntülemek için zo= om yapar.

Pan komutu ile saydam görüntü kaydırma işlemi yapılabilir. Diğer bir komut hafızada iken komut satırına Pan yazıp Enter tuşuna basılırsa bu işlem gerçekleştirilebilir.

Saydam büyütme-küçültme taşımalarda var olan kurallar saydam taşıma için de geçerlidir.

Redraw Komutu:  Güncel görünüm alanındaki görüntüyü yeniden tazeler.

Bu komutu kullanmak için;

 • View menüden  Redraw
 • Komut penceresinden (Command) Redraw girilir.

AutoCAD çizim alanında çizim yaptıktan sonra çizim alanında küçük artılar oluşur. Bir süre sonra bu artılar rahatsız edici olabilir. Bu durumda AutoCAD’de, artı şeklinde gözüken bu pikselleri tamamen temizlemek için redraw komutunu kullanmak gerekir. Bu komut ekranı siler ve o ana kadar yapılan tüm çizimleri yen= iden yerleştirir.

        &= nbsp;   Zoom gibi bazı komutlar redraw komutunu otomatik olarak devreye sokar. Bu yüzden bu tür komutları kullanmadan önce redraw komutunu kullanmaya gerek yoktur.

Redrawall Komutu: Görünüm alanındaki görüntüyü yeniden çizer, işaretçi pi= ksel artılarını temizler. Redrawall işlemi tüm görünüm alanlarına redraw komutunun uygulanmasıd&#= 305;r.

Bu komutu kullanmak için;

 • Standart Toolbar’dan ,
 • View menüden  Redraw,
 • Komut penceresinden (Command) Redrawall girilir= .

Regen (Yeniden Türet) Komutu: Çizimi yeniden üretir ve mevcut görünüm alanını yeniler.

Bu komutu kullanmak için;

 • View menüden  Regen
 • Komut penceresinden (Command) Regen girilir.

AutoCAD bu komut çalıştırıldığında çizimin veri tabanını yeniden oluşturur. Tüm nesnelerin ekran koordinatlarını yeniden hesaplar. Redraw komutun= dan farklıdır veri tabanından silinen çizgi, nokta gibi bilgileri temizlemekle kalmayıp aynı zamanda çizgi bitim noktalarını, taralı alanları yeniden hesaplar. Zoom, pan  ve view gibi komutlar oto= matik yeniden oluşturma işlemine neden olurlar. Karmaşık yüzey veya katı modellerle düzenleme yapılırken hi= de, shade, render gibi görselleştirme işlemlerinden sonra regen yapmak gerekir.

Regenall Komutu: Çizimi ye= niden üretir, görünüm alanlarını tazeler ve çizim veri tabanını yeniden indeksler.

Bu komutu kullanmak için;

 • View menüden  Regen All
 • Komut penceresinden (Command) Regenall girilir.=

Regenall çizimi yeniden ürettiği gibi tüm nesneler için ekran koordinatlarını yeniden hesaplar. Optimum görüntü ve nesne seçim performansı için çizim veri tabanını oluşturarak sıralar.

Dsviewer Komutu: Aerial View penceresini açar. Aerial View penceresi, çizim üzerinde kuş bakışı görünüş alma aracıdır. Aerial View penceresi ayrı bir pencere içerisinde tüm çizimin görünüşünü gösterir. Aerial View penceresinin açılması ile komut girmeden zoom ve pan işlemleri yapılabilir böylece istenilen yere girilebilme ve = konumlanabilme imkanı tanır.

Bu komutu kullanmak için;

 • View menüden  Aerial View,
 • Komut penceresinden (Command) Dsviewer girilir.=

Aerial View penceresi tüm çizimi kalın çizgili bir dikdörtgen içerisinde gösterirken bazı seçenek= ler de sunar.

Aerial View pe= nceresindeki görünüş menüsü olan View Menu seçenekl= eri:

        &= nbsp;   Zoom In (içeri zoom); Aeri= al View penceresindeki çizimin büyüklüğü güncel bakış merkezinde ikilik faktörle yapılan içeri zoomla artar.

Zoom Out (dışarı z= oom); Aerial View penceresindeki çizimin büyüklüğü güncel bakış merkezinde ikilik faktörle yapılan dışarı zoomla azalır.

Global; tüm çizimi ve Aerial View penceresindeki güncel çizimi gösterir.

Aerial View penceresindeki ayarlar menüsü veya seçenekler menüsü olarak bilinen Options Menu seçenekleri;

        &= nbsp;   Auto Viewport (otomatik görünüm alanı); görünüm alanını= ;n model boşluğu görünümünü otomatik olarak gösterir. Bu seçenek kapalı olduğunda veya seç= ili değil iken Aerial View penceresini aktif görünüm alan&#= 305; ile güncel olarak eşleştirmez.

        &= nbsp;   Dynamic Update (dinamik güncelleme); her bir çizimde Aerial View penceresi herhangi bir işlem yapmadan kendisini günceller. Ancak bu seçenek kapalı olduğunda Aerial View penceresine tıklama yapılıncaya kadar kendisini güncellemez. Güncellemedeki kasıt çizilen bir nesne veya çizginin de anında Aer= ial View penceresinde görünmesidir.

        &= nbsp;   Realtime Zoom (gerçek zamanlı zoom); çizim alanı Aerial View penceresi kullanılarak zoom yapıldığında gerçek zamanlı olarak güncellenir.


BÖLÜM 5

NESNE DÜZENLEME İŞLEMLERİ

&n= bsp;           AutoCAD çizim alanında oluşturu= lan nesnelerin üzerinde çeşitli değişiklikler yapma ihtiyacı hissedebiliriz. AutoCAD, bu konuda da birçok kolayl= 05;k sağlamaktadır. Nesneleri düzelemek için başvurabileceğimiz araçlardan bir kısmı, hep ekr= anda duran Modify I araç çubuğunda, bir kısmı da sonradan açabileceğimiz Modify = II araç çubuğunda yer almaktadır. Bunların hepsin= in aynı araç çubuğunda yer almamasının nedeni ise, daha az kullanılan araçların, sık kullanılan araçların bulunduğu araç çubuğunda yer kaplamasını engellemektir.

        &= nbsp;   Üzerinde düzenleme yapacağımız tüm nesneleri öncelikle seçmemiz gerekir. Nesneyi ya da nesneleri seçtikten sonra gir= ilen komut, bazı iletiler görüntüleyecek ve bu iletilere cevaplar isteyecektir. Düzenleme işlemlerinde her basamağ= 05; enter tuşu ile onaylamak gerekir. Düzenleme komutunu girmeden önce de nesne seçimi yapılabilir. Bu sekilde nesne seçildiğinde, nesnenin kritik noktalarında tutamaçl= ar (Grip) belirecek, bu tutamaçlardan birisi işaretlendikten sonra düzenleme komut= una girildiğinde AutoCAD, nesne seçmemizi beklemeyecektir.

            Nesneler üzerinde yapılacak değişiklikleri iki ana başl= 5;k altında toplamak mümkündür:

5.1 Geometrik Düzenleme Araçları

            Bu başlık altında nesnelerin boyutlarına, açılarına, sayılarına  yönelik düzenlemeler işlenecektir.

Erase (= Sil) Komutu: Çizim alanındaki istenmeyen nesneleri siler. Modify= I araç çubuğundan bu komutu seçtikten sonra, nesneyi seçip Enter tuşuna basmamız nesnenin silinmesi için yeterlidir.

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

Comma= nd: _erase (Erase komutunu seçiyoruz)

Select objects: 1 found (Silinecek= nesnemizi <B kenarı> seçiyoruz)

Select objects: (Enter tuşuna basarak silme işlemini gerçekleştiriyoruz)


Move (Taşı) Komutu: Seçilen nesneleri, bulundukları koordinattan, başka bir koordinata taşımak için kullanılır. Nesne seçildikten sonra, yer değişimi için bir temel nokt= a ve bu temel noktanın yeni yerleşim noktası işaretlenerek taşıma işlemi gerçekleştirilir.

Command: _move (Move komutunu seçiyoruz)

Select objects: 1 found (Yeri değiştirilecek olan nesneyi seçiyoruz <A’daki çokgen>)

Select objects: (Enter’a bas= arak nesne seçme işlemini sonlandırıyoruz)

Base = point or displacement: (Taş= 5;ma işlemi için nesne üzerinde (dışında da olabilir) bir temel nokta belirliyoruz <A noktası>)

 Second point of displacement: (Nesnenin yeni koordinatlarını işaretliyoruz.<B noktası> (Bu noktaya bir önceki adımda seçilen temel nokta yerleşecektir))

Copy (K= opyala) Komutu: Seçilen nesnenin bir ya da birden fazla kopyasın= 05; belirtilen noktalarda oluşturur.

Command: _copy (Copy komutunu seçiyoruz)

Select objects: 1 found (Kopyalana= cak nesneyi seçiyoruz A’daki çokgen)

Select objects: (Enter’a bas= arak nesne seçimine son veriyoruz)

<B= ase point or displacement>/Multiple:  (Temel noktayı belirliyoruz <A noktası>)

Secon= d point of displacement: (Temel nok= taya göre kopya nesnenin yerini belirliyoruz <B noktası>)

Nesnenin birden fazla kopyası isteniyorsa, = Multiple seçeneği kullanılır.

Command: _copy (Copy komutunu seçiyoruz)

Select objects: 1 found (Kopyalana= cak nesneyi seçiyoruz <A’daki çokgen>)

Select objects: (Enter’a bas= arak nesne seçme işlemini sonlandırıyoruz)

<B= ase point or displacement>/Multiple: Multiple (Multiple seçeneğini seçiyor= uz)

Base = point: (Kopyalama işleminde esas alınacak te= mel noktayı belirliyoruz <A noktası>)

Secon= d point of displacement: (Temel nok= taya göre 1. kopyanın koordinatlarını belirliyoruz <B noktası>)

Secon= d point of displacement: (Temel nok= taya göre 2. kopyanın koordinatlarını belirliyoruz <C noktası>)

Second point of displacement: (Ent= er’a basarak kopyalama işlemini sonlandırıyoruz)

Offset (Ötele) Komutu: Mevcut nesneden belirlenen uzaklıkta yeni bir nesne oluşturur. Burada ki öteleme terimi paralel kopyalama anlamındadır.

Comma= nd: _offset (Offset komutunu seçiyoruz)

Offset distance or Through <1.0000>: 30 (Paralel kopyanın nesneden uzaklığını belirliyoruz)

Select object to offset: (Paralel kopyası alınacak nesneyi seçiyoruz <A’daki çokgen>)

Side = to offset? (Paralel kopyan= 5;n hangi tarafta olacağını işaretleyerek belirtiyoruz <A’daki çokgenin dış tarafı>)<= /span>

Selec= t object to offset: (Enter’a b= asarak komuttan çıkıyoruz)

 

 

Mirr= or (Aynala) Komutu: Nesnenin simet= rik kopyasını oluşturur. Komut seçildikten sonra aynalana= cak, diğer bir deyişle simetrik kopyası çıkartıl= acak nesne seçilir. Daha sonra simetri eksenini oluşturacak hatt= 5;n iki uç noktasının koordinatları işaretlenir. Kom= ut satırında görüntülenen “Eski nesneler siline= cek mi?” sorusuna “Y” yada “N” ile cevap verilir. Soruya “Y” (Evet) cevabı verilirse, komut icra edildikten = sonra çizim alanında sadece simetrik kopya; “N” (Hayı= ;r) cevabı verilirse simetrik kopya ve eski nesne beraber görüntülenir.

Command: _mirror (Mirror komutunu seçiyoruz)

Select objects: 1 found (Simetrik kopyası oluşturulacak nesneyi işaretleyerek seçiyoruz <A’daki çokgen>)

Select objects: (Enter’a bas= arak nesne seçim işlemi sonlandırıyoruz)=

First= point of mirror line: '_ddosnap (Simetri ekseninin birinci noktasını işaretliyoruz <1 ile gösterilen nokta>)

Secon= d point: (Simetri ekseninin ikinci noktasını işaretliyoruz <2 ile gösterilen nokta>)

Delet= e old objects? <N> (Eski ne= sneler silinsin mi? Sorusuna Hayır ile cevap veriyoruz)

Bu işlemler sonucunda nesnenin paralel kopyası oluşturulur.

Array (= Dizi) Komutu: Seçilen bir çizim nesnesinin aynısın= 05; kopyalamak suretiyle, Polar (D= airesel) veya Rectangular (Dikdört= gen) dizi oluşturmak için kullanılır. Array komutu kullanıldığında önce nesne seçilmesi isteni= r. Daha sonra “Rectangular or Polar” sorusuyla dikdörtgen ya = da dairesel dizi arasında seçim yapılması istenir.<= /o:p>

Rect= angular (Dikdörtgen) Array: Seçilen nesnenin satır sütun dizilişinde; satır sütun sayılarını, satırlar ve sütunlar arasındaki uzaklıkları belirtmemizi istedikten sonra cismin kopyalarından oluşan dikdörtgen diziyi oluşturur.<= /o:p>

Command: _array (Array komutunu seçiyoruz)

Select objects: 1 found (Diziyi oluşturacak nesneyi seçiyoruz)

Select objects: (Enter’a bas= arak nesne seçim işlemini sona erdiriyoruz)

Recta= ngular or Polar array (<R>/P): R (Dikdörtgen dizi oluşturacağımızı belirtiyoru= z)

Numbe= r of rows (---) <1>: 3 (Oluşturulacak dizinin satır sayısını 3 olarak belirliyoruz)

Numbe= r of columns (|||) <1>: 2 (Olu#= 1;turulacak dizinin sütun sayısını 2 olarak belirliyoruz)

Unit = cell or distance between rows (---): 25 (Dizinin satırları arası 25mm olacak)

Dista= nce between columns (|||): 25 (Dizinin sütunları arası 25mm olacak)

= İletiler bu şekilde cevaplandıktan sonra, kopya nesnelerden meydana gelen 3x2’lik matris oluşur.

Polar (Dairesel) Array: Seçilen nesnenin dairesel dizilişind= e; dairenin merkez noktasını, daire üzerine kopyalanacak cisim sayısını, merkez çevresinde kaç derecelik kopyalama yapılacağını ve kopya cisimlerin daire merkez= ine göre döndürülüp döndürülmeyeceğ= ;ini soduktan sonra cismin kopyalarından oluşan dairesel diziyi oluşturur.

Command: _array (Array komutunu seçiyoruz)

Select objects: 1 found (Diziyi oluşturacak nesneyi seçiyoruz)

Select objects: (Enter’a bas= arak nesne seçim işlemini sona erdiriyoruz)

Recta= ngular or Polar array (<R>/P):P (Oluşturulacak dizinin dairesel olacağını belirtiyoruz)=

Base/= <Specify center point of array>: (Dairenin merjez koordinatlarını işaretliyoruz)

Numbe= r of items: 5 (Daire etrafı= na 5 adet cisim yerleştirilmesini istiyoruz)

Angle= to fill (+=3Dccw, -=3Dcw) <360>: (Merkez etrafında 360˚’lik kopyalama yapılmasın&#= 305; istiyoruz)

Rotate objects as they are copied? <Y> (Cismin kopyalarının merkeze göre dödürülmesini istiyoruz)

            Son iletiye “N” (Hayır) cevabı verilirse kopya cisimler d= aire etrafında döndürülmemiş olarak kopyalanırlar.=

Rotate (Döndür) Komutu: Seçilen nesneleri, temel bir nokta etrafında istenilen açı kadar döndürür.

Command: _rotate (Rotate komutunu seçiyoruz)

Curre= nt positive angle in UCS:  ANGDIR=3Dcounterclockwise  ANGBASE=3D0

Select objects: 1 found

(Nesnemizi seçiyoruz)

Select objects: (Enter’a bas= arak nesne seçim işlemini sonlandırıyoruz)

Speci= fy base point: (Döndürme işlemi için temel noktayı seçiyoruz)

Specify rotation angle or [Reference]: (Buraya açı değeri girebiliriz ancak yukardaki örnekte dönüş açısı mouse ile işaretlenerek belirlenmiştir)

Stretch (Ger/Sündür) Komutu: Bir nesneyi sündürmek iç= ;in, sündürme temel noktası ve daha sonra iki yer değiş= tirme noktası belirtmek gerekir. Bu noktalar belirlendikten sonra nesnenin belirli bir kısmı herhangi bir doğrultuda çekilip uzatılabilir ya da kısaltılabilir.

=  

=  

Command: _stretch (Stretch komutunu saçiyoruz)<= /span>

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...= (Gerilecek olan A,B,C kenarlarını seçiyoruz)

Select objects: Specify opposite corner: 3 found

Select objects: (Enter’a bas= arak nesne seçimini bitiriyoruz)

Speci= fy base point or displacement: (D noktasını seçiyoruz)

Speci= fy second point of displacement: (Mouse’u yukarıya sürükleyip son noktayı işaretliyoruz)

 

Scale (Ölçekle) Komutu: AutoCAD’de çizimler, çizim birimi adı verilen birime göre çizilirler. Bu birime dayanarak belirli ölçekte çizilen bir çizi= min ölçeği Scale komutuyla değiştirilebilir. Seçilen nesnenin ölçeği belirlenen bir temel noktaya göre gerçekleştirilir. Komut icra edildikten sonra temel nokta eski koordinatlarını korur. Bu nedenle temel noktanın yeri, nesne= ye göre iyi tespit edilmeli, görüntüyü ekrandan dışarı çıkartmamak için özen gösterilmelidir.

Comma= nd: _scale (Scale komutunu seçiyoruz)

Select objects: 1 found (Şeki= ldeki nesneyi seçiyoruz)

Select objects: (Enter’a bas= arak nesne seçimini bitiriyoruz)

Speci= fy base point: (Şekildeki A noktasını seçiyoruz)

Speci= fy scale factor or [Reference]: 0.5 (Çizimin ölçeğini 0,5 katsayısıyla çarpıyoruz)

 

Length = (Uzat) Komutu: Nesnelerin uzunluğunu ve yayların açılarını değiştirmek için kullanılır. Lengthen kapalı nesneleri etkilemez. Seçi= len nesnenin yükseltme yönünün, UCS’nin Z eksenine paralel olması gerekmez. Nesnenin uzatma eyleminden etkilenecek kısmı, değiştirilecek nesneleri seç (Select object to change) iletisini cevaplarken tıklanan uca yakın kısmıdır. Bu komut kullanıldığında aşağıdaki seçenek= ler sunulur.

Object selection: Nesnenin uzunluğunu ya da açısını gösterir.

Delta: Nesnenin uzunluğunu, seçim noktas&#= 305;na en yakın uç noktasından seçim noktasına ölçülen mesafe kadar değiştirir. Yayın açısını, yayın istenilen uç noktasın= dan ölçülen aralık kadar değiştirir. Girilen po= zitif değer nesneyi uzatır, negatif değer kısaltır.=

Delta Length:<= /b> Nesnenin uzunluğunu belirtilen aralık= kadar değiştirir

Object: Seçilen nesnenin uzunluğunu ayarlar= .

Undo: Lengthen ile yapılan son değişikliği geri alır.

Angle: Seçilen yayın açısını belirlenen açı kadar değiştirir.

            Pecent: Nesnenin uzunluğunu ve yayların açısını, toplam uzunluğun veya açının belirtilen yüzdesine ayarlar.

   =          Total: Seçilen nensnenin uzunluğunu, sabit uç noktalarıyla tanımlanan toplam mutlak uzunluğa ayarlar. Seçilen yayın toplam açısını belirtilen toplam açıya ayarlar.

            Dynamic: Dinamik sürükleme modunu açar. Seçilen nesnenin uzunluğunu, kendi uç noktasını= ;n sürüklendiği yeri esas alarak değiştirir. AutoCAD, uç noktasını istenilen uzunluğa veya açıya taşırken diğer uç sabit kalır.=

Command: _lengthen (Lengthen komutu seçiyoruz)<= /p>

Selec= t an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: (A kenarını uzatmak üzere seçiyoruz)=

Curre= nt length: 61.1364 (A kenarının uzunluğu hesaplanıyor)

Selec= t an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: DE

Enter= delta length or [Angle] <20.0000>:50(A kenarının uzunluğunu 50 birim artırıyoruz)=

Selec= t an object to change or [Undo]:= (Uzatma işlemini B ucundan itibaren yapmak için B’ye yakın b= ir nokta işretliyoruz)

Trim= (Buda) Komutu: Kesişen nesnelerde istenmeyen fazlalıkları budayarak silmek amacıyla kullanılır. Bu komut kullanılırken önce kesen kena= rlar (Select cutting edges...), son= ra nesnelerin budanacak kısımları (Select object to trim) işaretlenir.

  &nbs= p;         Şekil 5.13'te çemberler ve çizgilerin hepsi birbirini kesen kenar olarak işlem görecekleri için kesen kenar olarak nesnelerin tümü seçilmiş, daha sonra çizimde görünmesi istenmeyen kısımlar mouse ile işaretlene= rek budanmıştır.

 

 

Extend (Daya/Yasla) Komutu: Bir nesneyi bir başka nesneyle temas edinceye kadar uzatarak yaslar. Bu komut yay, eliptik yay, çizgi, 2D veya 3D bileşik çizgi, ray gibi nesnelere uygulanabilir. Nesneyi dayamak istediğimiz sınır kenarları tanımlayan nesneleri d= aha sonra komutu uygulayacağımız nesnenin uzatılacak kısmını işaretlediğimiz anda komut icra edilir.

Obje= ct to Extend: uzatılacak nesnenin dayanacağı sınır nesnesini ifade eder. Enter tuşuna basılıncaya kadar nesne seçimine devam edilir.<= /span>

Proj= ect: Nesneler yaslandığında AutoCAD= 217;in kullandığı Projeksiyon modunu belirtir.

None= : Projecsiyon belirtmez. 3D uzayda sadece sınır kenarlarıyla kesişen nesneleri yaslar.=

Ucs:= Güncel kullanıcı koordinat siste= minin XY düzlemi üzerine projeksiyon yapar. AutoCAD 3D uzayda sınır nesneleriyle kesişmeyen nesneleri yaslar.Üzerine projeksiyon yapar. AutoCAD 3D uzayda sınır nesneleriyle kesişmeyen nesneleri yaslar.

View= : Güncel bakış istikameti boyunca projeksiyon yapar.

Edge= : Uzatılacak nesnelerin birbirleriyle bulu&#= 351;ma şansının olup olmdığını kontrol etmemizi sağlar.

Exte= nd: Yaslanacak kenarı, yaslanması gereken kenarın sanal uzantısına doğru uzatır.<= /span>

No E= xtend: Nesne uzantısını 3D uzayda, sınır nesnesiyle gerçekten kesişiyorsa yaslar.

Undo= : Extend ile yapılan son değişikli= kleri geri alır.

Command: _extend (Extend komutunu seçiyoruz)

Select boundary edges: (Projmode =3D UCS, Edgemode =3D No extend) (Yaslanma kenarını tanımlıy= oruz)

Select objects: 1 found

Select objects: (Nesne seçim işlemini bitiriyoruz)

<S= elect object to extend>/Project/Edge/Undo: (Nesneyi uzamasını istediğimiz ucuna yakın bir noktadan seçiyoruz)

 

 

Break (Kır) Komutu: Bütün olan bir nesnenin belirli bir kısmını silmeye veya nesneyi kırmaya (İki veya daha fazla parçaya bölmek) yarar. Break komutu; çizgi, yay, çember, elips, bileşik çizgi, trace, 2D polyline, 3D polyline, donut vb. birçok nesneye uygulanabi= lir.

Command: _break Select object: (Break komutunu seçtikten sonra kırılacak nesne olarak A nesnesini işaretliyoruz)=

Enter= second point (or F for first point): f (Kırma işleminin iki nokta arasında olması için “F” (first) seçeneğini seçiyoruz)=

Enter= first point: (Şekildeki 1. noktamızı işaretliyoruz)

Enter second point: (Şekilde= ki 2. noktamızı işaretliyoruz)&nbs= p;          

  &nbs= p;         Bazen nesne üzerinde silme yapılmadan sadece bir   noktadan kırma işl= emi yapılabilir. Bu işlemi yapmak için nesne kırılac= ak noktada seçilir, ikinci noktanın girilmesi istendiğinde birinci noktayı belirlemek amacı ile @ tuşuna basıl= 5;r. Yandaki şekilde görülen çizgi orta noktasından kırılmıştır. (Bunu görünür hale getirmek için çizginin sol yarısının çi= zgi tipi değiştirilmiştir)

Comma= nd: _break Select object: (Break komut= unu ve sonra kırılacak çizgiyi seçiyoruz)

Enter second point (or F for first point):f(İki nokta seçimi yapabilmek için “F”’yi seçiyoruz)

Enter first point: (Birinci nokta olarak çizginin orta noktasını seçiyoruz)

Enter second point: @ (İkinci nokta olarak birinci noktayı seçmek için @ tuşuna basıyoruz)

 

Fillet (Yuvarla) Komutu: Kenar veya köşe oluşturan iki nesnenin, kenar veya köşelerini yarıçapı belirlenen bir yay ile yuvarlaklaştırır. TRIMMODE sistem değişkeni 1’e ayarlı ise, Fillet<= /b>, kavis yayının uç noktalarını kesen çizgil= eri budar. Seçilen çizgiler kesişmiyorsa AutoCAD onları uzatır. Fillet komutu ayn= ı zamanda katıların kenarlarını da kavislendirir. TRIMMODE sistem değişkeni 0’a ayarlı ise komut uygulandığında kavis yayının uç noktalarını kesen çizgiler budanmaz. Fillet komutu çalıştırıldığında “R” seçeneği seçilerek kavis yarıçapı ayarlanabilir. Yarıçap ayarı yapıldıktan sonra Fillet komutu tekrar çalıştırılır.

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

Comma= nd: _fillet (Fillet komutunu seçiyoruz)

(TRIM= mode) Current fillet radius =3D 10.0000 (Kavis yarıçapı 10mm. Bunu kabul etmek için Enter’a basıyoruz)

Polyl= ine/Radius/Trim/<Select first object>: (A çizgisini seçiyoruz)

Selec= t second object: (B çizgisini seçiyoruz)

Chamfer= (Pah Kır) Komutu: Birbirini kesen ya da uzantıları birbirini kesen iki doğru veya kenara açılı pah kırar. TRIMMODE sistem değişkeni 1 ise, Chamfer komutu uygulandığında pah kırılırken doğ= ru fazlalıkları budanır, 0 ise doğru fazlalıkları olduğu gibi kalır. Bileşik çizgi, çizgi, eğri, ray, xline ve 3D nesne kenarlarına pah kırma işle= mi uygulanabilir. Birbirine paralel olmayan çizgi çiftlerine de = pah kırma uygulanabilir. Bu çizgiler aynı noktada birleşip köşe oluşturmak zorunda değildirler. Hatta birbirlerinin üzerinden de geçebilirler. Bir pahın, iki ana parametresi vardır:

Pahın ilk kenardan kırptığ&#= 305; kısım,

Pahın ikinci kenardan kırptığı kısım.

Command: _chamfer (Chamfer komutunu seçiyoruz)<= /span>

(TRIM= mode) Current chamfer Dist1 =3D 30.0000, Dist2 =3D 20.0000 (Önceden belirlenmiş pah uzunluklar&#= 305;)

Polyl= ine/Distance/Angle/Trim/Method/<Select first line>: (A çizgisini seçiyoruz)

Selec= t second line: (B çizgisini seçiyoruz)

 

5.2 Nesne Özelliklerini Düzenleme

            AutoCAD çizim nesnelerinin bir takım özellikleri vardır. Bu özellikler kalıcı değildir, kolaylıkla değiştirilebilir. Bu özellikleri değiştirmenin en kolay yolu Properties (Öz= ellikler) penceresini kullanmaktır. Bu pencere açılıp çi= zim alanında herhangi bir yere konumlandırılabilir, istenilen boyutlara getirilebilir. Propertie= s penceresi açık iken çizim alanında çalışılabilir.

      &n= bsp;     Properties penceresi aç= 05;k iken, çizim alanında herhangi bir nesne seçilirse, bu nesneye ait özellikler görüntülenir.<= /p>

 

5.2.1 AutoCAD Nesnelerinin Özellikleri

Colo= r: Nesneler için rengi belirtir. Renk liste= sinden Other’ın seç= ilmesi, Select Color diyalog kutusunu = ekrana getirir.

Laye= r: Nesnenin güncel katmanını belirt= ir. Liste, güncel çizimdeki tüm katmanları gösterir.=

Line= type: Nesnenin güncel çizgi tipini belirt= ir. Liste, güncel çizimdeki tüm çizgi tiplerini gösterir.

Line= type Scale: Nesnenin çizgi tipi ölçek faktörünü belirtir.

Plot= Style: Lists NORMAL, BYLAYER, BYBLOCK ve bunların yanında güncel Plot Style Table’da bulunan plot sitillerini listeler.

Plot= Style Table: Güncel Plot Style Table’ı belirtir.

Plot= Table Attached To: Model boşlu&#= 287;u veya kağıt düzlemine güncel Plot Style Table’= 5;n iliştirilip iliştirilmediğini belirtir.

Plot= Table Type: Mevcut Plot Style Table’larının tipini gösterir.

Line= weight: Nesnenin çizgi ağırlığını belirtir. Liste güncel çizimde bulunan tüm çizgi ağırlıkları= ;nı gösterir.

Hype= rlink: Hyperlink’i grafik bir nesneye ilişt= irir. Tanımlama hyperlink’e atanmışsa tanımlama, atanmamışsa URL gösterilir.

Thic= ness: Güncel 3D katı kalınlığını ayarlar. Bu özellik tüm nesnelere uygulanamaz.

5.2.2 Özellik Eşleştirme

Matc= hprop komutu bir nesnenin özelliklerini başka nesne veya nesnelere kopyalar. Komut kullanıdığında bir nesnenin;

 &nb= sp;          Color (Renk)

 &nb= sp;          Layer (Katman)<= /p>

 &nb= sp;          Linetype (Çizgi Tipi)=

 &nb= sp;          Linetype Scale (Çizgi Tipi Ölçek Faktörü)

 &nb= sp;          Thicness (Kalınlık),

Text Properties (Metin Özellikl= eri)

 &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =              Dimension Properties (Öl&cce= dil;ü Özellikleri),

 

 &nb= sp;          Hatch Properties (Tarama Özellikleri) gibi kendine iliştirilmiş özellikleri bir başka nesneye aynen kopyalanır.

Command: Matchprop (Matchprop komutu= nu giriyoruz)

Selec= t Source Object: (Kaynak nensne olan elips’i seçiyoruz)

Curre= nt active settings =3D color layer ltype ltscale thickness text dim hatch=

Setti= ngs/<Select Destination Object(s)>: 1 found (Hedef nesne olan beşgen’i seçiyoruz)

Setti= ngs/<Select Destination Object(s)>: = (Enter ile onaylayarak komuttan çıkıyoruz)

 <= /p>

 

Bölü= ;m 6 : Çizim İçin Diğer Gerekli Komutlar:

 

Arc  <= /b>Yay Çizme

 

 

 

Command: a<= o:p>

ARC Specify start point of arc or [Center]: X,Y=

Yay başlangıç noktası girilir=

Specify second point of arc or [Center/End]:=

Seçenekler girilerek yay çizilir

3D"Metin3D"Metin

ARRAY :

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 Mevcut b= ir objeyi bir matris şeklinde (X ekseninde 10, y ekseninde 20 tane gibi) = veya bir daire etrafında çoğaltmak için kullanılır.

 

Command: array

Select objects: 1 found

Çoğaltılacak obje seçilir

Select objects:

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R&g= t;:

Rectangular (Matris şeklinde ) Polar (Bir eksen Etrafında)

Enter the number of rows (---) <1>: 3<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Satır sayısı girilir

Enter the number of columns (|||) <1> 3

Kolon Sayısı girilir

Enter the distance between rows or specify unit cell (---): -50

Satırlar arasındaki mesafe girilir (+ veya - olarak yön verilir)=

Specify the distance between columns (|||): 50<= i>

Sutunlar arasındaki mesafe girilir ( + veya - ola= rak yön verilir)

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> RectangularP= olar

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

ATTRIBUTE : Standart yazılar yazmak için kullanılır.

 

 
 <= /p>

 


<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Tag: Attribute etiketi ( Tek kelime şeklinde giri= lecek)

Prompt: Tablo da çıkacak olan soru

Value: Bu attribute verilen ilk değer

Insertion point: Ekrandaki yerleşim noktası<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Text Option : BU bölümde yazı yüksekliği, stili ve yerleşim durumu seçilir.

Invisible: Attribute görümez hale gelir

Constant: Attribute değeri değiştirilem= ez

Verify: Attribute dosyaya yüklenirken değerl= er kullanıcıya onaylatılır

Preset:Attribute ilk değeri ile getirir

INSERT BLOCK : Daha önceden ç= ;izilmiş bir çizimi mevcut çizim içine yerleştirir

.=

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Browse: Dosya yöneticisinden getirilecek ç= izim bulunur.

Insertion point: Çizimin yerleşeceği kordinat

Scale: Getirilen çizimin büyütüp/küçültme ölçeği

Rotate: Getirilen çizimin ektandaki açısal konumu

Specify On-screen işaretli ise bütün değerler ekrandan girilir. Değilse burada değerler girilir.<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Explode : patlamış olarak yerleştirilir= .

 

 

MAKE BLOCK :

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Mevcut çizim içinde blok oluşturmak için kullanılır

3D"Metin

Name: Blok ismi

BasePoint: Blok yakalama noktası

Select Object: Blok yapılacak objeler seçilir

<= b>Retain: Seçilen objeleri Blok yapar ve orjinalinde değişiklik yapmaz

Convert to Blok: Seçilen objeleri Blok y= apar

Delete: Seçilen objeleriblok yapar ve si= ler.

Preview Icon: Design Center degörüntülemek için icon oluşturur

 

 BREAK:

Seçilen bir objeyi belli bir yerden ayır&#= 305;p 2 parça haline getirir.<= /span>

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Command: break

Select object:=

Obje seçilir

Specify second break point or [First point]:=

Seçilen objenin seçme noktası 1. kırma noktası olarak kabul edilir ve ikinici kırma nokas= 5; seçilir. Ancak 1. kırma noktası yeniden tanımlanacak = ise F ile tekrar birinci nokta tanımına girilir.Birinci ve ikinci nok= ta aynı noktadan seçilirse çizgilerin arası aç&= #305;lmaz. Bunun için ikinci nokta seçimi esnasında @ girilir.

 

 CHAMFER: PAH KIRMA   <= /h4>

Command: chamfer

 =

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 =3D 50.0000, Dist= 2 =3D 50.0000

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d

d seçeneği ile 1. ve 2. pah mesafeleri gir= ilir

Specify first chamfer distance <50.0000>: 10<= /i>

Specify second chamfer distance <10.0000>: 10=

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 =3D 10.0000, Dist= 2 =3D 10.0000

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:

Select second line:

pah kırılacak çizgiler seçiler= ek pah kırılır

 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> pah kırılacak iki ç= ;izgi seçilir.<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 =3D 10.0000, Dist= 2 =3D 10.0000

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: a

a   seçeneği ile pah açısı ve boyu girilir<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Specify chamfer length on the first line <20.000= 0>: 20

Specify chamfer angle from the first line <0>= : 45

Trim seçeneğinde NoTrim seçi= lirse pah kırılacak çizgilerin budanması iptal edilir.

 =

ÇİZGİ TİPİ SEÇMEK=

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Global scale factor: Tüm çizgi tiplerinin ölçeğini büyütür veya küçültür<= /span>

Current object scale: Bundan sonra çizilecek çizgilerin ölçeğini değiştirir

Load  ile kullanılacak çizgi tipleri seçilir ve yüklenir

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

acadiso.lin dosyası olanlar metrik acad.lin dosyası  inch içindir

 

Properties’ e girilip linetype ve linescale değiştirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION LINE: YARDIMCI ÇİZG= 04;

 
 <= /p>

 


 

<= /b>

Sonsuz çizgilerdir tek nokta işaretlemek yeterlidir

 

Command: xline

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:=

Ang :  verilen açı değeri= nde çizgiler çizer

Hor ve Ver : yatay ve dikey çizgiler çizer (ortho açılırsa daha kolay yapılabilir)<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Bisect : Bir nokta verip açının yönü verilir. Diğer çizgiler hep aynı noktadan geçer.

 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

CIRCLE:        =           <= u>

 

 =

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Komut  satırında ( [ ) ile başlayan ve ( ] ) biten bölge alt seçeneklerdir. Bunlar (/) ile birbirinden ayrılır. Bunların büyük harf ile yazılmış bir karakteri seçilerek kullanılır.

 

Örn: =

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 =

Command: c<= o:p>

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Tt= r (tan tan radius)]: X,Y=

X,Y formatında çemberin merkezi blirtilir<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Specify radius of circle <20.0000>:10 =

Çemberin yarıçapı girilir

Çap girmek için

Specify radius of circle or [Diameter] <10.0000&= gt;: d

Specify diameter of circle <20.0000>:<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Daha önceki değer <....> içi= nde gelir

 =

3 noktadan geçen çember çizmek için

Command:c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Tt= r (tan tan radius)]: 3P<= /i>

Specify first point on circle: 1,10

 =

Specify second point on circle: 2,10

 =

Specify third point on circle: 3,30

 

2 noktadan geçen çember çizmek için

Command:c

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Tt= r (tan tan radius)]: 2P<= /i>

Specify first end point of circle's diameter:

Specify second end point of circle's diameter:<= i>

 

TTR Teğet teğet Radius

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Tt= r (tan tan radius)]: T

 =

Specify point on object for first tangent of circle= :

Specify point on object for second tangent of circl= e:

Specify radius of circle <30>:

 

Çek menüden TTT seçilir ise 3 objeye teğet çember çizilebilir

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: _3p Specify first point on circle: _tan t= o

Specify second point on circle: _tan to

Specify third point on circle: _tan to

Üçgene ait çizgiler  sıra ile seçilir ise teğet çember çizilir

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

COPY: Seçilen objeleri kopyalar

<= /b>

Command: copy      &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;          İkinci Nokta

Select objects: 1 found

Select objects:

Specify base point or displacement, or [Multiple]: = m

Multiple ile çoklu kopyalama tercih edilebilir<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Specify base point: X,Y

Kopyalama vektorü base noktası seçili= r

Specify second point of displacement or : @X,Y<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Kopyalama vektor ikinci noktası seçilir.    &nbs= p; BASE Nokta

 DIMENSION STYLE:Ölç&uu= ml; formatını ayarlar

 

 

<= b>

Set Current: Seçilen ölçü sti= lini aktif hale getirir

New: Yeni bir ölçü stili tanımla= r

Modify: Aktif ölçü stilini değiştirir

Override: Mevcut ölçü stilini bozmadan geçici olarak değişiklik yapılmasını sağlar

Compare: Seçilen ölçü stilleri= ni karşılaştırır

 

Modify

<= b>

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

 

 

 

 

TEXT: Ölçü yazı ayarları

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

FIT :  Ölçü yazıs&#= 305; yerleşim ayarları

<= b>

 

 

 

 

 

PRIMARY UNITS:&= nbsp; Ölçü birim ayarları

 

<= b>

 

 

ALTERNATE UNITS: Alternatif ölçü birim ayarları<= o:p>

 

<= b>

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLERANCES: Ölçü tolerasları ayarları<= /span>

 

<= b>

 

 

 

LINEAR DIMENSION: Yatay veya dikey ölçülendirme için kullanılır

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Birinici ölçü noktası<= o:p>

Specify second extension line origin:

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>İkinici ölçü noktas= 05;

Specify dimension line location or

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Ölçü yerleşim konumu

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:=

Dimension text =3D 126.35

 =

Command: _dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Enter girilerek çizgi seçilip ölçülendirme yapılabilir

Select object to dimension:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:=

Dimension text =3D 68.38

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Mtext: Ölçü değeri Mte= xt penceresi içine girilerek değiştirilir

Text: Ölçü değeri komut satırından değiştirilir

Angle: Ölçü yazısı açılı olarak verilir=

Rotated: Ölçü çizgileri belirl= enen açıda döndürülür.

 

ALINGNED DIMENSION: Yatay ve dikey olmay= an ölçülendirme için kullanılır

<= u>

Command: _dimaligned

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle]:

Dimension text =3D 151.71

 

ORDINATE DIMENSION: Seçilen konum= un X veya Y sıfır a olan uzaklıklarını verir.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

 

RADIUS DIMENSION: Yariçap ölçüsü verir. Otomatik olarak R yazar.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

 

DIAMETER DIMENSION:Çap ölçüsü verir.  Otomatik olarak Ø yazar

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

ANGULAR DIMENSION:  Seçilen iki obje arası= nda Açı ölçüsü verir.

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

QUICK DIMENSION: Otomatik ölçülendirme yapar

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Command: _qdim

Select geometry to dimension: 1 found

Select geometry to dimension: 1 found, 2 total<= i>

Select geometry to dimension: 1 found, 3 total<= i>

Select geometry to dimension:

Specify dimension line position, or

[Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diam= eter/datumPoint/Edit]

3D"Metin<Continuous>:

3D"Metin

 

 

 

 

 

 

 

 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Continuous&n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;                &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          Baseline=

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

<= !--[if gte vml 1]>

 

3D"Metin3D"Metin

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

 

 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Stagered&nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;                    &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          Ordinate=

 

 

 

3D"MetinQuick Leader:    T= olerans , yüzey işareti resim notu gibi bilgiler girmek için kullanılır.

<= b>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D"MetinTOLERANS: Geometrik toleranslar

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'><= o:p>

 

 

 

 

 

 

 

3D"MetinCENTER MARK:  Dairelere eksen çizgisi veya merkez noktası koymak için kullanıl= 05;r

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

 

 

 

 

DIMENSION EDIT:=   Ölçü yazısı değerini değiştirmek için kullanılır

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'><= o:p>

 

DIMENSION TEXT EDIT:Ölçü yazısını kaydırmak için kullanılır<= u>

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

DIMENSION UPDATE:Ölçüle= ri en son ayarlanan stile göre günceller

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 EKRAN GÖRÜNTÜSÜ AYARLARI<= /b>

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

PAN: Ekrandaki görüntüyü sürüklemek için kullanılır.

ZOOMREALTIME:Ekrandaki görüntüye yaklaşıp uzaklaşmamızı sağlar

En önemli özelliği herhangi bir komut  içinde kullanılabilmes= idir

Mouse’un sağ tuşuna basılarak aşağıdaki kutu açılır Burdan ZOOM ve PAN dönüşümlü olarak kullanılabilir

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Ayrıca yukarıdaki menude

Zoom Window: Bir bölgeyi yakınlaştırır.

Zoom Previous: Bir önceki ekran görüntüsüne döndürür.

Zoom Extends: Ekranda çizili tüm ob= jeleri ekrana getirir.

 

Ayrıca komut dışında çalışan ZOOM seçenekleri ise

 

Zoom Window (belirlenen bir bölgeyi büyütür)

 

 

Zoom dynamic (Dinamik zumlama yapar)

 

Zoom Scale   (Belirtilen oranda zumlama yapar)

 

Zoom Center (Ekranın ortasına göre zuml= ar)

 

Zoom In (Görüntüyü Büyütür)<= /p>

Zoom out (Görüntüyü Küçültür)=

 

Zoom all (Çizilmiş bütün alan= 05; ekrana getirir)

 

Zoom extends (Çizim alanını ekrana ge= tirir)

 

 

Zoom Previous:=   bir önceki zoom haline döndürür, save edildi= 7;i yere kadar geri döner.

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

ELLIPSE:

3D"MetinDraw menüsünden açılır.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or[Arc/Center]:X,Y=

Elips 1 nci eksen noktası girilir.

Specify other endpoint of axis: @X,Y

Elips 2nci eksen noktası girilir

Specify distance to other axis or [Rotation]: 20

Elips 3üncü eksen noktası girilir. (küçük eksen boyunun yarısı)

 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'><= o:p>

Elips Merkezinden Çizime başlamak ister= sek:

 

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: c=

Specify center of ellipse:X,Y

Elips merkez kordinatı girilir

Specify endpoint of axis:  <Ortho on>

Elips ikinci eksen kordinatı

Specify distance to other axis or [Rotation]: 20

 

Eliptik Arc Çizmek için:

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a=

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]= :

Specify other endpoint of axis:

Specify start angle or [Parameter]: 45

Eliptik yayın 1.eksen noktasından itibaren başlama açısı girilir

Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 13= 5

Eliptik yayın 1.eksen noktasından itibaren bitiş açısı girilir

<= u>

 =

Yayın gördüğü gerçek açı için:

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a=

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]= :

Specify other endpoint of axis:

Specify distance to other axis or [Rotation]:

Specify start angle or [Parameter]: 45

Specify end angle or [Parameter/Included angle]: i<= /i>

Burada I seçeneği ile yayın gördüğü gerçek açı değeri giril= ir

ERASE=

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> veya  önce objeler seçilir ardından klavye de DEL tuş= ;una basılır

 

Command: e<= o:p>

Command:Select Objects

 

 

Herhangi bir komutta&= nbsp; SELECT OBJECT iletisine  (Örnek Erase Komutu)

Objeler tek tek seçileceği gibi

ALL komutu ile tüm objeler seçilebilir vey= a

Mouse ile pencere içine alınarak seç= ;ilir --sağa doğru ise işaretlenen pencerinin, içinde tamamı kalan objeler seçilir

Mouse ile işaretlerken ---sola doğru ise işaretlenen pencerinin içinde tüme kalan veya kesen objeler seçilir.

.

 

EXPLODE: Patlama

Modify menüsünden gelir.

y= a da <= span style=3D'mso-spacerun:yes'> ikonundan

 

Poligon , dikdörtgen , Polyline komutu ile &ccedi= l;izilmiş objeleri veya Blokları patlatır.

 

FILLET   Köşe yuvarlama=

2 çizgi veya çember arasına radyus = yapar.

 

Command: fillet        =    <= /i>

 =

Current settings: Mode =3D TRIM, Radius =3D 10.0000=

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r

Specify fillet radius <10.0000>: 50

fillet yapılacak iki çizgi seçilir.=

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Polyline seçeneği ile Polyline ile çizilmiş çizgilerin tümüne yuvarlatma yapar

 

 

 HATCH  : (TARAMA)

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Predefined: Önceden tanımlı/ User Defined : Tarama açısı ve aralığı belirtilebilir=

Scale: Çizgi aralığı ayarlar<= /span>

Angle: Görünen = duruma göre açı

Inherit properties : &oum= l;nceden yapılmış bir taramanın özellikerinde bir tarmay= 05; başka bir yere yapmak için

Associative: Obje boyutlarına bağlı tarama yapar, obje boyutu değişi= rse tarama otomatik olarak güncellenir.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Normal: Dı= 51;tan içe bir dolu bir boş tarar.

Outer: Sadece en dıştaki alanı tarar.

Ignore: En dıştakinin içine bakmadan tarar.

Retain boundaries se&cced= il;ilen sınırlar üzerine yeni bir region

           &n= bsp;            = ;    seçilen sınırlar üzerine yeni bir polyline ilave eder.

 

EXTEND        UZATMA

3D"Metin Command: extend

Current settings: Projection=3DUCS Edge=3DExtend

Select boundary edges ...

İlk önce hangi çizgiye kadar uzatılacaksa o seçilir

Select objects: 1 found

Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:=

 Daha son= ra hangi çizgi uzatılacaksa o seçilir.

 

 
 <= /p>

 


<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

Uzayda kesişecek iki çizgi için

Command: extend

Current settings: Projection=3DUCS Edge=3DNoExtend<= /i>

Select boundary edges ...

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 2 total

Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:=

Burda Edge Seçeneğine girilir (E) ve No Ex= tend --Extend yapılır

Select object to extend or [Project/Edge/Undo]:=

Uzatılacak objeler seçilir

 

<= span style=3D'mso-tab-count:2'>        &= nbsp;           &nbs= p;  <= span style=3D'mso-spacerun:yes'> şekline dönüş&u= uml;r.

LAYER: (KATMAN)

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

-&nb= sp;         -  = ;        Bir objenin layer’ını değiştirmek için; obje seçilir, layer seçilir 2 kere ESC yapılır.

-&nb= sp;         -  = ;        Herhangi bir objenin layer’ını aktif hale dönüştürmek için; <= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Obje seçilir ve  tuşuna basılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katman Özellikleri

N= ew: Yeni Katman açar

Current: Seçilen katmanı aktif yapar=

-&nb= sp;         -  = ;        En fazla 256 katman olabilir.<= /o:p>

-&nb= sp;         -  = ;        Ampül katmanı aç/kapat

-&nb= sp;         -  = ;        Güneş katmanı dondur /çöz

-&nb= sp;         -  = ;        Asma kilit katmanı kilitle/aç

Linetype çizgi tip= i

Lineweight çizgi kalınlığı

Show        All; hepsi gösterir.

           &n= bsp;     All in use; kullanılanları gösterir.

             &= nbsp;   All; unused; kullanılmayanları gösterir. (gereksizleri silmek için)

           &n= bsp;     All that pass filter; filtreden geçenleri gösterir.

           &n= bsp;     Set filter dialog; katman filtresini girmek için pencere açar.

 

LENGTHEN:Objeyi bel= irli bir boy vermek için veya büyültüp küçült= mek için kullanılır.

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: DE

DELTA: Delta değeri k= adar büyütüp küçültür

PERCENT:  küçültür   <100> büyüt&= uuml;r

TOTAL: Olması istenil= en toplam boy değeri

DYNAMIC: Mouse ile kayd= 05;rarak boy ayarlaması yapılır=

Select an object to cha= nge or [Undo]:

(Hangi tarafa yakın seçilirse o taraf büyür veya küçülür= )

(Yay objeleri için açı seçilir)=

MOVE: Taşıma

<= /b>

Objenin bir yerden bir yere konum değiştirmesi  (mutlak sıfıra olan kordinat değişimi.

Hatırlatma !! Pan komutunda biz farklı yerden bakarız objeler sabit kalır=

Command: m<= o:p>

Select objects: 1 found

Select objects:

Seçme işlemi bitince enter girilir<= i>

Specify base point or displacement:

Burda taşınacak objelerin taşıma vektörünün birinci noktası tanımlanır

Specify second point of displacement :

Burada vektörün yönünü ve büyüklüğünü belirleyecek ikinici nokta tanımlanır

 

 

Bir çemberi bir dikdörtgenin ortasına taşımak için

-&nb= sp;         -  = ;        Dikdörtgeni ve çembe= ri çizin.

-&nb= sp;         -  = ;        Move komutunu tıklayın.

-&nb= sp;         -  = ;        Dairenin merkezini yakalayın. (snap to center)

-&nb= sp;         -  = ;        Snap to Tracking ve midpoint ile diktörtgenin orta noktasını

yakalyıp yerleşt= irin.

 

Herhanig bir çemberi x=3D50,y=3D30 birim ötelemek için:

Çember çizin= .

ardından

Command: move

Select objects:

Çemberi seçin

Select objects: 1 found (Enter)=

Specify base point or displacement:

herhangi bir nokta tıklanır=

Specify second point of displacement or        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;       

<use first point as displacement>: @50,30&nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          Y=3D30

Sonra @50,30 noktasını girilir        =                   =             &nb= sp;            =  X=3D50

=  

 

 

 

 

LINE        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =          kartezyen kordinat

 
 <= /span>

 


 =

 =

 =

+X

+Y

 =

 
 <= /p>

 


Y

 
=

 

koordinat yazıp şekil çizme;=

-X

+Y

 
 <= /p>

 


line komutu girilip, X,Y değerleri verilir.

 

0,0

 =

 
 <= /p>

 


Örn: =

Command: l    (komut kısaca l olarak yazılabilir)

-X

-Y

 =

 
 <= /p>

 


+X

-Y

 =

 

 

X

 

 

LINE Specify first point: 50,50  (X,Y) Mutlak Sıfırda= n

        =             &nb= sp;            =        @50,50 ise bağıl olarak son

bulunduğumuz noktadan olan uzaklıktır.<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Örn: =

Command: l

- LINE Specify first point: @50,50 (son seçilen noktadan)

- en son bulunduğumuz noktadan farkları @100= ,100 gibi yazılarak ilerlenir.<= /span>

- ORTHO modu açılır ise mouse ile y&o= uml;n belirtilir ve sadece tek ölçü yazılır.

-   = komut satırından c yazılıp (close) enter edilirse şekil kapanır.

 

 
 <= /span>

 


Açılı çizgi çizmek için

Command: l<= o:p>

LINE Specify first point:

Specify next point or [Undo]: @100<60

 

 

 

 

 

 

 

MULTILINE:ÇOKLU ÇİZGİ

<= /b>

 

MLINE<= /o:p>

Current settings: Justification =3D Top, Scale =3D = 20.00, Style =3D STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:=   s

s (scale) ile iki çizgi arındaki mesafe gi= rilir

Enter mline scale <20.00>:30

İki çizgi arasındaki mesafe  30

Current settings: Justification =3D Top, Scale =3D = 30.00, Style =3D STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:=

Başlangıç kordinatları

Specify next point:

Ardından gelen kordinatlar

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Close/Undo]:

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'><= o:p>

 

Command: ml=

MLINE<= /o:p>

Current settings: Justification =3D Top, Scale =3D = 20.00, Style =3D STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:=   j

J ile girilen kordinatların iki çizgi arasındaki konumu belirlenir

Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top&= gt;:

 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Top: üst çizgiden

Zero: iki çizgi ortasından

Bottom: alt çizgiden giderek çizer.

 

Command: ml=

MLINE<= /o:p>

Current settings: Justification =3D Top, Scale =3D = 20.00, Style =3D STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:=   ST

ST ile kendi tanımladığımız Stilleri çağırıp kullanabiliriz.

Enter mline style name or [?]:

Stil ismi girilir

Stil tanımlamak için

3D"Metin

3D"Metin

 

 

 

 

3D"Metin<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Not: Polyline gibi davranır, kenar yuvarlatma , p= ah kırma, trim işlemleri için patlatmak gerekir

 

 

  

 
 <= /p>

 


 

OFFSET  Mevcut bir çizgiye paralel çizgi çizer ayrıca  çemberin

 iç= ;ine veya dışına eşmerkezli çemberler çizer  

 =

 

Bir çizgiye paralel çizgi çizmek için

<= i>Command: _offset

Specify offset distance or [Through] <50.0000>= ;: 100

paralel mesafe girilir

 
 <= /p>

 


Select object to offset or <exit>:

Paralel olacak obje seçilir

Specify point on side to offset:

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Hangi tarafta olacağı belirtilir.<= o:p>

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'><= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

 <= /span>

 

ISOMETRIC ÇİZİM:

 

 

<= /b>

 

 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> Snap işaretlenirse x- spacing = ve y- spacingkadar atlamalarla hareket eder snapangleda varsa açıl= 05; hareket eder.

 

G= ridde işaretlenirse ve x- spacing ve y- spacing değerleri snapdeki ile aynı ise noktalar ( hayali ) çıkar ve noktadan noktaya atlayarak gider.

.     .     .     .=

 
 <= /p>

 


.     .     .     .=

.     .     .     .=

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Bu noktaların ekran üzerinde yerleşimi için

Format / Drawing Limits girilir

Command satırında lower left corner <= i>< 0 , 0 > : l= =

Upper right corner : x , y   girilir veya mo= use tıklanır.

 

Nokta yerleşimi genişler veya daralır.

 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Isometric Snap / Grid

On işaretliyse <= o:p>

= O Left      &nb= sp;       O Top        &= nbsp;    O Right      &n= bsp;    

işaretlenerek mouse hareket düzlemi değiştirilir.<= /p>

 

Not : Çizim yaparken  F5 tuşu ile Isometri Düzlemi Değişitirilir<= /o:p>

 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Isometric Snap / Grid  on iken elips komutu ile isometrik çemberler çizlebilir

Arc / Center / Isocircle / < Axisendpoint 1 >: I  seçince

Center of circle :

Circle radius / Diameter : isometric cicle çizer

 

= 3D"Image128.gif

Paper Size: Kağıt boyutu seçilir

Display : Ekran görüntüsünün çıktısını alır.

Extends : Çizimin tamamınının çıktısını alır

Limits : drawinglimits alanı içinde kalan çizimin çıktısını alır

Hide Objects := 3 boyutlu katı modeller= de görünmeyen çizgileri saklar.

Plot to File := baskı için .plt uzantılı bir dosya oluşturur

Ekranda belirlenen bir alanın çıktısını alır

resim ölçeksiz ise tüm şekli ölçeksiz şekilde sayfaya yerleştirir.

: Baskı önizleme

Çizimi kağıda ortalar veya X ve Y yönler= inde kağıt üzerinde kaydırır

&nb= sp;

Plot Device

3D"Image129.gif

Tanımlı plotter/printer listeden seçilir

Plotter ile ilgili özel ayarlar ( kağıt boyutu, baskı kalitesi) yapılır

: Burda baskı çizgi kalınlıkları ve renkleri içeren dosyalar seçilir.

= .ctb uzantılı dosyalar (color dependent plot style) çizilen objelerin renklerine göre çizgi kalınlığı ayarlanır

= .stb uzantı= lı dosyalar (named plot style) çizilen objelere tanımlanan plot stilleri verilerek çizgi kalınlıkları ayarlanır.=

New: Yeni plot stil tablosu oluşturur

3D"Image130.gif

&nb= sp;

&nb= sp;

Olu= şturulacak Plot Style dosyasına isim verilir

3D"Image131.gif

&nb= sp;

&nb= sp;

Bur= ada Plot Style table editor seçilir

3D"Image132.gif

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

Bur= ada Çizilen objelerin renklerine göre çizgi kalınlıkları (lineweight) atanır

3D"Image133.gif

&nb= sp;

&nb= sp;

Tanımlama

Tools----options-= --PLOT seçilir

3D"Image134.gif

Ard= ından yeni bir çizim açılır

Plot komutna girilir PLOT DEVICE tabından NEW ile yeni Named Plot Style Tanımlanır

<= o:p>

&nb= sp;

Nam= ed Plot Style İsmi girilir

<= o:p>

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

Plot Style Table Editor seçilir

3D"Image137.gif

Add Style ile stiller eklenir ve bu stillere çizgi kalınlığı (lineweight)verilir

3D"Image138.gif

Save edilir çıkılır

Obj= ect properties toolbarında Other ile tanımlanan stil seçilir

3D"Image139.gif

3D"Image140.gif

Bur= ada tanımlanan stil seçilip çizim yapılırsa , Plot işleminde tanımlanan stildeki çizgi kalınlıklarına göre baskı yapılır. (Tanımlanan çizgi kalınlıkları sadece

Plot Preview de görünür)

 PEDIT :Polyline Edit

Önceden tek tek çizilmiş çizgileri veya patlatılmış polylineları tekrar polyline yapmak için kullanılır.<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Command: _pedit Select polyline:

Object selected is not= a polyline

Do you want to turn it= into one? <Y>

 

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype

gen/Undo]: J

 

[Next/Previous/Break/I= nsert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit] <N>:

 

Close: Kapat

Join: Birleşt= ir

Width: Kalınlığı değiştir

Edit vertex: köşe ekle

Fit: Verilen vektörlere göre eğriye dönüştürür

Spline: Ployline dan spline çizer
Next: Sonraki
Previous: Önceki
Break: Patlatır
Move:Taşır
Regen:Ekranı tazeler
Straighten: Araları düzler
Tangent:Teğet vektörü çıkarır
Width:Kalınlık
Exit: Çıkış

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

 POINT : Uzayda nokta tanımlar

 <= /b>

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Single Point: sadece tek nokta koyar.

Multiple Point: birden fazla nokta koyar.

Divide: Seçilen bir obje üzerine eşit aralıklarla nokta koyar.

Measure: Seçilen bir obje üzerine v= erilen mesafe aralıklarında nokta koyar=

Format menüsünden tipler seçilebilir.=

 
 <= /p>

 


<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Hatırlatma !! Nokta Kenetlemek için=

<= u>

 

 

 

POLYGON  Çokgen çizimi

Bu komut ile en az 3 en çok 1024 kenarlı çokgen çizimi yapılabilir <= b>

 

 

Command: _polygon Enter number of sides <4>: = 6

Çokgen Kenar sayısı girilir

Specify center of polygon or [Edge]:X,Y

Çizilecek çokgenin merkez kordinatı girilir

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed = about circle] <I>:

I seçeneğinde çizilen çokgen hayali bir çemberin içine çizilir

C seçeneğinde çizilen çokgen hayali bir çemberin dışına çizilir.

Specify radius of circle:20

Hayali çemberin yarıçapı giril= ir.

Çokgenin kenar ölçüsünü  girmek için

Command: polygon

Enter number of sides <6>:

Specify center of polygon or [Edge]: e

e seçeneği ile kenar boyut kordinatlar= 5; girilir

Specify first endpoint of edge:

Specify second endpoint of edge:

<= /i>

 

 

3D"MetinPOLYLINE  Çoklu çizgi <= u>

 =

Command: pl=

PLINE<= /o:p>

Specify start point: X,Y 

Başlangıç kordinatı girilir Mutl= ak Kordinat ( 50,50 gibi)

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @50,100

Ardından çizgi bitiş noktaları= ; ard arda girilir<= /p>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:@ 100,100

Bağıl kordinat değerleri girilir

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/U= ndo/Width]: @50,50

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10

Burada mouse ile yön verilip değer girilmiştir (ORTHO veya POLAR açık olacak)

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 100

Burada mouse ile yön verilip değer girilmiştir (ORTHO veya POLAR açık olacak)

 =

 =

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c

Close komutu ile son nokta ile başlangı&cced= il; noktası arasına çizgi çizilir

 

Polyline içinde yay çizmek için

 

Command: pl=

PLINE<= /o:p>

Specify start point:

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>A seçeneği ile yay cizim seçeneklerine girilir

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius= /Second pt/Undo/Width]:

Specify endpoint of arc or  ( yay bitiş noktası girilir)

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius= /Second pt/Undo/Width]:

Specify endpoint of arc or ( yay bitiş noktası girilir)=

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius= /Second pt/Undo/Width]: l=

L seçeneği ile tekrar çizgi cizim komutuna geçilir<= /p>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:@X,Y

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c

 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'><= o:p>

 

 

Halfwidth çizgi kalınlığının yarısını vermek için kullanılır.

 

Command: pl=

PLINE<= /o:p>

Specify start point:

Current line-width is 4.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h

h ile çizgi kalınlığı seçeneğine girilir<= /span>

Specify starting half-width <2.0000>:2=

Başlangıç çizgi kalınlığı

Specify ending half-width <2.0000>:2

Bitiş çizgi kalınlığı<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

 =

 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> olur.

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

Length: Aynı doğrultuda çizgi = ilave eder.

 

Undo, Son yapılan işlemleri geri al&#= 305;r.

 

Width: Tam Çizgi kalınlığ= ı için kullanılır.

 

OBJECT PROPERTIES :

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Tüm objeler üzerinde sorgulama veya değişiklik yapmak için kullanılır.

 

 

RECTANGLE    DİKDÖRTGEN  <= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Command: rec

RECTANGLE

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: X,Y

X,Y ile dikdörtgenin birinci köşegen kordinatı girilir

Specify other corner point: @150,100

 
 <= /p>

 


 

 

 

 

 

 


Pahlı dikdörtgen yapmak için.

Command: rec

RECTANGLE

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: c

c seçeneği ile pah seçilir

Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>: 12

Specify second chamfer distance for rectangles <12.0000>: 12

1. ve 2. pah mesafeleri girilir

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:X,Y

Specify other corner point:@150,100

 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'><= o:p>

 

Köşe Yuvarlatmalı  yapmak için:

Command: rec

RECTANGLE

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: f

F  seçeneği ile köşe yuvarlatma seçilir

Specify fillet radius for rectangles <6.0000>= :

köşe yuvarlatma yarı çapı g= irilir

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: X,Y

 =

Specify other corner point: @58,58

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

Önce dikdörtgen çizip sonra pah (cham= fer) kırmak için =

Command: rec

RECTANGLE

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

ile dikdörtgen çizilir

<= i>Command: cha

CHAMFER

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 =3D 10.0000, Dist= 2 =3D 20.0000

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: p

P seçeneği ile polyline seçilir

Select 2D polyline:

4 lines were chamfered

 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> yine aynı sonuç elde ed= ilir.

 

REGION : Se= çilen objeleri katı model yapabilmek için hazırlık yapar aynı zamanda aşağıdaki komutlar ile kullanıldıgında<= /span>

3D"Metin3D"Metin  <= b>

 

 

 

 

 

 

 

3D"Metin3D"Metin

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTRACT: İlk se&cce= dil;ilen bölgeden diğerlerini çıkarır.

INTERSECT:Seçilen bölgelerin kesişimini verir.

 
 <= /p>

 


UNION: seçilen bölgeleri birleştirir.

 

 

 

<= i>

<= o:p>

&nb= sp;

<= i>
Torus’un üst görünüşü Torus’un ke= sit görünüşü

=  

= Command: torus

Current wire frame density: ISOLINES=3D4

Specify center of= torus <0,0,0>:

Tor= us Merkezi girilir.

Specify radius of= torus or [Diameter]:

Tor= us Yarıçap’ı girilir.

Specify radius of= tube or [Diameter]:

Tube Yarıçapı girilir.

3= Boyutlu katılarda chamfer yaparken, kenar seçildiğinde AutoCAD şeçilen kenarın katı olduğunu anlar.<= /span>

= Command: _chamfer

= (TRIM mode) Current chamfer Dist1 =3D 10.0000, Dist2 =3D 10.0000

Select first line= or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:

= Base surface selection...

= Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>:<= /i>

Y&u= uml;zey seçilir, eğer seçilen yüzey istenen değilse NE= XT opsiyonuyla diğer

Y&u= uml;zey seçilir.

Daha sonra birinci ve ikinci pah mesafesi girilir.

Specify base surf= ace chamfer distance <10.0000>: 10

= Specify other surface chamfer distance <10.0000>: 10<= /o:p>

Select an edge or [Loop]:

Y&u= uml;zey üstünde istedenen kenar veya kenarlar seçilir. =

Loop : Seçilen yüzeyin tüm kenarlarına pah kırar.

FILLET : Komut 3 boyutlu objelerde kenar yuvarlamayı sağlar.

<= o:p>

Command: _fillet

Current settings: Mode =3D TRIM, Radius =3D 10.0000=

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:

Yuvarlanıcak kenar seçilir.

Enter fillet radius <10.0000>:10

Yuvarlama yarıçapı girilir.

Select an edge or [Chain/Radius]:

Yuvarlama yapılacak kenar veya kenarlar seçilir.

Chain: Birbirlerine teğet olan kenarları birlikte yuvarlama yapar. =

 

 

KATILARI DÜZENLEMEK

<= !--[if gte vml 1]> <= o:p>

= Command: _subtract Select solids and regions to subtract from …

Select objects: 1= found

Han= gi objeden çıkarılacaksa önce o seçilir.

= Select solids and regions to subtract …

Select objects: 1= found

Han= gi obje çıkacaksa o seçilir.

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

Polyline ve / veya region olmayan çizimler katı modele çevrilemez.

&nb= sp;

&nb= sp;

® polyline edit ile poliline yapılmalı

&nb= sp;

&nb= sp;

® ortası delik istenirse region ile yapılır=

® ®

&nb= sp;

o   &nb= sp;  katı m= odele dönmek için extrude komutu kullanılabilir

2 boyutlu bir profili(kapalı olmalı) uzatmaya veya yükseltme= ye yarayan komuttur.

<= o:p>

= Command: _extrude

= Current wire frame density: ISOLINES=3D4

= Select objects: 1 found

Yükseltilecek o= bje seçilir.

Specify height of extrusion or [Path]: 100

Y&u= uml;kseklik girilir.

Specify angle of = taper for extrusion <0>:

Pro= fil yükseltilirken belli bir açı verilere genişlemesi veya daralması sağlanır.

A&c= cedil;ı (+) değer verilirse obje daralarak, Eğer açı (-) verilirse obje genişleyerek yükselir.

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

&nb= sp;

Objenin belli bir yol izleyerek yükseltilmesine yarayan opsiyondur.

<= !--[if gte vml 1]> <= o:p>

= Command: ext EXTRUDE

= Current wire frame density: ISOLINES=3D4

Select objects: 1= found

Y&u= uml;kseltilecek obje seçilir.

= Specify height of extrusion or [Path]: p

Select extrusion = path:

= 04;zlenecek yol seçilir.

REVOLVE : Bir objeyi döndüre= rek Katılaştırmaya yarayan komuttur.

<= o:p>
Profil

 

 


1<= /p>

 

2 ..................................................... 3 Dönme Ekseni

Command: rev REVO= LVE

Current wire frame density: ISOLINES=3D4

Select objects: 1= found

Döndür&uum= l;lecek profil (kapalı) seçilir.

Specify start poi= nt for axis of revolution or

define axis by [Object/X (axis)/Y (axis)]:

Specify endpoint = of axis:

Objenin etrafın= da dönceği eksen tarif edilir.

Specify angle of revolution <360>:

Döndürme açısı girilir.

Object: Profili bir obje etrafı= nda döndürerek katı yapmaya yarayan opsiyondur.

X(axis): <= /b>Profili X ekseni etrafın= da döndürerek katı yapmaya yarayan opsiyondur.

Y(axis): <= /b>Profili Y ekseni etrafın= da döndürerek katı yapmaya yarayan opsiyondur.

SLICE := Nesneleri kesmeye yarayan komuttur.

<= o:p>

Command: _slice

Select objects: 1= found

Kesilecek obje saçılır.

3 points opsiyonu kullanılarak bir eksen tanımlanır ve obje kesilirken bu eksen dikkate alınır.

Specify first poi= nt on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]

<3points>:<= o:p>

Specify second po= int on plane:

Specify third poi= nt on plane:

Obje içinde b= ir eksen tanımlanır ve sonra objenin hangi tarafının silineceği blirlenir.

Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: b

Keep Both sides: = Opsiyonu kullanılır= sa objenin eksen etrafında kalan iki tarafıda atılmadan bırakılır.

Object: Opsiyonu kesme düzlemini Polyline özellikli bir nesne ile hizalamak için o nesneyi tanımlamamızı sağlar.

Z Axis: Opsiyonuyla xy düzlemi üzerinde iki nokta işaretleyip bunlara z ekseninde dik gelecek bir kesme düzlemi oluşturulur.

View: = Opsiyonuyla özellikle perspektif modda bakış açımıza dik bir kesme düzlemi oluşturduğumuzu varsayılır.

XY: Opsiyonuyla Nesne üzerin= de bir nokta işaretliyerek buradan mevcut UCS’nin xy üzlemine para= lel bir kesme düzlemi oluşturulur.

YZ: Opsiyonuyla nesne üzerin= de bir nokta işaretliyerek buradan mevcut UCS’nin yz düzlemine par= alel bir kesme düzlemi oluturulur.

ZX: Opsiyonuyla nesne üzerin= de bir nokta işaretliyerek buradan mevcut UCS’nin zx düzlemine par= alel bir kesme düzlemi oluşturulur.

 =

Obje eksenl= er kullanarak açılı bir şekilde kesilmesi isteniyorsa, UCS’nin konumu ve açısı belirtilir.

&nb= sp;

<= o:p>

Sli= ce komutu ile aynı kullanıa sahiptir, farkı katı modeli parçalamadan o düzlemde kesit alabilmesi.

&nb= sp;

İki Katının arakesitini almaya yarayan komuttur.<= /span>

<= o:p>

= Command: _intersect

Select objects: 2= found

Ara= kestleri alınacak objeler seçilir ve komuttan enter diyerek çıkılır.

= Not: İnters= ect komutu kullanıldıktan sonra ana nesneler kayıpolur.

Bu komutun uygulanışı intersect ile aynıdır fakat tek fark= 05; komut uygulandığında ana nesneler kayıpolmaz.

<= o:p>

KATILARI DÜZENLEMEK

 

<= !--[if gte vml 1]>

 

SUBTRACT :

 

Command: _subtract Select solids and regions to sub= tract from …<= /p>

Select objects: 1 found

Hangi objeden çıkarılacaksa önce= o seçilir.

 

Select solids and regions to subtract 

Select objects: 1 found

Hangi obje çıkacaksa o seçilir.

 

 

 

 

 

Not : Polyline ve / veya region olmayan çizimler katı modele çevrilemez.

 

 

 

        =             &nb= sp;         = ® polyline edit ile poliline yapılmal&= #305;

 

 

 

 

        =             &nb= sp;         = ® ortası delik istenirse region ile yapılır

= ®®        =          

 

 

 

®      ®&n= bsp;     katı modele dönmek için extrude komutu kullanılabilir

 

 

 

 

 

EXTRUDE :   2 boyutlu bir profili(kapal&= #305; olmalı) uzatmaya veya yükseltmeye yarayan komuttur.

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Command: _extrude

Current wire frame density:  ISOLINES=3D4

Select objects: 1 found

Yükseltilecek obje seçil= ir.

Specify height of extrusion or [Path]: 100

Yükseklik girilir.

 

Specify angle of taper for extrusion <0>:

Profil yükseltilirken belli bir açı verilere genişlemesi veya daralması sağlanır.

Açı (+) değer verilirse obje daralara= k, Eğer açı (-) verilirse obje genişleyerek yükseli= r.

 <= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 <= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

 

 

 

PATH : Obje= nin belli bir yol izleyerek yükseltilmesine yarayan opsiyondur.

 

<= !--[if gte vml 1]>

 =

Command: ext EXTRUDE

Current wire frame density:  ISOLINES=3D4

Select objects: 1 found

Yükseltilecek obje seçilir.

 =

Specify height of extrusion or [Path]: p

Select extrusion path:

İzlenecek yol seçilir.

 

REVOLVE :   Bir objeyi döndüre= rek Katılaştırmaya yarayan komuttur.

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

  &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;       Profil

 

 

 

 

1

 

 

2 ..................................................... 3            =             &nb= sp;          Dönme Ekseni

 

Command: rev R= EVOLVE

Current wire f= rame density:  ISOLINES=3D4

Select objects= : 1 found

Döndür&= uuml;lecek profil (kapalı) seçilir.

 

Specify start = point for axis of revolution or

define axis by [Object/X (axis)/Y (axis)]:

Specify endpoi= nt of axis:

Objenin etraf= 5;nda dönceği eksen tarif edilir.

<= i>Specify angle of revolution <360>:

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Döndürme açısı gi= rilir.

<= b>Object: Profili bir obje etrafında döndürerek katı yapmaya yarayan opsiyondur.

<= b>X(axis): Profili X ekseni etrafında döndürerek katı yapmaya yarayan opsiyondur.

<= b>Y(axis): Profili Y ekseni etrafında döndürerek katı yapmaya yarayan opsiyondur.

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

<= b>SLICE : Nesneleri kesmeye yarayan komuttur.

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'> 

<= /span>  =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =        

 

Command: _slice

Select objects: 1 found

Kesilecek obje saçılır.

3 points opsiyonu kullanılarak bir eksen tanımlanır ve obje kesilirken bu eksen dikkate alınır.<= o:p>

Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]

<3points>:

Specify second point on plane:

Specify third point on plane:

Obje içinde bir eksen tanımlan&#= 305;r ve sonra objenin hangi tarafının silineceği blirlenir.<= /o:p>

Specify a point on desired side of the plane= or [keep Both sides]: b

Keep Both sides: Opsiyonu kullanılırsa objenin eksen etrafında kalan iki tarafıda atılmadan bırakıl= 5;r.

 

Object: Opsiyonu kesme düzlemini Polyline özellikli bir nesne ile hizalamak için o nesneyi tanımlamamızı sağlar.

Z Axis: Opsiyonuyla xy düzlemi üzerinde iki nokta işaretleyip bunlara z ekseninde dik gelecek bir kesme düzlemi oluşturulur.

 

View: Opsiyonuyla özellikle perspektif modda bakış açımıza dik bir kesme düzlemi oluşturduğumu= zu varsayılır.

 

XY: Opsiyonuyla Nesne üzerinde bir nokta işaretliyerek buradan me= vcut UCS’nin xy üzlemine paralel bir kesme düzlemi oluşturu= lur.

 

YZ: Opsiyonuyla nesne üzerinde bir nokta işaretliyerek buradan me= vcut UCS’nin yz düzlemine paralel bir kesme düzlemi oluturulur.<= o:p>

 

ZX: Opsiyonuyla nesne üzerinde bir nokta işaretliyerek buradan me= vcut UCS’nin zx düzlemine paralel bir kesme düzlemi oluşturulur.

 

 

Not: Obje ek= senler kullanarak açılı bir şekilde kesilmesi isteniyorsa, UCS’nin konumu ve açısı belirtilir.

 

 

SECTION :=

 =

<= b>

Slice komutu ile aynı kullanıa sahiptir, farkı katı modeli parçalamadan o düzlemde kesit alabilmesi.=

 

 

INTERSECT : = İki Katının arakesitini almaya yarayan komuttur.

 =

<= b>

 

Command: _intersect=

Select objects: 2 found=

Arakestleri alınacak = objeler seçilir ve komuttan enter diyerek çıkılır.

 

Not: İntersect= komutu kullanıldıktan sonra ana nesneler kayıpolur.

 

İNTERFERE:<= /b> Bu komutun uygulanışı intersect ile aynıdır fakat tek farkı komut uygulandığında ana nesneler kayıpolmaz= .

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

SOLİDS EDİTİNG:

Katıları düzenleme komutlarını içeren Toolbar’dır.

<= /span>

 

Extrude Faces: Katı y&u= uml;zeylerinin yüksekliğini düzeltmeye yarayan komuttur.

 

<= /span>

Command: _solidedit

Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=3D1

Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face

Enter a face editing option

[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _extrude

Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.

Düzeltme yapılacak yüzey seçilir.

Specify height of extrusion or [Path]: 100

Yükseklik değeri girilir.

Specify angle of taper for extrusion <0>:

Yükseltme açısı girilir. Komuttan çıkılır.

Remove: Eğer istenbiyen bir yüzey seçilirse bu opsiyonla o yüzey kaldırılabilir.

 

Move Faces: Extrude Faces ile aynı işlevi görmesiyle beraber Katı üzerindeki boşlukların (cylinder gibi)  yerini değiştirmeye yararayan komuttur.

 

<= /span>

 

 

Command: _solidedit

Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=3D1

Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face

Enter a face editing option

[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _move

Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.=

Yüzey seçilir.

Specify a base point or displacement:

Yüzeyi nereden yer değiştireceği seç= ;ilir.

Specify a second point of displacement:

Yüzeyin nereye gideceği seçilir.

 

 

 

 

 

 

Offset Faces: Yüzeylere= belli bir mesafe vererek ekleme ya da çıkarma yapmaya yarayan komuttu= r.

 

<= b>

Command: _solidedit

Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=3D1

Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face

Enter a face editing option

[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _offset

Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.=

Yüzey seçilir.

Specify the offset distance: 5

Ne kadar ekleneceği veya çıkarılacağı girilir.=

 

Delete Faces: Yüzey üzerinde sonradan modifiye edilen yerler (fillet,chamfer, v.b.) ve yüzey üzerindeki delikler bu komutla silinir.

 

<= /span>

 

Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.

Yüzey seçilip onaylandıktan sonra silinir.

 

Rotate Faces:  Yüzeyleri belli bir aç= ı vererek döndürmeye yarayan komuttur.

 

<= /span>

 

Command: _solidedit

Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=3D1

Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face

Enter a face editing option

[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _rotate

Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.

Yüzey seçilir.

Specify an axis point or [Axis by object/View/Xaxis/Yaxis/Zaxi= s] <2points>:

Specify the second point on the rotation axis:

Yüzeyin etrafında döneceği eksen belirtili= r.

Specify a rotation angle or [Reference]: 45

Yüzeyün ne kadar açıyla döneceği girilir.

 

Taper Faces: Yüzeye bel= li bi açı verir, açıya göre katıya ekleme veya çıkarma yapar.

 

<= /span>

 

Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.=

Yüzey seçilir.

Specify the base point:

Specify another point along the axis of tapering:

Açının verileceği yüzey ekseni belirtilir.

Specify the taper angle: 45

Taper açısı girilir.

 

Copy Faces: Yüzeyleri kopyalamaya yarayan komuttur.

 

<= /span>

Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found

Kopyalanacak yüzey seçilir.

Specify a base point or displacement:

Specify a second point of displacement:

Yüzeyin hangi noktasından nereye kopyalanacağı girilir.

 

Color Faces: Yüzeylere = renk vermeye yarayan komuttur.

 

<= /span>

 

Copy Edges: Katı modelin kenarlarını kopyalamaya yarayan komuttur.

 

<= /span>

Color Edges: Katı model= in kenarlarına renk vermeye yarayan komuttur.

 

<= /span>

 

 

 

 

Imprint: İki boyutlu bi= r objeyi katı modele yapıştırır ve onu katıya bağlı bir region olarak gösterir. Imprintlenmiş iki boy= utlu objelere 3D özellikleri uygulanabilir.

 

 

 

 

        &= nbsp;  

 

 

 

 

 

=
        =   Şekil-A           =             &nb= sp;            Şekil-B

=  

= Komuta başlamadan önce katı modelin bir yü= zeyine iki boyutlu obje çizilir (Şekil-A)        =  

Command: _solidedit

Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=3D1

Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _body

Enter a body editing option

[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit= >: _imprint

Komut çalıştırılır.

Select a 3D solid:

Select an object to imprint:

Delete the source object [Yes/No] <N>: y
Önce 3D model seçilir daha sonra imprinlenecek obje seçi= lir.

Onaylanarak komutdan çıkılır. Artık iki boyutlu obje kat= 5; modele dahil edilmiştir. (Şekil-B)

 

Clean: 3D özellikleri uygulanmamış imprintleri silmeye yarayan komuttur.

 

<= /span>

Separate: Birbirine bağlı fakat farklı yerlerde olan iki katıyı birbirinden bağımsız hale getirir.

 

<= /span>

 

 

 

 

 

 

Shell: 3D modellere belli bir et kalınlığı verir.

 

<= /span>

 

Command: _solidedit

Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=3D1

Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _body

Enter a body editing option

[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit= >: _shell

Select a 3D solid:

3D model seçilir.

Remove faces or [Undo/Add/ALL]: 1 face found, 1 removed.<= /o:p>

İstenilen yüzeyler çıkartılır.=

 

Enter the shell offset distance: 10

Et kalınlığı mesafesi girilir.

 

Bu değer (+) ise içeri doğru, eğer (–) ise dışarı doğru et kalınlığı verilir.<= /span>

 

 

SPLINE :Seçilen kordinatlardan geçen eğri çizer.=

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

 

 

 STRETCH&n= bsp; :  Sünd&uu= ml;rme

<= /b>

Seçilen  objeyi bir yerinden tutup sündürmek için kullanılır.

Objeler pencere içine alınıp çizilmelidir.

 

Not: Objeyi seçtikten sonra herhangi bir kutunun üzerine tıkla kırmızı olunca sağ fare tuş= ;u ile menü açıp buradan move, mirror, rotate, scale, stretch seçilir. Birden fazla nokta için shift kullanılır.<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 TRIM  <= /span>(BUDAMA):

 

 

 

Fazlalıkları kesmek için kullanılır.

 

Command: tr=

Current settings: Projection=3DUCS Edge=3DExtend

Select cutting edges ...

Kesen objeler seçilir

Select objects: 1 found

 

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'><= o:p>

Ardından kesilecek objenin budanacak kısm= 05; seçilir.

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Burada bütün objeler seçilir. Seçilen objeler hem makas hem kesilen olabilir

Ardından kesilecek olan kısımlar seçilir ise aşağıdaki sonuç alınır.<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

&= #351;eklini elde ederiz.

Örnek:

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  <= span style=3D'font-size:10.0pt'>

şeklinde çember makas  olur

 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>         =        <= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 

şeklinde x ve y eksenleri makas olur

 

Uzayda kesişen objeler  için ise

Command: trim

Current settings: Projection=3DUCS Edge=3DExtend

Select cutting edges ...

Select objects: 1 found

Select objects:

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]:E<= i>

E ile Edge Seçeneğine girilir ve ve Ext= end seçilir

 
 <= /p>

 


 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

 TEXT :Metin yazmak için kullanılır.

 

Command: text

 =

Current text style:  "Standard"  T= ext height:  2.5000

Specify start point of text or [Justify/Style]:=

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Metin başlangıç Noktası= ;

Specify height <2.5000>:

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Harf yüksekliği<= /p>

Specify rotation angle of text <0>:

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Konum açısı

Enter text: DENEME

Enter text:=

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'>Bitirmek için ENTER

 =

Specify start point of text or [Justify/Style]: j

Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]:

 

Center: Yazı Ortalanır.

Middle: Yazı her yere eşit dağılır.<= /p>

Right: Yazı sola yayılır.

TL: Topleft

TC:Topcenter

TR:Topright

ML:Middleleft<= o:p>

MC:Middlecenter

MR:Middleright=

BL:Bottomleft<= o:p>

BC:Bottomcenter

BR:Bottomright=

Align: Belli bir bölgeye yazıyı sığdırır. ( sığacak şekilde yüksekl= ik ve ona bağlı en      ayarlan= 05;r )

 

Fit: Belli bir bölgeye yazıyı sığdırır. ( yazı yüksekliğini biz vermel= iyiz )

 

Yazı Stilini Değiştirmek için= :

3D"Metin<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Upside down: Baş aşağı yaza= r

Backwords: Tersten yazar

Vertical: Yazıyı yukarıdan aşağı yazar.

Width Factor: Yazı kalınlığ= ı belirler.

Oblique angle: Yazının yatıklığını belirler.

Preview: Önizleme yapar.

 

- Herhangi bir şey değiştiğinde önce apply sonra close yapılmalı.

 

 

MTEXT : Multiline Text Editor

<= span style=3D'mso-ansi-language:TR'><= o:p>

Detaylı  yazı yazımında kullanılır.

Ekranda belirtilen bir pencere alanı içine yazı yazar

 

<= /b>

 

Import text: Daha önce yazılmı&#= 351; bir text dosyasını getirebiliriz.

Propeties: Style, Justification, Width, Rotation özellikleri var.

Find/Replace: arama ve değişti= rme yapar.

 

 

 

 

 

EDIT TEXT: Daha önceden yazılmış textler üzerinde değişiklik yapmaya yarar.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> (Modify II toolbarları içinde)

 

Not: Ayrıca yazıyı seçip object properties  seçerek  yazı üzerinde değişiklik yapmak mümkündür

 

 

Undo – En son kaydedilen yere kadar geri döner.

Command: u

 

 

 

7. BÖL&U= uml;M AUTOCAD İÇİN ÇİZİM ÖRNEKLEMELERİ= ;


Line:

 

 Command: l (önce çizgi ç= izmek için komutu verdik) (bu arada tüm komutlar bulunduğumuz yerden devam ediyor)

 LINE From point: 0,0(başlangı&cce= dil; noktasını giriyoruz)

 To point: 0,100 (x =3D0,= y=3D100 noktasına ilerlemek için)

 To point: 50,100 (bulund= uğumuz yerden x=3D50, y=3D100 noktasına çizgi çiziyoruz)

 To point: @30,40 ( x yönünde “30”, y yönünde “40” birim ilerlemek için.)

 To point: @40<-90 (“-90” derece açıyla 40 birim ilerlemek için)

 To point: @30<0 (“0” derece açıyla 30 birim ilerlemek için)

 To point: 80,70 (x=3D80,= y=3D70 noktasına ilerlemek için)

 To point: @40<210 (“210” der= ece açıyla “40” birim ilerlemek için.)

 To point: @35<-60 (“-60” derece açıyla 35 birim ilerlemek için)

 To point: 0,0 (x=3D0, y= =3D0 noktasına gitmek için)

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 


Komutl= arı yazdıktan sonra “Esc” tuşu ile yada mouse’in sağ tuşuna tıklayarak çıkabilirsiniz. Yukarı= ;da görülen şekil oluşacaktır. Eğer elinize ölçülü halde çizmenizi istenen birşey verirlerse, komut satırından çok kolayca çizebilirsiniz. Tabi bazende çizmek için aklınıza birşey gelmez. Mouse’u  oynatarak acayip şekiller ort= aya çıkarabilirsiniz… J

Burada komutların yazılımları= ;na dikkat etmenizi istiyorum. AutoCAD’de ölçülü çizimin temeli diyebiliriz. Eğer koordinat sisteminde bildiğiniz noktalara ilerlemek için direk olarak noktayı gireblirsiniz.(örneğin 80,70). Fakat bir noktadan belirli bir açıyla gitmek istiyorsanız; komut satırının başına “@” işaretini koymanız gerekecek. Da= ha sonra gitmek istediğiniz mesafeyi yazdıktan sonra”<̶= 1; işaretini koyarak açının ölçüsünü yazıyorsunuz.(örneğin @40<210).

Düşündüm de; konuyu daha önceden anlatmıştık. Burada tekrar anlatmaya sanıy= orum hiç gerek yok. Sadece örnekler. Bakalım bakarak anlayabile= cekmisiniz…

 

 

 

 

 

 

 


Polyline= :

 

Command: pline

From point: 0,0

 

Current line-width is 0.0= 000

Arc/Close/Halfwidth/Lengt= h/Undo/Width/<Endpoint of line>: 0,150

 

Arc/Close/Halfwidth/Lengt= h/Undo/Width/<Endpoint of line>: w Starting width <0.0000&g= t;: 0

 

Ending width <0.0000&g= t;: 25

 

Arc/Close/Halfwidth/Lengt= h/Undo/Width/<Endpoint of line>: a

Angle/CEnter/CLose/Direct= ion/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width/

<Endpoint of arc>: = @50<0

 

Angle/CEnter/CLose/Direct= ion/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width/

<Endpoint of arc>: = w <= /p>

 

Starting width <25.000= 0>: 25

 

Ending width <25.0000&= gt;: 0

 

Angle/CEnter/CLose/Direct= ion/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width/

<Endpoint of arc>: = @50<0

 

Angle/CEnter/CLose/Direct= ion/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width/

<Endpoint of arc>: = l <= /p>

 

Arc/Close/Halfwidth/Lengt= h/Undo/Width/<Endpoint of line>: w Starting width <0.0000&g= t;: 0

 

Ending width <0.0000&g= t;: 15

 

Arc/Close/Halfwidth/Lengt= h/Undo/Width/<Endpoint of line>: @20<90

 

Arc/Close/Halfwidth/Lengt= h/Undo/Width/<Endpoint of line>: w

Starting width <15.000= 0>: 15

 

Ending width <15.0000&= gt;: 0

 

Arc/Close/Halfwidth/Lengt= h/Undo/Width/<Endpoint of line>: @20<90

 

Arc/Close/Halfwidth/Lengt= h/Undo/Width/<Endpoint of line>: a = (başka bir yay)

 

Angle/CEnter/CLose/Direct= ion/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width/

<Endpoint of arc>: = w (yay kalınlığı için)

 

Starting width <0.0000= >: 0

 

Ending width <0.0000&g= t;: 0

 

Angle/CEnter/CLose/Direct= ion/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width/

<Endpoint of arc>: = @25<-30

 

Angle/CEnter/CLose/Direct= ion/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width/

<Endpoint of arc>: = d (yön belirtere= k bir yay çizeceğim)

 

Direction from start poin= t: 120,150

 

End point: 185,40

 

Angle/CEnter/CLose/Direct= ion/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width/

<Endpoint of arc>: = r  = ( çember komtlarını kullanarak bir yay çizeceğim, yayın ağababası diyebiliriz)

 

Radius: 185,40 (yayın başlangıç noktasını giriyorum)

 Second point: 55,40 (ikinci nokta)

 

Angle/<End point>: = a (yayımı açıyla belirtmek istiyorum)

 

Included angle: 180

 

Direction of chord <32= 3>: -40,160 (yayın gideceği yönü bir nokta ile belirtiyorum)<= /p>

 

Angle/CEnter/CLose/Direct= ion/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width/

<Endpoint of arc>: = l (çizgi &cced= il;izmek için “l” yazıyorum)

 

Arc/Close/Halfwidth/Lengt= h/Undo/Width/<Endpoint of line>: c = (polyline’ımı kapatmak için “c” yazıyorum)

 


Polyline; bildiğiniz= gibi birden çok nesneyi tek bir nesne gibi kabul eder. Yani eğer bu noktalardan herhangi birini seçerseniz, tüm elemanları seçmiş olursunuz. Polyline, çizimlerde yapacağı= ;nız aktarmalarda, ya da çiziminizde birçok defa kullanacağınız yerlerde işinize yarayabilir. Tabi çizgileriniz hep böyle bileşik halde kalmak zorunda değil. “explode” komutunu kullanarak çizgileri bağımsız hale getirebilirsiniz.<= /p>

 

 

 SCALE : Ölçeklendirme<= b>

Seçilen  objeleri  büyütüp küçültür.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Command: scale

Select objects: Specify opposite corner: 1 found

Burada ölçeklendirilecek objeler pencere içine alınarak seçilir.=

Specify base point:

Basepoint  seçilen ojelerin sabit kalacak bir noktası olarak seçilir.

Specify scale factor or [Reference]:

Burada büyütme/küçültme oranı girilir.

.

OBJECT SNAP         OBJE KENETLEME KOMUTLARI

 =

<= /b>

 =

DİKKAT Object Snap seçenekleri sade= ce komut içinde kullanılır.

Endpoint ..... çizgilerin yayların uç noktalarını yakalar

.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

Midpoint objenin orta noktasını yakal= ar.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Intersection objelerin kesişen noktalarını yakalar.<= /span>

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Center Çember Elips, Yay  Merkezini yakalar.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Quadrant çember, elips ve yay çey= rek dilimlerini yakalar.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Tangent Teğet noktaları yakalar.

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Perpendicular Dik noktaları  yakalar

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 =

Insert yazı ve blokların yerlşet= irme noktalarını yakalar <= /span>

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Node point komutu ile çizilmiş nokatları yakalar  <= span style=3D'font-size:10.0pt'>

Nearest obje üzerinde herhangi bir yeri ya= kalar.<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

Parallel Daha önce çizilmiş bir objeye paralel olan konumu yakalar

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Aparent Intersection İki objenin uzayda kesiştiği noktayı yakalar

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> ikonundan veya <= span style=3D'mso-spacerun:yes'> düğmesinden Object Sna= p ayarlarına girilir<= /p>

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Yukarıdaki seçeneklerden en fazla kullanılacak olanlar seçilerek sürekli  kenetleme işlemi yapılab= ilir

 

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  Bir kereye mahsus Object Snap Setting’i ortadan kaldırır.

 

Snap From Mevcut herhangi bir noktaya X = ve Y eksenlerinde uzaklığı belli olan bir konumun belirlenmesi için kullanılır

        <= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

Temporary Tracking  Mevcut herhangi bir noktaya X veya= Y eksenlerinin birinde uzaklığı belli olan bir konumun belirlenmesi için kullanılır

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

 

 

 

Komut içinde SHIFT+SOL MOUSE tuşa aynı= ; anda basılır ise

 

<= span style=3D'font-size:10.0pt'>

 

seçeneği açılır ve buradan istenilen Object Snap komutu seçilebilir.

 

Çizime başlamadan önce renk seçilir ise bundan sonra çizilen her obje seçilen renkte olur.

Daha önce çizilmiş bir objeye  renk vermek için ö= nce hiçbir komutta değil iken obje seçilir ardından renk penceresinden ilgili renk seçilir. Ardından iki kere E= SC basılır.

 
 <= /p>

 


RENKLENDİRME:

<= /b>

 

SOLİDS

View / Toolbars / Solids

<= o:p>

BOX: Ağırlığ&= #305; olan bir kutu çizmeye yarayan komuttur.

<= o:p>

Command: _box

Specify corner of= box or [CEnter] <0,0,0>:

Kut= u’nun köşe noktası veya Kutunun Center Opsiyonu kullanılarak kutunun merkez noktası belirtilir.

Specify corner or [Cube/Length]:

Kut= unun diğer köşesi girilir.

Specify height:

Kut= unun yüksekliği girilir.

= Specify corner or [Cube/Length]:_L ¿= =

= Length opsiyonu Kutunun x,y,z eksenlerindeki uzunluklarını vererek çizmeye yarar.

= Specify length: Kutunun X eksenindeki uzunluğu girilir.

= Specify width: Kutunun Y eksenindeki uzunluğu girilir. Y ­ =

® X

= Specify height: Kutunun Z eksenindeki uzunluğu girilir.

Specify corner or [Cube/Length]:¿

= Cube opsiyonu ise küp çizmeye yarar.

= Specify length: Küpün bir kenar uzunluğu girilir.

 

NOT: View menüsünde hide seçilirse görünmez çizgiler kaybolur.

View ® Hide - görünmez çizgileri saklar<= /span>

Shade - gölgelendirir ve katı model görünmesini sağlar

&= reg; Render - gölgelendirir = ve istersek ışık verebiliriz

View / regen komutu ile ekran tazele= nir.

&nb= sp;

Küre çizmeye yarayan komuttur.

<= o:p>

= Command: _sphere

= Current wire frame density: ISOLINES=3D4

= Specify center of sphere <0,0,0>:

K&u= uml;renin merkez noktası belirlenir.

Specify radius of sphere or [Diameter]:

K&u= uml;renin Yarıçap uzunluğu girilir.

&nb= sp;

Silindir çizmeye yarayan komuttur.

<= o:p>

= Command: _cylinder

= Current wire frame density: ISOLINES=3D4

Specify center po= int for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:

Sil= indirin Taban merkezi belirtilir.

= Specify radius for base of cylinder or [Diameter]:

Sil= indirin Taban Yarıçapı girilir.

&nb= sp;

Specify height of cylinder or [Center of other end]:

Silindirin yüksekliği girilir.

 

Specify height of cylinder or [Center of other end]: c ¿

Center of other e= nd: Silindirin tepe noktasını Object Snaplar yardımıyla veya elle girebilir= .

Specify center po= int for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: e ¿

Elliptical: Silindirin tabanı ve tep= esi elips şeklinde olur.

 

 

&nb= sp;

: Koni çizmeye yarayan komuttur.

= C= ommand: _cone

= Current wire frame density: ISOLINES=3D4

Specify center po= int for base of cone or [Elliptical] <0,0,0>:

Kon= inin taban merkezi belirtilir.

Specify radius fo= r base of cone or [Diameter]:

Koninin taban Yarıçap uzunluğu girilir.

Specify height of= cone or [Apex]:

Konin Yüksekli&= #287;i girilir.

Apex:<= span style=3D'mso-fareast-font-family:"MS Mincho"'> Konin tepe nokta koordinat&#= 305; verilir.

Not: Tabanını x , y ekse= nine oturtmak istemiyorsak Apex ile tepe nokta koordinatı verilir ve taban = ona dik olacak şekilde döner.

Takoz çizmeye yarayan komuttur.Box komutunun kullanılışıyla aynıdır fakat box’ın yarısını çizer.

= C= ommand: _wedge

= Specify first corner of wedge or [CEnter] <0,0,0>:

= Specify corner or [Cube/Length]:

Tak= ozun köşe noktaso girilir.

Specify corner or= [Cube/Length]:

Box komutunda olduğu gibi diğer köşe noktası girilir v= eya Cube,Length opsiyonları kullanılır.

Simit çizmeye yarayan komuttur.

------=_NextPart_01C93A7D.A772A040 Content-Location: file:///C:/31791884/autocad_dosyalar/image001.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAb4AAAFECAIAAADX5szBAAAAAXNSR0IArs4c6QAANjRJREFUeF7t fY2B3Tpu9Z2kADsVxO7E7uAr4XWQpAJ7KtgtwdtBOvDbCr4S7FSQNxVMSEKCIJIiQYrUD+/RzurJ uiQIHIBHIKmfl58/fz6wAQEgAASAgBqBr1+/vhjq/PTpk7oKCgIBIAAEnhqBHz9+vL6+TtT5+/fv pwYDxgMBIAAEdAj8+eefhjr/RVcYpYAAEAACQGBBYJV1fv36Zz02Hx6Pt8fD7T98eHl7e398eHm8 vdPxsn+8f3i8vGX2JMYI+PD2/sb7x/vb4+VDZC8afrzZ5uf9pI8Vx9vLy+P9/ZHdP94fj5eH2Vsr SM77y4cXocKH98fby8PtXz68v+f2Hz+8v729fJj2JNNJsyixwbZF1+6Hl5e39409o2exFeYuxx/e 3t4+fJj2hOXbwyLJ6JHOhKc9ZlushgyzsZesDvaP95fHy7vZv7y8vy97wpbOMOTkkDk2VrpJPUlD 6fH5mELJ/counXAj9JY9aWvPBLpJPUUIkO0O99k70lN0vAS3wNBpKxvnYxHhXvxH+8La1xx6MtoD Hy2xtNJ2FZPRMJ/i36Lx0Udvo8+S6yga2ca1p4zvKMbmqCPPUk+Ux+aMxXkOjjl+KHBWsWSji2Is GoGiP9azVmHN//j9/00Nyjrz1Pn+eJXyXYf4lm+Rg80Wpci0G/GmOzPTxRKVK4qLNDEF+CxpojT6 J/Upsa3/takwc6gIWL/wypa4pMVCY9vMpFR0starp5A54+ZkL3pu4zZfMgIVqbEAt4XctuFhshXa uNIrZ0wabopZ/yBsp/5GsTD1PXtm4SOlyAWUiG6TDILQhV6oPZ329BSMuW5gKefBsEZ5RpyYlCJ0 YtWUXRsyV1U4P5hsmeI/8Mps16ZM/kFcBLaVWyEyEy8VFz1w5eCwa25H2+qXiTeJPee9LaHqO9rA KSonqbP1gN1e7Zfc02agxnfmSmv3E2/aYxdJFE/r/eQD8sS0N9d5G3L2Cu+uw64BkxpNELpSlBfY grSnyk6GEOTOUteZ95x+mPNTxyKWd5kg7e31bZFjMk0j09a3e9cbbNZm99PxnIHa+ubYSrFK2P2i vtNT6maP3RWFdXPXecpAjaBpb9VZ42bVsWC4C7y5wrPploMo37S4WfGuyWlvBFvdHJLz8YTOUpzy Yrs3sUt7J8hEs80u7d78f8o0nb3u9wlC+s+02RzEaGP7/Lw3upncRPKmzStNdkk5pt1bmKe9s8uI nGPMWU3xRiMDt3fxZvS0WadTxcFp9y7rdCTv9CTOIGWnPIiyId5Tquz2JrOT8eaadUHg9BTB4jxI POIK2fGW8aDdW93sCMztbX3aOy3s3qnr1BfJhj1NAe2iy2Fo95QLm71VwY5+xLGTaP1ixhPzsQtQ 55xpPzVG46ppdGX1dM1boG1LtLcR6DSYYJbXNtcrjR9tRxHxZuLQRbvxr4NjCUrXrhW9hLlVzTZg vWbtnfbOR4I3TRw6oN2owu2t7e9/e/yv/u+/P3+k5vVVTEmuNSvvHEUr7LRMFB2we1mns9Bs36SU zeMpiOh3ilWOLRq5+5cQOpPaFhqzPovkm9unI2IpXjVZyEZT3AOtFB6587gpbc2GTNF1HMsTv4u+ G5q44LYpU/zgOtxEkBtYL3bRtW5mVeLNCTb5y7pQXOqmuzj3JI8Sn048Qv22MMaYfvzKy1RNwutT TkdtbgI6qbStHtckJqWZq9kQgahnW9re5ZI7zTC4vGHxhG+5xi/Sj1Zp4tPVRrZMiOTzzXXPznRp vwsSY849c2JP+qe1bi3NUJtylZsG2v/v119GTl2tgqwz5M0ZvdfH4/X9/bvZz3A6w96/8x9dpNx1 TOSeS6Y5jWI46zTV52MryvrJzW3x3p6lmSaRvK1zT1ePrnLsanb45AoXE0vW6aKO8s0pY+LYc54i P7l44nRtyTftXGck37RzoDanc/OJLvd0Ki97kulMoVxpMtgd2WCn3DOab9pfCSvON23PXHJPN7tk a9OeDJhzzylXsjnyKt90GahhfKIslx3beViXC3DWaXnT5XQurte5p+V3a6qzd4p7gtx17clRU9Zp ExKbp9B+yT0tGDSnafWcc0+nGeWeDFUi35zTNpfLLFmnzD1ZWTdbbTdn75x1ugTeNejnmzzcMLrw EEsOUdyx8x1lBi7flDP+1gqnocw3Keucck9WaInzKfd0GSjNvS4zs+t8cxrlrPNNEdoup7O+M3vG cMk9Xabpck/bxpR1UmcSuael1nS+SVmnq0e5pzOb9pKVp3zT8bs9dlkn5ZtT7NFcJ+Wb9njJN63X vN7tXPlVbBSBPbY9A/ZvNK07qWWgtUxq7P9u/qxVf31zXcMU+f7XfMxznY7/KOtc7U1JW5F6vBkN iT2Nj+bYdV6ZLkBEk4JIiC+4x0rkFn50/VzOdU7DOfLsvHeCaTxoTeURt+vF00icRuUzS8q5zmUs T6P7eU8ynfqCnZcRpB2V297Fe7eSYLRdISYuExSotGpke7XYkwGEJBO2E+wAcrMNliNo72Jx3k+R 6pjUHbu95SDnDDHCmteFaORFV6Z5oy5DtEcjuGlPqwpOdco0LVfS6G9agbGNzR3cHTtJ1KuduHlv TZx61zQCnUemPEp14WqVczvHlVZN4hoKK9eree96/mqNSLjfXo1ctWlvzabrPWcAVjceoTvNaeQ+ 5Z7MsBPbEueSKrNCzNTLnI/1DjG720+MPx/Ttdzp6WLSCaBByzR0mU7ZMysDlrlOawXNMEzzDOQ6 t0Y0wbzMqNDchQtnF2M0AzPtp0s6zdVMl1CxRmRVm661Dh2nNO+X0TpdrWkexs0gTfs5hF1QTJuh TXNkBtP0sA/9M70R03pCshW11LnqCnMjlhS/f4+oZULg5fvHj6/ukjNXdccur7RudFjH5zpJ4NLd MNfp+B1znTYqDDHMyR71bdcnMdf5vHOdOWLM/+6RLJNvumZqrvPb45V40exfv317f31lWe6CZi+q Lr/4Ruc561yaJIJ02agt/NEcvFBSOZ95NUVsTuo2w7bhsaXguYwsMFX5N/Mr5SJic+2Gp/1iVqdJ Eb7Qkyn8g2dLKJNShEkK5jqj11gGccMvYp2d0nHMdUZCdT5FINqN7qbCXGd0rjNkwPRcp0wz5ePp spZyrnPiTeOhhTKJVUxKPdHmwps2paRx+jzducx1kptfvlO+aejPcCgRoqFRmvExmzmzPmZCopW7 KVi48Md/+7s5/ut/De3OGaobMLjOh7lOAwXmOm28uVG5v86Ouc6B5zqNv5WZo7xAMV0qX+uxNWBf saV/BTSxGCYXNB3iJjq9uc6pupv3NOzpZjPd7KfbeETv0sRF7pJJ0ownbTwtHF1nd0M4R6Q0tzI1 sNIfc51uxhNznXZkYcMNc51ujEWr6m5PMyHLfspN7jHX6ZOV+t+cdWZnOUlkhDp//vzifrLUtpCk uXteEKZgzjXJLouOTkYw10mMyVmnKzJlncs4ZKo6Gy1vRuBjWvGYtmUtb8o66fy0osfiSGu3X1bY 55UiO0FN43TSB/d1ymeKDC64r5MjlNbWcV9ndp39iPs6ZxJY/ZeXiaK/hicrFpci1GnG9oY36bYk Nzqf/8zs5pSyTfc6OA2m5NEWNkN1yiV5gG0nr+eZQLe2SErP6+zTMVuyZJdyovL9jVNUkXV6zTip nHVOc2pe7jlzotPV0WNkAXJmz2W51M7PElG7/erOdspZgrV1dzeyWeu0e8fW855vECBtZ5kLU9uV EMfgTsNpVZ3X1t0Ku7fOLqco7MqmkzmtsDtn2LbF2rqbyJ0eErJtrNbZ5+vGRAsOpGBtfbqvk+4g mfbznSXTNcm51F9nX62tOwDcmfk5Ilqz5nV2e/GKrLPTUtF8iZSLvq6CQ5LuCpz3zkixzk43Vrh1 dp7VXu4tt1fc+Z5zasYCSvcD8UDGqTDdbOE8sqytc1y6tXVaYXd7cV+nu7szss5OcE+3VM4Xelpb p05Fd+a7vbsT3l9nn+6vcjE5r7M7I71ZiyU/cEE2ZZ32Xn1ac1vnnmJt3RWnpxVIT3c83adFM9Ry hZ2Ol7V1ZwhtbtyzdES3tu6UttElnrbgdXZ3qaInoW3Dci/EToeGCpXJo6ngje6VS/MR6nSL5iKX NPa4P0OpdlHIJZ/2vyLzpKCSc53WNlphNwvD871KtohdKbLrQmbMTlYyn9IxLwoZwKfZTLGsxLfD milON8tJZebYsuGNuU4bqbiv081vWtrAXOd8IZ6WKNzlceT7OkMmTZ8JU1RN0hpZYTcDdrNRY4Yu aYGJ/jknkOJyvfVY0ZJPWT9xVb6v05HtKvGiJCy1OTGUgc6MyTWC2hlZczvyvk5pltRjZUtcwcVC m2xNbwNh0LyrjD2vkCmyInn/6TZuy32dnpLUGG2i4YhavnVzejrdc0CZmtuWjG0KDf9auu1JoYJY W3d3dE4ZKKc+6YAQv0bizTePXD1N2HC+OQd2zEeKCPVgWKM8I0735FF88/1526ZtyFxVEDfxuuJT /Ade2biFZJHFNZa5zgToK0SW3NPWED1w5WD5Q8adax8s93Umn2Gvey6orlZmhd2kr+ZyTZs5drxp 2Mr+5fsaz3W6fHOa62z7DPtESOQpzjfdMWedVAZznY4r3ZM57kpCa2vT3g75rENXzxRNPY2L0/iI nyZy0WwFufuWaU/3ME8PR+AZdmJIG52uL+AZ9umOF+6PE302e4bdyKMML7t5xJ0tTwW26D5+X6d8 /tLRpU30JspyY3lxcVt+irSxkQu403iGPZF7iix2yYuXa8XSP2fQl2v+Zj67zjcdKSaygNVIYZWj WcaM5J6qXGmVnHDruK9z5YhMhrKMIXBfp8Et+m6ORGDTM+x1tfL3dRrf8Z+nBJ0n9lxt1A3dfnrH AWWdXu6JZ9in7NgtM1jCoyUGSqAZWjzDbhcF8Ay7myOjpyrdaN9dPfEMu4FifnPSw1Bh0R+xVlEV YlufCbNvTkrwd+qnSL5J1Err7G4sUzXXOXO2l1yJmRZSK5VRCcUx15l0MOY6gzhd47WRay+Z4Rzz mOvMM0nVXGdebLsSm686btcEJAEBIAAExkQA3yYa06+wCggAgQMQ0L456QBV0AQQAAJA4C4IgDrv 4inoCQSAwIUQAHVeyBlQBQgAgbsgAOq8i6egJxAAAhdCANR5IWdAFSAABO6CAKjzLp6CnkAACFwI AVDnhZwBVYAAELgLAqDOu3gKegIBIHAhBECdF3IGVAECQOAuCKzenJRWWv/W5Wrjf/36xR+3+/Tp U7UcZcXPnz/zJ5zGbk4JCIoBASCQRYAexCyjzm/fkq+Yy7aZLGDer2z4S1Jn9Buh+xpZapP9kjoH bq4VaJADBIAAUce//vHHHx8/fvzrr7+yiPzjH/+wr493m6nSfG90kJootcqqvVXAEOU///lPYz4V GLu5apRQEQgAAQ8Boo7iuU5KDHvs4SEgAASAwF0QKKbOTrx5wFTjXVwCPYEAELg+AsVznWaE24k9 DViauc6i1Sqeygw9oZzrPLg50nN/o551mkD0Gk1Ap5F2fJkoaEda4X2T9ngE0OIxCFS+r7OCN01I mbVsuY+O9/Vmuw/C57dSDtpSIN/S/IX6IspL23tko0btUPPoSb2PLlJyDCsuAibUkAgUD9grZjlD xKP828MxhoAa0llWw4ObI312Nsr40LeneavIf7P4HFDgRCs0H+8+AAE0cQwCxdRZlHVSpmnu1jRR Jfd0nliYjzsZvJNZWKvvua0JkdWBsN/GcGB75FC3zmpNrTGs0FiKMgcjUEydRVknGROyrTzPx/0s 388spFuaPFn/Zs29fDcyzcTKi/n2XG6razQ9PUe8w2kpD37pIJHObxXQS5DmsrS6AUTaCm4o2kpo ZuKM/ElvqcQK0wu5ML/Q78XUWZR1UqYZsi2dp3yTwOi0wm5IhzZJAf3gb9vc93dLnQalb49vCfZs 22gWHMlfWWaJckFagqeAR5d17BkalRbboxUNVlnwUeA6CBRTZ1HWmeZZiUKPJ3m8lZbeoJvmzNNW vO1s7rtLOc1mBL4+7FNPUfZs26hSZ28+NKy1vwDJZAqT04iteI1lJlrxMtYtCk5MC7SCQukaFDsM gWLq9NiQMkfeK3NSmW92zToPw5EaMiN62tNBxfbn1z8nUS7lNARqNsOeidxTTiNUtFhaRdJEOBY2 0hIFqK1sAVbJ452GE5eeDpKaE60wySrpuwKrUneg/FkIFFOnzDpNAL2/mxVeu8hL9+eYMxr2DK3t kXWehWnDdmnMTuyZyD0btrhflJw0VFJMtlE5IZgtXF3gmFaq1UPFSyFQTJ3MjMSb5t4Y92cmE82f pU8Ne4Zr7p3mOi+FdVYZk3J+f39dEs95zM7smZ33zDZxuwI8Rdj11p9EK5xZ02VADvP5zO1QhcL7 ESimTr6jKNG2N4rX3A//5FmnoUviTcuS769mXcgO1V3KyVuP3DM9l1dHDTzKlgd1keqx1U4hW9Wb tFKnG2rdF4Fi6qSs02abNudc8k0+5sG7HMjzsam4NaK/L4j7Nf/y84v5+/5i3+ln9mZszrzJ60Vd c89wZL011pbnPW6NEjEndPtRqhj+N6mSXgWqsyvEqkLVuqZRqwkCxdQpHzOv02Brjb5O2ki1iD3N fpVsds49mReic5RR1sjOCUpRxpadyzthcwmW0VvhRY6mFTZkp0Wy6SyYI0X4SLYUUydnnTy/Gc09 vTlQUQZZZyR+eH5zRZpirnN1PrfmXhqg0WnErbnFcG1aNufV2jlB6TFUhTRNlf2tlAJO5UOs6uSg 1ikIVL45aV4jMjrbpSJHo6pjc3M6fUUjzD1NfeWbk9xcQfFm7ouUnUT/5iRqTnnLERera46scvBm bDQN0VvuZWFutOLNSVlA66Y+s2Kfs0AUTCB8i2DY9eakmSgjc52WR1/M3/QUj3dsfvVWjXhN6Rao 9VCSU85o7mlZO5Z+Zu/37KEqZLZCYGuus+FUQCtVISeKQPGAPTvXabjSfMGo4g8e8mc5Z8b0ltoZ qB5r7vDCwQhgrvNgwFs1V0ydyblOm2/2/PJbK6svJMe7l1NqNt0PvzHjSSWRe17Il4WqtJ0XLmwc xfciUEydiaxzD2++2jsab7ZFX6RUZIO8l5Nu7TTVi4btzJ70rFFR66WFNUsupTJRnu9+BRT3QqCY OkXWKe/r3JVvGt40a0f3Ao6TPo9Ai6yQ93LSrZ2muhy2uxvjX2muc2vY7uWeuD2wyAUoDATqECim zmjWuTPfpDX3OgPOrRUmnqX6yHs5Zb5pSdPxpiNNy57RxSJuTs57gj1LvYDyQKAUgWLqDOY6G+Sb Qmap/ieX30+dMs1c5Zvv9kFMfr7IHq/vjQ8tl/OeJ+OC5oHA6AgUU+c663xvkm9mV+0v4oVwbN6E Oj3rVrmnY88sabIEutPTzHteBDGoAQRGRaCYOuVcp7l1s3o9neY35b3xF4c4/XWNhi/N9G5RqoCl 93pRhUqoAgQGQ6CYOjlDbMubN53rPCAa9CnnAcqgCSAABAiBYuqkPJHyGpM51v1Fn8XUu4S/xlN0 oJfvlSxqRX4pqLpFU/GURvcojLpA4KkQqHyGveEXinjMbnDXPMPeyj3KZ9jHaK6VFZADBIDArmfY NV/RKC0DlwABIAAE7oJA8YC9R755lxX2uzgVegIBINAbgWLqLM0l9eV7mwr5QAAIAIFWCBRTJ7LO VtBDDhAAAvdFoGyZqPcNg94y0Y8fP7oiSzeQUxOm6YGb6wojhAOBp0KAlokKqPOY7/3yDZ7HPIgt v8xzgPvPau4A09AEEHgSBIqp80lwgZlAAAgAgQQClTcnAVMgAASAABAoXiYCZEAACAABIADqRAwA ASAABIoRAHUWQ4YKQAAIAAFQJ2IACAABIFCMAKizGDJUAAJAAAiAOhEDQAAIAIFiBECdxZChAhAA AkAA1IkYAAJAAAgUIwDqLIYMFYAAEAACoE7EABAAAkCgGAFQZzFkqAAEgAAQ2Eud5v1GtCWg7PQO JG6aFaCGOjWHWAECQAAIMAK7qNOQlHmLGm1NCKtUCLdOL3Pr/TpRxA0QAAJAgBDYRZ0SRNAWQgoI AIHnQaAZdUrItkbx4fnoGQ99zZwAVfGSVq9iaUr7PEEAS4EAEChFYBd10jjdm+vcGsWH56Mlw+w1 MSeQYNVQOPLi0uBAeSAABLYQ2EWdNL0YznXqs05WK8FrCX7k1qPm6dNVxAcQAAJAoAiBvdQZbcxb vZH8mCa7UJpMHosMk7SOfLMUOpQHAkAgjcAu6szOHm4VCM9nRe1xZFfhexRDXSAABG6KQMEXMbcG xXReZnZMVXSSMkc68ApHz3hJoiQ+r5WwJE2/Rpvj8zd1FdQGAkDgCgjgi5hX8AJ0AAJA4GYI4IuY N3MY1AUCQOA6COya67yOGdAECAABIHAkAqDOI9FGW0AACAyCAKhzEEfCDCAABI5EANR5JNpoCwgA gUEQAHUO4kiYAQSAwJEIgDqPRBttAQEgMAgC9bfEm5ubBsEAZgCBEgT++OOP379/l9RA2aEQ2HtL PNUfChIYAwRyCJgH1T59+gTqzOE08u9tqPPXr18jg9TOts+fPwOrdnCeJsmQJqjzNPSv0XAz6sQV OOtQwtpQJ7DKYnX9AqDO6/uoq4Z4ELMrvBAOBIDAyAhghX1k78I2IAAEOiHQhTr59ez87Q16cRze mxl6McQq7Wlg2KknQCwQKEKgC3UaDfCZX70bJFb6l0Pr5aMkEAACzRHoRZ3NFYVAIAAEgMB1EDiI Or1kCh9cy0ZACJHEkGdCsnJQAAgAgR4I7HqaaOuGm/CTGPRxC7knY57koxeJm5O8i0r4BToPNCrv fbmkR2RA5hYC6ZuTMBl9i8jZ86nHvjcn4TO/+gCKfkA0kZjv8bpeK5QcHYH3Aw08sq2DzDpowO5Z s/W14YOMvnwzlGnSdnlloSAQeEYEzqFORhqjm2cMOth8KAIm44v+HarEeI2dQJ006UkbsqpoSEmI qACdGS/+YFF/BF4ej62//o2P20IX6gwJkc7weYxGOaK2Lh7hnIaHocRz3PiEZWcj8G63B/1hEwh0 oU4gDASAABAYG4EGNyf9+PFjbIyaWEc3cgGrJmCeKOTLly/PdXOSSTcf7y+Pl9Kc88VMEiybqb36 94ke5Bmwah3avHSuunlUBAJ3RCD7quPRpqRn6rTO0rGfGdmvedPUBHWKYCfqtfMgj8fb3//r3/9n qP/99bf/vGPHhs69ETBh/5xZJ6iTQ6tN1knU+fG//t47ZI+Ub64CH/7zb0e2iLbuggCoM+upJ8k6 2ywTGa5hQE2+Rn9ZiGWBdHnvV00TpQpIZUz+XKT8zsIvYvNEmV/kmURJr5hSJU9+WCtdIPprVmZa t53VWXgCOk0TmjJKkFFsSATaUCdzjSEsk4HSn568qFYU35CF65oocp68EhRVrChsuqi7/WPasj1W X7JCmbAKjSrG2EpxHsNqWNEJgTbUGeWaJqN4YuFOxm+JPTjrlGrcnaroSpC9ABzsUDQHBJoj0IY6 s1zjDbE5IY0eVIz3GZeKhsLs+MisM+pRph4lDfFA3pMWDvCzJUkCFaMD/qc8pmLV6oVq6M+whuEB q63UTZb3FGAXbCHWvCteSiBl6HZhfHVhtx6/lJ4nKtOGOplraJwecl92FM+ppabk1lynHMunMU2X zF4JejssEaDck7mMHPLLdE+eZ5aJjvejEjwdqCKXjOaV9KtHW1vCWSBRMyu2pWq6aWpUygx9JC8k bB0daDAcMpV2/DhtErEtY9nFvbvA9eW3oU7JNVHu0yzsEFiaktyEEl8iSv3c6+lZ5+pKvx7/bnGf TKASsCizTiWwyuSOpUm6Vyos61J/3rquhKZ5STFDV5Q6jZ11rigSGaU+7h+PNtSZ5ppWyWCJXbvK np51lmqvJ4WtknoJad00RBPmmEp7PSr0siQvb1XKzBZrhUy2odMKzHdx0HiB/9y9HZERu+6++NOs OazhNtQpV9g1qvO4vmIJSJ88Gk2oIWpFHqeVPDHrjA6UEpThGaIfVCZGZBoPhnmxJMStgbNevVAH TjnlQXb8qIcua/Ue5bPCTy+wMQjweBK0uTiqDXVG5zrl9OXWBKgXMVtTpbKYLENNMJlqqpOodMkj s07q27zx1NtWX/JKukRhkSCHovI8SdOULBrMajp82GhasS1VuZZnY1heo5VX5hRkKvTsVGW5KpgM dP6LrweZWelOStxN7N7Xf1Ac1yWPFbV6wBveVTre00TZ7KwHsL1ldjVqS/iTPE00XcLdU+v0+o/p EuWG8OkEHE8TFUR+0QiXMtBzeZOz4KgmR2adBSgXFg2T2UIB1y1OpjVPkK9rcAfNaFKFxiLhRsln cHeSYdBppS5ai6R1UPaKItsM2OnNH8Y+zd68K8TwpqZkvzKkQ1qTK7qrRKeB1ze425fgUVb2SSgg bSYnmxK76EmeNilD+c6l2wzY74wAdAcCBQg8yYBdLq3LAfuEVHK5CAP2gnhCUSAABIZCIEqO/Imj oUytNKbNgJ0bl/NrqyRfPNVXoWndnTR3uZtkCzQDlGdComSItgbnLETpAtFfszLTiu2sLkPRw0SJ HtVqpYbGC1csE52ydE8eXVHbM3RqTJ3GBJ5ik8HXA/ExgpuWO6KgReNBX7JJOPVwXBPFKoSU4lzR xDBVzIveV7bM/8KNnQxLe+pk0XSv3P5gInJpImq/Mr0l3J2qnspZvYPhLPl2snL9HNHdw7IHkh2p MzGElDzIwyhvoJQdKm65MyuQJReN4HqgvyWTNVReMzyT5aA1RIPOeE1Hi/G4Vf4qq1erFyqsP7MV J54EjW7SlkTYRBE7Mh6OaYsfwqToMCNzNzh3N3K6A81YXVXoGHs6t3IQdXo0yqwnh6tRrqQCzm+q xFMKTEOnL9nZBRHxiYs89/AshqGBW2hHz3s60GiXS+qdtSWcBRJB82iamdGbmkg3TREiZYawyisl W0cHRcgcHw/HtMhPEjm+NP8yd8K7BHTevFQ0qlWLceYx5u5t5WjqZCpc/DFHtN6UUEi2LlWJdvhs 3XMLeGpHCSJM2bZ03iqpl+BJLkJV0n1pKscNKUcb4eWWoSsaflYjc27Y1LVOOSMN2M2OCLRO1PC1 jqbOsKdlAzoau9zx7siGzaMqiyG3uFVSLyGby2c5sTrfT9B0tcysL1ohk23oIgXorkzOOi+i1QXV 6EidW7nhVgcgEqRfOUmUgSvzDjpP5dOwUi0uXJGxHum26JVAn9npLyRbJfUSJB2zy6S/QlEVwuXo RCaSMk4SDtJDl/XyHuWzwi9SgMbs4TLRRdS7lBrtqZOTxASpSRKMls8SogcihzX3qGyg60t2dZhU g2k9oXwIl5QgcQsN1JQsRT4LTthoWjESmKjl2RiWz6oUFjgFmQo9+1WhNSLanme+cg+ejalza3QT ZojcAbhKNKC9k17HlkJkEuTJjHY26p+07UFwf90QtFAlBjCq85a9YWFlSQ/YEOfQEVs6R3GOmhzq 5nkn7Sx97MlQCcMmDLkrBMn+MEtLoHwTmx6BxtSpbzhaksd9O+VoqnP6dvEhvMaWBJhHQlqtamnF IY0qBQHlz0XgWtR55OV9K0k51x8NWx/YwAPi5PSxSMNIqBNFtyXxzUn+80V1QgeqdS3qHAhYmAIE 7ooAfUU4elvSyXNbV0IU1Hklb0AXIHA2AvKVcV6m6e5YwjYh0J46eQ6xCOP0grj3q6aJ7Ap7kXpd C8tZV6+hLcOL4Eoon0WpoqGszDSYO6uz8AR0miY0ZbpGxfHCaZE9zY7IOtkvjamTllxo0wdfYqGG aEWGUV0TxweiskVpjga0CniVmkSLjTTlJyd/s8E5kuHKAIgvsnPnQ8K5xrExdUrhTYIvez+KMizu UqwJaCcaS1eCLDGdqCGaBgJNEOhInV6qKPNH7lrRgzDT1JvqjeU1DV2wn7NKShramsEIpwKyJQlq dgFpImtJ71SrF6qhP8MahgelunkxuRWiewJSH7oXLYkh+oZjGlMn9aUw1LLDTM62siW9nrw1lk8H ohwmXzBkE7knw8tltmYwQhs1JSVre2MIcm5iNoZ+NbUkpUYb9bysUTXdNDWanimSFxIZbxRR0epb 5y8YM91VAof2HrBvhaDy0r2VFoXdWJnycMdgUugeZE0b8MzsBK8G9qhZei8Qu8mstsgj3NDWdSU0 YQu6olmRamSaRsHRwrZcU+Syo5U+tr3GWWdUeX2Kpy95LEpXb435NEsKWyX1ErLpfPYaWe3lBE1X y8y6thUy2YZQ4F4INKZO5UWJ+gCP7/pBxmNMHkVmyaWfMhrJUQD1mZ0Sf8rEt65zGj29QQB7UxJN 2IRevVAHqitzT00I6aHLWr1H+axwFLgdAo2pkzlR0qI86XU5D6+tktGOyk1wTGuqkyh9yd4elZqE FkUZxKOMKOZRGzUlm19awkZD8NNnSKXo5Za13enQU5DpHVqQ3xWBxtRJIU6bx3fR80xkXFimLfJk VJqmutTEOw717Ir1lvDQ5JC/mD7S8HqAhIW9M5J6JBryPPk0lBx6JLwQci0P6qjJoW7RWnoYpc4h pNKurbhNnD8lVNDodRBoT51Z2zTjrKyQnQV47v+ASYOdqlZXH9jGK4RQtV/uW1H/sY2z3+N4BMYn UOcVcr1obnsE3ge2MbCNB4RQNEs90HvnNxW+Ksl+rcg9rJn+O1/1QzQ4gToPsQuNAAEgUIyAzBaj 64j81czsQXHbd6sA6rybx6AvEOiJgPzSRs92bi+7MXXK+bW6mznqaiX8UHEXTnMd0mEiQfNKeprs h7ciYLNoRG9CIlWz5mwViFqaaCjaXIWxT15Ffop9BQXeNhdERmPq5EmoA2ajxohyWqfiLctTRYVP gUhalDUnoaHS0oGndE9xn2yUCZNmfsGfEpzG1Hm6s++uwGCrE9IcotQwj2aX7eHZu/v9yvojo496 5wjqZOhl3+BjHpqlB3fuojdtfCx7nefgUOxWQ1tCpIZUJtS5U29nsSHXhF6UhiesJpmJwgl42fyw uvlJo+SVqQG6pRHACPI06qTeFW1+a3BH58Mq5EWuxXTgDXilWO726UFxWGUrnvQlq/tkIvdkgpMQ zeMp//U/UVVZeAhIFF62Ilo+6qMog1O7Hs/yP0OPRy3dunJ0uoZVe3CYim7200tLhjFulyFHZJ1K BblLb/GmUk6C8ipCgJQ5sWeGXMMUdjAgibR9S8k9uCknMVuhsRNMVH82BC5EnTK72dPltlyo7IpP EgGluXNpeX16yMOIJ0H+cDNNsn/63+FG92/wHOqMMqM82TXRU/Ky7NKHde+obl3RaBVjcujtyZS0 y3MCrdqFnBwCZo5b+WckKUuWFsvpeMPfD6VO6l3eJB0PA70JPj1fsFiWLM+QU8IydJ6pKqySyF4T Q9fSGJDtsv5Kcvfa0uDgpfb6GYw6fDyfJiBV4iYnQNmDDd2hVAPFgEAX6gxJUPZYXi5gUqNMhP8p C0sPhWXkGSmEuNKbBQv/ScU83TTKeKJ2hlFU1ZAWPW2jKIWKRa32kA89In0RguyVDzVJNBqVHJUQ oiqBYh1C9Ha6Y7jq+tG6DbE+f8OB+nh0oc4BcRImKVd+rwDCjVS9AlyD6qAfXBsA9IVlyUGRS5oF 6iz2+o3SnBupWuwGVLgWAsSkkny942upu18bUOd+DCEBCFwZAf0YvHrAzhWlBO/4yhDV6AbqrEEN dYDAfRCoG4M3r3UfwHSavvz8+fPTp0+/f//WlV9K/fnnn6+vr8ol1FLhKA8EromACfu6/nJNc6BV BQJEfcg6K6BDFSAABJ4dAVDns0cA7AcCQKACAVBnBWioAgSAwLMjAOp89giA/UAACFQgAOqsAA1V gAAQeHYEQJ3PHgGwHwgAgQoEQJ0VoKEKEAACz44AqPPZIwD2AwEgUIEAqLMCNFQBAkDg2REAdT57 BMB+IAAEKhAAdVaAhipAAAg8OwKgzmePANgPBIBABQKgzgrQUAUIAIFnRwDU+ewRAPuBABCoQADU WQEaqgABIPDsCIA6nz0CYD8QAAIVCOBVxxWgocrzIpB91bF5EfLA6Hz+/Nm8HH1gAzWm0auOQZ0a rFAGCEwIaKiz4psLt8CXKAPUibfE3yJcoSQQAAJXRGBv1ll0Cfr69WtR+SsCBp2ujYCJsV+/ful1 LMoQKYDT3yYa+MtFyDoprtoM2CmSNJH648cPyvaV5TUyUQYISAQoxkqpUxmQMoAThAvqHD4mW1Kn 5tLNl6yBY2v4oLm4gRRjFdTZMIAHDm9knTLrxM1JF2cDqDc4AmYSgLfBTR3LvF7UaaJhLKBgzbMg cHzomlks2o5v+lmc2sHOLtSJCOjgKYg8DgEE8HFY37al9tSJsLttMEDxBYFzw5iG8KSNN5yX57mA LMk2YB6ga0A3ps5zA64rUhD+bAgcFszMcfLWPTqm26E0w3kuSWrrKz6bW1vZ25g6cdtmK8dAzukI HBbMSnKUgBAzSnLnf7LayDq7hlBj6jS6HhZwXXGB8CdH4I5hHJIpk/KTe7OH+e2pE+zZw0+QeSQC V+ZN4kfSUB5TBhpdpj9s5uFIH53eVhfqBHue7lcoUI3A8bwZnesk/YkKaUsrxiUlq8qKifWlaqye uWIv6nxmTGE7ENAjwGPqcI2I2ZPKsMx0SVlMVuRa4YFeW5RkBECdCAYgAASAQDECDd6cZJ5sVTZL r//Ql1eKRTEgwAhUPMOuD0h+fw1e//HMIdfm9R/PjCBsvyYCRa//MK89L7LCXPvx0rkixMYr3IA6 v3z5Mh4usAgIpBEAdT55hOylTuVbDp8cZZg/JAIYsA/pVqVRe6lT2QyKAYGnQsCkFOalyKOajG8T Gc+COkcNb9h1JgLD339+/H2vZ7oz1jao82oegT5AAAjcAAF8EfMGToKKQAAIXBMB3BJ/Tb9AKyAA BC6NAKjz0u6BckAACFwTAVDnNf0CrYAAELg0AqDOS7sHygEBIHBNBECd1/QLtAICQODSCIA6L+0e KAcEgMA1EQB1XtMv0AoIAIFLIwDqvLR7oBwQAALXRKD+fZ1pe/hxNPl9PjzC1TYIvGf+JLzR7zF4 TpFl+Nj7yGKocPgtRlMm/CSOp4yUsxUSYcxQrey3JfSoNhSlbxQlB0Og44OY0T45GHxXMGeLCPgL X1LJ0CmSLqN0FsqPVskSXFQO1dK0m+W7bIEtHK7gROhwOwQOehATmeZFImPLEUW808oW72M7nljE TCucIacfAsfNdVIqNH/dz/6XsxU6yf/sZ+14khlPNq2ICosKe+hFm5au9HK9rZ80TvHaCqNlK5w4 5DStoAwQ0CPQhTrlF1DDhEJmHNR1aYsOM/WWPGdJDz0NCFm6ZJ5KZ39h0wllNHqGXMzmZKuTqmE4 8RnmVg1EKAMEsgh0oU7TajrWZe9NdJis9k9eIKQ2DS3KWuHyTtZ3hHnYdIJnlQPwLD9q3O2FEy7J GtBQpgKBXtSZUMXr3txhlB2swsinqsLj4jDPihJrlD3vi1gYToMZeF/XDKZ5F+pMDI4SaRGGVKWx FSLGxBEmhgnkK8glystb+jf3LM8IJS631CjPAjXXodRZKD8YAkff1ykjmOen5BgwO+QczAE7zWE8 PRJhGOWBbIvYR9aif4YOkrW8mRZv8B4qE7YetsjyE7ZwGa4eVZ65Ul45mD1JCAJsZ8ihesf7OgHu qAgU8U5R4VLEqoVXVyzVEOVHReCg+zpHhe857Soa2neavKbJ3Drh1RWf092wOoFAl7lOID4wAnWc 1RAQms+tE1hdsa451BoYAVDnwM6FaUAACPRCANTZC1nIBQJAYGAEQJ0DOxemAQEg0AsBUGcvZCEX CACBgREAdQ7sXJgGBIBALwRAnb2QhVwgAAQGRgDUObBzYRoQAAK9EAB19kIWcoEAEBgYgS7U2eRV C0UvmJAeku99MOe9fyZ82UTt42PFU5settGgV21v2ETdGcKK60bV7opnAoEojFvlNeYnjN1yWVfb IXwnAl2os0Kn6m681Ra/W4QOhnyMJOQaetCQtiaQRinYayJsVHNGOo4FNlFbb/hWVET1T/BmFpAt Y+nK0dZlFb0PVSoQuAp1RlWXwarvDxUo3LRK+Ehi+grRBM8hL0JeAIQ2Jp7+jBbWR9Qz4KlH40Yl j6POrUENg1VEjtkhEkujA/lPL1nzRBWpcSNPp1UNQfAAPN7SqErSdxqd01G3x9dFdb2LVjhcOB5e tLgTgeOoc2tQw1EVvXoz8clf0+PBRAahqThAFkA9U48nTWh4w3yunh7V7oy/cAZQtitVYg25xazO CXcriS8KIykQwuIVll6QhbeG54m2moAMIW0ROI46ves/z2odTFVhGtIW0CtI80hQo1IpLG37ObOJ d4EMszPZrkbnPVFXZGNYOOqFA65DGnejzH4EDqJOef2XWUP24k8M25Beo710P453kRDFM+qdhEVt PRJtKKqSx5thHhqKCt3N1+zsDIY+6nYCsrP6XWJvMD0Pos4QNSJNZRz3AD3L2j0a7S3zAKPO6uc7 2yVklFFX1FZYOOGF8KeitnrHD+TrEejybSIvPujqLU/KM3xt92IoGpGysDfl5Mmn6ixEHmgq6hE8 vWSIm2cg/VOJJ1/PEn6RJnvO1TjIy+a2uCN0qByvhBEV5qSyjKcYqx1NLaMB7GEYRpSEnSWEDYU/ hXieHlRQIIEAvk2E8AACQAAIFCOAbxMVQ4YKQAAIAAFC4LS5TjgACAABIHBfBECd9/UdNAcCQOA0 BECdp0GPhoEAELgvAqDO+/oOmgMBIHAaAqDO06BHw0AACNwXAVDnfX0HzYEAEDgNAVDnadCjYSAA BO6LAKjzvr6D5kAACJyGAKjzNOjRMBAAAvdFoPgZ9gNeMHFfNKE5EAAC90JA/34stgsPYt7LxdAW CACBCyFQnHVeSHeoAgSAABA4HAFknYdDjgaBABAYBQEsE43iSdgBBIDAgQiAOg8EG00BASAwCgKg zlE8CTuAABA4EAFQ54FgoykgAARGQQDUOYonYQcQAAIHIgDqPBBsNAUEgMAoCIA6R/Ek7AACQOBA BECdB4KNpoAAEBgFAVDnKJ6EHUAACByIAKjzQLDRFBAAAqMgAOocxZOwAwgAgQMRAHUeCDaaAgJA YBQEQJ2jeBJ2AAEgcCACoM4DwUZTQAAIjIIAqHMUT8IOIAAEDkQA1Hkg2GgKCACBURDAW+JH8STs 6IzA8F/lCr/S8+nTp86gnin+8+fPFR8mMhrTW+JBnWc6D23fCAFDnb9+/bqRwnpVDYmYwlHq/P37 t17OjUoS/YE6b+QyqHpXBIg6x6MSIhFQpz4u8W0iPVYoCQSAABBYIYBlIgQEEAACQKAYAVBnMWSo AASAABAAdSIGgMAlEDBzqbyxQnJZ/6ZL/FG7miB+LiBa6jQzo9lt7FsZmjgbQoBAFAHDAma1l7eQ FKjA7dDL2nU7i1hhLXWaCmYZLrF9+fLlvihAcyBwZQRuypshpHdk/63AKKBOI+J9e0tEXnoYsidk Q8l7pOnrUlKwNV44dxyhtwIlb4HAMLwp0fZ6Lncob4KCisnpC+/MiR4so86ooi8vL2neTAxD9lgu xwKMr4a2NGU0io10CdXYizJAoBUCISdwd2Ya9cpE+3srfSrk7KXONG96CvXjmn6SKzBFFSDQEAET 260u9g212ikqHC8mujD/dNYoM2psMXVKrizizbD5dDYeJpLKAJIVZRPesTfilkOGrUFBdJRBcqJV wvN8RmnLzgBF9TEQGIw9Zf5Y5CC5klZUsUfhYuo0ShBjMm+a+c+EZuT1kFmy+XnW2i3JfI0KBwXy py35W9MLCX9Hq4Tji+qIyUKBAsMjMAZ71mUMYa06OW2DpIY69bxJukaZRTnEJrrZQio9i7qVDLZF MJF1Nm8IAkdFQOYBFPOhpXdkz6hdW0mPNFmWITTCM+cGQzF1yhwznW+ea9hhKd5hDZ2LJ1rvjUB0 NOpxqDLh6K1qkfwtu/g80SLLDEeN8ieqxTlZkSZtCxdTp2meGFPJm9WpNV1k5AXHi5tqySGCDUW1 dQ+kAQEgcE0EaqhTz5v6NLsiG49W4UFNYlAQlpGkzMP88IIfnQHYaig94rhmNEArIAAElAhoX3Vs nsLMPi9kHsS8+9sMt6aZlGjqix3WkF4llEwjYFyG93UOEyT7X3WszTr/+OMPw4zpLToQlrfjhOvs w3hCY4iE4o6TVhobUQYIPAkC2qzzSeCAmUBgCwHKOn/8+DEeRHhLfJFP8W2iIrhQ+NkRGH4tMRwJ mVHmkJcKCmV8m+jZuzTsPwaBJ6TOJzRZE0vIOjUooQwQAAJAYIUAPuuGgAACQAAIVCKgXWGvFI9q QAAIAIEREQB1juhV2AQEgEBnBECdnQGGeCAABEZEANQ5oldhExAAAp0RAHV2BhjigQAQGBEBUOeI XoVNQAAIdEYA1NkZYIgHAkBgRARAnSN6FTYBASDQGQFQZ2eAIR4IAIEREbBvTjLPFY1oGmwCAkAA CHRBgN41hQ0IAAEgAATKEPg/5JdkhDcL5IQAAAAASUVORK5CYIJ= ------=_NextPart_01C93A7D.A772A040 Content-Location: file:///C:/31791884/autocad_dosyalar/image002.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhDAHoAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAIAAAAK AeUAhwAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAzzAAz/wBmAABmMwBmZgBmmQBm zABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDMZgDMmQDMzADM/wD/AAD/MwD/ZgD/mQD/zAD/ /zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMzADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNmZjNmmTNmzDNm/zOZ ADOZMzOZZjOZmTOZzDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/mTP/zDP//2YAAGYA M2YAZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZmzGZm/2aZAGaZM2aZ ZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/zGb//5kAAJkAM5kAZpkA mZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lmZplmmZlmzJlm/5mZAJmZM5mZZpmZmZmZ zJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwAM8wAZswAmcwAzMwA /8wzAMwzM8wzZswzmcwzzMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZZsyZmcyZzMyZ/8zM AMzMM8zMZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8Amf8AzP8A//8zAP8z M/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+ZzP+Z///MAP/MM//M Zv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///wECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwj/AAEIakVwIMGDrQwiTLiwYEOGDRUilHiQ osOIDy1CXKixY8aPGENyBDlS5ESSJ01WRLlS5cWS2FgAeEizps2bOHPq3Mmzp8+fQIMKHVpTZits V1iwSMpU6VKnTaM+lUp1qtWqWK9evcKU61KuYAWFHctVbNmxYtNeUct2rdu2cN/KjQtXkN27dxPi tat3YN6/DP0GHiy4MOHDhgU7TMwwwMxWVwJIdiq5suXLmDNPrsyCc4DOoD9/VjoatNPTqFOrPp1U aeunrqF+7Up7NtjbuHPrzm3W7dmzd9faFZ52r/HjyJPzNbx4o0VsLTP6lSko5mTYpQOAFR26O/fv 3sOD/+dOmrJ51FnTa1VP1etu4HPj05VPPzjb4crxIt7PuH9FsQWxsJJgXBHkGEGRXUdaAIJ8hpQg S7WSmV2bVUieaatlqOGGqbG31XsghijibfPdl9+JKCrH334LfSUghAclBZmABbZilHWlPSWWg6QN lJRdLAwXk4TF2SjekeOdt9prTK7npIfpvdfblGjVZ2WJ8u3V15aA+eclYtj4COF0FbXm4xUGPpZg eXdxhmaB2lVX3Vo2DimmhN2VpyeGHPbZoWxNxQbWbISOaGiIVKoFHH6MFpfio8dxOdhLClUKGZoJ YYrgZwiiCeFMMUVmGmQNStYgUmiy8GCndapa3YtIxv+anZKqQfnkre3Rdptt8GHp65VzNfroil8W q5enMCIYpIw1HmjjW8MlVdldnUEo3FpKWYtggBf66e23sQmK66Hklguso5Cmq2KXh72EUI3JOncp QTe6Ju14lsm6mZFJ9psnnxo2GS6uBEepK29knavwr+saJ6mxEF/qm1cSAxehhGpqpvHGHItmYWcf z7onuH4KvJ57KJtrKJW/QesoccSpmxyXyy034Ead6hatzglRd2nBU6VcqNDmttXrwkgzfC5+LsNs n7AnEit1xFSvKJSzRGWt9dZcd+3112DbZNTUZFdtdtlon6122myv7XbbcGPtkUs4R5dSSXjfrbfd fLv/23fdfgcO+OBz5/134XsLjvjhLFE69tuQwx355JJXTvnllkuNddicd+7556CHXtRjiSldpKWU RsecvH4rxvrrmMeeuey0s705QoK6F3RUmvoE4E81+t574oQ3XjzdiytufPLHG6488j4bFuRR1ENH EHTYH2R9c6gTJmNzqSsW7+qW+lWgf9zPLm/t7Kt/dpo00UnUewsFH+Nu9Q9fkM4K2T9RWpxjVFD0 J7oCji5907ue9hIiGgWOBICFUQpExpepxMjIIBCynmBeNJilYJCDGwwNnTAHGfK0bXrtS2HcHoOz BEaEUJnKyBWwQcMaImUj/hPL9mIEmftFZIY2pKF+/+znIwYVxIgX6Z7rUucQCTLQU7C7WWEwyDjk Le+KVhTJpxCokOytCjpmCcAO/VKdIKLqgr8LTBepN6gA3exFaKqhW4IEoAhCsYR4+gwZR9Mzp9hs RxEyyAVnBKFsNUiCRmxQz37UmjhlSjRUVKEkMRY/DAonI6CRoRm3R6cczvAoNvzZmV5ILwHVEEhm aQgSlXXIGTEQSGjSY2QmsqxVOpGBeEJlgyjWmVcyqFoNGogEI6MRA4btcR00X1+8aCM+nkSHm6Th CAW0GIOY8SiY+l5guII9D9qQWoRJ5KYkdJBfmieY0AnkQZayykES82LPYtCYOsOUYCYFOrMMQDkj 6f++fp7tdusUZg2fRaKbQDOanRyeDkEZSlLN6z9joqGRyvgg/z0LIXFCIoMicxsiGUhTPwrmOjWF yOnA0jpBMhWRLvYjBoVJnFl0XvOIx7yORK+DpGoo9epEEzKGMojIoqYarzdQ7GGKgkDCHg2zJcTh EGaX7JzeZ1rTR2vtkl5QjI12YqQd0jwRKdoR1SsL+dJCbiomT0HiJFUIv4cQJ5r4NCgQETrKiXzy mg4l4ryCKMGKEnBGF4OqpgppkAS60EjYihFUAqqsxI7poTTKpqeYskpjeg6ZG8zpKbMiEfPB9YY9 G5A1gzinAFkPip9kKFrxAsJJDUaf4JNiu272TNf/MpFFEnKLPtfqzxXJDXd32SyILHLQTSaUI3eV qETzelS8aAqo2dIrRh77PJnWFIvcOmx1aYpd7sZ0i4ehURmrxBahVjOa2NyfaIlaGNAmyz6uSgh0 3dJb3tq3viuspF3O+B7t7u+zx7WrUie4quA5F1lmbM1fLcvgBmsNswyhUaboo81nztW4ZKpm+krr ymrGd5MExe99RyxizbGwRUDiFW7MS8qd1q+uZbJJgO26kB36pqfdraJ1c7xdHXt3xzGl6U03aL5B GXnB5htaV/Qi1CLXpqOhbc6ujnytEpP4ylbeCEAR9BywWVQnX85JmB1M5jL3BMLCXKMDXbzDH1eE /8XbjVcWYYTlOme5dr+NUTHF3DKjySWbfg40S492NG35+NA9TvRMEb1oRV/3u2geHE7OBLQl6w5K b7LVku3M6Tv3c8tmDrWoRx3qSHf61J5Gtaobc2JGPxrIsHazq3nc6Fq/WtaOpnVNh5zqXq/6176G W1tJTexiG1t0pg42sJet7GYbJs8s2fN09XPrWQfZ2rHGNq5tretuazHZWL1jGvsnr3qaJUyyZba6 nR1sUMdYkKTiS7ybbEk9a+nY+M436JJ9plQ9+S0c/EofK+ZBdq/74M3eMuqwFa1lSTZnk83ZsmpS 7Vxf2+LZxvi2K87ti/dMICuiL4XpO+EZ1ggtCP9PucE9PWyblE8vBaEizMO3RH3b/OZb47ewrbZy lfs8y9DeuLcz3nGic/zoQxe6x5EeINLxXImqi/ptoT51qUex6li/utapvr6ee93dMZeZ2MdO9rKb Xew437fTS1fptmvaSeJ6u9zdTnfObtjrvFW4D40N57QThelGT7qreS2+Gf56hHgv8d1/vraWu3Ww XwFgg8cX+ZXIz++YNyC/uXmnCv7R14h3VcyWxc+fg6/Na0YI6l2s+oes/vWuj31DNOhbFmokePUc lDqXjt0mV55nRVd64E0SKNgY32TIl83Akr985R/f+U0iCXgZE0MxCbMrpb/z5TmIrbPYKPHve23/ x8ZP/vKbv2Mo3A/YH/pQEkk7gE0GKcoXnHl6nf/++M+/xnCyecOzLo1Zx3UCeD0AOEVQRD5WN4AB mIAMWFv6l3/D8YDnl36MoXed0ihO0zSmEx8IoxsOlzAsgxu9QSI6U4IdKIImiIIdaBEgI4HldxRm MSUQ4oKZcTiEN0FBElVwZxXn8RriEndJE4QbOIRCeCUvQYPmtyneUSoeQ4MU6FrrtxaosjOIkjCH 8llYiG5mNBBZqFw/9YVdqFRhWBAgplPrhITkNyeZkSBoWBn8t3beM0N0ZBZXIRY6ElqZFnm3EobG xRDShE98cUqqJVEUVVSC2FRYeGFwBUSdFESD/9gcbTh+m4IZTNiGT/hstudWc7IzTHMmukRfVjVh MVhygziGcwWDCIIUYJQXUsgX/rdNPSRfDhUmXGhJbyInFIFB7lUzKwFGuBOJ+WIZdBImbFgZxdiG 0gdu3FQWl0IgE8ZlY+KJNUNG/qaIpSiGNnSKvsiMJMhfAMcXE2dyN0RGirVfI6Qlo2Q+ZKSOOXgz wJgvSvgux8iELeiCl/hardYQCVUWfxEcPXQtZyFe61hBYHGNWQgZXlhRN4QsrThCJ+d5CEkq/Fgd /yiFnDdFAGJ4B/UmxHg+D1GPwNhaTXQZx4iGb7h43ERHzRhvbyGKc1iQnRhw3MSHpFVHEkVyPf9E RqpyeTZzgNJURv4IJMfiUDp0VDM5jFoYM/sFie+4hnZ1GZWIhvcoGBaYU/+2M0qWlUbWb3FEk175 TVL4lWKJiDQpXwPVIk0JLXijjk1pgyBHfZxHW+qzGNhoiI7Ih484lnepl3BlkLRnIGnpMpViH7Fk IfaIPpQkY2WkF8uFhQyVl3z5WfvlhYF4lmUIhgnpl3b5WaDEmNd0lmjZlJcRf5hRkkh4kvxxlH7h i4u4mKYkR5qpl1D0h/HGUFzoiIWYkFpIi4nYhYzoI3t5llQpmpchX35Bie84laz2N0eZXjnpi/8j RKpCiC6kTHyJkMolSKrYF2JCiwh5VDF0VID/CIO1uD+36J0pwWH9yEPQaX/EGVbWxED5EpUm+W1w qBgzyYWZ9kkddUmbSD3qeIueGZyYKUdFxRDcOBbemBYqGY6qeID9Q0er4jDpWEFcwnBN1hjv2VUK BFZQ6RlIqJwDEYXjtRiXhCycaIcUaXJtwZt6iZ0M5RYLeSxy4pDZBJH8GYNLmWlzopFqlJG0OFcc 2RuDA5LJmYul2ZY30X9CNIzy5iPYdJuLKY/GiU1hqZdOtZg4CaE7OZgIGhg/2VR1RGcZ6VlGOV5S GqV7QXsj+p7sxIWTaBn06YRfUpVXmoVd6ZWpFJlfmRZ8SpOTiZeF2BBGmpYKRJ+mSYNuiT4z/9mX m3mZdwmZBPqonDmpYxmbl9qXWrahktGhJUmPUomYJHpKuWmZlumHBfqnpGqIldmYn1mgj3mQXdiZ gQqGH7mhZZGdSfqOqNkf+bmaCRZK1JQXq6qqQIWqOXqbuxlKpapaUlqqQOWbP4mdj8qU70lMi4Gc IVmnmaiPjMhechJDfmiOqlWQ/wOtZamN2vlJQ4SL32misbiitViez9iKuUiGzUWO29KezcSpFKmh wqika6mMQqqfCUqMH8aM42gxwAmpqaqKyoWg+yijKBiNNgKkJjdUrPSfFDov6nih8+SOnLpVRqWt TXiYtXcTYQmgT+OKCGmONwRaTjMnkQmjcv9UlDnppxD0kEWSoxMZV7l6kT86pBv5sjB5qyPbmUaa qC7Yq4gxk7N4oqooJHDqKWBktdukiGKZpTeZRly6KjH3pcAalsqUpWWaKe4Vlkipn8bBphIysqZ0 FBNypCkrEnfqiHl6qblqrGHop3yLhbU6q4MampyqtKlRQsC4qCzSqHx6jdXzsI77on+bqa9al0eI q0wVpRMzgycrgcrpePq4mK2KV2MYq6a6tRQFSsEllo9IqwfamasohqvrlUhLnDmYWoUqsAeUmkA0 iwiFqdIUo7YJvH14m8mKrr2ZjStqnHE0nQJaIONJvI4ofiO7W3PalCKamIPTqPP6r5PStfv/tVDf w5H4ZGAV5Jjqui1ZGkf8SIY9651Eq7rNayBpC0p5W5YtVL3yxLS8ap93dymwSYuCJEhdGW+/U5Rj MoyGN5HiSakQmz2emJPVx3kTKSRhwZus+KCpBEFsdL91qZtuq7/fsTG5i3/ZO6qICKW5er6rGEOo QozaObUVTLOc2bs3K6TfCWgS+491JIV+KJEzTK1xRK1fWbsiXL1Oa0FzBadq+pxpWia06Cq6GFre e26Aa5NxRYjiGo1BOkVTqLoeS4hVLL/Roqz4O5xSCaJN2IJsrMYhyq0kcbeTe5DQ+7d7NcdzbMRH rMYlnH+KC5daa6kf7KiV+riCjF6R6rCO/6nIlVq5eKUQe6y/n6u9lYTHlnzJmFy69VMrnPwncQco z1d8UuHJ6NHJ9Ecv95m1mbzKrMzKpyd7NQbLXAN7syd7cCw4jNvKurzLjRt82vbLGqc6BMvIgxy5 juzAxizIyQy5xLzMyDy9jNdbKMzL1FzNtFt/x5TKRWbN3NzNjgl+7GanyOvN5MzLvHfOw5fOtPSW 7dKozgzC8FzMzTzPxxzP7yzP9TzIyxXNlAO6L1bOAN3N2JzNKBnIAX3Qq7x4LPd13frPCP3QrSxp oqM/gPdj09fO2piZdmm6YsjRHr3RIK3RIt3RIU3SI/3R9lzS+1w3COg6Ld11H8TQKvtXp/880KDj w8zUUzX9OQDoYExqTR/r0g24dUOtgES9gEi9EdPDTH+5w67FGP7pPnS2cnbaOyS1lkWd1Ult1Fyt 1ayD0wv0H2+2eiMBZTxROO8leI52gx9kPdliofzMbtTE1BWBRPAC00MpYTP8MumGgyvnz1SKuOtk 02Tmw6kXj1EmZh7EMiPYfX3XYmX204QE1+C8bktdPS6mSHUl1IV3sZekh8FBHMQy1VgWdHv3EixW 0cDsy8H8PGCdevKGtoujo2Vcpr/hMJiEzsJ30cyxUM7Ril7d1Vsd3MQ93HON2WO0d5wtNemj0OLT WiQWhS4yd9Rdd9Zd3dUdJNvDSVpxS5P/t9Nq59zIYcBnV97mfd75sWYaNN6xJdxHjTOkHc75KNGE Xd92pTL4PUetzdofF9f+XTlTRjQC/m8Ebht/Tcn2neAKDjY6998OXtnyvdqqvd8Tzt8VfuFqbeFv ps0Q/uAennDzveDEg2NaZDjvJ+KW1eDbNIfOnXgCt7PhSIc14xXWMlmLbePq9SVR/eGyU5Uv9qNh R+EZTl2zBHO/J0xcNk0KoZIFAp7MaFITBKUkrs4SPuTLw9ZPu59H1tckRi8ZiXjYYkphISagPVnc GCpHNRsqSuN0BJ483k+ATXFqwWQ9bWxNUW8F6X0OJa4j9CC2/bzdV+OsiOKco+LUKOOO/9LhpOJw RQYjE4MppAdwx0In4qXkDMeBHPzmmGParbOOSnmvuq1t44agkocfPuSQRKmv8uNU53Mn/ih8sF7l oe44HE59UcRszT1bAznc5CnU29Limm47IU7oxF7sYlPrih7syv5p843hs67hz+7sVC7k0X7l7Bw5 4XPryW5beN3Pus6Abx7n0jFpYcsR9zbiW0PALRHbP1RXqJ4zQUERq14mESyKdb7ghr7n7SU/KCSS DHoYd405gSRykD4p00iC5eV5Iuk9Os6g+fobXs402742nI4zqw6QySJBEXI+XfGSPlJwss5DrBJM InUt8CQx8/IjsdjmqcSP31gcLQkRVf8mPw4JS/U27dCezrwdcpYU6a6Iff4GS47NSG7uTzZKcJkS eagF85GVKiUnTBESWR7UfWShRhFH6tAYYZT95uuXP0k+MUmuo01OFowC3kEBQmbeFqTHZfOy8RtP L3o25nPEoHCh3EJ1jt/385dH6PlO42s+RF/Kj0ovkcMxcbQDjueowoyUk7kHRzwK1zU+9krZ5lH9 FDBX+MIRjmXx4hMv7LQGNtK+bVN+4n9D7t8V8rFO4Vi+7Kzf+eHX9cYe+8We761f+65ft/Qt+7pv 05VC+7dv+8CPjzXBv5Fc/MZ//MjPGcd+dzP7Mi3b/ND//NKPgdPv/NR//daf/dGP/dv/r/3V3/3g //3iz/3jfzrq1+y7n/7YbFPX/vvuH/y1I+7qP/+E7fvw//74XzUVH/qo3//UjvMAIajVQIKtBBYc eBChwoIMCTpMiDCiRIgGJVqk+JAFgIgCPVr8GBLkSJElSZ40mRLlSpUtWb50GRPmTJk1ad60aTIA x4s9ff4EGlToUKJFjR5FmlTpUqY9N3bEGTWnVKpTrVbFelVrVq46eS68WFFsWLIZzYI927AsWrZq 0z5c67ZtU6QK7cKdiFHv3bx89TbcuFVwV8KDDUe9kvgKC8WMEzte3Fjy48mRKT/GS5cotitwPw7c qVn0aNKlk145bPNKgIqmnbYe+LTw/+zUtG1v7Ty1781Wq/fefslCkMrQeXv6lZs8s3Ljy503h/73 ufToY98aR01d+/DPPiuu7m6de/WHB8UKZytItkjU7YdzhaobeG36K1l4hql4eHveggKATUkQ1O7b La/7VEJvpeIWgiwxhgTs7icIlRovOtcuPA22sK7ARsDFNLwIPKKyM0jAEnPLDjUTf0rQKZ5EYgEb GTHySMUJW7LxvY9yYym7GuObL8ireJQpMYNQ+w/IlHy7y6QjDeLMMv08dCw4HU9asCESA+CwoASr dHA/HX08sL3IanRwoMf2c89B/aazbi7yrtsuroJIhDMhDj1MM081WavzTvMG7CyyDv/d7Kwt9M4D QKTYVmMhxrzcHE44AYWrUkwT1fsQU2wYqzTKS3uL7D7FWjlQSFVlSrWmKQvtL0n8SoLQPVBr5VM9 K4EE7SvAOIsRG7CEK5QxUgf0SCBiIQTVVhVRPPbSMI3FE0Nrg6pWqAqn60lEot6DKiHzQIxNw/VG 6lJYYUFSb7z9Dky2xEUrNdJMypJ1LFcPSW11VX9NIpI3rHr7r8l/Ub1SpAWRo+hNoMhFKNuH+6Qz TuYClRPj5BK12M+MRYTYtBb7Orc+k1dS8uCTYWQhgJZfdjlmmGeWuWaaZ45UVjHbxJVnn3sG2j1A FfT1WqOPRpqiSBlberFInWb66ab/p5a66qhB1bMyyLbWuuvLpDT3RZXHXplsidZFCO2C1CaI7YHc DjfpWUfK0uOLO54zY7w1trvvvO+282+/+Ra88O0CM7tsxRNnfPHBepU7csknp7xygkpuPHPHNef8 5IUDJzz0vUcHnfSKS0f9dNX1Tp311VEFYOmXc17aZdpvnz1323WvvXfcdwfed95/Fz544o8fPnnj lS++eeSXh9555p+XPnrqfwcge+235757778HP3zxxye/fPPPRz999ddnv33334c/fvnnp79+++/H P3/99+e/f///B2AABThAAhbQgAdEYAIVuEAGNtCBD4RgBCU4QQpW0IIXxGAGNbhB/w520IMfvJ+M RDhCEpbQhCdEYQpVuEIWttCFL4RhDGU4QxrWcIXZs2EOdbhDHvbQhz8EIg1xGEQiFtGIR0RiEmM4 RCU20YlPhGIUWchEKVbRilfE4g6ZGAAuyigAJ+wiCsNYwjGasIwq5OIZlZjGNGaRhGxUoxtzOMQv ejGOXiTjCOtoRjS2cI/Y+GMT/xjIHBJShoN0oyGFCAA8ilCRjRRjJFP4SD3m8YmBpGQUESlHHtKx kmDsIygnyUJDZhKIhDSlEzHJyU4yEpJ6HOMX4RhLSdZylGRs4xnbCMg63rGLikSlHXnpSFkO05HD 3GUYywhHPh6TmL2EJiwHqUxZ7v9xl7z85R1nSMVpQrKYnwSkLZt5S0sqU5jhxOM333hOS4Lzl42k pjOtecxv0tKMbCSmN8MZTXSaU5jVhKcz0alFVwp0nvtc5ysTKk5RJtSeBzVmMBUq0E8uk6L87CUs A0pRjho0n/1sJz/1OdCO2hCHiBTpNUc6zoaSs6KVTGlGF0pScHr0ojBFqDdlOlBgNjOWMpWoPeHZ zZLW8KQw1SVNIdrOljIUotBc5USt2dOFbtKY51TnU6XJUGxWVapJfaY7i7rIa2ZVn8VEK0uvSlOX anWk84zqO2d61bialZ1pTedE52pTuPL0rV71a04JCtWw6hSrpSzrVLX5RpXic6uhhmUsQCPrWI7m 0qpEneozERvHsn60q4Vla2J/6kNustKFqTTtITWa2iSWlrUufe0OoxrbItJxsaxVKW0LSVndBpGK vQVucIVbwt8O17jHfW1xkbtc5l5Ruc2FbnRbW1DpVte6RHzudbW7XRlml7vfBS8KvRte8pJ3vOVF 73bPm172Sne97YXvct8bX/oKd771xS9t75tf/pp2v/0FcBazFxAAOx== ------=_NextPart_01C93A7D.A772A040 Content-Location: file:///C:/31791884/autocad_dosyalar/image003.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAb4AAAFECAIAAADX5szBAAAAAXNSR0IArs4c6QAALkxJREFUeF7t nYuV3DqOhqs2gfZk4JuJncFmMM5gN4PujmA3BE8Gm4GdwYZweyKY2xHUgAAFUSRFUW9Q9ev4yNVV fIAfqF8gqcf9169fN2wgAAIgAALVBL5//34n6fz69Wt1FiQEARAAgacm8PPnz/f3dy+dHx8fTw0D jQcBEACBOgK/f/8m6fyPusRIBQIgAAIg0BMYRJ3fv/9ey+blfvt83F5ut8/by8v98/MR72+Pl9v9 c3QvWYf7+8vt8Xm7v3w+Pl+6z/JNn/bl5fbpquz2UoR8o8Xdb7fH7cb7+/32GNlrGt8W16L7y50q FLPuLy+Pz8/OkJfH7fN+f3k8intKc+OULq8znEsY2ua4Odte7vfPzjb5nN8rQ8dZm/7y+fnZYXj5 vH2+3HgfceuMEMvFIPfZ05EvdE9tFwK8vz3uN97f749Hft8hZMLd9vIituX2gZ3i5dze4XGQvvg+ xq2Wz/G+aKc4ny3v2ys+zeylF3l/dZ1JLBRA/FlNkL7N6bL9v3BEOLOcQV1H0K7qeo50vqyFGcsp q2uj9Ent7AN/9cdCQE9slsb09vs+qW0U74idQ0+pH4deHhybvj+UbBv0K+1v2gPD3sif16pWdf7/ +vh/SitR57R0Pm7vYcls5mttXSpuLoMql0iQaGivklKmfFPavGJKkkEFfa6RrzPFeuy9bZxGjqnh NlKm5JSt11DVynJrRu0MSlWV71qbbXnPbbTM4AdXvJx7RrfeAvLTgIiop29x/0uEMFvwqLucvovn OYlTfAba6UjB0Hwf61UxytqfNMMeGXndn3yKfUzLHT9yB3FAp6RdvlwfU6iF9vo+z3hY091pM2hL 3PIav4QedkbLWXywSVs8kaFfgmN20OL+aJ44pOXgCbuS62MdDH+2lj9d62pKKwFc/lsondsN2KU9 vHexgPuPAEtcQF/zeYzxBLqpn52SUg49Y/NnByncS2dxxzyV55J3n71PXTUc7kq82blaHe5dwbZJ NCTnebKKTs1+TwZq32NPabvc+Y2jTq6EokjOyZEaO3MQe9L3dM7nvSuF9s7kfi+suCmOj9u4qfyJ KbGFbs9Rp9u7Lu32PUMOW6kcV4x+5j8IAP0ney6TtUkbwPEIV+80lGvt9pzc/ej27hcXY7r2ctzt 9hJ18meO33nv4jg23P3iPgcbH9peFCnqZAyDvYtG2WEMg+M4RqzRjbOPq+9RBX2sY8jjA5FbNoXi St47i3TPEQ0POdhY8aBLIUrk7PR6xBXy57Azde4Xaz1f6Sb9nn0nkQEp5jACda1gC7XPO5OZoey9 aPgeziWxnewLR8mNVzrd5LGL852LPV3Wbj/WtZ2r2He0V4bOdM7NnUxieVeH7H37qR/y5z7edH/x IJOPU+lj1PeCvRyP5F/3e7fnYvzGPuLD0XUlZ5vrXeQjPhb8+IbHOozBHYPUAx1sv7/9z+1f9f/+ 748vUnF9FkqpuQLDb7OjTm4Pba9hKZnPrDJdyKXdQfqT9GzfHzVhn3ysaCnGgx9UkIlWxeeTWx/T +eNNK+izRlXlyuxbGGioJOxNDjNWlDmIJJLYM8Otm65IDJS0sgUVh114BFQ/ch+EBdILwpYNxub1 fUPmE8QqP7fAx6EOIicdmDYrsc0nEYTSfxLru2418FHEONdDo4KGlDvifhQv6ifjrVK7RsocZNG5 Kd8Wb9tou0bL1B+CeY9x4wZEpmPPQXebduWQitdNmR3q9lEXpj9J2ipXuWWg/Z9//rU414yoMxqt B41/v93eH4832odE6Bv/76+3ON7k2LPrN4N4k/3hZ4ioNDnK+70E6Dyj5MOhTLzJZfCJstNrPctp ceIZOXS6vU4FceDUHVOUIggkunhTzHJn/ij2lFnCJPZ0pXBMx3NVGnVKvBnFxRJ78hlFbfOxZxd1 DmPPjhjFCF3s6U75EmnKCT6IBTqG3ABm5cziSHMQe/pjWpPzsL6POvPxpsSeYbzpwgIfgWr3cPGm i7843uxizz7e7OZkOerUeNM1w8ebXKbrA12wx01kP0rk7uP3Lvb0swpxvOkDOxfX9OFdH2+yia4q iT05ZEpjT67WM9RwjbsMe1DO5JyIo06eN+Ru52b/ec8+4j1b4eNN7gJd0CwMfbwpYYjGmy7SHMSb UezpyuFZeAkxpWtzpCnxZudn7udMQiJNOWUxaD6YulHOAHN4buOjcjT25HjT4eg7ZdcfnG3ODr93 /7lIk6POMPbsdVNjTw50w9izK9P//z3Yop82/HPNgP1VFgrUGlZSYvFG/+jDX3+9csejJG/82ceb 3B91pagb13R9jlI+KHEXsDr/dce2/xwOmzWG4sOok5C+8zrbWHh57w9o7pH8WYZtfOR3e+lVrKGi ZbzXNSIeNci4mxVQxkfdqHww1+n0lMfFrpRuH2oug+hi806pXXfl2tlCWS/ye1ZVNkfmiP1eThbS Rek/J1B++oviOPdVxzCY6+iCST6IOBWrf8/Iy4J8w6Mk3tNf3fnfNZt7uey70ZY/FLgs+dxtchT5 vYzjur3Gnn70R6sQDLdbgXEV94NLf2xLe/0Y0/u3UwGeKZP5soFeDNZMek87bnwq4XOJqhJXwDOJ foysnUn0QjpB0E1UB5k7606/D+Y6WVVZp9iPft85QFqq4ibnXYklRM1571caZa7TtTPc+67NI/2+ aw/mLnpvi1TLHIIr3geTfEh1it9hZuS6RuT+4hOWzF10sy7sZp6Tkb07gbjq/MSNdAi3fuVa4ff9 nI/raToLFMab3ayRn0fiKtM1IpJN+p4uV5ebfeTP8iZKG6ZJv0lLqJXOwUHQFeNE8e3N/8VwPBU6 xElAv7xzx+uy1s11aiHcIzHXiblODYNcj+hVpBBvYq4zjjf7UIHPyu7Qusxc55QwTv8eiayKbzln aa7z9fYuukj799fXx/u7lsWhFnvAndRe5XuNOt0fHPtIxPf4y8vr/csbnWNdBNptJK+URL/58uU9 /UxfUnL5PkwgZXz52//y/11lWnQg5SUEmOssdhDMdQZdOelj7gAYTvl2MKX7y9aNsfyYG3Odoz1u GKCtnOtMFbA81xkGnuHt6WGuyrlOr5vUzl4ynRDyEM7LZq+brhfxOD0z18mo6FfpQyR/pKEiiDQ2 l7keJ4Jf3rW3hZ8HFyN0FyZQAhHNv/713zqqkiGcH6G7j1xeH6iIZ3iPuU53zGOu0/UFHe32s5xO 8DDX2epcJ3mvMnIMRVzlsvKxHmMD9oFaxmcJOuqyA3jWx3Su02fv5jp5NpNnP3kLVxvDSLH/LHOd sulnZ0BwXncfMdeJuU4OAmU9AXOdPBv7bHOdsVhV/61RZ830KJWakc5fv75xdU7aepGkq+cDwQyU sxNZkTo/Hdz9nsx1yhKQRp2sfz7qTD53jZYZT9n0cliXSdW1Cyw16ozXrwN+w4W9cAEymBCSYZiT 6n6VCdd1Osy4rpP7KZ+5u6X+rpvguk5e3Dj4us6sNuoyUaVyLlhcykgnje1JN+WyJB6dd/9odtOv h3mRUYV1H0gC6cokntaUqy7c5gLB3GdeHe6SeJ2lb/IRKF2GoNOjfdQ5nE2Suc4w9lRpjSY9hwt7 epNabp3dKYWfRHXF83Xgwdo683FV+iuQknV2l1+vW+qvapI1Rz4AnW2BOgfXAMg6e78P19m7tXW9 8MOfMvrrOnmdnY5t+YEr46r4M++5eEbj19Zlhd3dJ+oTuuT+CmRdYQ/X2WW13cU1ss4enJP8587F MnEig4Rond1dTdUdb26dndfW+WYWv3c2cQdx95LqCrcriO3VvWuiv2raX22TWVvntRG5/5IXS9hk uXpMxLBbYZfP/dp657DA/W5tnbP5fddZuMv4a++4GH81ErOWq5Qya+uu58u1TWJKZ5CYxV9zT9N1 dr1u3znQXcvh19nlHg2JN/06e9S1/VUlru2DBvTXdfJhxEeoX2EX11Fv5J7k9/01ZNK73Do7Nzhe W5dr0Vxpft8pAhPx17TxZzZa9/1cp9yF4e934FV1vmbO2RQd3a4Yt5EUVgaPkpj20YB9MntGOnnR 3Omm36ht/I8k1R0SZDDt+F+0hXOd9JObzeRrOf33dKUnff5ChbspTlVD1Vamz7l4USj83FfUoaIp zr/+9epqcTOe/goSzHXiuk4RM+6m7spNt3f/yR1E/NlrCq7rdMoj8xt+f5XrOmNhmvo7DVFrgtbM CjsN2GmT6kguZYFJ/tTTRX9eLN9WJHLozwx9Jv6az8aDpXhXRZ98pMF+qf1vYtKggj7HyNeZIv0J IGiQb2hyZhgpU3LKhnvYxybBPaBRd+k9ReJRuULQx3R6eVu+R+T72CB4CzPqJRVpCh/quW4lAbzk m+pMSU/R6jSn69W4h33kiO4OHo21XWzGs9XSBfzdRPKn89Ew0jR0NxFFqhQoykafWTcpvnP/xjtJ OJTa+R52RdiNPbv1ouBuIsx18nBL7imS49+Ni8P7iOSyI9cZeZSKe9j9yLdbW+dnXPEMhp7fHSUd QWOus3gfkZ+H4RHhvvewk1ckwpvcIumeTC8JxgQ/f11neP8lH1duaNxJlgv3pqPOTCzARzDuYReO U6EMJ1LMvFAqt8IEWeOYHfewJ+ObsN8LQn9xWh/i8OnDfz08TOTGrN5VuRFRNFzpCpCcnavl3jk5 i/n76MYOyIHbC4lwD3sXe2afzVEgJ/ewL8s1fV0n9Qf9Fxkh38thndl00VHW1nmu0z8zCfewMw43 DsE97LiHnVeQqC/IXL/bd8cV7mGXtUd5ftLkPewkhbP+iWrNyiJqGyuhvJtIHj2ywaOOo+Lz81By Hl841+lHnXpGz86OVsV04RkAc51Jz9A5XL7uIYjLpDfLFvwyEn8Nyh3xi97DzqcVzHVmoxL9so9o 8bzOMqnNfx191PHmNaFAEAABELgYAbyb6GIORXNAAASOI1D75KTjLEJNIAACIGCeAKTTvItgIAiA gD0CkE57PoFFIAAC5glAOs27CAaCAAjYIwDptOcTWAQCIGCeAKTTvItgIAiAgD0CkE57PoFFIAAC 5glAOs27CAaCAAjYIwDptOcTWAQCIGCewODJSWVr6Vb3vZvzxx9/6LOaJ5/SvN6YP//8U27ep+3g 1h1c3XpWKAEEQEAIyI2Y86RThWYPiGJQKJ2vr/3D7javkR7nrM89Eek8snUHV7c5PRQIAk9LoI17 2P/5z3+Sxu2xf1rHo+EgAALrCVif6/z73/9OAdrm+3/84x/r2aEEEACBpyVgXTpJ42gcLcPbDfek xU/rcjQcBEBgPYHd5zrT1R6dzYysz8516ozkhrpJKkyKLJFsuEyUneuctVo11jSdWtYE5bnO9ZVG MCc7SlhjoRWT5cxKEL3EdVberRKf0vCy8RawbIX3kuW0MdeZjTppIZ66V+U+q7mzok5+//z0Rr1k luSVe9V0fZxifaVkc2R29E2aoP54KOTdkFW9PWHKyYYvK3Ys1xqM21qC0jYhsOOAXfqKvNE43MI+ NNmfNDYMFZBaXq8spLCpeu4010lWHa8IaypVa0MHScc6piGHRbjR0XJ6wzc5elHIiQR2lM5NWpWN OmeVTMqSquesqFOqe5vaJNkaIZvVrjDxykoj/TpLzhY3f3HGp234YmLIqAR2n+ssjF/0J+nB9XOd FDLIWHVyo1fJS0r6IBfASwQ6a65TShDlLNSodUl10WEZtW5yrpMqfbu/vT3eKGOhvWOVVs51hsFX tmnZqcCx+UGdpEsj1ohGVEKUMUw8ZmFaV3ozReEcMNnwkEY28ZjNC4hRXWmT6ZtZRk4eC0iwFYGG 5zoXIIhizwVRZ02lJGSyUeL1A17STSnn9fYqZWa3NZWGclNpcJQszVVZTtqWtOTwm+zcTpQgwl6w pLLhUaWpDWUaBQNmlZxte02HRJr9CKwasItHdau0clY/GJvrrKxLAkCVMx257zHXSepMtz/pVm9h NiWFnPI9Ffh+czdZZdVzfaVRvBN5R3+VD2EcVLhlVmdOpQlp9BcVqwQkYwgkKiplFWbRSLBgW1iX fi734bINakABTrm9Y9HxZNtX9jFkX0NguXRSR6GBLP+TbYM4K23JyrnOaDWJypcx+05Rp4zoJ4f2 BYf9/v5bfpWQ043Z395IPQuxZzgHu6wrpII1Fi5NamJWKCutyg5aI6WLDEslaUyksjaUG65CXLAh tLkGjhS1oGTNVQkTyfYmsFA6RTdpUYT/0ViS/jmZKoxQwv6nnSztu1GD10edUYE617k32U3K9wLK 6lmIPTepKzryy66cO9TYxMKdCpnV8MkeKxo3a2gl7aopeScCKHYBgSXSWXlQRcP5BZ2J2rMy6kyJ 7Bp1LnBAmIVCzrfHex94dmN2SjMZe66sOsw+Nn7UiCkdF29Y+4lFlRteY5h2cuhgDa6m0yyRThdt upizjzf1sw7ew4G8fl5A6kmiTpJL0U2nko93WheS5fWQmKjntrHn3PPZZURzbsPVEYWMK+EsNmnB YYUs6wkslM71FVeW8CRR57df3+jf2909ZI/2pI+qm7petF/sGQ0jamZdNAKt9OPcZBIAhpak84Nz y0zTlxu+0oYCxpUlr284SlhPYLF0+vnNbOwZzYEGaWYb/CRRp3AR9aT9INjcM/YMV6KjGbpo9Bqp WBQiTc7hzHZ8l2HZvOFkdfUNFwWvDwnTxOkJIIph689Vk+1CgsMILJbOgyx8kqhT5zcHohnMdQ6+ n1pzn+WbdFYu+iZaRA4Ln5zRWzN7mJqxprSUyWTDKcssGyLzChjnljzLoUh8DIEldxPRSbK7mUeu 05Ybe/w12+PXbk+0yE3kJU+Jzz45KTBgHiW9p2iPu4nEFL0yKbqhaMHdROW2UUWCK6ShlVbeTTQP H1KDAAh09z1uHHWSbtJLMZb9yzrlGaJODTmzsaeT41z4eeSaO44XEACBiMBi6UznOum+HSeay7Z3 t7ac2Z5trjNEoIoZLbVrmj3W3Je5D7lA4NkILJbOGNRK3Rybxrp81BldyzmQzu6GokKnROz5bEcs 2muEwGLpDK/rXBtvFqb/LUed2afQzfJreC2nXNpJ2WcN291wPrjec1btSAwCILCYwGLp7GvcKd6U CoxHnal6zvJEeC2nXNpJ2cOLk/jC+HcZuY8N21U9ab2I5plxpcssFyAxCCwjsFg6Za5zx3hT2mM5 6hTNira5bgiv5QzjTSearJssmk49s4tFWl0Ye0I953oB6UFgLoHF0kkVPXaNN58h6pQ2apg5iDcf 7kZMvb/IfR5eG596Opz3nNsPkB4EQGAWgcXSSbp5X7OeXnl5s6moMw0w10edqbcGsSer56RoaiFy pSfdxzmrEyAxCIDAXAILpfMY3aTG2JnrzC4KrV8pSh0W3Yg516OUvvK0tKBkZAEBEBACS6RTjky6 EnPZv1kHtqmo85ROUx9ynmIeKgWB5ySwRDolrlm8zQJtIerUV3TM+jCrmWniWXWFLxFZWS+ygwAI 1BBYcg97TbkL0sx6I+aC8iWLvBez/h72xRVFGWfdw76+UtzDvp4hSgCBLIGG34hJAS8p4LK95afE o6eCAAi0QmDhgP2w5mXnOuX9Qmv2e7wR8zAmqAgEQOB0AtalMzvXuVI393sj5unuhAEgAALHELAu nRR1inpuvj+GL2oBARC4JIF5y0Q/f/7clUL0qONZlzEtMEyG/JKRPh/ZuoOrWwAHWUAABLIEZJlo hnQec2e0yiWJywGeU+k8uHUHV3cASVQBAk9CYLZ0PgkXNBMEQAAECgTauDgJLgQBEAABgwSsLxMZ RAaTQAAEQADSiT4AAiAAArMJQDpnI0MGEAABEIB0og+AAAiAwGwCkM7ZyJABBEAABCCd6AMgAAIg MJsApHM2MmQAARAAAUgn+gAIgAAIzCYA6ZyNDBlAAARAANKJPgACIAACswlAOmcjQwYQAAEQmPHk JMACgechQI94yDY2fC7i89BAS0MCeHIS+gMIjBKgw+Pt7e12u99uj3BPLx/d+zGy8IpxAnhyknEH wbzTCcS6yRqKDQQcgd3nOumZvrpNIq9/AHAhZX11oT31VU+2AgmuQmAQb3ax51Uah3asI7C7dJJ5 NMCRrSxP9OvcoVBaoBQyWZ1m1A9zq16HHbmbIICoswk3nWPkEdKpLZtUz20ZQA235flspb29vfJ0 ZxR7PhsGtDdP4FDpjExIR9ZhMCi/SpYwuowizcqBdrkurUJKC6vWPyN7KutFv2uXwNvbe26lqN0G wfItCWxwcVL2Mo5v376p6oXRn47Kw+G5fM4O2NOfwm/GskjVWm+hrsgeEUTJWK5aE9CHsQtZtnQU ylpE4MePH/rmvlkFFFbYX19fZxX1nIlVAa7X/M0uTqKCqINGgMI3TY5JZ5glks4wpkt/0m/K06Oh LI7VlUpnJLip7IaiKcUe8/LO63XBvVtEb4deJ53vyWidrk1yZ9YL68ImTuFo/XZVShtL59i5PVK3 bNQZxaflgHQy6lTfz6prMsaMFLOs2pv0PxSykoCc1DePOiGdk34h6STdJP6XVM8Trusck5v6ecPJ lOsTTHYLHdRP1jVZFBJYJkDHP60U3eKr4i2bbMg2Ek1RT0M2bWrKEctEssAS6aYMutPvqXXhT9JY /SZaNE+X7LPFpl9qxslF/3pjNvULCjufAEtnOmY/37AmLJCQ88Lquc0y0eJhUROdIJ0BaMvsp7V2 9YAdc50L+w6fdd5EPWl/sZH7CQP2hX44NZuGxpjcPNUPp1SOu4lWYdfpzkvGnkcM2FfhPzuz3puE C+zPdsXx9eNuorXML6yekM61nQP5r0oAdxNt4tmrqiekc5PugUIuSAB3E23l1EuqJ5aJtuoeKMcc gdXLRG/JlUkPeV7n2OWKF74WZ5Z3u3uxBpkus2p00CXxs4gjMQhsSGC1dM5eYb/YUvJiX8gKe5r9 GuqJFfbFHQMZn4QAVtg3dvSVRu6Y69y4c6C4yxDA3UR7uPIy6gnp3KN7oMwrEMDdRDt58RrqCenc qXug2AsQwHWdC51I7w2l9bTCRjeY0K+0p5SNrq1BOhd2DmR7AgKY61zo5MfjofeS0ONNw/tK0s+k ngurOTUbpPNU/KjcNAFEncvdI8/+qNmW13FqTkjnqfhRuWECuJvIsHPONw3Seb4PYIFNAribyKZf jFgF6TTiCJhhkADmOg06xYpJkE4rnoAd9ghgrtOeT8xYBOk04woYYo4Aok5zLrFjkDnplGdKy2YH Eyx5QgK4m+gJnV7fZEPSKXJJF3npVhbQ8Pnts96wJomzWcrl6K+zqqt3RjZlVFd91fUptd4FWVa2 znJ23E1k2Tun22ZFOlU06WJa3URDC285X/MI97lPfdcXbMx608bmYjTX7Fk9bPIld7NKaz8x5jrb 9+FuLbAindJAEs2wpXJPwm5tR8EgUCaAuU70kFECJqRTQs5IN8Vkuhvh4+OjEHhGLdPBeBjuhUP7 dHAqv4blpN9ka5FRf5Q4+02aPcxVtnmsgVp72KLJtowZjEMkRwBRJ/qFbelc7J9UCERQZCCvkqTj +rSiKHGaPWubxMKaN1uXynEaOKs94eRpvc1iUqGZNcVGcDafWFjsUzsZcTeRHV8YtMRE1LmYS1YT Z43xVfU016zsNVFnVq+j8HBWpVJgIUuhLZHBafMX++J6GXE30fV8umGL2pbOTUCsWRtJ16kmV67C WHUT+2cVkjUYIecIQ8x1zupcz5XYhHTShCY9mYqe35eyp2lQmuik6c6d3CKqsUY9dfgcWXiiHtVU rQP2TZq/k3fOLhZznWd7wHD9JqRTR6DRZfCTV8Xr8LMgFiKL6fqJVio/LRsya8mSPawr/CbsAGV7 IqtqRDDNMtaWMfOWNd9wr97KNESdW5G8YDmGXiYsy+hhgJl+s9IDazRiTd6VZh+Z/UrNXPlGTMFO M5501dzt5iNQGhrRGajwMuGxn450oqm6Jt8SKu9nNmVz2Rhzb8Qk0ZTrkHSTb7LNCOPNQlBJecOU azy0flBvv3NcSTfX08bdROsZXrgEQwN2oSxyWRBNHZ+GKx7yOeunyXWbeu+uUd76Wk5MefkGzmSL uc6ZwJ4puTnpfCb4aKtxApjrNO6gM82DdJ5JH3XbJoCo07Z/TrUO0nkqflRumADuJjLsnPNNg3Se 7wNYYJMA7iay6RcjVkE6jTgCZhgkgLlOg06xYhKk04onYIc9ApjrtOcTMxZBOs24AoaYI4Co05xL 7BgE6bTjC1hiiwDeTWTLH8asgXQacwjMMUMAdxOZcYVFQyCdFr0Cm2wQwFynDT+YtALSadItMMoE Acx1mnCDTSMgnTb9AqssEEDUacELRm2AdBp1DMw6nQDuJjrdBZYNgHRa9g5sO5MA7iY6k775uiGd 5l0EA08jgLnO09DbrxjSad9HsPAsApjrPIt8A/VCOhtwEkw8iQCizpPAt1AtpLMFL8HGMwjgbqIz qDdTJ6SzGVfB0IMJ4G6ig4G3VR2ksy1/wdojCWCu80jajdUF6WzMYTD3QAKY6zwQdmtVmZNOesex bq3BhL0XI4Co82IO3bI5hqRTFPM92OSbsebSS8Ojn9JvCqhmJd4SOcpqhADuJmrEUeeYaUU6VTQf wSYq+vXr1/VsUqHEO8fXU712Cbib6Nr+Xdk6K9IpzSDZDNtDf5YFLhRERJEruwKyJwQw14lOMUrA hHRKyKm6eedNTP727dvHx8eCwJOUVDZtunzWL/WnNCX6CwgwAcx1oiPYls7QOhVN/VDwHsWkKohh fEpf0p+yqURqgsmU6C8gIKOgnHqCDQg4Aiaizj1csSCWxOznHo5ot0zcTdSu7w6w3Jx06rA9mvcc YyFxZap6GnVCEA/oRpesAncTXdKtWzXKhHTShObr66uO0GWNXVpI06A00UnTnYsbXL98VJ9ysTHI 2BQBzHU25a5jjTUhndJkCg+jqzgLF3WGlLIhpw7Y5ddw0jPKG6U8lj9qs0wAc52WvXOybVakkwJP ii5pC+8mkm/GQs6sYipOHbCH34iGqlLrB0l8sitQvTkCiDrNucSOQVakk4iQRMp1SLrJN1lYGiqm H+zAhSVNE8DdRE27b2/jDUmnNFXksiCaUagYLgcheNy7uzxV+bib6KncPbex5qRzbgOQHgR2I4C5 zt3Qtl8wpLN9H6IFexHAXOdeZC9QLqTzAk5EE3YigKhzJ7BXKBbSeQUvog17EMDdRHtQvUyZkM7L uBIN2ZgA7ibaGOi1ioN0XsufaM2WBDDXuSXNi5V1pwt6Vt7pSBex//jxY829khdjiuYYIbCmZ1Je ijrTJyfR7cJ0yNAdHNk2Vt7/ZoTPYWaM4RIDBOlhxqyvSB6SCelcTxIlGCWwWjrf0+fO0YNkC9Jp FIRtsxqVTgzYbXcrWHceAdxNdB77BmqGdDbgJJh4CgHcTXQK9lYqhXS24inYeTwBXNd5PPNmaoR0 NuMqGHo4AaywH468nQohne34CpYeTQBR59HEG6oP0tmQs2DqoQRwN9GhuFurDNLZmsdg71EEcDfR UaSbrAfXdTbpNhhdQ2DD6zrDV1vTe7RqakeaxQTognPLF8njkvjFnkXGNgisls637N1E/M5Bt4JE eorPBQ65t9hnV97iOWW578BsJxPpxIDdrINg2OkExlbY/feqm6wRtOH7AYf0Xqzqb053/bQBkM5p RkjxnATG7ybKrLzz26/HVuSRPkumEIE20OMgnQ04CSaeQiB7N9Ew0pxWBKSvjjRDJT3F4fMq3WaZ aF6dSA0CRxFY/EyvsScnLZ6/W6QgVTOD1yu5ibnODaSTnll31IGAekBgNoFlj0Nk6eyfnMQXKvWr RjyWf7ZfD2v+m/FnKW22wj67LyMDCJgnEEWdT6mV0bnhsFPF+7NEneaPAhgIArMJfP/+fXYeZNiO gP2LkzYYsG+HCyWBAAiAgHUCuK7TuodgHwiAgFkCuDjJrGtgGAiAgF0CGLDb9Q0sA4FzCcjr2Fa+ q+7799/SCnobnnwYm0e2PL8ZOgID9nO7JWoHAdMESDfpIiHa9H2WJHmkGtG+3AbK8Xi8yb9AQ0kk +41V1W2mcSTGYcDelr9gLQicRkBeBRrtC9aIbmqCUD31SwlpVwa2pxCBdJ6CHZWCgHUCJGd0Fylt u+oaPYKIQMi+rQ3S2Za/YC0IHEeARHNX3ZShuu6Pa9gWNWGZaAuKKONyBGokQycBy63fsKi2MEcD djL+fn/TxSJtC02etjXRiRsx2+qHsPZQAt2NmKVKQ00Mj/9IC+YWdWg7i5WtXGG/tnRiwG6no8KS hglQ3CTX3DQXQ41B15h6zQp7wx6dMh3SOUUIv4NAHQFRz7bGnnUt86nmrrDPKry5xJDO5lwGg40S EN28zHNDdDqiZq7WqEv2NAvSuSddlP00BDTevJh6QjfHujBW2J/m4EZDQeBYAlgmOpY3agMBELBB gBaIKi/AWmyvrq0tLuGsjBiwn0Ue9YKAaQLHrLC/vr4SBdm3tUE62/IXrAWB0wjsscIuAr13bLsH Msx17kEVZYLAFQisvyQ+pUB3E13joXOQzit0cbQBBEDgMAJ4XudhqFERCIDA1QhgrvNqHkV7QAAE DiAA6TwAMqoAARC4GgFI59U8ivaAAAgcQADSeQBkVAECIHA1ApDOq3kU7QEBEDiAAKTzAMioAgRA 4GoEIJ1X8yjaAwIgcAABSOcBkFEFCIDA1QjsLp1001W4Cb/LPA72at0B7QEBEKgjsLt00iMD9H2h +u6BC7+EoA47UoEACLRNYHfpbBsPrAcBEACBHIFzpFOfb6pjeXgHBEAABBoisMGTk7JvL4kewBe9 KVBfgKUjd02Ad6E01HtgKgjYJ/Djx4+Pj48N7ZQnJ20jnWRcZFlka710fv36dcNGoigQAIFnJvDz 50/r0lnW9XrpfGY3o+0gAALbEqAIcSfpPGeuc1s6KA0EQAAEDiZwsnTqMhEuVzrY8agOBEBgDYGD pDNSxvACT73wc00zkBcEQAAEjiRwkHQe2STUBQIgAAJ7EzhTOjFI39u7KB8EQGAnAmdK505NQrEg AAIgsDcBSOfehFE+CIDABQlAOi/oVDQJBEBgbwKQzr0Jo3wQAIELEjhaOqMndW744M7FRRUy1pdZ n7K+E7VSZn2LkBIELkPgaOncHNwe+iJGRjeP1li+xpg07/orELRM/bC+zBoOSAMClyfQvHRe3kNo IAiAgEEChqRTbspURumjPKMEYcooV6GQyfIjGzQCDWvPptGUoZvDVtQ0UKJdKT+MGQttn4QWGhaW PGZPVK/BXguTQOB0AlakU0bHtOmxLX+m3xQGtpOFhLqp5YfD87BG+j69YXRySJ6OiLXMcgOj6rKm RrXXtHfspSaFvBGQySaf3olhAAgcT8CKdKpEhg8/DsOiNEEKK5WtNHQtIC4knlVOpRcXlJk+CkB0 bQxawZLJSc8a4JUtRTIQuB4BK9Ipx38Y4GhUGMZNcyOgtJCymkShaBqQbtgDZtk2Vu8ktDUGR4Wv KQp5QeBiBKxIp0ZPqTiG03OLD+ZZmlufuD5lOdqt7FXpgD095ajcV5Y5lqzgkZUlIzsIXIDAZi/Y qH/7RxRaKsR07Ck/haPR8M8wo0hqmFI+a13ZsbyWkE0cFZhNrPVq4jCXGKCFpx/SBoYNCfNGKWdB C+uVMsusFHLokahdF+j6aMIzENjvKfEnSOczOKzpNkIlm3YfjA8J7CedVgbs8Pe5BHTNCrp5riNQ eysEIJ2teGpfOzdZs9rXRJQOApYIQDoteQO2gAAINEIA0tmIo2AmCICAJQKQTkvegC0gAAKNEIB0 NuIomAkCIGCJAKTTkjdgCwiAQCMEIJ2NOApmggAIWCIA6bTkDdgCAiDQCAFIZyOOgpkgAAKWCEA6 LXkDtoAACDRCANLZiKNgJgiAgCUCkE5L3oAtIAACjRCAdDbiKJgJAiBgiQCk05I3YAsIgEAjBCCd jTgKZoIACFgiAOm05A3YAgIg0AgBSGcjjoKZIAAClghAOi15A7aAAAg0QgDS2YijYCYIgIAlApBO S96ALSAAAo0QgHQ24iiYCQIgYIkApNOSN2ALCIBAIwQgnY04CmaCAAhYIgDptOQN2AICINAIAUhn I46CmSAAApYIQDoteQO2gAAINELg/uvXr69fv358fCw2+Pfv34vzIiMIgAAI7Ergx48fa/QttY0U 7/39fQPpJOXdteUoHARAAATWEDAqnWuahLwgAAIg0BYBiTox19mW12AtCICACQKQThNugBEgAAJt EYB0tuUvWAsCIGCCAKTThBtgBAiAQFsEIJ1t+QvWggAImCAA6TThBhgBAiDQFgFIZ1v+grUgAAIm CEA6TbgBRoAACLRFANLZlr9gLQiAgAkCkE4TboARIAACbRGAdLblL1gLAiBgggCk04QbYAQIgEBb BCCdbfkL1oIACJggAOk04QYYAQIg0BYBSGdb/oK1IAACJghAOk24AUaAAAi0RQDS2Za/YC0IgIAJ ApBOE26AESAAAm0R2ODdRG01GNaCwDIC379/X5axlVz0hsfI1Gu/duyPP/5Im1zjrM1e61ZTGdKA QOsESDr//PPP1luRtZ9EhL7PSue2L0SzQ0/kD9JpxyOw5LIERDqvJyUiIpDO+o6L17rVs0JKEAAB EBgQwDIROgQIgAAIzCYA6ZyNDBlAAARAANKJPgACJgjQXKpualC4rN/oEn+2XZsQPxdIrXTSzOjk du1LGTZxNgoBgSwBUgFa7dUtFQVJ0By9yXY11yI1uFY6KQMtwxW2b9++tUsBloOAZQKN6maKtEX1 H+sYM6STiniMb4WeVx6GrOmyaclrSqvPK0HB2Hjh3HFEfSuQsgkCl9HNkHZ05OoBFU1QSLJw+iL6 5kQPzpPOrKH3+72sm4VhyJqWh2MB5VsjWzVpagy70im0pr1IAwJbEUg1QQ9nldEoTfZ438qeBeWs lc6ybkYG7ac1+5W8gCmygMCGBKhvb3Wy39CqlUWl48XCIaw/nTXKzDZ2tnSGWjlLN9Pqy9F4GkhW dqAwY1hF9DkacYdDhrFBQXaUIeVks6Tf6zeVbVnZQZH9GgQupp5h/DjLQeFK2qyMeySeLZ1khCim 6ibNfxYsE6+nyjIZn0+2dqxkPUelg4Lwp7Hyx6YXCv7OZknHF4t7zCQKJLg8gWuo57KIIc21rJxt O8kS6azXTbE1qyyVQ2yRmzFS5VnUsWBwW4KFqHPzilDgVQmEcYD0+bSlLapntl1jQU/Y5DCN0Ei/ ObczzJbOMMYsx5vnNuywEO+wis7lidr3JpAdjUYaWhlw7G3qrPLH2qXfiyxqmemoMfxJcmlMNsuS bRPPlk6qXhSzUjcXh9ZykglPOFG/WVxySnDDorZ1D0oDARCwSWCJdNbrZn2YvSAaz2bRQU1hUJCm CUVZh/npCT87AzBWUXnEYbM3wCoQAIFKArVPiae7MCfvF6IbMVt/muHYNFMlzfpkh1VUbxJSlgmQ y/C8zst0kvWPOq6NOn/8+EHKWN6yA+Hwcpx0nf0ynqhpSIiixUmrmjYiDQg8CYHaqPNJcKCZIDBG QKLOnz9/Xg8RnhI/y6d4N9EsXEj87AQuv5aYjoRolHnJU4V0Zbyb6NkPabT/GAJPKJ1P2OSavoSo s4YS0oAACIDAgABe64YOAQIgAAILCdSusC8sHtlAAARA4IoEIJ1X9CraBAIgsDMBSOfOgFE8CIDA FQlAOq/oVbQJBEBgZwKQzp0Bo3gQAIErEoB0XtGraBMIgMDOBCCdOwNG8SAAAlckAOm8olfRJhAA gZ0JQDp3BoziQQAErkjAPTmJ7iu6YtPQJhAAARDYhYA8awobCIAACIDAPAL/BjX9zyt6pQJ/AAAA AElFTkSuQmCC ------=_NextPart_01C93A7D.A772A040 Content-Location: file:///C:/31791884/autocad_dosyalar/image004.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhDAHbAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAEAAAAJ AdgAhwAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAzzAAz/wBmAABmMwBmZgBmmQBm zABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDMZgDMmQDMzADM/wD/AAD/MwD/ZgD/mQD/zAD/ /zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMzADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNmZjNmmTNmzDNm/zOZ ADOZMzOZZjOZmTOZzDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/mTP/zDP//2YAAGYA M2YAZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZmzGZm/2aZAGaZM2aZ ZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/zGb//5kAAJkAM5kAZpkA mZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lmZplmmZlmzJlm/5mZAJmZM5mZZpmZmZmZ zJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwAM8wAZswAmcwAzMwA /8wzAMwzM8wzZswzmcwzzMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZZsyZmcyZzMyZ/8zM AMzMM8zMZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8Amf8AzP8A//8zAP8z M/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+ZzP+Z///MAP/MM//M Zv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///wECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwj/AFsJHEiwoMGDCBMqXMiwocOHECNKnEix osWFLFphE3SRo0GPBUESFDmQpECTrVCqPLjyI8uXLk+WnCmzZkqaN22C3ImTp86ZHHkGBZrz5lCZ R40WTRpA4JUALKJKnUq1qtWrWLFekbo1alcWW6+IBTtWbNiyaM2qXcu2rVuzguDKFRu37hW7gvLe 1Zu3bt+/gAMLHky4b8q8h4Mi9rkUZkjHgjJiYxGgMtSoljNnpswZquXOoD2HHi26NGmpl69+DQu2 NevXrmPDPkubLG25eO/qzs17t+/eePkKH6x0qPHiyI+LxKbRKUHmAjd6bNrqaeWpla3v7az58vXP pjFn/x1Pvvxs2bLfql/Pvi3w34Xjy5efODnykGCDZjzpkaNYgZJRlpp4kbGATQBPXdHKaIIcCJp4 pkU4mnjmcWWhV+idp2GGttm2Xlx0/SbieySOSFhif9WnnH0rKrdRKwEUmNJ+1bEQV0Z3CUSddVPl +JSNcSE4mY3VHVZkRkP9KBqFnDFZ3pOqWcgahmZ1WGV7WH6Im4l+zefliYLd15hNThEZF0E/OqVg ZA1CSFld4GGTY4wg/RfAgSkdyNFpEobX5J8DUsnhhoQO6lpab5Wo6IhcwtdlfCxG2uJ9/+VF441g VacgjAAe2hePZ241WZH+KYjki0Et+SeUrJJX6GxZxv8a66Jf1mqrpGKiuWlkA1Wq4H8LapQfiJh9 59V1lH2V7GWiitUnnxOuWtVqUhr6qrWHugWibiGGSCujtIZp2LiL4Tqpi4qtyStSNwG7Y3eewSuv vFvFq2pq+KLWaqvUYkhlWlYiKmt72xbs6F6P2nrruEr9JNNY/mY6ZWuZ8jrksxhDm6+TWVF77cfY 1nalwNyW/O3J4A6HMMLkKuayuTCfC7OOjyV1nMNjisnYzj31jDPPP/tc1EiOXWT00UgfvZ/MTMfs dNNQPy111FRPbXXVWF+tFHWPxdT110R7HTbYOI1tdtlok5n20Gu3RLbacLMdt9tnz1102yyZqXXW fO//7XffgP8teOCB05z04YgnrvjijDc+0dK4siuUiotV/vLNOkeeueSDd06456D3zTVKEIV6IcWo d7XmRGeyvqndYuMdO+xvy2073bLXjjvtY6+Lucw18Qqk00TzfNRWRBmfUqUNJz+z38Vrzfnn1FvN NURw6brg6wlBF/dbBQEbkra9cq8r6Qzl2JH6RrPv+PsHQW4zcvVGBZiBRDLH5lyX1pyjccg7SQCV giQCqo9XxhGEaEwlEpIUsDqjs89P/NOZ/wlNPzeLCnSqx0Hr3Q0pRJqRAkGkqejcBRsoTGF1JleS K7wITUVS00dcyJwUSgcx4jsJgsqkQHX1xz877FSK/4yEIv4UhDI6/CF/lJiSGBlxe4jR3QdvN8Xd 3U5v89tLchRIJ/xFMS82TGFGHggUkKiQWCfpH4BEmEKI6aU4CeoPVCJznQWBximVUWBU7IigvCww WQ9701AI9KO7eGZBUOHjXSrYwUY+73oHYZlBrBOj/4hPQWFEoV5WN74ahpEvJRwfD1W4whyWREAc 6aNuKtmUEQ4kPzvcyp4MqaBEuvKU2anRLO23wgKNMIA22iOMzAc/x8mvKDZK4f7okkAvNgeMmURh DIvnkUxqZFcGQsq65AQWG/algDZ7CowwGKNMjbNXNqKOBiHIqRptpGJFecqNNqjBXQYzMi5M46aQ 5//IfkYqgiOhoTTDJxJLbkpODYomc1bXwHxac4WhXCKNuClQbhkkiPJkZRNvtNGbwLJTADLknpDk RJBuVJbbE6YT7dcUYIYlpAixokyrSNM0cs4pnsykBWe0oC8mNIzPJIliogNUOdkUKaLSCArDoknd FEePUDFVa1SlIxqx9JWc8WOnNuJE/XgmR4RE0p+6wsdgbmqP/kwrciAZUBtqqkqC+tXrMKlQUs0w p6T0Efc+1RxldnOTCHHf5aK4FMOUhIlfnGEDEVsunz6RsMV83zHrpMxumYwsk+GI/n5qTfcZpZqf NGqNeoXDgXiTLJaS4OYixa4JqvZ3PYOtWmdrH7b/GoWGbzXZWEgILIQqdKHNW54niabXJerlhaet JDF5l7u6UXF2z5UidGc63ZriZ0U4BRFwzOTFH6oQqJD9LFGNI9p1lbKnx3WrVxgauvbS9r1WMxxL uNUblJbwkkqNpl07qUQwFleUiMlkgZYb2QIb+MCTxaqhfujMzf4WotSUZg37is0NevRF0bSLezcM 3w5LDaAEVZlhZdhbujz1jUlRk3pkOEn12CiH1JWujJ0bYxpb18bVzTFPc5UznwivoO9hW9R2/DTm efjIHE7yimxLkf+Y8yHoSx+BpXzgKlu5wAnmC7h8I6rhDfkwW86NqLS8KH4q+cxITnM7ZygygKkl /8oNGVmbaxMUtQSszaSrcXP3zNw+RxfHM+bzFScVtKBlrdA9vmBs0cxoNatVvleOtKQnTWmkZbnR mHZ0pjftTxAD+tOC1rOfRf3nUN/Y1DoG9aghc2lNu5rTsH5105hc6Vrb+taVbnWsdy3rFMl617Yl tbBPvepUo3rGYHRKA4ld6mIHetRYNJd9+/O6JH1Wi+yq9qJ/TdvK8nrXkHYIr4C1J18vj7s5qbOR VYRrA2tWOu2OtK6Vc9btmcXem6xUXWokZ9Su5bPKaSy7LwfwExs8gQFPOPGaukWFI/zgBX+4xBnt aaK0cHmy9BYvW3PEZdoFSN1EWLyRlmKiKZOzbv/Vr8qtufKiWjO8w/aa71h7WxPTdy2tOdMmyUzf Zd6b252bnpE0ifLfGv3oSDc6kml9NsM21nLBgzrmxmK7kbNOIe+WTtK3zvWtR6fqi5u3xTncum/7 U+igjUvX1852lqMddMGuGbNj/uxm253URmLMYU5e1+9K+O85za/g/R54whNVbXQfSbSxa/bGf+7t lS1qXyc/4cpT/vKWz/zk8zTQR68Z61YPvbgX8m5oAr7tqH9wfpUp2bdPDuiwJx5rm+ry1NseqIza cMVveve5+97YzgZ1yWfCd8Lf/vjSFIwp6T5zQjv++X1De+kbNPjTG//61s8+XmvP8PYyfW2iDz// +GVSfO0j3/arBy7jxO56FllYtt9uf/XerlS1p/z8509/YjsY9+jJ/CwBZUpLhDYjlmPl8hF5ZhKJ NxLzc1j1x1nph38SqHO/d12acy7JlHeaMikPZEG70VrrdhwhZDMUKIL9kWSQR3v3x33Yt33aF4Hb p38nOH+flxBwtkJudUqI4W9vZjIYd3MWhXH4pBdE8mbbMizdQkLFBGfTt4ISeHvpN02Kw36Rkkyk VCp1NlrbshchglCLxBpDCGb2M0//kx/8NG5nESoCd3aztxECZX5P2HUyKH8fhjcN2FYD1UJ8BRc8 yIVCyExc6BGLRCRmKFeGyFtctm8LiHhVl3Wm/+eCcXh8ZRd8PUGFwPN+mjIsYsgyDKOIOidwWvQX 7CWKSrEyPUWHhcMiTVh9kAiDrthyTvhdc+h9DXGDWJc9AnSDtpg44eU4TFh+kBiJcoh7jWOJUtMc xYGJv4aK0NOG9teCwuh1nzSDndN/Y6dqvQd82Vh3eHeAQxNgWgeN0dh2FKiNKrF4mRN76vg8kxJ5 sfiCsNiCrxiL+yc44RZT4peP0DUSwAiD45h0UThlStN+zLiOsUd/KiiO//hg01iQMLN7q4WNi7iN ElmBreUS/biQkmg+zGeMBgl9F7hFD1h48MhyJsmC8DiLjvR9caOPoveLRPeOGnl0AVmMBAmSH//Z NCnohig5kwzpTdRYPdZ4kRVpjhZ5bEWJgDkzdOEIhz6JdOXIjXmjk+yIk8+3k89Ykj05j1vJgvX4 eDWIj7XoWUs5fi5ZEVFmeo/oj095ktIkkEbjkcmRcR5Ybz72elZJg4SWkE7Zltb3lYIDkbDFX96j Qx0ViDhETBO5mKc2fOQXkwrplwo1iRRZiTfJgU10Jw9TJSnFFvuWl6CDkFrHilwpk6Upj9sHmJ/D kmBHWplVmFvIJrmhN2dpNDDZlMEomdcnhYkjlwGHjNrkH2+1gWiUk6EZKe4YmX6pknB3N455g2tx h3qHlNRJiS3pjYs1ksqpm97ESVL5EegIf87/Z5zLiJx82YrxqJWm6ZVB2YysuYu1WWlp+VNryZ0/ qUJweRG+CZrk6TxHcZ5sqZvMyX92WJbWWZkHypix45g30Y9KRZqGF6GAB6ETCh2fxJEV2HyvxZ8c Oj/YFZODh3kiqnkkOqIjCpQOOWu1GJ/5yITaaZ9rx5uIs5/9+ZFY+YYwunWq6TdDGVzViaBAqqC1 o4FkAo6PmKNJR5lJqXhUWaMd6p85ISfMY2hfAzQ+aqU7U1o0+J4sKn5p+aAe+DC3JV4Noi52pXb+ YW3tMqaKUZiRBJ8PQaNPuo7S96A/JXgQyHorKFCrx3mBl6eaFIHpN4o8WqAKc6iImqiKuqhh/9KI UYikbqlQO/WdOwY8iYZoWKpomKqpl9qpmbqpv5knO/FColoSLwRG3pWq/FFeRyGIRjRUMWReQtml tIo9A3OruDowU5iic9qrDGplyHUQpCqehWqUxkqpS/qjQpqsfpZ3Q9RCXLhbYsmN4emr1mqpTeo5 UqpsAbdUHmFOHXSPtTquCAgYMRUY7kZDrTNAu3qt7vplyCicieUSj4cqW0R0acqrMiOYR5mg/Rqk /9qgQAVTAutNFpl8zypc8LY8yGqZ7/qwMiNg52VaOTh/9io5CaU+B9Sc5NqxpdOSvnhXblgmNgmx JruOybcbCUR0IdVp/7qsyvqyMnusFak/aP/Tg9L6stXqpDx7spgmrh4btEJrafrqsz17tIEZszSr tA3rr0vrtE0LsDIndkhbtUbLsRHxUnA6tFzrklRLQBF3tVY7tv/knE63T9nDqGq7tmzbtm77tm9b RTvbGHtybhHlqZz6qXi7qXy7t36rt4Cbt4Lbt8rjfFwaPipGll27uPIJEXLqZWIbuXT6kIZaNif4 tFIbtTALtcyaub2TOxrKeGQrupL7pHR4uDa4oqCHjdPKEL3IuKEHp/uJJIpZRi70epjkHNk2qQ5D WIzxK4k2uh3ankvmnEK2Jr+ShYpoG8uzE8izHQyrbmbygduxbyYWvXIFJIZhc5eruTPrvZj/K2xz +3poSl85p0X3hBZSeiOskYlrwnG59Rrc8mLfSiyyZFbgI7zCC7S6g7yltDJ1ZjrWK1fCoRbuq2yD yHO0WRcvxmX8VkpbC7vwI7uXWYr8ZFCWgkNqGIpDGCJvhU9OhSLb0kvEkpgiBojaxUylC3SnW7l9 C2iba6Ab6LlM27kx7DbTqRNyqr8rzKEt7LoSHMRe6rgVzMNG/K7Eu1bGe8Pfa8NNXMNQzLltM75Q esRW7LP861xCvMW1RsEhecVgbLqUazd36MTh+8RSnMY0DLU5vBQ73MNhzMJjTHpcXMe45sXYCsd6 rI5JfBw9+pxovMaCzMRnXMiaS8VFG8d7/xx/YfkSivzIoBmnibzIkKxmP2x3dpzJlIbDX1vJlGyt rKnJoqyPnfzJnuykParGhAy+rGzGrRzFg2bKsry/jTzKtnyWpXzKswya/GrIrvzLsLzKwKzKpzTJ uoxkhDu4QgaSoXzLm5yr0Ky4kfW6r2TMu0xb4KRkCkS3Zwa5fhzIwhzMgQxhkSVPfvu5tCMStGmB pGvNx+w32Qw8n1k1TSR3LVKCWjOCzRNsnunMkibNMTUi2FNScfaBrguXIYQQCYYk5jYcTCObU1N2 najHhDopvrLNqChOeNmqt0uczKS9i1SFa3gTIBYZkVfM5QarDXUYDJ2LBccfDF23LPTKxP8sNryb Np+IUlZkzm2cr2lkPz9HG3OT0Dp8kahVUupWJje3PxgnQmySvu6LvPfmHiEdxv3DNIHoVDqJ0VUs QBA8LGDNwCItdPzMRdRnEMGkS/Z2b2CmhmZoOtgrpSMzI8kLuwAdWPpGRHFG0Af9Pz8HSiqsEESN 1pxjIO8WnCg2F55oWVQ3v2rhhmgBwngRz1db0TTHNxrd1dK5oSvizVvDEpo1X5qo0oUlcSlyvfVR RDiUH+Lsy+CXn4nD01a2zkzKY0LhF+nIzYXbPL870jxMv2EW3GUGSR6mz0zhz+FHSfOy3My93CNo FcpyOj0C3dQtFVGWy9ec3b/WyzQ9yOD/PM6jvBPY/c7k/XzNjNzoPWnjrd3srWbnnd7wXWVUsTGA oi9MQt/4bd/1fd/6nd/8/d/7HeD+LeD9XeAAPuAIbuAEfuAKnuAMft8AEOESPuEUXuEWfuEYnuEa vuEc3uEe/uEgHuIiPuIkXuImfuIonuIqvuIs3uIu/uIwHuMyPuM0XuM2fuM4nuM6vuM83uM+/uNA HuRCPuREXuRGfuRInuRKvuQpDqlO/uRQHuU2BABSXuVWfuUzSeVYvuVc3uWpp+VeHuZiPuZTTuZm fuZbDuaWgUJ3Ek2VYXRv7uZtLudznklrfiDCGOcSeOd1Hod6rlDdgeYppOVzfudubuc2/9TniQ7o KaToeM7mf45/d+Lotlfoke7nSFfnlO6Xm450hL7ov9Xpj37oR+fomt7obLfpoo56p357or7qrY7m n47qjA7noZ50pg7qq47otY7ptJ56r57pYbTrWK7mdI7q8PLrvG7rvQ7pmj7pkH4gk37pmSHt1u7s 0X7tl87mx27tev7mbW7o0l7o2b7soz7u2f7n4s7n097o3x7oqAfm5x7n5N7n5N7s+D7s+k7r7/7o qu7ueP7t3A7t0N7s9A7w4V7uls7tA3/uiV7t6Y7s/p7w2o7wFT/qFN928o7x/O7w907qzB7ysb7w yr7v187wDR/uGQ/yiq7uvx7rEu/wKP9v8iS/8iiv8qDu7yav8fM+8e5u7yWf8/mu7Bk/8jtP80If 8Dgv8z2f60T/8nI+80nP8P2u8/su8Pz+7EHfdVR+6uIe8Eg/9Fv/9Byv8Eef8zBf9Fvv9SCP8R/v 9EzP9F9/7y0f6c9u9HG/dQBg6AVv9WBP8HI/7G9v5wKf8Djf91S/7EAf7YNv74Xf8boO+GCf+A1/ 9jd/+X2v9h4P+X//5Spv6W+/9NsO8dpO+pH/+dh+8A8P93U/+OWe9aBf8mtO7+8e+oQ/+lh/8uue +z//80sf71Mv6FtH7MJf/Aol78Qv/DZv/Myv99je/HC+7dA//dG08dR//djP89m//dxu7/zd//3g H0bWH/7kj/3jX/7o3/znn/7sL+jr3/7wP+bvH//0z+XzX//4X+X3n//87+T73/8AgU3gQIIFDR5E mFDhQoYNHT6E2BBARIoVLV7EmFHjRo4dMU70GFLkSJIlTZ5cCBLlSpYtXb4cGRAAOx== ------=_NextPart_01C93A7D.A772A040 Content-Location: file:///C:/31791884/autocad_dosyalar/image005.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAb4AAAFECAIAAADX5szBAAAAAXNSR0IArs4c6QAANtlJREFUeF7t ff2d3DqObfV7+397I1g7gw3BjuDdEJzBzkZgdwQzIXgyuBnYE8FsBvZGMO4I+pGEBKH4CVKUipKO rn+6ahUIAgfQEUhKVU/fv3+/YQMCQAAIAAE1Ap8+fXoy1Pn+/Xt1EwgCASAABC6NwLdv315eXibq /PXr16XBgPNAAAgAAR0CP378MNT5f3TCkAICQAAIAIEFgbuq89OnH2uxeX66vb7dnm+319vz89Pr 65u/v709355ek3tqer9/er69vd6enl/fXp/nYzqzyD4/315tl/OeVNAZVvd0u73dbm7/9HR7S+xZ ZvLFevT0/GQ6JLOenp/fXl9nQ57fbq9PT89vb9m9kbk5SdvWGu403NtmcbO2PT89vc620XF8zxha nNn159fX1xmG59fb6/PN7T3cZiPIcjLIHk/o0AneG98JAbe/vT3d3P7p6e0tvp8hdAjP2/Mz2Rbb CzspyrG9hceC9G7KMec1Hfv7rJ0UfGf54i/FNLKnLJriNScTWUgAuWM2gXLbyUXzP3NFWLOsQXMi cKrazKHki1oYsdw0tT5STnKy38VruRYEemQzObPYP+Uk+0jRITvvI8VxvI/y3bU55UPOtru84nzj DJTZ6I7Xspa6/X/9+qeRpaqzTJ1vtxep2Zn5RdsXk5ttwMxFFEQcurAk6aQzuW1iTBK562BplTgd UTvBvtjmZOiaut8SOqklbQuHMlfmvUnaKbQyy8/eRj1fcEvqFB9Y9XTvSW6LBSZOd4gQe04eL594 EEYVJ8Nl+Z0i70Qs4ztAZx7JGBrPsYUVvabLTVNmpBf16eaTzTHWm75y7+qAmUnndrEcY1Az/k45 7+BxnG5vm8IX33NNXGSErdF0F7/byJcJkfu4iGv2zuPlai5c0nTxyFSyOTaDMd2t6U/rnUZbDsD2 zyR19huwkz9ub2sB+z8DMNUF5rS7jzl4BG/ysWVS04Lv2O7YgiT3lCz2mjf6rPh8PMXUduPKXao3 51BzwKdQONuoGqL7vLHK3JqnvTGQc89Fiv2y9zdXdbpOTBXpWrpKzQXzrvY058093+2tFrO3Ji97 wsq5YvGxm3PVHTmUnIV276pOu7cpbfcLhq5sNXqsGj52fxgAzP9o73Q6bmIHXD3iurcc6nqd907c fmj39hNbY1p/Xd1t91R1umNXv7u9reOc4fYTeyw2d2lPpGiqTgfD3d5Woy5gDgxXxzmIubqx9rnu F6hEjs0YuvEB0a0zxdSVbm8t4r2raNyQwxlLEbQSxETWzomPXIfuWCbTHH6ydsKX0mTZu9hRZWAY 874CtV44CznnrckOQ9pPpDFluNPk7HSxsCjZ8crMm27sYmNna0/bdN6nUtuGysXO7BlDa7pr7ZKM annbB+0n/00euuOl3rR/uUGmu04px0zuiT1djya+9vN579RMm4uRuxxtKlnbbHaZGLlrYRrfuLGO g8FegyYDLdjT/vbX27/0//788I461jcxktxKGH6rrjqdP2b7IrVEjh3LzCUXpwPlE2X2lI8suIin VJOaCfi7DiLVKsW8uC013XS9cQdLU6+rmM7FQ8GhJLiYLBsqdN5VEkHtGcFtnq4IDCRZ2kTHMoUT QC0j97uygLJAenY3NtfnBs0nkFXT3IK7DnkQWQxg6FZg2yRCEFL+BNbPaXUXIw/jWIZ6iu5RnhGf RvHEfjTeyvmV0HnXhOemJl8m25J+JXXyB2LeI23cHSLl2vMu3cqhvEdl4k2aHZr3XgqbPw21KVe5 aaD9x8/fza0qqk5vtC6cf7ndXt7evpq9RMScmf79/urXm672nPPmrt508ZhmiIw2usqXPRXobkZp Koci9abT4W6UM1/zXY7VUWTo0pn3PBXkCqf5mjISopCY600yy975vdqTZgmD2tNqcTWdm6viqpPq Ta8uptrT3VHYtqn2nKvO+9pzRszUCHPtaW/5VGnSDV7UAjOGzgGHlTXLVZp3ted0TbO4G9YvVWe8 3qTaU9abtiyYKlBOD1tv2vrL1Ztz7bnUm/OcrKs6ud60bkz1ptNpc2Au9pyLLo5UuU/1+1x7TrMK fr05FXa2rlnKu6XedCbarqj2dCVTWHu6bicMuVxzKeMiSHdyJ+SqTjdv6NLOzv67vYuR2zsrpnrT pcBcNBOGU71JZQjXm7bSvKs3vdrT6nGz8FRiUmq7SpPqzTnOLs8dElRp0i3LAe0upnmUcwezvLe5 qzJZe7p608KxJOWcD9Y2a8e0t/+zlaarOmXtufAm156u0JW156xz+v8nsXkfdfxzzYD9Cy0UsDWO SQ0WX80/c/D79xeXeEbkqzue6k2Xj7xSNI9r5pwzkm9GeC5Ybfzma3s6lsNmrqHcZTRTyJK81jZH vG4/XdAuI90xDdvclT/vKaschxKXuT2vEblRA427HQPS+Ggeld/NdVo+deNiq2XeS851QMy1+czU Nl1d785CWi+a9o5VnTk0Rzzt6WZBKWr+Zwlqmv4ydZw9NWMo5jrmYtJdRE7Ksf+C0UQLdMaNktze /DXf/63bLstpP4+2pkvB6aLjeaOraNrTOG7ec+05jf7MKoQDd16BsR0vg8vp2iZ/pzHmFN+ZBdxM Gc2X3fHF3ZrJEmmLm7uVuHsJs5LrwM0kTmNkTibiC0oCkSbMgw53xzvLXsx1OlZ1POXiOO3nAJCn TG5036Vagtjc7aeVRprrtH7K/ZTabqS/pPbd3MUSbaJqmkOw6qdi0l1SM+PPMDvIeY3I/uVuWDR3 Mc+6uDC7ORna2xuI7W6auKGEsOtX1otpv8z52EzjWSBZb86zRtM8kusyXCMytGnOm8fV6WUf+jO/ EdNKmfBMqEFLnXcXwazGkuLXr9NfDpwJFXOJGwJ99+ISb26qm+tkJS4jMdeJuU4ug2xGLCySqTcx 1+nXm0up4O7K9tI6zVxniRjLn3sky+Sbb5mb6/xyeyFeNPuXL1/eXl5Ylyu1XATsTe0Lneeq0/7h ah+q+N5+T/T69O6rucfaCnTeDL0aET7z7t1LeGxOGnE6LwVIx7t//5v7/9wZqxZUnoMAc53ZBMFc p0jlIMfsBXA/5TuDSelP2zzGmsbcmOtMZtx9gbZyrjNkwPxcpyw85evpspVyrnPiTePnQpmWCN0Q bqLNhTdtFrlxemSu00FlPqUcMvRnOJQI0YzNaa7HkuC7F842eXz3MML8YIIRINL8/a+/8KiKhnDT CN0eOn1LoUKRcXvMddprHnOdNhd4tLvMclrCw1znUec6TfSUlaMkcaZL5dd6pAbsd2zp3yXMVRcd wDt+DOc6p+bzXKebzXSzn26Tq42yUlyOaa6TNj62Boj7uj3EXCfmOl0RSOsJmOt0s7FXm+v0yUr9 N1edmulRozVCnd+/f3TdWWpbSNI8PS8IUzDnTLJEddN08Px5MNdJS0BcdTr+m6rO4Hh2mmY8aePH YW0jZte5sOSq01+/FvjdL+zJBUgxIUTDMEvVyyoTnuu0MOO5Tpen7s49L/XPaYLnOt3ixs7PdUa5 kZeJlMzZsLgUoU4ztje8SY8ludH5/M/Mbk7rYRPJMMPaA0OB5skkN61JT13YzRaCsWO3OjyLTDxr zsQrUPMYAk+PLlXn/WwSzXXK2pOp1Zv0vF/Y45fUYuvslimmSVSr3j0HLtbWHT62y+kJpGCd3bbn 55aWp5pozdFdgNY2wc7iGQBaZ1/2cp19XlvnBz+mW8byXKdbZzfXNn3gOnNduWO3d+odNNPaOq2w 2/dEJ0ErPj2BzCvscp2dVtttXUPr7OKeNB3PIaaJExokeOvs9mmq+Xqz6+xubd29zDLtrU0uQey7 pLzCbRU5e3lvXZyemp6etomsrbu1EXr/0i2WOJPp6TEiw3mFnY6XtfU5YCL8dm3dNZv2c7K4lJme vXNqpqeRHNb0lFJkbd1mPj3bRKbMBpFZ7rTLNF5n5+f2bQDtsxzTOju9o0H15rTO7qX29FSJ9f3O geW5TncZuSt0WmGn0JlsdJk07ZdnyCi77Dq7c9hfW6dn0ay2aT8zgkNkeqbNHTujeb/MddJbGNP7 Dm5V3T0zZ23yrm6rxm6GCpXFIwmbvTdgLzaPUKdbNLe8OW3GN/fPUKq9JIzBZuf+eZuc6zQf2dlM 9yzndN486WmO3xnldoqT2ZC51aHvWrlFIXm8dDRDZaY4f//ri+3FznhOT5BgrhPPdRKZuTS1T27a vf0fvUHkjidOwXOdlnlofmPan+W5Tp+YSn+HJaqmaI2ssJsBu9moO0OXtMBEf/LtYrkv5l8rIjqc 7gxLI3fa3Y3vluJtF4t4wuFpqf3fyaS7DpYWidMRldMNQDg0ORrcGRI6qSVteIc9NQk+AZQMF79T RBGlJwSnmo4fb4tnRDzH7oo32ZAfqQglplLPphUV8NSulExBpnB33NJmNd5hT1zR88XDtbatzdxs NaXA9DYR/WljdF9pDvQ2kalUTaFImzl2vGnqO/svnSRyKLXxO+wM4Tz2nNeLxNtEmOt0wy16p4iu fzsulu8R0WNHNhndKBXvsE8j33lt3X3HlZvB4Pu7RYlH0JjrzL5HNM3DuBHhtu+wm6hQhVfcPOou ypNAivDjz3XK9y/ddWWHxjNl2XKvXHVGagF3BeMddsKxVMo4IYbZLZTSqzCiqV+z4x32YHwj854g nB5OW0ocd/uYTt9fJvRi1hKq2IjIG67MCqjlHGp6d47uYtN7dKkL8i7sGSG8wz7XntHv5sggR++w t7UqP9dp8oH/eUbQebqsIxsvOtLaupvrnL4zCe+wOzjsOATvsOMddreCZHKB5vrtfr6u8A47rT3S 9ycV32E3VFj1j1irqgmxrc+E9NtE9NUjHb7q2FMfn4ei+3jjXOc06uQ7enR2VFXTyTsA5jqDzOA5 XPfcg6jLKJtpE58k6q87vYm48Dvs7raCuc5oVcInl4oW39eZR6r7p8mvOu7eExQCASAABE6GAH6b 6GQBhTtAAAjsh4D2m5P2swg9AQEgAASGRwDUOXyIYCAQAALjIQDqHC8msAgIAIHhEQB1Dh8iGAgE gMB4CIA6x4sJLAICQGB4BECdw4cIBgIBIDAeAqDO8WICi4AAEBgeAVDn8CGCgUAACIyHAKhzvJjA IiAABIZH4O6bk/LWmlfdt3bnw4cP/F3NO3dX/FLo9b7//PmTvivAbDt7t954aAACQIAQoBcx66iT r/wtQCSDJHXu2Z2hzi9flu/W6+6g+fZo/poVos49vevuDhQCgcsiQEz1fz9//vzu3bvfv38XgVCK FfWkBAyV/OMf/zD2kMDO3f3973+3X47vNtN1971BWHq0s3fNQUFDIAAEPASIqTDXeQcLFYNb7JF/ QAAInAkBUOddNDfizR1mNs+UlPAFCIyPwOZzneHyC89meugo5zqr1nNSfZmuve5ortNMF2zEnt78 Zn6uc72PnnepRPR+RlWKZT7aJ601IGTiu52RD0dmO9egWYPAgb+v0/0gfHkzKGguPwlWlDeNErP0 r9ynmFcTEilTds9JNPhYawnkmxEwOVObgc19oeHOCGw4YKe8oV80lpvMp61zy5BLVe5GZzlNSKqI LMqe28W11sftLOmr2UsbUh492bdfaAMCGgQ2pE5N9zvIVDHLetaj7kI9m3pa5eOmlkA5ELgIAhtS JxUIIY50fut60xv8KmvPVNVJ2r6WNhKLsmdDPn19+mpamYmVJ/cbwvltB/akkKWQzH/qGc/CyriU vLefpwxgm0OBaJOMfMqMqDvsmudjFVAaxyHzEAQ2pM6H+ON1akiHNrq0iiYVq848ebL+kD2LXYcC X98sdRqzv9y+ZNiz1scGSzz0olzAaos3xbB5m0mpHqMGyE7pODwjzfA+zSSP3h3PsCJQK2FB800R WEWd8marISbyZLeM8SYoNTjmq06NBo/ImIs1baUMlZxmM+v+Lzf7klWUPY2PRoC32l6U8hRcnmf0 eIeUyE8zajlP5KBEnzwZzUUDwh7zNhQVShyiyhkZabZGrTIuEHsgAu3UadLdLPC6f7SpyroHuqrp ulh15pWERMZcrOndyPz49IMkqeQ0BGo2w4yZ2lMWwspe2sQyrCdnZug4xYYecax/uohpnZ2KGsAd ZQ48gssrjN4wMu4o7WwLDVrtj0AjdRJvmmk9988Mh80/S5+a8sFbJF1/8XREbX3VaYjMUp7bzEFz 1XlHoI49M7VnRwSiqjhGqRFDw/iDm3QxvsGALv2yEqU7D7ezr9dX1tZCnXl+9JLjWLmysuoMM6mq 6jQl59e3l6XwnMfsxMX52nPrJO44vmb+TS0kbu1LX/0nc6cvOCfW1kKdttq0NedSb/IxD97lQJ6P x8dxfdXp+aisOg1dEm9alnx7MetCdqjuxuy8EXv2rT1Tg+twdElmMNl5t89wJJEaTMhp0475oDeg Y6dGVa07j7Kzr9fQZhBopM6zYveoqvPj94/m39cn+613Zm/4kXmT14s2rT0lFYajiszKXpR89SuB mhmefLKtNCClPAREM7OUcWcjO896JY7vVzN1TvOb0drTmwMVMqMD8qiqk3Ah9jT7u2Jz49rTm8eU a0FsBl/2cnDqxVLOzFB9mgl2ODO4nkOrDNAkonL6kmpP726RuRV1t1PjC2S6I9BMnd0tGULho6pO nt+8I00x13l3vve8pzfnGJ2CDNfQJbF6n2Z40/uoy3Snxv7a9FJ6lHen+Kmmkq21HPL7INDyzUnm tklfPHGzC+tmk8c3xZsvcdfsRJ7iW+JF73UQmeciZabqvznJfPcH+cvr5vmOWYx65C9J0n9LvMZH 0wvBJYXZR+U3J9UheA3p1DzvNbyHl2UENvnmJMOb5lcq2v6VTd5e4iFVJ5ec0drTUnas/Hz4mvv2 0UAPQGBcBJoH7OFcp603m3/d58WuLT9+e/hc593AfGZMb6mdZbZYc398DGABEDgCAs3U6Tu3kjcH mfTZv+r0nuW8o875haJMIqH2PMJVBhtPiEAzdcrnOtfWm4PwpgnvzlWnfJaTHu00NlQN2+1wXjzv ecIM3d2lLitXu1uNDvdGoJk6F0PPUW+SP7VVZ/SLlGQM828TyWc56dFO01Y+nOQejH+huc7UsJ3Z 06xvmHnm9U/57J2D6A8IHBCBZuqkuc7z1JsUu4aqM2RPmQbFt4nks5yy3rSk6XjTkaZlz+hiEfcl a0+w5wGvRJh8MASaqdP4+XamerOt6qSKz9v0VSdJcpl5V2++2Rcx+f0ie3z/bHyYaHLe82BpCHOB wNEQaKZOw5tPa9bTx5nfjDKdHLnnY7qy6gyV39Wejj2LpMlK6ElP8x7n0fIQ9gKBgyHQSJ2n5E0T uuJcZ1hgrq86vZTxXsRsSKgxb0sNjqAJEBgWgZa3iYwza2bTUhe2/nfY53eZ6lBd/zZRXX92InjD t4mixuBtotoYQR4I1CKw6m2i6HdnKU/WGhrK849YVB1o+i1WnRol0RmA2oZVrslf9ajtCPJAAAg0 INBYdTb0VGyirDqLepQCVe+wK3WGYm3vsDd3xw3xDvt6DKEBCEQRWFV1nhXTaNX58+dPw4Bt+6pv iT8rqvALCJwPgcZlovMBQR5Fn+uM8mmt5FkRg19A4JoIgDrv4t6FJRueq79m8sFrIHBcBECdd7Gr rSX18sdNEVgOBIBAiEDdMtG3b982BdH7quM9uzOPW239OKT3Vcd7erdp1KAcCFwKAVomqqDONc9y 6pGVP5Wjb9Usyd0ZXmtWom9oJgRIeGcw9RZCEggAgTwC1dQJQIEAEAACQAAPJyEHgAAQAAKNCGCZ qBE4NAMCQODKCIA6rxx9+A4EgEAjAqDORuDQDAgAgSsjAOq8cvThOxAAAo0IgDobgUMzIAAErowA qPPK0YfvQAAINCIA6mwEDs2AABC4MgKgzitHH74DASDQiACosxE4NAMCQODKCIA6rxx9+A4EgEAj AqDORuDQDAgAgSsj0Ic6zfcA0ZaBcqPvCuKuiwYow7yRncreIQYEgMAhEOhAnfRNl7R14Z0qJdSv wZoPNsK9yqqNbIBaIAAEBkGgA3VKT7b+tuBBUIMZQAAIXByBztQp0UyN4sPz0TNeYDRzApneZXM5 tJfj/WKPXHh6xqAgvfhVBPcviEAH6qRxujfVmBrFh+ejkmH1WjUnkNJJpnpzCynN4XmyKlSOWvuC Vw5cvjgCHaiT5xm9uU591ckxyHDQyqqzIcyZHmuNaegdTYAAEBgZgT7UGfWQqzaPEFPnMzDJQk+J ZkMv3nifNYQ9rlSudAFiQAAIDItAB+oszvSlBMLzRVUNOG6hk83YVHmDs2gCBIDAPghU/CJmviqk T2WBybQipwiNjHc+dcarVSVJheN6Kku9slGaxALeQahWCrDCvAth7/sED70AASCwPwL4RUyLOVhv /8xDj0Dg0AjgFzEPHT4YDwSAwCMR6DDX+UjzV/eN54pWQwgFQOCKCFydOq8Yc/gMBIDAagRAnash hAIgAASuhwCo83oxh8dAAAisRgDUuRpCKAACQOB6CIA6rxdzeAwEgMBqBNofiTcPN63uHQqAwIgI fP78+devXyNaBpsGQGDtI/HUfgBHYAIQ6ImAeV7t/fv3oM6emJ5LVx/qfHt7Oxcs8OZsCFQNj+jt MlDn2ZKgqz94m6grnFA2MAKGCjVbFckO7C5M2wOBzstET09Pa6xe2byh62KPRYHaTtcoXNO21s6T yZsBeHE7mctwZ1MEVi0TmblOb8Buru01Q/iVzRuQKvaYEtiuYcaLfKdFkxrwOUETU0sqB+A0EMsP 2H///q3E5I8//sCtTomVXszQy59//lmUf/fuXVGmWaD/gJ0uXaRLc0jQ8AoIrKktNsJnfJMGtLDz gD0MrWFS2vgjzRlPDzXP65Fqm3tkJeENIGp2aKfnKZlNYp7OFA5FDEOFqS42utKgFggAgW7UyaNF WXjSSdr48vbOSJniWDWjx7TljmSPoQ35HkODifWijkiDWUZ6mvIoY1XIsNx1MV8HvDkXbX6IAL7e n2GnnEHm1OZhN+osdsyxCautDL9kaKhWT1hIFm2uEmBaV2ahZ39Dc0yPVAWIhYk3wZ7RwVAbpBds 1ZM6NVymrDEpElRtRaPSoCejrVfgq7iMa0n2sap5L5uvpkcy5mXZ07usvAmutpSQ+dzrWlNWIW0G r2zVhzolkXnDc7Zv66JPA8SmNpDykP7oDE9ohHZSw1TzUJ4U8jgro1mDyaVk9vklwUtBelln+1Bn Cj5mDe9Sl3c5KaMPg76VxgbZL9fO8o6XUiIbehTpcah3/8xYRZJypkJTzkdZW4/nRSTlr0Bnfiz6 CmiEReLKM9F7fLNOyueRA9GHOkMn5SDUq96jA1U+GQXLYzGS8fTIHlnAk2TloQ3hRxolnrWhp9F8 ylvl9Rt66mVVFJyRc+7itm069OmCLd+qw4OU/kwT7yPWwPVTarpgcKD6UGeXgJ1SSX6ofkqX4dTR EciUiinX9NWlV6NwZZApMsbEE9R5F5fuYwSvDh0zCWDVBRHQ14kPlBw5LqDOkaMD2/og8O3bN/Py XHHr0xm0XAOBw7zDjnXkayRkfy9rp8yu8A67t4bZH/ROGtlOeXDCd9g7wdWipvbyaOkDbY6JQHRV PXXymC7C6gcg0HPAToUhWOwBYUSXWQQ0X9ZpZPB9ncgjPQI9qTPaa/hMouYMq/KEmZczB3rnIXkd BIpf1rnbL2p0X4o8ZRDHR6kbdXoPvVM46SRt8hlveUbKeEmQ+ShMl/GxPmWKw6kjIoCh4fqodaPO oilMbcp3YzIKMTNQRBsCQAAIbIpAT+rUcGJVIbmp51AOBIAAEGhGoA91SkL0hudy1rLZSm5IA38q YOXxes3QcGIE8FzniYP7KNf6PNcZPnTJZ+QUJ0+ASiqkKdEoOYYf0Rk59o8ePwpN9DsgArXzels/ 14mnUDRJwoURhe+0z3WGSzR8hpeJJDl6J+ULsARTXthjXvoTy0SajLygzM/K7YIQweUGBPoM2Bs6 RhMgAASAwHERAHUeN3awHAgAgYchAOp8GPToGAgAgeMi0Jk6a6fkPeCo+UolWwSjaFJRoNaqNQrX tK21E/JA4JoIdKbOLiCeacGnyGJFgS6QSiX799jdBSgEAg9HoCd14iWfh4cTBgABILAPAj2pM2px +IpR8QyXRSTJaotvK/F4P9NKKinqT/XI58MKLupdOC/hWSinKTydKbhCtD1JCSMJh2f2STL0gqq/ NgfGHxt1o04qOQ1A8olfOtn29R/clgkxVBWlj3x3ZCE/cMvWhqbKM2FHUWNS/npXTmhhKrEyVoUM Gz5Cm1J7pimR2msS8kCgCwLdqLNojXztxyv3om3l+wN55VJbSArFWlVf1RZ91Ajo/eJS0XOQSFNJ f0S+49/DNdBBBgiMg0BP6tSQVL6U83BRXvNUbUUxre1OX7itCaHSL+qCTWIfq5qvsRNtgQAQSCHQ hzolQ3mjUVnTVYWBa6v9K6ZNe0z5RYTI8x4hVjxxQXxaNJInJVheWahWhQnCQOCaCPShzhR2TAfe TGg4Ag2H8B6VhKo0AZOt8vIaU6UGLrElH6WUyIZRv1jAY7eMVSTJBFrrqQY9yAABILBt1RmWM3J0 6Q2ooyNQOVL22kpayYzNqbYKOcjrTion4SpTU8bklXjoh4CE4Sla5RlPjkgYU4B453FtAAEg0IDA tlVng0HXbJIfql8Tk7N6jWkTTWTHRwnUqYmjL9M9rvlqusVEtAECQGBLBECdW6IL3UAACJwUgc7U WVz2zcMoF5HbAF9pQFunaAUEgMDVEOhMnV3g6z4cZqtArF0CBCVAAAj0pE68uIJ8AgJRBLarBq4A +Jjo9aTOaBTDV4yKZ7g29B72zLyt5H0kNZBV4Zkr5Bx8HAeBMa//cfBJWTIsbt2o03vonQmLnzSU D2/TSZ7Z9J5G9NqGYt64m7pWLlIPG4nxkxgWAgEgwAh0o84ipsxZmeJRKmFubSY7TCAUgwKB3RDA PHsb1MPi1pM6NZxYWyEOC1xbHqDVNRFAGq+J+5jo9aFOSYhyMC7xqvWf5Ln2rIKeWlG5Ko+rlEAY CAABIJBCoA91ZqZ4uRSVRCbXf4javBUhpjyPAUmMVMnJU03B20zEyB4gAASAgIdAH+oMpyP5TLiA w2dCGaZXstJb+fFUyU6jOtlVTxJJAASAABBYiUAf6lxpBJoDASAABI6FAKjzWPGCtYdHoHbS//AO NzkwPkqgzqbAohEQAALXRqAzddbeK6rkq4T1YfXUruylrXlbK42PfTX31WbsX6NwTVsNdJABAhkE OlNnLdb6x915Yb2qC83VFV2vr+rlHMIarFKeFtsWBbpjuH+P3V2AwpER6EmdxG5I2ZHjDduAABDo gkBP6gwNIhr1ntmUf4Y8W3xCkwVkW69V2IV3JmqDhvRD81IGZ0xioIralM6mQM5DFG0lgxjtnQSi lnsJEMZdjtA9tFNQRJMqHz7WrAlol6sISi6IQDfqpJLTIOgVnnSeT3p/hojzE5qZvPdkWKfsWj40 Sr2Ej5F6XRRnD8KOol0TQYSOePqlDPNRtFUUQOlsCmTuMWpPGIvo87my97ydHu16DTPwZoANGdZ7 vDdz0RYDesELHi73QqAbdaYM8tKXL/hUWqeKuF4ORyumvHKvevKIuKNhSttCiDQc0daq2btioKMl KhNlQ/OjTBZpgtUM+2kajo9ST+pUsl4mxcNCrHsqNHRBZU53S6IKuaTK9KiRyZTze/qiHzKHTh2F CvdJDPQyGgJ9qFPyUTi+88ZxNHbWX1SjQcaD1k0N0+CjkQmNbGtV6yz1EgaazlDCRHVSw1Tz6C2B tZHy3e4NtZhA/kwI9KFOPSL5K4c/zV/eXN7SRSJbpeYH2MJUFxo2DztKdZ0xKWNJtJXe2VrNXtSi CHi9U5MUDlKhF2hPeTRMklK95t5APjqFonFHn6iQBAJ5BPpQZ3ifZ1KT1zNfeCwfbchjt5TpoYB3 RqqNWiLlM8ZEaxxqK/2SZ6S26HmPX0LL8/qJuVKaw9419mjCwbGTQQxxDr0LE8CTySiMGsbupz7N 93gpRpBYHeuY8nzkYPWhzh08NDjuNtIcPGY7oL1RF/mh+kadXlwtjxtqDwxutU06ylPvI8fuMNTJ d6GteW1r/VXZ8FhjuvfuFdRVUEAYCAyFwJGocyjgYAwQAAJXRqAzddbW2FXyVcL6oHpqN+olb0+x 06KA3l+SXKNwTdtaOyEPBMZEoDN11jqpHxK2PXSiucjJBm8Nt9aRR8kXHSwKdLd8/x67uwCFQKCI QE/qJHbDlVMEHQJA4BAIPHBR3uCjr6seAmZP6gwdIBr1nsKTf4Y8y4t0KTjkKh7LeK3CLrwzURuK pJ9xh9tKS6KOy15SzkZ95IF2qNbDKiogLZTyoQ1e8wzI3tg/1cVDMhudrkdA5uHOxyvnlNb7XtTQ jTqp5KR7hccOdO9i3pF/hvbxjS5DZJ4Mde2pDR/6k2eiNmjuctwXmxftmvyNOh5CEe03ikPeUyay FBTRe1sKTA9/2XUxqzRIFpVAAAiMjEA36kw56V1FTBypqytViHUEsbYLWYWFZuu16SXXOFtEOFqi yjsBHSvpjyg1c59b48sp2wIrTVjHR6kndSqpIXOlVZU2mgDk6yylBqrLosJVBnN9p2QlpXnRyl2f eaFVoMJm5NHwOgj0oU7JINGxMAPKFY3+2j5fMDb1PYUwESJFKnUb4AkmDXvypATP0mx9SzhfJsCj 4yLQhzr1/ucvYP40Ty5c3tK1Klul5gfYwlQXGrJI1XdyRJ+ZuMiYHa2OQ6YLPQ3N9hD2BKL4yI68 5t5AXu+pPiUguSkCclRRdUxX1mO3TZFZqbwPdYblBpOa5Cw6pmDwseeADFWGhqQSGeNQbdQS7oXa powJbUu5w/aE2uSZlNlRAKNAScvzGIamSneKVkWR9HqXZqeOVyYomq9EgG/YtQem32gFwyc9hZnb f1XXqX5X4tC9eR/q7G5WqNCrnrbrMTOk3a7TrTXnh+pb9w79x0WAxxlyJSM1+CiSqR4HzfhGr20L yafv37+/f//+169ftdp//Pjx8vLy/Je//u9/4D8gMC4C//Nff1TltrkWMlfE79+/ldr++OOPTSe1 NWaEoxlNK5bxpmvybXsVN1IPH8uDP//8s+jFu3fvijLNAkR9a6nz91//Ypiz2Qg0BAKbImAY/Z// +f/0XXz69ClfTKynzl4Uo3FqTV8raVdjnkbGW/Y0Vg1CnWsH7B5vGibVwMEytfJK5W1q21ppTOqr ua82Y/8ahWvaaqBbKUP5aapIzWaqiZXdnbh5OF9pnNVPYnrIFBuS8pHxXEud5q6+xr13//23Nc3P 13YNExXbFgW647l/j54LnJ9mGF7curvvKZRriXI5dLtjY0Cz8qjx3iquXnlRm6eKLN86Imv0r6VO WXWa68RQ4cOvljVwoO3JEBhqNilccikWX/sIUND36UvZC9szbEKupc581Uk0avaST+WfIc/Sp3n+ DWVSrbzzUc1FbSwQesFnMp42tJLpEu2dBKKWe6kWgk8NWUO0Lz6ZikUIrKcw1cXOV8LKUdHO1j6k u8GLu4dgoul0LXXyXZ1KTtOlV3jSeT7p/RmaSMKZ6pU1hDpTXcvz3hSB1MYXf2iDdya0gfgo6in3 qGlFAHqwRDGJakt5x0SWmSHJAOvdyULQMqn22DmZoapOzQW5vwxNKQ4+sbg/LMUe11Jn8a7uXTnM YqkrKl8/hpxS9LBBIGVDvkDTcESoWdOqwQVqUkTb0+yZ19B8tBkbLz/NAnq4NcOrbBidxdPPEu4g aRzZoZeqLjyTlFDvKbaWOr25ztT4TrqkrCijldc+0HCVl+E1jUympt6UMZVoa8wbjQprE8CrOs2D R56G8ExtF0V55ewexPIIFHHeWeDfVvZHT0LzaJ21hWfoIzmqXU8fqV5WOlX0Qupvs6GtVa1fKbSL 5SQ11AeLhbnUXR/cWmej8va5ztt/yo8MV5rCk8408Kb+WWvzqFOD/i5en1iJQVUfgk1x6Fl1agyl ayxFHPypN7kWllFSiWwlr9jU+ZQ2Oh9txSNZ0t9RswdatMrzek/ZGbb10PYEonMpUWBJUk6YauY0 GChNYmwkE53rJEYDr22E+UXU4m2icqD3qRBTdmzU+0Zqy2juK0FvEylfNaYX7JpfTd7XM/T2MAQo TzpUnTQTj/1REHj9238b3jT7K0QNK+wPI5izd7y26sRDYWfPkMP7Z2oEVJ2Hj+JIDvSpOkfyCLYA ASAABHZCYO2A3TOz9sHaWvlNUSkaUxSoNW+NwjVta+08uvy3b99MpVDcju4m7N8Tgc4D9kN/T3DR +JTAdg0zqZDvtGjSnkn22L5q7zHhMpEZ7z/WhU17//DhAx42qEK4w/d1fvz4sapLCAOBQyDgzY0q p0oP4ZpnJD9UcETjH2XzWuo89634UVFBv4MgIH83AdQ5SFAGMWMtdQ7iBswAAlsjAOrcGuFj6ccK +7HiBWuBABAYCIHOK+wDeQZTgAAQAAKbIQDq3AxaKL4qAvJ77a6Kwfn9BnWeP8bwcH8EzOM+tPG3 NO1vA3rcFAFQ56bwQjkQAALnRADUec64wqvREKBRPFnFI3r+M3Mg61av4Wg+XsoeUOelwg1nd0KA OU6+qEPH5iPlcJ4liT31DXdy8trdgDqvHX94vw0CSnKUnRMzyhqT/2T+RdW5TbhatII6W1BDGyCw DwIhmTIp72MAekkhAOpEbgCBByNA/Mg/+8HHVIFGl+mxcP/gmN1uoM6HhwAGnBCB6Fwn+UlUSFv+ K4tYUrKqbCjXnUg5KHW3ZGr/0rndTERHQOCxCOAd9sfiP1rveId9tIjAHiAABA6DAAbshwkVDAUC QGAcBECd48QClgABIHAYBECdhwkVDAUCQGAcBECd48QClgABIHAYBDqvsHvPRqz/uajiAxwZpL0X M7rEpGhPUaCLGVCyJwJmhd38puaePe7Z18vLy/rrdE+DH97Xhj+w0ZE+Uqo0XUgZjfyakGytf41t aLsSgdM/LAnqrMqQa1GngWZTdttUeVVcIQwEgMCmCOz6XKf3tQXyTzomV/l8eJ/3NJCw10qPV1Sb 7DRqMHcatZOap6ziT09fwuijAEkgcFwEquc6DeOG3no/yO6VYOHAmc94BxlJ7pRkQg1hXZkyo2jP RgLGQvm1Y+bPKJjHTSZYDgQGRODz58/yp6HXW9g4YDfNjCle955lIWdJ+SjxeYTIPCgpkpV4Gjzl HsmGf3p1n0dnIQXLMxo7pXmhI1Ibfst+fR5DAxDIIGDW98aizjyLZ6pOcrK26iyWgVHsNFWnbBit ZKMGF+3Jl8+eYUh9IAAENkKASr0tqs69n+vcdKYvozzFVnKCEt/utVH6Qi0QOB8Ce1Cn/lu2qCCl zftlAj5PMZBfoB1twtViXpv3dV6pb/cKA+91Gv1+77Dr8yUQPAIC10SgZZmoewHM0B9lJHsUO6+Z 0/AaCDAC5xmwI6hAAAgAgRMgsMeAXQ/TUd5qOIqdeuQhCQSAQBUCY1FnlekQBgJAAAg8CgFQ56OQ R79AAAgcGAFQ54GDB9OBABB4FAI7Uaf3xGXmT+8hJINL6mnN/FOcmYZ5rB/45Kk0rGhGKFBswvr1 ksW8zEe22LyLSb1s8PAPU9FzRw8jq9I30UPXbFXYhbSTTa2yuQhal4g3g9Ox4U7UGQ1S9KRZgaGt KmBe0g+7jBP6xW7y+6AdowtVbQjQw2frU1H23ldbm18aktU7Hr15h242X8hdfNxOyR7USYlYi2Ce /tp0bocjNJ8Ygb534oZr4YjY9gVtQAT2oM6o23smkDeIIBKnk3L4ED1TFJDjmnC0ohm/sD3UVzj8 9AzLmMQait5F+4o2V8JVC5TS1JTvymupiEOV/lQ0wwTTFwrRtnmzlRFRpr0SSb5kvKtG07w2w6uC ojFgC5l/20Kp1EnloTlDXJm/F0k+zUhW6aSu+ULlcbE8kIZxmDMC7JGn1uvIU5vyyDsv/8xrCP2i /FaakQpHA1wy4prevSjwDSPqb3P9wtroIINMMTOjwHrRlzJKm/P+psyWHUVlUtZ6gMhLQ975+LiY imHqMrHKjzTXMtscGrk1R7Xpf1jVyWTq2W1Qpk1/3y56HhYLxcxmA0JJSQ3F22PYddFaT2C9hgyv RY1pgKvWqYx8R3/DIHrKM1Hu6FFelcbftoi0teILsHiNRP1quH4HDIom+ntQZyY5milSk3CyKKCI ahCRt9wMfdO9sah2ZSLSDUbTUZVrqfsW3/mLftV2p5fv66+XYKHy5gzUe5SX1PirkQl7aWvVyy+9 ngGDojF+W+qU/EIA5WtJTaVZq1ODQihDlkQN1hiZUthmDN8D1jQPlRTDsb67NRracJY9FoOYEQj1 rPHF0xa9i2v81chskXtK3/PmUb7xeDxlpzIoSpO2E9t8rrNouryAveNiW42AhiBCGT5DWR4almfV VKtoaSCTidTypZUHhDNVXop5U72L1usudbfwzM5D6lmVcSEDO1miYZzQ5hC9YhCjsHDv+Wgqk1YZ LNOpHkBpoUdbGqvC6GcuqFRe5XOPoyODInvJpCs1yVCt5vLfTmasL53r4uejsFb2qxTrAgWUHA6B c6fH/t7hS+cqLgFNmVmhrqvo/qnT1XwoAwKNCOSH6o1KH9ps27nOR7nmjb/2MUPTqUZmH2vRy5gI nDVDjF8nc+2c1DnmVQGrgAAQOA0CoM7ThBKOAAEgsB8CoM79sEZPQAAInAYBUOdpQglHgAAQ2A8B UOd+WKMnIAAEToMAqPM0oYQjQAAI7IcAqHM/rNETEAACp0EA1HmaUMIRIAAE9kMA1Lkf1ugJCACB 0yAA6jxNKOEIEAAC+yEA6twPa/QEBIDAaRAAdZ4mlHAECACB/RAAde6HNXoCAkDgNAiAOk8TSjgC BIDAfgiAOvfDGj0BASBwGgRaviX+NM7DESAABE6PwOfPn3/9+tXRTfPN8y8vL9XU+f79+45GQBUQ AAJAYGsEhqDOrZ2EfiAABIDAyAhQ1Ym5zpFjBNuAABAYFAFQ56CBgVlAAAiMjACoc+TowDYgAAQG RQDUOWhgYBYQAAIjIwDqHDk6sA0IAIFBEQB1DhoYmAUEgMDICIA6R44ObAMCQGBQBECdgwYGZgEB IDAyAqDOkaMD24AAEBgUAVDnoIGBWUAACIyMAKhz5OjANiAABAZFANQ5aGBgFhAAAiMjAOocOTqw DQgAgUERAHUOGhiYBQSAwMgIgDpHjg5sAwJAYFAEQJ2DBgZmAQEgMDICoM6RowPbgAAQGBQBUOeg gYFZQAAIjIwAqHPk6MA2IAAEBkUA1DloYGAWEAACIyMA6hw5OrANCACBQREAdQ4aGJgFBIDAyAiA OkeODmwDAkBgUARAnYMGBmYBASAwMgKgzpGjA9uAABAYFIGn79+/v3///tevX4MaCLOAwBgIfPr0 aQxDtrLCUIGn2jDDVp0NoPfDhw+hyxq7fvz48fLyAurUYAUZIHAz1Pnz589TAmFIxPgVpc6zFlVE f6DOU+YznBoLAaLO81EJkQioU59thBjmOvWIQRIIAAEgMCEA6kQqAAEgAASqEQB1VkOGBkAACAAB UCdyAAgMgYCZS+WNDZLL+gdd4o/61QXxxwKipU4zM1rczv0oQ5dgQwkQiCJgWMCs9vIWkgIJHA69 ol+H84gN1lKnaWAWlTLbx48fj4sCLAcCIyNwUN4MIT0i+6cSo4I6jYq39JbJvPwwZE3KhprXaNO3 paIgNV547DhC7wUkD4HAaXhTou1duXxBeRMUJCanL7wzD4xgHXVGDX16esrzZmYYssZzORZgfDW0 pZHRGHamW6jGX8gAgV4IhJzAlzPTqCcTvd572dOgZy115nnTM2g7rtlOcwOmaAIEOiJgcrvXzb6j VStVhePFzCXMHz1qlBl1tpo6JVdW8WbYfb4aDwtJZQLJhrIL79gbccshQ2pQEB1lkJ5ok/A8n1H6 sjJB0fwcCJyMPWX9WBUguZJW1XAL4WrqNEYQYzJvmvnPjGUU9ZBZivV50duUZr5HhYMC+VFKf2p6 IRPvaJNwfNGcMUUoIHB6BM7Bnm0VQ9iqTU/fJGmhTj1vkq1RZlEOsYluUkjlZ1FTxWBfBDNVZ/eO oPCsCMg6gHI+9PSI7Bn1K1X0SJelDKERnnlsMlRTp6wx8/XmYx3brcTbraPH4onet0YgOhr1OFRZ cGxtapX+lF98nmiRdYajRvkRteKarMqSvsLV1Gm6J8ZU8mZzaU03GXnD8fKmWXOIYEdVfcMDbUAA CIyJQAt16nlTX2Y3VOPRJjyoyQwKQhlJyjzMD2/40RmAVEf5EceY2QCrgAAQUCKg/apj8xZm8X2h E3zbfGqaSYmmXmy3jvQmQTKPgAkZvq/zNEmy/quOtVXn58+fDTPmt+hAWD6OE66znyYSGkckFEec tNL4CBkgcBEEtFXnReCAm0AghQBVnd++fTsfRPiW+KqY4reJquCC8NUROP1aYjgSMqPMU94qKJXx 20RXv6Th/z4IXJA6L+iyJpdQdWpQggwQAAJA4A4B/KwbEgIIAAEg0IiAdoW9UT2aAQEgAATOiACo 84xRhU9AAAhsjACoc2OAoR4IAIEzIgDqPGNU4RMQAAIbIwDq3BhgqAcCQOCMCIA6zxhV+AQEgMDG CIA6NwYY6oEAEDgjAqDOM0YVPgEBILAxAqDOjQGGeiAABM6IgP3mJPNe0Rldg09AAAgAgU0QoO+a wgYEgAAQAAJ1CPx/j/CKq5NdO0UAAAAASUVORK5CYIJ= ------=_NextPart_01C93A7D.A772A040 Content-Location: file:///C:/31791884/autocad_dosyalar/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCADPAQkBAREA/8QAHwAAAQUBAQEB AQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1Fh ByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZ WmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXG x8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/AKXjXx94g0TxvLpGny2y WqxRv88AZhlcnms638c+P7y6t4oGsFW5u47SB57YIHdxkYJ6gdyOmR60s3jjx7HFJPDLp11BHOls XhtefNdSwXa2GBwDnI60+Hxj8Sp7eeZLBNsBAZWscMxL+XhVPLHccHHSq7fEH4gJZm8ezVbUKGMx 08hADjBz6cj8xVZPit4qbrNZf+Aw/wAaf/wtTxT/AM9rP/wGH+NSp8UPE7dZbP8A8Bh/jTx8TvE3 /PW0/wDAcf41KnxK8SN1ltP/AAHH+NSD4j+I/wDnra/+A4qVPiH4hbrLa/8AfgVL/wALA1//AJ62 3/fgVInj3Xm6yW3/AH4FSf8ACda5/wA9Lf8A78ipE8b623WS3/78iph4y1k/8tIP+/IqRfF+rnrJ B/36FS/8JXq3/PSH/v0KeninVG6vD/37FSjxLqX9+L/v2KkTxFqLdXj/AO/YqYa9fn+OP/vgVImt 3zdXT/vgVKNXvMffT/vgU9NVuz1df++BUo1G5I+8v/fIqRL64Y8sP++RUwuZf7w/KnrcSE8t+gqr q+u2+iJA1zHdyiU4zBGGC9PfqSwwByecDinjVo1h1GeVZhFZTmJvLTezAKrFsDn+LoPSoYfEFteX Fqli7zQ3DSqs+MIdi5yh/iGeMjjg188b3/vt+dek+N/Der3/AIsvbu18OLqUTpGIpmuhEAQgBUgM CRkeornNS8M+OdUnsHn8P2/l2X+rgDRiPtwRvyR8oHXP481prZfEIuC+gWjRqYikburbPLiaIYJf cTsc/MSTnBBBFXJ5PiVcXy3jaNarKuwrhlwCkolU8v1DD8QadfR+OL7Qhpw8M21u/lvb+ZFMu1IG jRCiqXPOE5Yk9eMVyifD3xUOulN/3+j/APiqk/4V94p/6BTf9/k/+KqVPAPicddLP/f1P8akHgPx N/0DD/39T/GpU8DeJB100/8Af1P8alHgnxF/0Dj/AN/U/wAalj8GeIAedPP/AH8T/Gpv+EP17/nw P/fxP8akTwjro62B/wC/i/41J/wimt/8+J/7+L/jUsfhfWgObI/9/F/xqYeGtX/58z/32v8AjUye HNWHW0P/AH2v+NS/8I/qn/Pqf++1/wAaemg6mDzbH/vtf8amGi6j/wA+x/76H+NSR6Pfg825/wC+ h/jU40q9/wCeB/76FSJpt4OsP6ipRYXX/PL9RUiWVwOsf6iphazAfc/UVIlvKCMp+tTiNvSnorA8 iszUodWvLiLy4LDyredJoi07BiV6ZHlkDr2596hNhqxsL2BorJmvbhpZQt1IgVSqrhWC552nPTrT dN0e7tb+2c29lbWluZmWG3mdwC64woZQFXjOB6mvB6+mZP8AWNSmMKSDIuR7GjyxjO8Y+h/wqDz4 jqK2QbMphM2cHAUED88mp9i/89F/I0bF/wCei/kayZdaRbr7NbWdzdzeZJHthCjmMKWPzEcfOKf9 v1H/AKF3U/zh/wDi6Bf6gWAPh/UlyepaHA/8frTMePvOo/OjYv8Az0X8jVe6uIrQQ+Y2TNMsKhQf vN0/CpaKKKUAnoCaCCOoxSUUUUUUUUUUUUUUev0r5or6Zl/1jVGFvrya9axtVmjtH2y73Ks7YDbY xghjgjqQMkCuc1XSYJ5pL42GpjVpDiymuUkgETgZCKxXao4Y8g9T7UvhuPV4tViGuyRvqJsZmkMT ZQAzZUD2AwK6vQdJ07U9Z1M39jb3RjhgCedGH258zOM9Kb4j8OR6RL/bGkx2lrCoihmgSIrvBkwf ukDPzjkgkbfc1zOkf8jX/wBvN9/KGum0jQ7bV5r15wS4uJfmaSToHIAADgAAD0qq1jf6D4gayOyT TbpmaNzOzNGdmQArZIHyPn5j1B45p9/cLbQ+YwZjyFVerHJwPT86zNLm0rT7XRptY0LS20i8toYx fi3G6Gcj/ltkfdbIw3HI56iqmpaZeaFqNhpM8lu9st1by2xi3ZCl3BB3E+gOBwOccU/xFJ5F3oE7 v5cCamolcnCqGikUZPuxA+pFY15qt9aarr9zpflTKbq3haRv3gTZCTIFTcN5HGQDkZJwcUXPjS/G srFaWaz2cYtvNaOJmWQSgHeshICgZ4yvzYPStDxfr15oiqbF7UvHDJcyxSxszPGnvkBBnjcSTkgA GmeM7Cx1PwdeajPbBp4LF5rd95BiJUHjBGe35VT1S9PhL7Hpnh/TQhuYnu32wvMGKhRtxuBGc8tn gYODTG8Ua7NM9xbR2MdqJrS38iZGMge4jUglgcYVmHHcdxSp4k1ye9+wrPpUE1ul2biWZG2SmB1H yjcCoIPPXHJ5qvb+ILx5dRurJora6v5bR44rmNpCoNqrsFUEDjqSSABk1Ug8YaoZbi/jUOdQWySG FImmFuXjkLELuG7Ow8cZJHpXb+H9SuNV0aK6urfyLje8ciYxyrEZxkkZxnB6dK06KKKKKKKKPX6V 80V9My/6xqxb7xjHoEOq6dazxJqU94zbnYDyEMcY34PUnnA+p7c8bNqs93sSXW724KuGjT7c7ndj AwA3XnH410vh2xvLLX/9OuJpZpdPZ9kshkMQ3j5cknn17ZruPCX/ACGNW/65W/8A7Uq/4x/5Fi4/ 66wf+jkrz3Sf+Rr/AO3m+/lDXYaDeR2EGpTSckTTlE7uRI3Aqvqd62oapYTGBogspXBOc/upT6e9 ZurwzzbFREeEBvMVuh5Oc/h6e/tWv4UD6t4fi03UNP3WD2MQcSY2sGQHGO+c5yOgAzg1xes6dfaB 4p0zSJ5nvLFZIPsMzcvFEJGPlyHvjOFPcCujnghuoHguIklhkG145FDKw9waqtoulvpyac2nWpsk IK25iGwEdDj1qSXTLCe8hvJbK3kuoRtimaIFkHoDTb3SdO1KSGS+sLa5eHPltNGGKZ64zUpsrVrD 7AbeM2fl+V5BX5NmMbcemKZeabY6jHHHe2cFykTBkWWMMFI7jNK2nWTM5NpCS8iSt8g5dMbG+q4G PTFZ1z4W0u81eO+uLS3kRI5AYHhDK0jurmTn+L5f1q5daLpV9u+16baz73WRvMiByyjap+oHH0pn 9gaP5MsP9lWflSrskTyRhl3FsEfUk/jV6GGK2hSGCJIokGFRFCqo9gKfRRRRRRRRR6/SvmivpmT/ AFjVkXE+ozTu7eHreUZO1pLqMnH4rUayakjBk8N2qsOhW6jBH/jtLB/ah1WTUJdMSMpZmGOIXSsX YuD1xwMVFOl7dSeZceGLWWTG3c92hOPTO33NRpa3COrr4UsgykMpF1HwR0P3as6Pp91FqQ1C8WOB vOuH8lX8w4kEYHzDjjYfzFa5s7EySSATI0jF38u4lQFj1OFYDNLHa2UU6TAStImdjSTyybcjBwGY jpVO9u9RS422ulrcRAcSNdLHk5z0IrJ+xzf9CnZf+BUf/wATQthdvcWgj0K1sUS6jmllS4RiVUk4 wBk9a6Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiij1+lfNFfTMn+saq11dx2ixmRZGaRtqJGhZicEnj2AJ/CiS9top kieZAzZ/iGFwNx3f3ePWla7t0mSFp4xI7bVTcMk4LAY9wCfwpt1ew2tpPcsWkjgBMghG9lx14Hp1 p4uYdgZ5FiJUMUlYKy56ZGePSmSX1rHtzPGxZlACMGPzEAHA7ZI5pVvbV5GRbmEsu3IDj+LO3Hrn B6elTAhgCCCDyCD1paKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPX6V80V9Myf6xqp6hYDUbQwF9gJyT5Yf8s9D 6EdDWRP4OtJ7iWYyyBnkMnK5ySc4Y5+YZPtVuz8PQ2U8MkchKwPvjUxLkEqQQW6kc8elLDoCQpqa m4lf7eu12K8r97n3PzdeOgqK88L2t7fy3kjuHkxn5AcEKF79sAcY61XTwkq3Mr/a3SPzRLEI4wHV sDOW9PQfjTY/BVoiBTM7fvfMIMfHfgDPHXjk4/GukVWCgHkgckLj9O1Lg+howfQ0YPoaMH0NGD6G jB9DRg+howfQ0YPoaMH0NJgjqKKKKKKKKKKKKKPX6V80V9Myf6xqx7yOzk1W4a+Vnjh08NCn2h4k 81pQilijDjkZ9Bmr8Nl4UlsvtK6ZfOgjUkpfy8ysARGoMm4nkdsUum6b4Z1W8DQabeiwNq8wla8u C7MrKCAgkLcbj1HJ6VDKvgyC28+XS9URMg4+1zFvLJK+ZgSH5dykc+o9aaR4QRokfRtXEshzsW7m chf4mO2Q8A1JBp/h+VLiY6NfNH58cdui6hKHdWi8zccy4Axk4zn2qvZxeGrtbMR6VdyNdXf2dHF/ OqkbveTOQhVj2OSBzxVu6sPC1rqhtX0u+8qMussp1CUbcFADjzPu5fqcYxVOx/4RW4gdpNG1Msm4 krdTqo+bhSWkxuClSefX0q3qmn+GdN1GCE6beNbbwlxN9umOwshZQB5mT2JOMYz3qzoei+Gddu7y ODTL1IbcR4kkvpwWZt2RjfxjGPz9K2/+ED8O/wDPpc/+B0//AMXR/wAIH4d/59Ln/wADp/8A4uj/ AIQPw7/z6XP/AIHT/wDxdH/CB+Hf+fS5/wDA6f8A+Lo/4QPw7/z6XP8A4HT/APxdH/CB+Hf+fS5/ 8Dp//i65DxXp3hbwzIZr6Sa1t2dUUvfz8sccAb/xPoKZpMENtqmpw2xcwCO2dA0zS/eEmSCxPXAq +9wUcrtBx71xviLx9c6L4rg0ODToZjLAswlklYYyCcYA9q5P/heVz/0AIP8AwJb/AAo/4Xlc/wDQ Ag/8CW/wo/4Xlc/9ACD/AMCW/wAKvyfF+8i0x7uXR7KOVJ1hNo90wmwylg+3H3eMZ9x61R/4XldD /mAQf+BDf4VoXHxV8QWmlw6pceDZItPnIEVy7SCNyckYbbg9D+VZ3/C8rn/oAQf+BDf4V2egeNL3 VtXWyuNNhgRo96yJIxLZiMgIyOnBX611kcxkfbtA49amo9fpXzRX0zJ/rGqnb3sem+ILq8kSJzFp qmMSkBfMM21ck8DkjnsM1vDV9BubV759KWZWgHmyrAjBmbDeVknLMS2fQ565pun69o63T3ljpqQ2 QsmkN0kCozhCq7FA5wM4wQOQMVSuPFGg/YrgX+jxm7tnkCWjwITlGIQZ5AJznI4Hzeldf/Z1hMsb vp9vkEOA0S5VhyPxGTUMug6TNEIn0628rzvtBQRgK0mCNzAdTz3qcabYrKZRZWwkIA3iJc8Hd1x6 8/Wo7rR9PvFZZbaPDyCSTaNpkI/vEdQcAEHrT30vT5Xd5LC1d3GGZoVJYZ3c8evP1pTpmntMJmsb YyqpQOYlyFPJGcdKmSCGNy8cSIzZyyqATyT/ADJP1JqSiiiiiuE8UW2pTa1IYbrT0gAGxJ7RpGHA yc7gP0rE0mO4j1fVlupoJZBHbfNDEY1xiTAwSatTf65vrXi/xQt7i6+IltDaPsnaxj2tu24wGJ5+ ma81oor0C9+K/iOGMafp9/AdNjgjgjVrOMnaEAI3Fd3UHnNU7P4qeK9PLm1u7ePfjdm0jfOOn3gc dahm+JfiedmMt5G+5ixBiG3J9B0H4VOnxX8WxyROl5bBolCIfscRwACB/Dz1PWu/8OX2pal4nsLz V5Y5b6W1LSPGoVTmOYrwAAPlI6CvQLf/AFv4Vbo9fpXzRX0zJ/rGqpbXUNj4huruaKOTydNVo1kI AMhm2pyeByQM9s1uG/8ADdxbyXz6arq0AeWVIAVy2H2buhf5gffPWqUeseGo76JrTSkNnNavi4W2 OJQoAMajvgdc4HFa9lP4cKzQQ2kUUMCliZINqsAWUkZ64ZnBz3J9aT/hNNEt7SOR2nihJCrvhIIU jKtjrtPQH1obxxo0fliZriJ3bbseBtwHQsQOwOQfcVJF4qt2gmuJLW5WIXIgiAjyzjyhLvI7DG4/ QfhUFj4ztLz7EiwSPLdT+SPLGV75IJ64G0n/AHqszeKrKDUTaPFcBV3hpTGQAylRj6Hdwfb3FVNO 8daZewnIm85QCyRxMwALADnHXBUn696s6n4rtNM1WG0mjk8okrLPtO1H2hgv1IIP0NWtI1+21u4v EtEcx2zKvmkfK5Izx9P6itWiiiiuX1rw/o2oapJcXmmWs8zBQZJEyTgcVmvpWn6UhGn2UFqJCC/l Jt3YzjP5ms2b/XN9a8d+It3DY/E2zuZyRElimSBk8qw/rXl9FFFFFFe2+D7mK81vS54STG1ltBIx ysMqn9Qa9Ht/9b+FW6PX6V80V9Myf6xqqW01vb+Ibme5gWdYtOVkibGHk87CDnjkkD8a3PO8LyQS Xhs8KYBLI6RttXPzY3DgPyDxzjGOKz/tfhAXsSw6ej2r2zlbhY5CpCgArHgcnHUjHTnmt2zvtAtJ Lye0QRMigyMsTDcAduEGOfmyCB/F71hT6t4Sk0t5rvTlWaHdF9j2MJCI22qhHGf4TtPf6V1Z0LSn ZZPsMQbOc4IzyTg+oyScHioX8M6S0EcAtdsKT/aNiuwDPsKc88jacY6cCpodB0q3mEsNhCjqQVKr jaQc5A7H6dajufDmmXTMzW6qXlEspUDMnIOGzn5SVU4GOn1p58P6SwcGwi2ucsvOCc5zjpknr69D Tn0LTJLpbl7ONplUKGbJ6EEcdM8DnrwBVi2sbWzLm2gSIv8Ae2DGeSf6mrFFFFFZF9/x9v8AQfyr I1L7q1gzf65vrXk/j/RxqXjxJphG1rDaQJKhk2sSyyFcDqeV5x0ryWiiiiiivdvCmk/YLzRJ4gi2 sts6RqH3MGEMjNkdQMvxmu+t/wDW/hVuj1+lfNFfTMn+saqdu1qniG6kvLYXMcemqywEZ8x/Owq4 7kkgD3Nbay+EGBOPLZkWRo4zKApOGGAvAcZGMfMAOOBTl07wnFDZu8Uca3DNa2+JpSpOdpC8/KTj k8EnuTzSLceGI5LuK4hNu254mUmQqQrsoxjhSWRyFHJIz1pkUvhF7qOxS2MhkON7RSN+8OF2sx53 fvjnPTnOCOLp8Z6WW2Wbm6UR7yY85UB1Rg2RwfmBGeuD04zp3OuabZzNDNdKHUEvtUsEx/eIBC+2 cZ7VRXxfpPnXSyzGJIMEuyN0xk7hjKYPy4bGTx14qXUfE+m6ZNAlxKVEnLuUYCJSjMCxxwTtwF6n PSoz4y8PrA051JBEMfOUfaxIBwpx8xG4ZAyRnnFNufGOjxWc88Fwbl41YrHEjEybc5wccgEEFug7 miTxpoCxTPHfrOYldisSkn5cd8YGcgAk4JIx1qXUPFGnWCDe7eaUjk2MjIArnAyxGAcBjgnOFNSQ eI9NuJLlY5JNltAs8sjRMoVSW7EZz8ucY5BBGc1Vm8Y6ZHbzyhnzFKsW11Kbt2OQSOmCf++SKuWP iLSdTdFsr1Ji4YrtU4wvXJxx1zz1HSqsHjDR5ri5je5ESwldrSKy+YpTfuUEdOvPfHHUU1L6LU4Y b6FXWKeNXUOuGA9xVHUvurWDN/rm+teL/FC6msviJbXFugeVLGPapBOchgensa81oooooor2fwNc y3eqaVPOgSRrRlKgEcLHMo6+wBr023/1v4Vbo9fpXzRX0zJ/rGqnbi0PiG6a+t/tMEemh/Ixu8xh N8q475OAB64rc/4pAwND5qQjHnmJJHUx71AwAOny4G0du1WWtfDrxaY8rJGv2hltSszFXfzN2M9/ nUHB78VmCDw2+pXz313MHMjkQySFVUrLL8428bt5k25+bA4qeFvCJvIbWNjJLIxbcWkO528sEMe7 EshIPfOec1RP/CKReYli0srzIHeWKVncosiKytu6fw8HrjjoK6DUl8Pzap9nvJ1W6kjIeFJWXzF5 ++F4OOcZ79Kyki8E3DFRdRuZlzKzTviXv+8JOCQRnnocdyKluZfDGuajYhJGupbpti+TI4VSqOQz AcBhhgM881Rhj8JPdupuZpY5cTRStM4ERwq/KOoyAGLdxk5xVu5Xwo2jwahIs0cLwy+UEd1kaMFm kUAHkEk8d8gelMkk8HW0r2crRiCWEFmeZtgXeNqYzwMr07BTU+o23huWG61a7ne7tkRYPJ3sylo9 2MKPvNgnnnjPbNLaXXhqG3gWGVzJqeyAhZWeRtw+UMc5+UcZ7D2q8fCOlPPmSIyQCPYIWYkZJGWJ zknCqPb5v7xq1b+HtOtXheJJQ0QITMzHg44xnngAfTioI/CWix7ibTzCeAZJGcqPlwoyeANigDsM +ppJbaK0cW8C7Io1ARc52j0+lZupfdWsGb/XN9a8j8dHb8VrEk4/0FOc4/gevKaK2NPNtbaHd3kt hb3couYol88vhVKyE4CsOflHWlh1a0knjRtB0zDMAced6/8AXSt3ULC3t9SuoIbHwyIo5nRA98+4 AEgZ/e9arfZo/wDny8L/APgc3/x2j7NH/wA+Xhf/AMDm/wDjtemaJj/hLbDAtwPsK8Wz70/1EvQ5 P867u3/1v4Vbo9fpXzRX0zJ/rGrnNU1JLHxNBDJYx3kdzahTHJIUUbZdwLEdh1P0qP8A4SLbAYIv C0yxGVwhiunADbdhC8YAAXAHQU2bxdHK0K/8I7If7PYTgC6bK5cSfNlc43YPr74qrH4kkvLm4un0 We4jllBVEuCqo5d3DcDlgZDg9uK0BrzxeWV8MTSOzmR/9LcsXZtp3ccklAePXPeqlnrCvZ3M1j4f kUuyo8huSxf51yoG0D+Ec9sVfvPFk187m48JPuuApbZOyb9hJBOB1yT9eKq2uqRsGsz4Vk2zBpZD NdOAQSrEnCjglF4A/nU2n+ILi3vraW38M3CSI4xvuiEZyCoLDbjOHI7YzVLT9YR7WKQ6DPMyQmE3 b3bAuqIQU4XGCAVx74zV658VyfZLGzm8NOsSs8UEK3jAnjlSAORhhj/9dVYtUZmRrzw4Jboo9wZ/ OZcg/MVAwccHbjtntnNS3Xi6WK1khm0C7hQzFt/21wySMCPlO3jKsR9D681IuvLp89nJF4RWOYfv Iik7ZU7+h4+g+jY71en+LF5bXEsEuixCSNijD7QTgjj0qP8A4W/cf9AaL/v+f8KP+Fv3H/QGi/7/ AJ/wrodN8Sf2zp8WoSwLC02fkDZxg464qCbVEvb25tUjINssTFyeG37un02/rWfN/rm+teO/EfSm 1r4kW1ktxFbl7CM+ZLnaMBjjge1cP/YKf9BrSv8Av6//AMTR/YKf9BrSv+/r/wDxNb2iQaZp+lXl ve6hpdy0s8TxruLABVcE8rgfeFa0NnpQsf7U8nS/sUc6wtL8mN5BbbjGegJ6VqaxL4KuLr/RL7w0 5kDvLdNYXOS5ZiPlMgGcY7YyT9BnzHwnNFBBDP4dtyAokuTZTMzHHzHHm7cZ5wBniopbXwvBdKE1 vQLqAEEsmmSJuHcfM4IrrNCSzi8YW0FgLYQQ25XFrGyIC0Ur9GJOcOCecZPGOld7b/638Kt0ev0r 5or6Zk/1jVj3WiPqev8A2k3EltHBYOqypCJCzFuVUEgbsZ/OtEeDondZX8QKzFACHtOvO7nDdc9a jh8FQKbl/wC3grXC7HBtcYAUpxhvTscj2zTYfAlrDHGv/CQCQxZ8tpLbcUBABUfN0IAH8sVZHhGJ ShGvxDy12x/6J9xTwQPm6YAHOeAKrWvg2305IreDWywYMnmi15ROWKkhxgE+nOT1qyfDEX2gpHrb RkxL5sv2Y4lIJxlt+cjrgeozmok8JwohnOu7yziYBrIllfaFBxu6gDp9aU+FQ16CdffcilxIbXKk twRkseeM47ZpsXg6102xUWus/vIUf5ktdzuCd20Atjr09+9Mk8EWjy2jnXABA2IUW0O1BjOD82cc dz1PWrEXhCOFf3fiJVfcCGFoOBtxjGfof+Ar6VHP4Jtrgkvr653hw32YkqR0wSx+vP8ALipP+ERR QFi8RLCoz8sdrgZOcnlj3bP1A9Kzpvhrp880kreICGdix222Bk9e9M/4Vhpv/Qwt/wCA4/xo/wCF Yab/ANDC3/gOP8araxoOmLp0OgXWnalqttbOJEuILVgCSc8EH8DV3SUlk1DUJ/sFzaQulvHEtxF5 edocEAegyK0zbqTk+WT/AL1VpdGsZrlriSCIzsqq0iyMpIHQHBHTJ/Omf2Fp3/PFf+/7/wDxVH9h ad/zxX/v+/8A8VR/YWnf88V/7/v/APFVCNM0k3UlsIt0saK7qJpOA2cfxf7JqT+xtO/59j/39f8A +Ko/sbTv+fY/9/X/APiqP7G07/n2P/f1/wD4qnRaTYQ3CXCWw85AQrs7MVBGDjJPUcVaCKpyFANO o9fpXzRX0zJ/rGptFFFFFFFFFFFFFFFFFOj/ANan1FIuC4z0zXJWOs6lFFMzI9z87bvMLHZjeT0U Y4CfLzgdyTVpfEGoMcDTAy5wJQW2MMEhhxnBCsfy9an07XJ7u8aO5tUggEQcSbjknAPQjocnH+6e tbSurruU5GSM1m23/Iy6l/17W/8AOStOiiiiij1+lfNFfTMn+saowxkJVFYHJUOV+XP9eawk8SJb WVs9+jvPNE0x+ywnaqgkDOScZIx1/Kll8U26wzlLa48yKJnbeq4Tnau7DdCxxxnv2pp8WWizeX5E 7hUyzIucklVXb/eBLEZ7Y5qzJq8nnxSRIn2QwwyMHQiQ+Y5QY54xgHBHrTI/FFjLCJViughzgtFt zwCMZPOcjH64pX8RQx3n2drW6Eg3Bk2LkFVDNzuxwD+PaoIfFlq1u80sMwVEEjbFB2oThTnPO44x gZGefWte1vFvIDJHBONrlGRlGVYdQcGp97f88Zv++aN7f88Zv++aN7f88Zv++aN7f88Zv++aN7f8 8Zv++aN7f88Zv++aN7f88Zv++aN7f88Zv++aN7f88Zv++aQySKCyQSFxyoZcDPbPtWXv8R/8+2nf nL/hS+b4k/54ad+cv+FHmeJP+ffTvzl/wo83xJ/zw0785f8ACk8zxH/z76d+cv8AhTtPt9Qj1C7v L6KPfNHHGq26sQAm7k7v979K097f88Zv++aN7f8APGb/AL5o3t/zxm/75o3t/wA8Zv8AvmkMhUEt FKAOpK9KeRgkelHr9K+aK+mZP9Y1Rx/dz/tt/wChGsrUp9LsyI7iyWUwW8kyKsQOFAJKj3YBsDvg 1VE2jXWoQyJp6SyFSiuQoG0hHJAJ+Y/OOBz96rKf2Ofsn+gxKdQQOP3Y4BGRu9M5wPelF7pI1E+b DFDLakQxzyKAByy7VPbkNUcl34djiiZRZSLLJ5a7Ap++QGP0wRk+lLJH4clSMsLMpAonAUcBcbcn HUYI4+lPabw67M7vp5KvtZiB95uPx70r63p1nAJJB5Ik8yRlwP4GCOfc5x9alj1uxltJp0kBaGJ5 nhBG8Kuc8fh+opYdb06aUotzGBhdrM2AxbPHtjHOfUU+21Wyu7owQTLIdgcEHhslhgd+Np/MUp1X Tln8lr2BZQ5jKM+DuGMj9R+dVxr+nkK3m/umuDbiX+HcE35+mOKnOr6aGZTfQZUkEbvTGf5j86ZZ 63p18sPlXMYllClYi3zgsNwGPXANS3moRWW7zEdsQST/AC46JjI+vzCg6pp6yCNr2AOXMeC4+8Oo pj6lGfs/2SJrvz1Z18plHyqQCeSM8sOOtNOt6cJ/K+1R4Ckl93AIIGPrz9MA0lxrFvCsTxqbiF1k dpYmGESMgMeeuM9B6GpG1fTUl8pr6ASb9m3dzu9KF1jTHkCLf2xckgDzBnjrUMXiDSpVdjewxqjM uXbG4A43D2om12zS2aaFhMouFtyd6xruZdwO5iABg9ajh8SabJaG4eUxYbb5bj5+oGcDtk/kCanm 1i3t7i4jmVkSBlR5Mg4LFQPlzux8w+bGOvpQutacbloDdRAjYAxcYYsCQB+X6irkE8NzCs0EiyRt 0ZTkGif/AFEn+6alb77fU0nr9K+aK+mZP9Y1Rx/cP++3/oRrPvdDsb+WSadHMrgDzFcgqACMDtjB b/vo+tL/AGJZhpCvmqkk5uHjD/Kz/L27DKg8Y79jihtEsXMDMjl4I444X3nMYQ5GPfPWq914asr2 Sd7h5SZZGb5CBgEkkYII6k89f6yHw9ZGRXV7hCFjRgkmAyx42g8dtoPGKP7Atfs7QeddeW2CVMgI LAAbiCME4AGDxx0qtD4T0+OKOOV5phEzeTvKny0JOVAIxznk9fTFWn0G1ntoorgu5RnbKnbnc+/H 0Bx+VJB4esLf7T5YkzcRukhJGTv+8c4zk4Htx0pn/CNWDPK8jXEjTjE5aT/XDIOGwOmQOmOgqzba TBbXSXQlnkuEQRiSRwSUGcKeMY56ew71WHhjTQ90xEzfaU8uQM4+7uDY4Geo6nJ96l/sO3MAiNxd H94XL7xuOY/LKnj7u3j196ZH4dsoXDxvcI6ALEwk5iCsGULx2I4znqetJZ+G7CwlWW3MyunKtuGc lSCc45znPOfbFXL7Tob/AG+a8qYVkPlsBuRsblOQeDge/vVZ9AsZLr7S/mtJvLglgcZIOBkcDKg8 c+9SrpMSRWyRz3MbW4ZVkVxuKsQSCcdDgdMYxxiqw8NWIkEivciQIY1YSDKpjGwcdMEj1wTzU50S 0+z20CtMkNujxqivwyMQWVuORwPSq8nhmya581HkiVjIZUTaPMD8lScZxkk+vPBFKnhjTEhkhEb+ XIoRlyB8oYMBwB/dHPX3oXwzYC4a4dp5ZmcO8kjKWZgcgk7e3TAwKsw6PaQRiNVcoLj7TtZsjzOe fpz0qOXQLKaeWZjMDLKJnUPgGQZ2t06jJx2571LdaXDdztPI8jSY+QM3yocg5A69VXjOPpmqUHhb T4jDI4d50ADPkfNg575x26HOABmtOztEsoBDHJI6Dp5jZI/SpJ/9RJ/umpW++31NJ6/SvmivpmT/ AFjVCrFVIMch+ZjwhI6mnbz/AM8pf+/Zo3n/AJ5S/wDfs0bz/wA8pf8Av2aN5/55S/8Afs0bz/zy l/79mjef+eUv/fs0bz/zyl/79mjef+eUv/fs0bz/AM8pf+/Zo3n/AJ5S/wDfs0bz/wA8pf8Av2aN 5/55S/8Afs0bz/zyl/79mjef+eUv/fs0bz/zyl/79mjef+eUv/fs0bz/AM8pf+/Zo3n/AJ5S/wDf s0bz/wA8pf8Av2aN5/55S/8Afs0bz/zyl/79mjef+eUv/fs0bz/zyl/79mjef+eUv/fs0bz/AM8p f+/Zo3n/AJ5S/wDfs0bz/wA8pf8Av2aN5/55S/8Afs0yUs8TqsUuSMD92amb77fU0nr9K+aK+mZP 9Y1Nooooooooooooooooooooooooooooooo9fpXzRX0zJ/rGptFFFFFFFFFFFFFFFFFFMMsQODKg P+8KPOi/56x/99Cjzov+esf/AH0KPOi/56x/99Cjzov+esf/AH0KVXR/uurfQg07B9DRg+howfQ0 YPoaMH0NFHr9K+aK+mZjtZz6c/pWda391cf2e8mmtbw3677d5LqIl1C7iQgYscDrxx3qS41K3tpJ Ek8z91H5kjLGWVBgkZI6E7Tj6VYE0RIAljJYbhhxyM4yPbPFRT3sNv5Ybe7SMVRYlLk4GScDsBya cl3bSIXS4iKjdk7wOh2n8iMUJeW0luk63EXkyAFXLgAg/X60k95BbSwxSviSZtsaDqTgnp6cHmhL y2ecwrMhcBSMMMNuJAAPc/K3A9KlSSOQExyI4BwSrA4PpxTqKKKKKKKKVfvr9ayNJ0+xfRrJmsbR maFSWaBCScdScVd/s3T/APoH2f8A4DJ/hWTfyWlnPMF0jT3ih2ByYVDFnDFcfLjHy8/Wremw2Goa fDef2XZIsyh0XyEJA9+OD6jtVv8As3T/APoH2f8A4DJ/hWGYIbf4h2aQQxQqdJnJEUYQE+bHycCu pkdxIwDsBn1qpfXk9vHEIcNLNMsKb3IUE55OOccGqc3iO2tLj7JdSSi8CgtFEGk5xk4I6475xikm 8T2EMUcrTz7JmKwvsbbJjqynuoPGa0LS6kubK3uCWUyxLIV3E4yAcfrVG7d28SaYCzEeRcHBP/XO tL1+lfNFfTEw3M6+ox+lVNH0bSNEeSe3tma8kgSFp3YnAAAYopOE3FQWx1NZ+qaVc6jegHyVtTE0 TOGxJhlIP8PI+b7pODgdKjl8K20kszCd40kk8wKiAeW3ONp7KM9PXBqx/YECad9ihlZI/OMu5lDs M8AAnkEDAB9qrz+FoJ7qGVrl9kUhkCFAerlyM56EtzwegqGXwnn7MsN4BHC5ISSBWABQKxx3OFXH bqatXnhyK7lhYXUkYiEQGEDPmMEKQx6deeOTzVSLwdBF5n+mOfM4YCMDAzk7ck7WyPvdsnjmtLQ9 On062lW4aEySSBsQrhQAioOwycLknHetOiiiiiiiilX7w+tcpZ+JJbGygtH8N6+7woI2ZLPKkgYy DnpU3/CXP/0LHiL/AMAv/r1Wn123uZ/Om8I+IXk27STZnBGCORuwepwT0zUsXidYN3leFPEKBiCQ LLqQMf3vQCpP+Euf/oWPEX/gF/8AXqDT7q51bxtBff2RqVlbw6dLCz3kHlgu0iEAc+gP5Vtz65Cs 8iix1RsNjctk5B+hxVa41W0uovKn0zVmTIYf6FICCOhBHIP0qssmkrMJV0TUw4BAP2KXjIweOmSO p6mkEmkqAF0TVAFOQBZygD2Ht7dD6Vdj1m3hiSKPTdVVEUKqixk4A4A6VFHdG/8AEFlLHZ3sUcME 4d57dowC2zAyevQ1t+v0r5or3GT4i+FfMb/iZnr/AM+8n/xNN/4WJ4V/6CZ/8B5P/iaP+FieFf8A oJn/AMB5P/iaP+FieFf+gmf/AAHk/wDiaP8AhYnhX/oJn/wHk/8AiaP+FieFf+gmf/AeT/4mj/hY nhX/AKCZ/wDAeT/4mj/hYnhX/oJn/wAB5P8A4mj/AIWJ4V/6CZ/8B5P/AImj/hYnhX/oJn/wHk/+ Jo/4WJ4V/wCgmf8AwHk/+Jo/4WJ4V/6CZ/8AAeT/AOJo/wCFieFf+gmf/AeT/wCJo/4WJ4V/6CZ/ 8B5P/iaP+FieFf8AoJn/AMB5P/iaP+FieFf+gmf/AAHk/wDiaP8AhYnhX/oJn/wHk/8AiaP+FieF f+gmf/AeT/4mj/hYnhX/AKCZ/wDAeT/4mj/hYnhX/oJn/wAB5P8A4mj/AIWJ4V/6CZ/8B5P/AImj /hYnhX/oJn/wHk/+Jo/4WJ4V/wCgmf8AwHk/+Jo/4WJ4V/6CZ/8AAeT/AOJo/wCFieFf+gmf/AeT /wCJo/4WJ4V/6CZ/8B5P/iaP+FieFf8AoJn/AMB5P/iaP+FieFf+gmf/AAHk/wDiaP8AhYnhX/oJ n/wHk/8AiaP+FieFf+gmf/AeT/4mj/hYnhX/AKCZ/wDAeT/4mj/hYnhX/oJn/wAB5P8A4mj/AIWJ 4V/6CZ/8B5P/AImvCftdv/z0/Q/4V//Z ------=_NextPart_01C93A7D.A772A040 Content-Location: file:///C:/31791884/autocad_dosyalar/image007.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhDQE0AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAIAAgAJ ATAAgQAAAAAAAP///wECAwL/lI+py+0Po5y02ouz3rz7D4biSJbmiabqyrbuC8fyTNf2jef6zvf+ DwwKh8Si8YhMKpfMpvMJjUqn1Kr1is1qt9yu9wsOi8fksiiANgQY6UZb8V7E2eh3/VzPrz1zjX7P BXjHBocAWEgocOiGGCJ4sLgR6WdoMzlyeKn2oKkJGRHpiZG5CSIqmkAaWJnI2OrK2UiCOho7sUgb NTmoqPj3+SonEQrJy5u65hnaxryXdheXmawW3Vd67eusbVi9bfetxyJ9Pc3aG4w8jPjILOzrMH7e O13+Lv9of+9MZ7y/Wd7OniB6/vDl+oDvXD1ysOBBIIbtXiNlqYABLGgQmESNz7taDSwFUaEqhRVT kNpGDZdGWQ3RxUNpTp47kB8FrixozuCljvkCQrTDqtpKEyfnLNw406GtoJ+O5aRYTCXDqSSpcbQ2 NGXJqtykauUYcRbQjP/mmWUJVGbLhPV+Hh1KVmLbpiLPzmUJVu7GuFPZqcX0NdtVq/m61hQ8LI/h qHKe7TxmbHC2l44DO025K23Pbln7NWtx0Iw60ShCk1Z6Wqzp1HCwsn4NO7bs2bRr276NO7fu3bx7 +/4NPLjw4cSLGz+OPLny5cybO38OPTqFAgA7 ------=_NextPart_01C93A7D.A772A040 Content-Location: file:///C:/31791884/autocad_dosyalar/image008.png Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/png iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAb4AAAFECAIAAADX5szBAAAAAXNSR0IArs4c6QAAZ3hJREFUeF7t vbtiIsm2LQr3HqO3RWKd4wHe9oS860n6glJ/Qam/YPX6gi59QVd/Qau+oFTmtiR561oF1ullAdZe yyKxTrfFGWPOiMggM0mSR4KQZhYVCpLIeIxMBvMVEe2np6eWHYaAIWAIGAK1Ebi5uWmDOvv9fu1L rKAhYAgYAu8agYeHh/v7e0ed0+n0XYNhgzcEDAFDoB4Cz8/PoM7/p15hK2UIGAKGgCGQIbAidd7c PO+LTafdWixbnVZr0ep02ovFMp+2lp1We7E21UtX03antVy02p3FctHxeT2Tle10Wgs26VOtQs+E 6tqt1rLVkrTdbi3XpKGMGwtH1O600aB2q93pLBcL35HOsrVotzvLZWWKMi0pyWvZcalhtW/EjX3r tNsL3zfNl6cBQ+Icht5ZLBYehs6itei0JM3h5juhPdcOMe/Q0RMhxdgVAUlby3ZL0nZ7uSxPPYSC sD86He1bWRr1U+9yWUp4CFLinjEZtebzaWU/9eZLz7Px6j0tSfUpcvfLP0zaQwVI8qEL+mxLudLn v+IbwW6xQ/5BCI8qnxx9+Ep7WNJzXMox6jMZHvaV+5V9FyL0tM86mKz/7pkMY9S7o/1cvVPhPq7e 5ZXvpnseqvq28lyF5y08gfHTKPl9Wav29X+bfkdZlTo3U+eydR/XLN38pW5bgdx4QWAupSDl0Iwl tU49U3U4xtQiKw1kV605XVKtgz3rm5TR79TqsaZOvVKPjEMDV1aPZm0/o1oDy/vRlo48w21tndEH rF5/e9YeWQ9wn1YQUfZ0I84+yUFYWvHa20V+1zsvRcj4AqjnkYqOlj9jGSvmLs1+NOMnMnfX3Y9P 5TMW6l3/zV2RAzyT+uvKnrEAasV43TMv8Ain82czGkt+5HXuS3yH2Wn9FV85dCwOkdX7En1nV0ac fZs3fKX1yxM/SnzGPBju11rfcnR1aqsCcPfPYuo8nMKu45GUsgD/AGCVC3BafscEnog3Q55MiivC L7bkCVKc6sPC7zzqY3Gfd/eUzYi4q/Kmv9XhhrtbIX1TaUh/59Er/DS7FB0Mz57cqTAu/r6J1CmN QIqUK0VSk5u5InviPH7zJWUtSNnlLFWsZCjEh4cMVXKCkvSQqUidTPlIM80wFLEV9bCakJc3AAB/ NJU6hZvCAEQekebJodKqT6U4P2TKTyhjcrwidzNVqVPyIr9LSjlOOs5PmI8O+Wo7UoTUKTCspJRG 5YYJGCLHCcRBumH/pPkMqugZ8xiKfqB0K12BXCkpexRSkWhE5ZDO6h1kCWUi9tPxkTQo+fhh8rdf e+vw1cckS+XeqWQAxlyVQDkK6WF45tllwVBTRxruCZeapJ9yL4gS9RXPm6K78N5R9uSlPl33aPNW yb1DGjBk1+VqechUlmcbmrrx4zmUfCZv8p0omfI91WcMz16U6vcR95ef+1SqcYfcI/k68lFi3/h0 4R7Jd8HpN6LrCAz8DuIJJNgubf3amtd/PQ4Sbbj+JSgZroo63tpa6pTx4PglrqUkLyzjRa7wOOjz pE+2ex5Dwaz4uqq1Ggf8SgMl0qre841HJtO571toILs011RZndkIIw7VglmX4wtr1LkiSRRkzxLc vLmi0EEtq0fUcPwIrwEq09xXxAJ9CuKRrejm9Z8NtSdor5xtQb6HQYnceAOLwyr0zRVRCPX5KfTe P1Yr9yiHcdkTmqtoFWWPuNPilf1U36oa15o6Vy4Jtik3Fte3teNaW2f4ILJ7rO/cCiKbZc+Vx23z rVxFxfGmWod8mnuE8RbUVtPLrYr27STd+aotpM6cth4N/r7Vul8uPyGNEcEZ90o/5eVNkT39c7Mi b8r9cBYi1Kbf8ixVAV0sSk4cKpE3pQ75ofR8HX7lQnV6Z/Sr49NgChLByX+nUCISJLy8qd3iL39O 9lQrYUH2ZC0i04mtKkidKm/m5GKVPeUXJfTNyZ5e6lyVPT1ikBG87MmffJU09Qc+kgU8hjIAwYrd EklzRfZ03+lQXNT6TOoslzdV9ozlTYoFTgINjwflTcpfIm962TOTN71NVqTOIG9yGE7elDr5DHhh T4Yo91Eldye/e9nTWRXy8qYT7CjXZOJdJm9KF9mUyp4iMhVlT2nWYRjENXlk5A7qL7kUEqlT7Iby 2NH6L6ncI0mlF07elEfAC82KoZM3VQwJ8iYlzRV5Myd7sh6xwquIqY+2SJoqb/r7LM+5IKGSpv5k CdDyZfJazgrM8W+bfCvXyp4ibxKO7KH0zwP7xn64lH8oaYrUGcueGW8G2VME3Vj29HW6vzfRkfvo gG/3Udh/UUdB6I0wKbD4hBcyafqLPHgo8knyTt6U5zF4irxe4585lFyisBdYef/8d9vlY7U5yFDy NfIUkj287JsQr6TuCy1PpORVbZNvvk/1qRIOVS6TNPiIRGtQvVsYUPUjr5Wv2DrJp6IXsxafxpwr QHjZ3DM1H1dpXXqo/iKXCqtKd9RG7FL9sdBHFH9IUM78BTmOpzyGka3DC5PyJZJSwv4ZRo4W9Ixo SZLinf/957DlKdfUa1vuqyB1ad4f+i1yqepxPg2yp9P+4IUQcL0Hhg1nyqX7but4nY7p7q9nAbGU qb1shS9WfCbZnSZu8lMivyWBlaQBsSQ6HTk8TMoX+hBEj0ngQcFdeCdLI1unsKrwlNxHl/oboCMN 5Ka/uypLKJtL6jyNauvkOOPUPdqi6WeP9ortIrvbStVqQ2D1TpiUr5RnfA+zQB58RHwnP1hqu/BW F7nNYpPRlD8gbM4ZbvSBoP+Ko3BpZvPhkxasQLG86a1Gzo4kTRZ9RKBNnEe4uk720bfVhzJtXKZ4 plhDXepc+RL4akiKnz65dwKOQwVfcRBoci8Pnr+0nq0zVCJPpNk6zdYZxCA+ERmLVMibZuvMy5uZ qCC/yvxqvRlb5yZi3Px5jmQD+VZfWWXr/KV1r7yI9P6XX5b396EuEbXkDvBH7Rc9H6ROvhHZRyW+ ZerotZ18wm8sJVB/gF5RJJxJkvtiHidRXM/HBbSOpPtZ/vrGQtURlVdBYLbOygfEbJ3Ro1x4xvgF WDX5ejD18dfD61hO5zZb59onblVA29PWWWTAaltnLHjG09Pjq2raOh1vYpwZZZIIRYVztJnxJp8i 0dNLbJ0CFT7VZwj0Bw5VQoRurrYekmByH562OL8SjOADE1BASTOd/xy0KlXhnIbOrNSXCSp6ZyQ1 Wye/82br5LMQtN3MyknCM1vnudo6cfdqSo4xiQe6rLmsxzqFfYUt878S+NaVKvDCj0Vbp7vc2zrF minWTzlib2MsKWZ5tXXqEfLsQPS7zqzZOs3WKUKg+hPM1inW2Pdm68yTVe33QeqsYx5FrSXU+fR0 Lc2R2jKSRPR8RJgRc3qSVapz5mD/ecHWqS6gIHUK/zmps5D3g1aLpx4hHJYXBXb1gmWQOvP+6wi/ Vcde7ICMDEKqhpGqMy+TxXUSZovrlOdUfrm9q98/JhbXKc6NI8d1lnJjcBPVZM4dnEsl1AndHryp YUminfsXrJvOH+ZIJjAsM6BARCaJWVOjLnhQECzLi3fYF3E8izPlEijCEIJ5NJM6V61JauuMZc9A rTmj56pjL0xSK/OzkymcEZXVSxx45FsXfNiki0Aq+Nl5fYhbyqKa1OcoX0D2LWLnKAZA/exZGvvZ vW89BH64n4wsrlP87Phu6wfSmDQleUmleoHG+dbVw855oq4gi7sI5OBhj/3s6m2nXKN+9ug3yeX9 LVbDiSoJOT87o6n8941+dvGty2QWl7JP8oBwLmnwcLMi6W9IOUQXNe2ibUp86+Ib0fmX4iyRLmv0 mJKh97BrPvOt+xsW3X761uUyl/qHRR4ZF3sn1bhoJMFao5RKfOt88jW2SbviO6TdktPypAU/e4jb 5w1kLIfzs+scDZU3nZ8992i7qBKOfWUAWVynfI3kG+o87Hrr8DTKk+TSLIZMny762WXAed+6xqKx Npd6RhBEXEyb5KXTIc1snToLw813EK+6xMyxT7lvN6vhASqsKTxqYaQ5hX3j5SXUKU5z8qY7MDZ5 gVL5lUCHkcgrd8S2TnxEa6bEcrrziPREPkHlNHEGNgzcKujLVeIUivNZQx4qmDjT+S9shRZPF0Fi tk6L61Qyk8eUkZtM+UdnEEnecYrFdZJ51L7h0rcS15knpk3viyJqHaG1xMMOhR2HNge6VAeTvg0/ F9nvYvW0IqVD98uQXSSn5dd4xRXPJrLiawbsXO1d7dJKA9kVa06XVOl+AKIBuYEWfhnW1KlX6mFz 2NcZwR1Aa29XmFOkd1QjBJ1MF8Lbyp+I8mdsRXiLLwwhFcUSTtTjY6UCvF636WEqPCmhuXAln2qb w77mG+2/PEHWpmwm1mp9BNxsIn3Le7Qqab6i2USQVCEo6oG88CbkO77WPySxKtXwHPYAodc9vb8o mk1ktk5Rt3ROkX7/qRfH84g07IgPo2ipNofdab7ety5rXIkFI/y+E6WgQZuts3IekbPDiEbY7Bx2 3BWV8DYeOereWF4LrCP88rjOeP6lfK+oGnvKori3WeoskQXkG2xz2BXHTaKMFAowi6NUp8JEl+Zl dpvDXtBv4udeIXTBaZmIIz8f7vTq10QnZmW3qkwjyqkrvgK90t9qnTunv2JuHt26L+TKba8oZHPY vexZujZHBXI6h323qzbHdeJ5CK9cJ/S8fq1LjuB0VN+62Drdmkk2h13goB5ic9htDrt4kPAsqK2f qf9e2Rx29T3q+kkb57CDCrd6KWttdYmybZ4JdW8iXXrkAEsd56ovt0Pp7/iOtk6ndYZf9FLraC2Z Lv4FMFtn4ckINlyJe4jkMn2a9Yg+WSN/rdS75r6EOezys2K2zlKpJJzMJFpbr7MaqYN/unap44O3 ZBUaAoaAIfDGELC9id7YDbXhGAKGwPEQqLty0vF6ZC0ZAoaAIfDqETDqfPW3yDpoCBgCrw8Bo87X d0+sR4aAIfDqETDqfPW3yDpoCBgCrw8Bo87Xd0+sR4aAIfDqETDqfPW3yDpoCBgCrw8Bo87Xd0+s R4aAIfDqETDqfPW3yDpoCBgCrw8Bo87Xd0+sR4aAIfDqEVhZOam6t5jq3vRwBoNBWKv5bTe3cQ3q /aGeTCa6NIEdhoAhcEAEdCLmdtTZ6FdROxRT5xtuDtT5yy/ZUn4HvK9aFRarDqu6HLxyq9AQeM8I 2Bz209/92WwGjmsiPf3YrAeGwJtGwGydp7y9Hz9+hGx48PTLly+nHJW1bQi8AwSMOk95k8FxMEqo Zn3AFFx8ylFZ24bAO0CgcVtn0R8SrJk5eGvaOrdysKxrC02ftjm1dQaL5AF5EywMRlZJdqOxOLeN anxHKj46zvdiXQc2nj9mz4/Z1nFgt1Y2InDGtk7ZEH7zAQi24tl1kG1uye9Qv21zFVIngg1QW800 x7wmdW58+q2AIbAnAg0q7Pjm49AdjeNDz2u/4/yeIym9HJy2LZ3t041tmwuyYVHqRDfqUzYYNq7h nds662yivc9dtmsNASDQIHW+Eny3pbN13f606dALt2quQurcCj00GrPn25A61diS++WLf3RflXlh q/tlhd8AAg1S57offz3ftLwZ35ut6KziplaTZ7iwfnPVUudWj1fMng1JnXrL1knx1Z/mxhIKN6ET hE7GreTyoT/repKrJEfTx3x6t3oMrPDREGiQOo82hoqG2v4oyi9NdG/b5jZKnZ/an9BPmKVR88YO B/ZsQuqMOa4oCeY+rSbEdYLkxgEevMDGnmwc6cG7ZBWeCwJ7Uee6X/LqwR/tFztnK2z6lqA5OM3D Uae5jVLnpyWpE4j90vqlgj1jyobmfnCpUxkkGKxLf4fiTyvGHsgoVkrWUW1OZ4+7EfchnM+1W7Sz a4FctdU9KSpPNUda5wGwMueLwO7Uied1iQ25+dLjMO7s84USPYdGr6lmNh7VUqeKnDhAx/ctTlEt Zc8iZTchdcZUVeSaOAis1EYZoMjxTkX02Eb0ti2QY9g6PYm7VyToY3Z+28Fa+aYR2JE6lTfhFJEX dEm8SJ91TFfrZIGmh/oK6y+VOp9vnjUeU0VOECgOsGeF7BkbYXHJwaXOwBHrNIYd9I9wyXHuyzrJ VH8SjqYJHWew1soRENiFOjdasnJfpPjtEYZ0Rk2USp3of7xqlCNQYc8K2TMedRNSZx39uibygafq RBEFGbYoMwbWQ6ZaAFzHm1v1pOborNg7QWAX6qS0SZkzkzdDPijvsSIf8u8E0/rDLEqdD4OHT8t7 pFpJ0NmZ3yR7hnbrS53rlOtq66FyVjzMoiaxjsty9sr6WO1csoI3lXNN794Z2/d84Y7U+Z4hO+DY Y6kTerryJllyeQ+/EFV10dnDoey5UfbcQeqMqbCoVVTos6XkW1//rWPh2QfwCj09V+3GnhRHuvGS fXpu175yBHamTmffLJU9czbQqMwrR+PY3Yulzuun67vJ3ac2F/FECn4MvLmt7Flf6lSxS4edM/mV en5iDbdIPXENGzXoHL1W0FCoKlfnuvOhY6HOogUpLlO/J6VAHfuhsfZeBwI7U+fr6P6Z96Jo61T2 RLoibG4pe24rdeaU1lIdtsikoYd1Lo8Lx0M7ob5cJOKNmntxpGf+AFr3d0dgl5WT8Csttk4cGqcd 51s1YrfLu0tVtMYq8VHr2w0bkT3xd6P+ykk62JohR6FYdXMYRW7lJGjrYEz41qG5QwLVYRZ19jBm NAS4oNdDPvW3Q25Ju313d1dz5aTtELTShoAh4BddO7DUCd7EthG7vd7hTYmlTuVN+NbBm8HDnrN1 roii6+2e20qd7xB5G7IhsCcCO1Nn0dZJeXPn7Xbu6R15d0eQDTWWE4wJ2bN0nc3Y3BkLnqXxnlvZ Ot8d6DZgQ+AQCOxMnfnG9+TNjWamQwz21dURpE70TBkzyJ7a18CY68TPUp+7SZ2v7k5bh94cAjtT ZxzXua+8eaa8WbqQ0lZPiEqdIZYzXnPTUaefUFRRbTHe06TOre6CFTYEdkBgZ+rM2nrP8maRPbe6 B+C4OJYTedXckZbWU6q2UziN7J54a1LnVnfBChsCOyCwM3WqrfOdypsB6D2pExwXx3Iirz4ipFkT DIy/V9Lc6DWi477V4PbuOzxhdokh8CYR2Jk6gcbyPcubTqEucOdWT4naOkMsp8qb6i8iUYI0hTeF NMme66TO0Bmda7RVH6ywIWAI7IDAztQJ3mzv408/R/tmjidVUy6erH8bgoc9F5kUVk6CmBnmFzG/ GhtfbEg19/odsJKGgCGwGwI7UqfxZqmPqGbYfLhV69brjG2dyp4bSTPUiTj53R4Fu8oQMATqI7AL darAiG/obq9zlDfrA7pVyXWrxMe2zq0q1MLmYd8BNLvEENgKgV2oEw2ULjJW8+RW/SstHPaT2Cqz c7tbtRLvdbGxxY17E2kN9UVOLW8e9o3IWwFDYE8EdpnDvmeT6y6vOan8UK2ftrniHHb1DoV0nwXN bA77oR4Sq8cQKCKg1LGj1GmAHgSBCqkTIvxkMtktNanzIHfHKjEEKhAw6jzl41GxI2YsgW6bN1vn KW+qtf0+EDDqPOV9rpA6c/r7VuxpUucpb6q1/T4QMOo85X0Gxyl7Hjw95aisbUPgHSCwnZvo4eGh UUxySx2/4ebgBWo6SKt08bpGb59Vbgi8BwTUTbQFde7j860PaLxVTv2rdi55qubi7YJ37vzGC3VW kh2GgCFwQAS2ps4Dtm1VGQKGgCFwpghYcNKZ3jjrtiFgCJweAXMTnf4eWA8MAUPg7BAw6jy7W2Yd NgQMgdMjYNR5+ntgPTAEDIGzQ8Co8+xumXXYEDAETo+AUefp74H1wBAwBM4OAaPOs7tl1mFDwBA4 PQJGnae/B9YDQ8AQODsEjDrP7pZZhw0BQ+D0CBh1nv4eWA8MAUPg7BAw6jy7W2YdNgQMgdMjYNR5 +ntgPTAEDIGzQ2Bf6sRySnpUjLyJJZfqtLhPu/tce3YPgXXYEDAEtkVgL+rURSf1OAjXHKSSAEHT C2Jui7WVNwQMgTeDwF7UGaNwZJ7KkXXMuUdYRfjN3H4biCFgCOyGwMGoM25+nRZfPF96JjeSOjaB 0sErn4bLA73mKowNDsWPdoPVrjIEDIG3jcBe1KmiX87WuU6LL54vLVmUXve0CYTLY0U+Z2TQRuP+ aOEji9Jv+1Gz0RkCbwmBvahTyaVo66wvddaxS66rLejsSnlBxizlu1iL31mMfUs33sZiCBgC+yCw L3WWth34NMdi685XDKAoCe4w2hxvFuXQHeq0SwwBQ+A9I7AXdW50iK8rUDy/sap1HB1oUQXPoshZ evI933IbuyFgCOyPwBY7YpY2Figv5qzcyUBexcKlZ3L0F7NqNTPmWDJW5GPbZa7CnEwa2xCMdvd/ wqwGQ+CNIWA7Yr6xG2rDMQQMgWMgYDtiHgNla8MQMATeJAJ72TrfJCI2KEPAEDAENiJg1LkRIitg CBgChkAeAaNOeyYMAUPAENgaAaPOrSGzCwwBQ8AQMOq0Z8AQMAQMga0R2Deuc+sG7QJD4H0jMBhP l4JAW1LN64Ez7qNOe7lYtlfTtN1Kli2cXyRtZPRtmrRai1arI2nLn8mq1A+Q4gjlwsnwUdQJVJiW 3SE9j7TekbTaqYwGmeWg31oup+NxGHJFZgUHAUQL40C+myTz6bTd73V6SWuK0eNfGyObteadFB1c KIZMO716Pd261L5xnbh+6zbtAkPg/BG4u7ubTqc7j6P7Mu7M00U3ac1TMEEnJb+kvVYyY0qu8Zli E23QUGupabfdni+ZB3WgDqRzYUgwVsjHNSSLTtoRfkUTkm+3OkuwTtIhyQknhgz7gMJlH8XFhOay LsV533R70Vr2k+4cnL9YOFLzPxIZzUVnlCKL3MputzoL6Wev1QUXz9ppr9OdLebLacqeJOiJ+/l5 7dR5f3+/8wNkFxoC54gA5rP1+/19qLP15YuXEr2s2OmQYABHp8WMMqBjOb4NJ+WDNlgDKUgEchYO XgqyxNXylmeEX7K3vVZn1logBWeCEiUF0yRJr4MLA9/gQrCpvyuUSMGswq+sU8hMz+SPpLOcztJl mnU+u5TDuBx+mKfTdJFdWkqOdWTSfq+vMiaqjXhzwX7zRySi3dcsdYI6Oz//eo5fAOuzIbAbAo8f hntSZ/u3L0tIc/ySO17qXg1DZ8gpQo5BkcdbvlPZUrlB86RRuQ6VqdgJqY4Vt9LZvDWdkUA9ObeS pJV6ZkV+Sers9fAbMHJ0AxsAuI+WAKkYhTueVNssrx8Fk0KMXrsD7m+TOlcZU8uATy8urhbtRZqy 0yvstv5tUT4lV/b6KXoxTpNeF28pb6b4FVhCCgWWuZpbDVOnuYl2+wbZVYbAjghQqITBUjiP+jKO JElH43Q2w2uBzHSKtwvk5YW3zIwlBSH6fJrybTrnR8wjnbMwXmAWJ5NCGuuAQcGmwpsgTc2DDeWM I0QhR54k/cnhhThRg91HOE169YytJZGCN5mj9Cs/BpAuFzhP+ZVv8Zdcn0m3gX9jhV2rCtKo9iKc ATmDNxeLtD1eYHQg0Ol4kk442Fk6TseQeSmHxjVrDc0dB6bO9Nef1/W14qODD6/YFs7o6+BtWYWG wFYIUBOHAwjikjALaBQsllwOIQR2kl4yvGB6OWSKM/qCZh3yPkN1u9djetEPadLvd7v9dEqfiart oJuse4FAJUP9ORUtG+SIzizTpcqe6q3SwhAVwZ6aKtWiWERSyC9ERIbsyR+CBXVn0CVpFDXjLSuB UCy8hmrwliZapqwnE6/LTZwomfQxTNo0Qb/wDqXpfPrtBXScdLsYb78/7GLUbcqh6+TirW5QzcIH ps6arR65GBgz+ftnfb0Scj8yAtbc60EADhnwprplluDNdmf+Mpo/PSNNRyOXPn93eZzEa8KPVl5j iFr+hQLIv4xmM6bz0WixmOl41dwZjJ4OBE+gHTVswpYKeRM0JwKmk0OF8XCGn4LwkPK9kCZOSh6J Cp4qdZIl1VCKMYnUyavEjKuHMDM9OagC+SUNE5IXAg00GuiVlolWB7zZSdswQcCyCe8QCBSeelyX TkdwtWvKzBxOMjWDuF65Vhv7c0jqVIZ65ZIdetgYmFaxIVADAXjHyUSUN9ttSckgyjrRoSdyp1U1 ho8IpAu2QZoIAUtGJc2Q0bdB/HSaOy4PajuIm7VReWeXRDFXqVObpsVTCjgvlpKgkKYKoWoYVamT BcWlpOdVbUcaFHZe4eVN5FUI5VXi9eJb9YCxYo4RHiHq5jSRzp2Snk5b6YJ0DGNxp5eliRhbaet1 vOk6FMF58OwhqbO0czlNOSbWkC8tk9Ovixp3nTPVeJXWgEuKnQwlX/kPw8GfD6vw8AiInRNcB95U qZN5oaCVtvQdUrAnUtAKUiWp5RJMobIembHLfGfu2DMwZq7nmeYOQlT2FL522ro6iKC/C3u6phN3 EuWpsyN1oiMLiJzIjLN1srfSafAYU2kBL5wThZ1EKfKmS4WTV95C9hQOVcsmDJoUNhnK2UUGBk1+ xNrRb3BnkqXU3sWe4Nncsf/hb15W48GoU0VOVBwLnrGmXDGKojYdLlSqKmrc1WdybWmXilxcbLdC Jq2j8jd5p6zuN4QA2JMWRrInjZ5gT6EcGWFEoOEEMmAcpCp1krd4BYuCRiluLUmg4LE14ic+csp7 5DWCz7t3MewPrnrDK1AVMslwqBmcd/m+y+AtxcAB056YF/UtMrC0ogPaM5KXxm9KuJWT/sRN5KRO ESo1TyE0fiu8iQ6AKxezlBHv8KR3ECyAuM0FXPioDRnKoXANpbOVVBT2oPsf4VnZfTaRhtSH4KRA nYHp4kzxZK58GKrSXKCwYATIkVpO+iu9qhS+UHlFDdUdiD89wh2yJl4VAvsHJ/UR3+iDNYUvnTYc 8j6OU6MkV+QnF8UeBQGRQKVIHHGpeUhl4ouiEEflGeyJjAiGyARUwxlktEBcrPzT9gKGTNQZpxW3 CbYCUCGd4MGyid8LIU1HdvIWpMnhLBDmtNTwIwqbEIS1s6LOQ9icTl/kPeNStZLsULlVLABNzyY6 mNSp5JiT7Oo89DUl02JVQQzc2Xy5fw11BmhlDIEYgQSCFb71nBLTdhlwQJTPCkAJhVhKGU0V9E5P tVWwCZhDvNWagV7NDNRiecF6iRTKNHVafrTozJlHRrRcZsILbxmXiTLCsEkiaXQSeWEqJloGjEnz AQRJn+JM6Uv7Q4oEnYP70Ge1bFIOFalT9HeJJmCsO7gSPAvepDsIwiZGipLgQY11DUI3e4MPZ3Pn JhqpmyhzPYkVtdHjMFJnURArSoulYqkSboWMua6eOlcF4GpKxLFAql1SybS+SNvorbLKXwMC+0ud i8+/1RqIeJCc+8j5c1Z9RjAUalSQxsyHjDqug7Jc2hjmf4oPyX8IUTSqHLw0xSxMnbTurAaUdIU9 dSa7XsAUIUkq23rDbMjpef2oO7x0cftKal5aBBdDPWetszlYUn1ZIE1SqoqlGhalb53UOWb8KX5u ogM/KTB36jwrTZuWOpulTiIShVLmKDIMPFdmHdNp+biSdWfiYlomNBGLqMWTOXU+kGbpKOI7Z/l3 gsD+1InZRA6rXtK/vp5+e4KfBfPFF4G7dHo7jjij18i092WaDj7ezscTVchxIeemS1RlgQtJaIyL 51SjhbQjhxhOqelTYS67devOh7LKlEpqaoRV2vIcl51hcxL7HxiQX8glKBOkCbLEHE1+YUGgmGGZ TtlyqESv8jUv4Q1qdaaTF/Q5SS7ifgfN3VEt5dwVbj3g83mA5T/ez0RMs28e8Mk766r2p87W/W+O 7ECdt7fTL18JiDiloxClINXxM0FMznhqHNz+mM6mSywjAi4ROlTmFQr24iDNljy3Khdqhb5+yrbr 2ZNd2jJUUusuHoFkQeS0Uoqkmc5B31zLA0YImDXFF5QxbDGvUieokx1LRAB2B4wZvW4fLiQnz0IO T/oNPWm2rVtDwFq1hsB2CCRwWF9f8XWFzKWk15LByWs9mSB/RWd39/ISqYQ0+VhOsJUowVTCKYEu QKDi7iGTCm/CQikFJKF4qp4XZxMo0+1ZIePaHbFK/eWHqt4hVTkxPqN5EU6Tdrd3MZBozTm4EpIm eBPuo9lsCtajGRT9qmBPsUV04dYXR3+3j/UErpDihZlF+AhiKS8X++l292D70vsq7NEyBds3blcY AueGACSOPZf/gNRJWiKPJL2Pt9PfHpIP1wxS1AM6OPT0yGancUgUDcWmqWm3P1CpUy/KhcHjTAf8 KWq841CRR1ftkyIfBqkzJ3s6rqwhnNa5gzRidrrtPtzyXJqkgyH2ocNT6gSxi/Uz6Xehazt/etbT KLJVbL8QWJ3UGberVlJhT8GQomvTCvshPex1MLQyhsA7RwCkqfKg87rAY/Pyff7txb3Gk/njM/OY mvnsU5mOiTNMZY4myVSnEhV4kyGcVNtXZE81pWrLzvqpTKoOKKmGiZcudTr6inCqpSrETy3gfwKc iAvVvD+AZQLy5hS+pxlDNZGHfXM2njB403uN8FOCqykr+hlTrG01T1lZOqyTQfHT416ydBOHpiKn mkcbPg5Jnfg9DEdFt3XqavFYd15L1qm5YaysekPgAAiINk0Ow8zB7BBik6WFZSY4hFBQQXiRs0R9 1gOSmkipXCYZnu+4Hn5VMo+T2jrlGpKhtuytn15nd7bJwHnSAq8SMyiyFEhFRM1JpqVgeCoOujlX N4F0ifD7ThdWTuRn04mGi2aqfbqEgwjleFLJNJeqJo6LohlQXIuZbnXEcCGkKpGhebdSqb31AHcv q+Jg1Kl6RDgqeHAHHT+uvKLmavI9KG5WmSGwOwJO6lSyopec8ZGcsIjJ6DipU4zAleHlBEC9QKRF JVL6td0KSVlvhHm83TMYPdX0yUStn2Iz8AssKy8rUeKgyZFSZ8amjj2d0FchezIo82KAly5xxDhN UFuvy7czIU1Immv4kaxYaicN5X1IE4dORX82n48xQxMpVt9zTrTgzd/9/tS68mDUWau1QxTagXkP 0azVYQgcCAG4iVXqVMmI8iO5Klsc3hMoP1XBM5CasKISHM85lnSyZ37hjyzgyQmeQpaU9zwH6zpx Uqeypzd9ylntpmvOi73+Umk6HGRMKObiAgKl0aCJQP12161JPBP1PKy1XAakBicVRM42au70u61h nz8wKorKoVNI6S+is4huIid16oCikge6bflqGqfOWBL0q0w5xWOdDl5feCzWkGuCz55GCNczJjSE slVrCAQEsCkbQ7tllmU4spXZOq3BzQcELfU/3LjUZeSMe93ykVaKkDXbVD6Ml0oKUqcKm5Hnnd72 wIl0vsfsyWrIPeqaX2XPSH/Hh7KUMdRkyph9YUysGoIAI5Am9ecuUnAlGHM2QfzpKtGWPQ2kSF2U JDo6wx6soTNdjuQKO4S4AoAL69vPRi/zyQgZvJaTOcsEoTXCtqFnr3HqXNfvdTp4mBoRX6iORT2y py0yEYTzFTJpHWNCQyhbtYZAQIB+b6waF6ROKuwrNDr9/jIbwy80yaV4G15unXluislvhO4NF3Yr ytBepSzxULlgz2gqkE6UF2GU5R3reKXeMavUSccRtjPCCiF9CJj9AeRBTk6HKRNquDCmkzoxixKr uKdCZ9lXtvIpoPC9aqHstLFu/ujpiWvqcX3jMZphfQhHQCe4sVKPU4gwnZWxod5NhBJqFW34OBl1 5phR35bypn5USnzmO2r48bDqG0BAVgzKpE4NS1Jbp5jwQBNLbB0xH+fS5XSOM0ynnJFOccH5kRnG KLwp89WZiVKVMF1KkVNiPJ250/EjOcsTqDN6sozIp4ywhzpOusS6Sv0BlkpCc3MImHP1mHNSELf2 hZ4OxhxNJEhTODsQ92ahkyHxsuJSdNB6sMTiTFxPrtPudy+8abaD8FBOLMJ/TBnCRH847TkLs3m+ jHp3eOqsr24Xn0q/Xl/d5zV2TNW9xsoZAqdFgDQni/7G33QV+FbFT9dNNUHqQV6jA4fOJVlYnQyn FoBUPobVNOZNDZJ3ofKxyEktHhd4rVzUdszUDF51EmKvezHsDQfJgNIlCmPfDpAjUjJaH6GZF9jb g6FQHeyuxpU+uTfyoN/p933aZd69heOon3/xU1SOV78F/kXaAxl2W3QrUeUHU/cv+hAwwdsphixx rAwNnY8RobXA+vDpmGlQ2I94Zw9Pnevor6ZnvPTyjXS8rsDGC48ItTVlCBAB4TJdn8LzobCm6rVB 9nR58dvomp5CmuI1wiGyaqoKNkU8JyvS9OnDlcpMn97JI6zJzjhbJ5Z0p6eHW/0MB/3hFXgRdAnx eDGdg5uQosM4k3R5nhfKNujcLwhzJ5OFrE6PWaHcJ33h3upJpAvo04sEK4ouFnAFxa8E7h5chRfK QOVfdBAAOoBfqLPocn8OMDL+oV/T0WT6/TvmDylklM0R0wla7Q/pL7q4BJWXrLTf5BN3MOrMmSOD zTGcz1kh4/KlH8WjLi1cPBlot7TRoN2bj77JJ8rq3oAAmC4ndbpVgoXJlE9DCjU16V50+heaSRBb nvTbkM5EYk0cY3rZE1H2vi6Nls8OZ3BUQVdZkymX4ICTenjVx9rGZB/QIa2KKbeyQF1Cl5AW8REi 8MdT+Hwg7s2mU877wVId3GOIO2D4g2/5/eq0vv7yq2bxX0poIc1kr3AtMugcSj4/Po5fRmJ7xbL0 YNzl179/whahsBQECwDX+IDkPR3D+Dt9+U6X0Wx6xgp7rD7H4p6e5wMRpfo2fBQ+1ZtdZLdc4VAs riG+MNdosTn7ihsCp0EA4htsiCFEUdxE8bLGQZFHBiJV+6qfXCHuZ4g05HM0AfHTKexgF/mqiUEz Ut4jtR28BuGxe0Hp0i34Rp0XuxmnvKSHDy864CnQKAIzpzg4l2mGAstUlkoG56J2t0AcO891ReXQ TJKMvnzrInZoOJSVRqOP5GNo9kzEnx58v/K28+2336T/blVP2EwhRl8Pb8DfHA8uxKeyDB1c++B0 pF3M608uuNxnMGsc5b4eTOrM9dYku6PcPmvkDBEIbqKo71S5w9rxSk0ie04fH9Mv35Dy9e1x/vgN KV5+GU2nqqv4KZJmW8OVkJPMiumT+++CLgeIJYKeLNIldjYHq2IHYmjocPVAIASNht030xmWgZNu 6gIiMGs6I6l6bJT7nr98mU6myD/d/6YZuMU/3N1NJqOvf7+ndDqZPn76jAumk8nT7w+4aPL8/enz A0n2+fvz1ydEZX7/8vj11/urD7e4HM5zzqsER3fa8/HYTfAXL5CTqim2omdMsXgI87pnsjMYH+Op sOU/joGytfFmENh/+Q9d6hhqe7vb5fIfsugcWA4R5MqefBvTaMBOzZ2SDn76G0Iaod96K6cq5I40 XT7byKiF7SUhTEpI03Ixm4EJYdakrymBi4c+HoRgsldi/ZTLhSnV4+RD61WS1Sj5FnZ77wX2pN7P aZRYEq6N9TTHk2/ff/z082Q6ggUVNkl4c0QepT7OFfG58AeVcWbgcYKvXDqGHmLZd8xuh8WVI2EI /BJbrvcRzunmBbQ63QThnCgMATReY4krJvf79NF7DJayXUcThy061wSqVqchsAEBkKYzd2pBjesE E3hBLhBoPmZeg298CI6QpfMOsRrHGV7ukjma9MKDVC5px4R0RgsmVd0+WIbSJaTB0Qs1cfKmhsqr xLsI28A5QpbgeOFNZyeFV50BTsLOkP3mc7F7pnOkk+dnaOusk5t8wCE/FRvmHAeUUZSUDC9hhh/A FcX1QB4/36O2/vCCzIhN6pz7ixzu5zIt8BujfiGkvass5S+BU9gFR8fqDT6NTSnsDXbZqjYEzh0B EsPKl5tGPA2s9ActnnGwZ+JDlGKL3iwTM/G5HFhURDeZIJkiah2mQBgO0/FUBM8L1KmMCWqT9ZVk 4pBf31NiOVXuLWzp7hZ8kmBPWZYJF8UddjECnI7furgawkxa8y6JdbQ/en4ewJjQTp4fHlCtepYk WEqBysL1Zy/fiy/8EgjLo/FVHGt2YvtiRp3bY2ZXGAJ7IsD14jLaGXz8EZo7pl3m04/RmQ/R1Mzb Wyd79oLU6Yye9EozupN0M7i+bveTdDyGCIc4Hsp3YEwsWKdrIQuzyfwix5aqiAt3kqdU8IwD7LW8 Hozr9LGoHgw2im08GPjpHDqlMK3wLXgTouro6fH67g4h97Ba9gcDEWZBgsSITiU3N4g/Jlk0AjgS +xjDe8YXpjb11bQrYQrsyJ63aOPlRp0bIbIChsBBERAlN5Y6J1++wuI5+/I4e/gKd5BLv9A1hJPq IwoZ9RdxlXiRskhStFIqh3pWguP8esjA+fEU6jkCPWEYBYeS+KBnaypGTJU3ZV1kFJfFkUk7cB5J 9RIiGrMnC3RAWUMYFRlsmgMGpE2DJ34XOmULZuaLE4ekN315Rougd2jukMV7Fxc+JIezi6C86xIk kna0X+6AhZQT3PGiuVZYNVpj9KA3rViZUWfDAFv1hkAOgUjkzHGJ8xR5f1HOaxRRhtJaS0gTZOM4 1Jk7MalnMFxi9cv5NLmAv2UJYVMtqvmVPYVGdWI7P1WBU1KJD3Uul8CebBKLvfcH+BC2SlyXsyjS dQPHPjYF8sJp2c0PF6Fwe/x9NLy9vf74kXZYTk9Pvnz6jDB49bCzRCRzZrKk1MFwfUzfxAuTU7k/ B0/KT4qs19fwYdTZMMBWvSFQQCCInBmLKE3BvifLgsSUFBMoGTPmBJJmJnUmM+7YjvAjeITwgfiC 5tTQxe6pUml+hrto5Sp+OgumbszBisVsKlcpeyKPwCYyNpz7In56Q6QboUxFwdocUNrjXioBBrlY 83TKI5p9OZtxshBi7FWKTtMPP/3IYADZsk2kTjTs7AQxIfeur3vXl/QU4YW9m+iUZ5/8Ws5V5H2Q R9Ko8yAwWiWGwO4IMDJJBDauD6bsKZKTHkqmmmEKJgnHqtTZwmxviITzGaJ9sEDG/OVlOUUJViwW Q/rCKXiuquGcLrnCM870icJylcbY08IAIwC6igj5EK5UHHMHczFlhn20xpn+EISfA2bw6Ww6Glxf Xn+8lVB8CrRynsKmLLlEQ6e8ZPDsokbju2P29Dx7/h5ecBPJMniq16OkSZ27P5B2pSHw2hEQPhPe JEGJkgz2pNQp+bAwnRRz09vBM+Ggm4ifqOYOeRMiGq9u96ikq7CpBfjX+6a8IKkc6txB2epKSjpS SFhOIu2XyeUlqkO0vH5IydQHJ62iDPJLaPJcMYRKbe4MtfLJ0/PkZQLHusiblBZlJIyB//b5s1O6 fceDRKxLi2INkWQ46A2xPyjSAVME+SM4SQ4lTbdi/GrPDvvOpM7D4mm1GQJbILCimGt80nJJP/s6 n7v3wjtbHoKTQJpIsV7l8BIN0y+EYPXpWFRp8bYL/+kUI7F1yqQj3ZbDb87hJrzHvQkX6hRPRLQv W/PxyC1tp1JgQWEnc6Vp/2qAkHhMWPJABNLkCYSVLmeT/uXw5u4nRHkGsFAfJc90+fHXe86mdzK2 zLx0wqYzJJAeuUgovUOMYZL/LXqYhDRpfKDgucVt2KmoUedOsNlFhsDhEBCF3S1Dh4y62kMa3Oux t91PxMTKQ23wJiYmkR+nY/jTOTFxDkpa2TXOuX3AKHB+j/3qSpHmHk8cIkUxYpSHki/3LsZMR7+0 HQm04F3X8jB3dgcXWKK4tfAScQQU7JujLw8vj98wgx5+IdlxA/ImXhSpSXjt9hhhm7MJZmIK0YL0 80ZYOIUQRo+1SGRVJ/fCYvKcVU+LLY21jRNnq2XUebhvgNVkCGyJQKawi6oO4lE9HVZGTeP6YqNn B/HsOCDYCcchbBP2QfAmKBUzxvnRLIic4u1RBVxEyMWFBMyLjSBzATnm4x8Kbc4UIBq76MJLxpzr BHnq+Cs9Wx01NvbFZhnpZKRb/oYDb0UmHd7+/ElmYGY6vEaIKntOv486rb7mKSJHsrCzybp17jvQ 2fuXl3jBTdSVaabsm0atrppvt7wttYobddaCyQoZAk0gkNGC6NdcxJP8xBXVkLLFEB4pM4sCe2Jl zNAfzBcKsTjYut2ZFKNoeZEclUAde1KX1zBI0ZNzviOpWQszgyBR0DGpzl3FjkWElgOGWxJd3N5O RiPd0835f+BPHz0//fZwMbiUSZloPhtCEBKxDOjtp5/b0nmKrYgPRTm/0L3T2CFXilg5e3nBIp54 wVkEIywLSni/GBMalzuNOpv4RlidhkAtBJxOS5riSmxU3CmMMeP8Reo1EvVYFsi4SD5+GNzddrAA MHaewH5qH4YwRMLeh4XUxTEN66fQWjZHUy7N7J6qCMtJkiZlz2D3DGq7ixhFtJOKnGgu8vNQRC4f H08r6Upo1AQecyjcDFjCSiP9/u0vP3MPYF3jqeyAnj56fIG7nOyHitQuoDytwfwiVyKlvHl9rVIn Xvz94OGmljZOnKaw13rArZAh0AwCQXYTB7t42p3a7sKC+tFczMHf7vp3N7LCpuij8GRjWjp0Y2jC gz7YEI7m/s1N/+dbpiiJVT8wgb3fk747qdMp76KIqwMdOniQOr2gKaYAvMHGPxA5lZGzFz+SnlMs 1MqjvLAcloQfwIYgq4UwfvPl+fNnrIcE0oO8iU2F1lJbB07879D4OVMJtUqIa2EyaAfH9PmZIqdP MROJrApzhM61T5u5YVGtJnU2DrE1YAisQ8DJbuAJF44kurBInUJIbeyLiVcbU7e5RFt7gW3d6E/G BET4lOlmxoJDzm0izpN0Ml1MuO0FXgw6x7p2CGKfsVZ1+ETKu1vQk5o7P3Gedxf9LpfAHc4/YuUM FCnkm7N1inzII0oRy97tYT15Wh6T/uXPd5Qjlylq9Evr5VHhxenyBgo7fg+0CZE648mgvIZRm+Re t72S5DVyK9sTdI1UfMBH0ajzgGBaVYbANgj49cDBZ0JfEDkZnMSXinWgs3SKxeGxzRnJVFdhk5WT kLKATFhEKWxexOhIfctF4KiHk0Z1+SIVITP7pBKon20pvEmzok4ZUjshLpm1uheQcOVw6n+s+Ieg d1wjfCjcpX5y9p3bF2F5zT6y/Yselr7jYp1StysRQSUytPSx2x59ecQUUoxyKbuuc+BxJABiVq+u uh8+QFuPU43rbN7CmXXaqHObZ93KGgIHRCDsQgPK05B4oUaVOmn0xDZmH27YICZogxyVMcV9QqKE pq4ZCpMSUg5ZrUMa5UeSus5SYhUNO3IWyVvdJYnnNe5dNXcekDpJuEmKPX9Ec2cNFEUDBS+xLqes 366kiUOb07cMOeL1TnpuT0ejJXgcoVHJylRSLRpUf42o6vWH2HT95eEBgjF/T3SxEvkIg4d3aP7t G1X1KGWsPsTPqKTvVVN/jTqbQtbqNQQ2IxAtoJFFd4rUSd68vg777ZA3hSiZClGSTD1jujzpVVdU WvGAk6I966naHjhUZ9NDBxdiEgJFG55yWc9o7mM8PYE6zw0srLIZuqNL5VCnsOvsSbSEP5SH0+Xg EvsUtUbfnqjC41IsWSc0qnus4wV/Eo0S2A1zeD369jh5/nZ1c4M14dk9tca6YH7GysOGihTiJz1F KoHCTYRzGi2gkQMNH0adDQNs1RsC6xFYqrCI7ci5OdCAPp/BEHlsgUnehOtcudILe6qnqwTqMiJg Mq+LhuiaQ0ghD8JLI9SD5dvD6kqeB53OrhV7PlXe4a5z/CPbrvFCvMi8KnU65Z2xU7LAnJwimwkF krvklK4m76kUZeEd6vYvP9yicuxc9B3L6GGruOfv0/FoNp5QhHwZfX94fPzl/unrb6DKHz994oYZ aAI/EGqNpUnBRWchwAB9TBGc9PzM/Zqen/1Sx97mwIE0exh1Nouv1W4IlCCgCwtBulSSurpIPlx3 rofdD9fc8/LDNeybnUGfC6nFvBlJnbzKmzszRV7MoI6uIoUdGwaR05T+XKy7VgxmUlpmdUjcwm3K enTly4ELqbDr4WVPyox9XXYOl3LX39VxysgyCyjewom1xE7sw4vrn34aXt9gKjpi/uG9x0bBEi7Q wa/F3f2vP/790/D2ej7lqnmsn2NSt5n8QPhwUBo30SrSrqTucPJpzo212rXDvDPqPAyOVoshsAUC aoWEHQ9/4Sx6+Db97QGrHU8fvqYPj63ZHIosnDx53gyGRgiVnkadxVMDPyGigk/1U5E6tUtw0eg8 dzmCCMseJHKKBCrcFOZruqLw46ukiUMJ1AWN8gJZYVMjRBfffvvMLdFHL1i32L+QX3nNRiPIm9j0 bfz0DJLvYtWOS0wtur7629+wZCf25Oj2k/kSOxot55j0CfHaKd3k/YziuZ+oiLjgTWwQL7u5aSq9 5A+AN+BucUN2KGrUuQNodokhsB8CsdSJdebwfafezTqhtrcuMA1xVYYLDh91r3tzp2roypJq9/QL 02VuItgZWS95UwXPOFre0WgwgKpeLBOHEAyP4EpPuI43vfKOWfNpu+vYCmQ9719cXYH+rj9cfLjB VCK+Pny4uMXbD8MPt3zhzBBrflxjd3Yw+XzGxYkZMzCbwxOF12zGhTxAxI/3nxEYQPssmN8ZBNxU evSKvxHgTYQbfMe691D2R8hoKmOjHK2G0f3u0OarjTo3Y2QlDIEDI+ClTlFFhafwjU/YCNR2coMu co5wTmis2O4H2/9qHlHmFLqWbcR0wguPj5AKEQdPkbrXhRRFE9fDaessGNk9A8WweCZ7ivLewSUq daq4GrOn2EdT9EqDqKCwd7tT7OExG2MW5mKOUNMZwqqYWXAbznRB7ZsxqNilHfIm1ovDVkKi44cu 0seTkPmGH6573S5Rwc+Ec6NlPIjxduEUupEXfESSR4r4f+kllyr1kvWBb1quOqPOZvG12g2BPAIq ckpKN5EuESQkBAfRAga+Gex/KWgxFY0VZaCQItUX16WLMpTChEBlQzVKmMqh5D6kmAGpzVHXVgYU GoqZVBoXMvSkI2yeOan1Qq1BU0zQhOjHBsSDo8p+u8ttiuk6x4ZD+N+lTg3HF17MYRnmHju6SJ8/ //74t7+DSJU9SZGYAoSPEMHZWWI9OhV7eTipUzsmYLTa86fn4itIncfhTXTFqNPdI/tjCBwJARU5 JaWbSGiCa022291r7qZLZgSnYDaisKQSm/JrLqMnA59KheRQ52fH9HfMLJLWVmVGFTzl6izWXXoR 9iLOYRHzJj7CW5lX7zdRc0PBH2xvCdMpOVxecKzTYkBdnMMcXA8gocJNdHv/a6cHITNb9514sEfJ 46d7/AZEArN2TDqsS9nhR0I/7kpwk7w6bZWNw3WZoJobyqHeGnUeCkmrxxCohwDEQH150yREL7o9 EJmIWUOeKx2TqUDoRalcRhXewKoUSHsJZFVKrFyn3Xl/2K0VmVEFT7mahKPVKO+I2YCB5bJDEbdI R7Dngo5tXpK52uErhyIOLZvDiHguC1DCSdTFgVGL1mAlzp+C5j6fYneN2cuEH/B6+ch1N/3wy88I aQ3MJ+u9R+EBnKIksQWQrVs9xCHoqz3swjRLm4OrbJV7692ZrUoZdW4FlxU2BPZGQPRovmRxORwQ sUhW2L3SS1uBzAJXaquBDwJjZsKVepAQyymyKvkT+6HjbXAxaRXgykCjSpogRJfxwh0JNAH5QtkG ByeohvtcrnAo4kb7w7734ft+eR50GMlb8rFMOmchR7TY+Q37ZIgxs2TNZIiq7JMOV3aI8zFVM5V1 pZ+w6E7pHdIXZhPhNwMb23mQTOrc+0G1CgyB14WAFznBHOoQF4Ofk/2CIBkyKnUWZc9Ar2506lli dZT8YFjs9LuyT1EbAmJsplzx/JCVHL/FU93BmOQt7NGWwCfVSebwWqeaOq/RcjEdTUDLFCeVyvS/ p0LZn40v2XmIAihLcU1jEDu0dizrKS70fDCB74wbDAOreKiJll0VA+ii1YWb6PaGqb7gekJ1jFoN E0ZdFQ39MamzIWCtWkNgDQJO5BQBzEudorPjvXOLBJFJpc5w5KTOQKkxvap7nYw5p+7Oa4PXRdlH CQgCmoqfSsuaUYaSQ9aaa0PkhLwpPMq1OaTP+oZS54KmVS0OUpRmZRdgCor6B6lbbNTXqy3AyKnB 7fLj4Q6Ud5W7Fefcee0qDhVGZS7V/BHziLIXZU9UlTFsDFvUxOGyRp2Hw9JqMgTqIKBSJwjU+9Zx Ed0isrSHciXfRZmMGROZiEmTZJZxn+ocTU1FSaf6r7qt6tWBK5EJebKnCnRSDRnKh3+OSFQQOamt c0U6p7xDIIUoCg0c4Zicey5XkNA8r7tg9kRoEYZOUdilhKQ4r4fjY30jIyab4hrpDxJl1TRz6yuB 0i/U67YxgT56wU1EW2f4MVCSbfIw6mwSXavbECgioMZHbyYkmUDk7MPyRxpS/gkikzJpODSEk/QR Lg8Z5Sfdn0d2eeM7kWKXYSqRMqZKcDiUaBzdRAsjSQGQJrTp9kUCwRN5x5gyKR5nwHG9i4FjQ7E7 KNHxjOdQ/VQVdveKPoycS+ECFMePCJvIxFG8C90WQsQEUPiFOIkovMRNxI654YSpU36kDfw16mwA VKvSEKhAQMkOBOr1aPiFsQUP/DkbRM4yo6fIipmIqoInGWw6d4SkrcTsE+gyZAKHOs0dniZ2EnZI rNlBgySc7JA1wZhYRBnSXRdsv0hHE3wktOkIXd5KszH7Kaf6IsEk6+VK6OaOdaUcwltjGRXN5KVO eoeeR/OX72l4PX93CrvC7n4Mmn0KjTqbxddqNwRyCGDdDHGvQ+f1biJQHwVOkTpVUvPX5KVOf76E MT2HYlEM1oB4Sq43780CyiYitWXMEkudKop6MgWT4x2iiHB92hXSBF1ykzXnMkLnEQLP5UEzVoyE x1hU1j57enQ8qXzPwcJvpFwZE6jkpSjdRLlue4SwWgo9Rbc3g9tb7iaCasIwdThNHkadTaJrdRsC BQRgKnS2TgYQ8WNwnLCBTKahD3q9rbMoY66e4V7kcF4jLAmSH2gNNBqkTpyK+VFYpvvxunt5jVSJ NbxVqbPXHSB46GJ4rQp7H3v2frzs3VwmvR7ayab85MYYc2CQIFdESS8nkx91bU+ZToQjyK/0OwkX p1J7mSA5/wY30RNek8dH7yZaW/jgT6JR58EhtQoNgUoExNZJEYm2yHxJldw2Sp2lDeAqBCQJCSOI HfM4sUUFgh9nVLd9VKbmnQTaa82/iJP6y7PaQN3b52etfwpFmH52d+Dt/At2Uvu+HJP/GfPkY5Ey KTPjPseDXhbFX0ipYWjq/Gdwq0ys0mlFGusU4pvkHKhVYvJdz31nulfYBZOvRDJO6gwka1KnfQsN gbeGgLjXhXs47YeWw+F1Mrxg7DemYKrIKdGOmol1cz25Ls2snFiZnbtKItQeevs8jspkrHuIzVT1 PNCNvhX5DmJmO51R9nweS5A9GXEl7bTgJtKN1fA/kWqUDPVw22hwRIzi9Lt9+KgCnCXdSoxS5kjy t5ojbHPxERygVvipEJkvPQ9GAaxtDHsCXgvJYDV7iRMNU/Ubf2pM6mwcYmvAEMgj4N3iIDhEI4Yo HXiKSA3RjpGqv4cjEEcppIyB50xHrKWOqE6wpyjBoxnqZ2gRUolp76BJsGRgzKALa0YIlCyJqURi 3AR79W6uQ4tqBkWvsK67bBZMWVFlzbirZD+/ZBxFS/5UpJlXHYSZDSY3o0hUeE64dDTsDK8Sk69N cJUnLFuH13jamjLD/e+UtpuXNxUKo077XhsCR0dA45Nksjkzz89YBpiR3tzQTRbWiIRNyp4bfesw PWIrdhSbYq6i8qZs9QOhs0v5DowpnnHSlVPeocIvvPIe06gHg4In99qczb+BIrERpaM6nGEl7fbg augMlLxkQY+UXqs8StLXKe6MlmKK/qSRNZNDF/Wc/RYx0x2QM30efIt4fLE2kDflNLxD/Y/iHfpw M7j7mPzIDJbWZ8tlqr2v9sB/jToPDKhVZwhsRiAEYwrbQArsjKa6tyW3N1OpU0iHTBpVt1bqVGkV AUmyrKeyJ2evYw811M4Ne2AjoKvHKb+qAkuan1zkhVBVz5dJD1yZPj4zOJTGTfq88REW8sBETFmb o3DoEiC4GkKvfr7AVhkyEs49lUEEgTSLWooGGk1/gpzpusodlunQh3do8u0pfXjCJnGThy/I8O23 Z9YajXHzXdivhFHnfvjZ1YbA9ggwPomEItQkFAl+UwmUfh71vHvZM9g9na5asHVizTVs3wbedBsL e6kTxlOQnoZh6owgtqfqNrZuw+T0PgyilD3Zg6C2U6bMjqC5ky6FRlWLh4zYG2IFOV4rnV2heEeO FK5VvsYvgpIoC3rxNQqKX4NhFvGJAcpseoqn0PuhsCetfm/APZ2GQ7qJri+Joaz5pGNs+jDqbBph q98QWEEAvEkfkewSQVsn81yaE65wF0gkIUrO4ikSqNv9rbhSBqIsoadjJwwuksRplypvkkSwhCXK R2ImCBT9oOCm+i/sn2gQUqeo8Jn1U2l09cgcRLIah+jsbexkuXS2Tr/XWnZVmLieqlYeiZRBdNaT lTQnvjQU0oGIy4mkyaXx8MOwmC/GE6xWr24i/EZoCCqGox1u9DDqbBReq9wQyCNArpQ4HbAXPewQ kZbcUWc5GtHJjkUw+136yoUxZZE1tRs6OZRil3AohU0JRVpg1wpxRqegDOdbh3Uxmcm2a2LrpCCm gickTV0DSecFgYyc5xq9WiN4FmkU4idUaq78LgS1wlLaXSV+Kvh4Hz5HhhZNpVG+KVytbeE8eFBr Ql3oNmVnkVdV6nSrneLHBjt3TKetMd1ELE7rBA27RxA8jTrtu20IHBUBdYdocBIzXJBNpE5uBDTn zuPCnnSqKHsKzbgMJwd1OsN+EDYXmA2Ja8SvgiU2yTtQ/HtdCrDfpzJ7UvRrXb8DmSkzkM64By9E VWTmafiIvnWRSTcgks6cI0cUdcYIyHwosQUoKwp7cl6T6uyUrIUssYGyiJlcqFjCk3JSp26oBGxW hVGdR8/uYXR97n8JBxF9RHc3g4+3SPtXl9pnme90jBtq1HkMlK0NQyAgoC6Q4E+mmgl9FJFDy9b8 6QURPYjEhAIOsZHrn4MlsfLmBV+gS55RSXM6J2lKHFIgTSVQrnMMkXM08qFFFNl0OhAIFEJoWL3Y sYxaQhE8D/kUHnWVSVGPOIU0zR1gJ+6dMYfazhAkEQiFQuWQFZDgz+FSnegQ+8QN2yimopDypUSw ZuFJ8msicazSmo9K0rPYBy5pXV90L7rdbn8+mmLT0Ha/jyhO7qkpBWABAYC6ML6K2KawF++anTEE zh4B8Kb3IYut0692DIc4VW/IjNhXcjSBJo41N1vYVhJFkELFxhmcF9J0PKXhTSq9itRJgRS1y5Jx yiMQKmniFN4ELbqMnFQPkq4D7yPnHaXhOlzBq+XIcShsAwPsCCIuJqVM/2PQ4W5ENLNS9pQ86oaH HT8RoDt2V9gTvKmEKQckVJV0VSTNsgwOWE6n89++zMfz6fMzY6RQZjKB05/FobDDMDBhDACGrEPT UWeVN5MzqbMZXK1WQ2ANAsqbYVYNbJ1QXVEWchNiI6eP30gxGrsDnmGw9xyU6nbK9ETJ8kIOIVXq WUImXS5nD98Cd1D7ntP2p7yZqeoyOdzJmKK8I+rT6cVsmp8qbyr9hbwOC9w4ennWNdzZMno+GoPH 2HkSJyTCeYpgVbAkCJMvuHX4KTZGnuMXwvccQ2fPQX+OgFm5Kvl6YEdPTLXqXl+359ME85cgPiMM /nrYu75aoFuT6fLbC4v1L1TKFm29cd5EG0ad/hbZX0PgFAiA+0CaJB+6oRed+RIrqomhMxLKyjqm XKmpi0bHAsDYPv3hOdZYlQ3dknGQ4WD6VOFUTJ/B3AliBbFBCF2ZKu4JVCVQYUhyJVtcLq6ub2Ua uz+W4N42lGqsU0fVut/nphcYSE/2FO7hT6+NXYZ7ve7wAkKr9pzhRHF0aFD7Q7VYNRSsOxp1Lofg TeSxb+jyZZx+H8Mo3Or2tEsqVnt5k5mmb6ZRZ9MIW/2GwAoCFDkj4REMAisnDoYkLjuIMErHoo0y RKmcPVXS1EPz6hqC0TH9Ct7MJpuDEJVWNENDp1QZTJ/B3AlK9Wq7i1jK2lglTeVQCMjj0XdYJdF3 Onyoh3MMsIHqawa3F2aXK7kLOcKCCRqEfKkmhmzpE4jb7gfAiYsrtAcdfzTqf7hGuBXEzOVkOn9+ AV1yrpQMTYfjBiU/EkfQ1tGcUad9sQ2BoyJAmoOZ0Zko6WoPUien/SBUEmfAnk8vDFGC3XOVJfEu doBLvt0ZDjB3aDr5Hngz1l5FVeeCmxIa6aQzNXSGgHmq6CiWbX9RwEQFzMz62Yb4SM+5xKdzrVF0 vL1MZ7Pp88sU+1OOx0ixmv0MLDoLx3KGWUkzVJXRPzfkWJ2WFOvb2Dije/shHU1h6ISYyd01gvnV GzRD2CkzZX6tJm6wUWcTqFqdhsB6BIQ3OVFS2JNMAGHNy5fwiiCPj+bj0fzhC1img02G1Y2+qoNS 3kTc+3CAWTVwHE1/+4LAI5W5qKHrukfCdhqsQ1FQFzD2EijDkvCRpOpNQp5uFo08AgfhnGdMl1fa WrBxRKLrIJGHiHkxGGLz4V6/P7z9cHF5fXH94frupw609G6/17+A/q4p9PjuxTBFUL3YDdQl5EZW JmQvsS7SM62ZmDKVwzRo5RwyDLKawizQvLaOnhh12pfcEDguAviOw1OEqerCFMHDLhtLIM5mkTA2 h+IneGD+9Wv6MuLUoAvMGnIvypjDQW8wQKBSiiU1v36D4c+5cTxppn1yXMyVgVCUScXKSd7TNHiT 3MR2hUTZ00t5DiY9SdLnlQw66ndhyERs0Hg8nk0miIuaTUbTCaVOyKCzKY4x/jODk9P5HDtkzFNY RB3vushPOpRKyBMjynVg9XZRaocoLTPrNT3O7TTqPA7O1ooh4BCgCCnsqQfnZUpeLZ70s0PpTMie IFOG9Hz9Nv/0O53mzy+w+sHbPvv9Carr7PF59vsj4nJiZEkcymvCj8ojIUQ8NnqCr+S8yqROMuU1 Xc8+XsAsFT8xlUmiL1E/RGjGqMNHNBwO+wO8BkiR9AcqZvYHlDclj08pdg4usSVGtw9pO+jmzDDu s3hsoMJqYm3usTPqbA5bq9kQKEFA1jSCWu5YAlInZsV0f9LXLfL9u9v+j7fdn+40j/PJzz8mlxfY NVN9I8llvyayscNE9fQgcqpxU6XOWDjVSKZMVQ8Eqk2qCg8bA4Q9mCw1eF38Qlh9RNIUGaSaxx/x GiEjyRIWgaxUninzxCk/KXIyRJVWZGpicqhiRp2HQtLqMQTqIYB5O7BIMkBRuKzdmf/+JX5NHx7x dvLwgBR5rqv2mfnwFieFxTY3Fzugi9MTg7zpo+WdlMp6/fpyWSbwpnwKFxbij7CrGw5GGskLa4/A a8QzXOaYZzg8OQ9N2uWRwVR7KRhe5MiccMm3ApDYZ51oGYXoB2EzDjgtnfu0GaadShh17gSbXWQI 7IwApDr4cmSuIo7gYYehjssFS5QSpTv84d5pYvSUj6DLawCTkqZbmb1GN2Lzn8qeesS2TiXWEMzk SgRvdXAWKYGKX2g6xYyldPL9aTQajUcTpFjBcz7+Pv8+mY5H0+/yVk7C+jlmhnl5TecugzwMo1Ou iJT7JXBvgVHkNI/dVsLg7GcUO5WL26+Bze5FjDp3x86uNAR2QIDypijsoEVcTg+7KO94ixc9HRLd qbxJ0oSfBlKqkCZ5EzZQ3RGohtRJIvYxj9rVWPaMbZ3h05hbeVIV9jgVhR3ziD58uMNnw+Ht8OLi Yji4hKHzYtAfXvcvkV71L4eDi8sB3spJlOhfXPVhAh0OB8OLPi4YXkp63RtciISKA/ZSlV8ZXI8X 1xMFNjlHf9wf77Mq0ugOt2arS/7fu7s7hPpz1ZYtD7jLXl5ePn36tOV1VtwQOGME8Njv9n0JY27/ 18tf6Z8g0L/+438mw//88x8jLNvxgwSZ/9X+ART5Q+uvH1qdH0T2/BPLGP35FxcHgVXxTyzk8cNf f/2QJH8lw/+vNfvXX3/+WYSSkUmtv/R8mFYUzuh58OMPhUv1pDv/l/9YM3GKbv3wQ7v7v/6Yjtro wh9//Hv0R/uf6b/++Gf3PxIEdbb+lf45n/35z3/9mc7/9Y9/JP+rP/3HfyHyaTEe/zn646///vd/ j0bJn3/O/uu/8APxfybTf49eOv9ezr6P0z/+kf5zmv7vP9J//pH+7/8//WP67+loOf7v//jhP1o/ AA8fLKX5cAbdCwSKk/r2hx/+/M9+Q8+ZUp9JnQ3Ba9UaAmsQgIwpC2uqrRMKu/rWVepEHu6g1qDb GvTbA85nbA/6TLtdBCclCGvvQQolKayTOnXvID3ifNyb0mXZNq/VBmETfcB08suL5dMo+fyt9TxK ZosOpkV+fkgmS8xlSr5+T6ZpMk5bvz8lz9NBt9/69tIdpQvMj3oetSdp62XUHc8Wz2MU47J4L6Nk 2lo8vyTjKTLJaJZgWTymLZ55mXYRzrkuyj24sGJfVqDRhh9Ao86GAbbqDYEiAsKe0MrxidtsQ8KS 6O+GgHl9iWnaeCWrr+4NzlwnN9fIcN43ri7llDgKsjIisvTOqMKuxgAs5tbp9JiSMa+SYT99+j7/ /Pv002fuQHlzjdXt0iesZtTv/XzHGZYznLwkrSNs86dbzGlPn1+4+JOs/8Eai/q1d9lnn+ZKai+D yBnKhzrjAkd82NpPT0+ItIIIum2jz8/P9/f32N1p2wutvCFwvgjgsd/t+xKG3P7pE3d8BB/1ugg8 mn9+QHAjDHxq+qw+dFlPpMOff3aMIRyqTLoh7WFpkNUy/gynX4LZIM6KwOp4WSmL89IZvDn//RFb WXR/vluOpliMYzGb9+5+XGBy5MUwGfTSyQwxp927W1xCSy7iUtULVjy4yEn0UcVb/SgUiN9GJzEX lCuDIsWyTJg7oHks7LQJzJ0/V+oz6twZQLvwPSJwAOr8+70L6gQHf7yZ//Y1WiSJXqDgIOK8Qq5q SZ5Q35G6iSgUcnV3ciiZtLUc/HSHGCYsNB/fEgg1oKi1aQfzmXQnOcn4FCc447PfTYbDxRR7/kwQ 6cn571iGnZvHTZeTuRMtJ5NO0odoiZNYFw5VLb6PuOyTHoEetQd6BEErd6a0sJaXMSwR7oTBuXwb 4V3YmSTsxeSKRU3g09bnXxp6QJU6TWFvCF6r1hBYg4AGw0NRJy9kbnJR2Cl4KmM6/7usBiLGUOHN LomVmr7nzdCGW36Ji7a5PdSUjkKqMU1MOQ8IUqEs9uYZE3SJRmBUBQtDtMRc9PT3r1imKLm6hsmV qyxz7fop5jJ1f7xuIdj96bmVdHVjd3jb51+/zT49ON7EOW1ViTKXD59q14tvY9h872nbyPKMZdLV p9waVLGAm6uwscfQqLMxaK1iQ6AUAV1cgwRKotQ57DjCREzJO0oVe6jO1HSMCV6UkmHRELcdsdon ES5KvxPY03OoMqk0hjmaVOtBmjQRyIJ1Km8mWGQT05auPiDSZvL5t8nvD4vxKPnpx2R4tRi/dC6u ej/9qGGknevr5SSFws45TsM+FPbZ719nX564JWcSjTY24wUC1UwxbeA5iZf1a6B64XyzdTaErFX7 JhE4gMIOWyfZEXGbido6cwq7x426OQrUhHH69bGDXdeFjnUVepeKuKa2ULAWWJUZuqk61MqvrzC5 E1MkZ0/PWA+ue3XNy1++U0m/HLCbvQuq5JNJazYDb0LebA+SJTa0wD4fWK09E5pXuyma9Yq9gGRT YT4ofFpz2OuLLX8XnBs4TGFvAFSr0hCogUA8h91tjOk87E4CRR3qf4devPb1/IKPsBMcdWcKpZQn 1Wura4u4VHgTHypvIgN3eff6A8RMrFmXYqLnr79hJZHe5WX/7iM3EUrn+Ci5vYXlVHkTXnW6se4+ YulMONbnvz7MHrH+yDQsslnCn0XRsiZvKsOSvwtpDWCPWcQU9mOibW0ZApQ3uUsPD298FLOdKuzh vLNdTtPldIY1KzWdY6Fgn3K9dG5BPuFePYyoz+iSSrrUphlQKj7EYprtq8vBz3/DysHL2Xj28GWB pYjF+QPX+ezxEYFEMF9iH4sFVXLq6RAwoZIjzAgCcooJ9X//Pf02ogVBbA360jxSfblRFfO6c4ZP lRw5sT0nnKpxAUeOateRaWwZOO7DZdR5XLytNUNAgjoVBrcdboaJko9ykbAQPOnuDM97f5GW4c4W YdW2OLaJXCkKO5ev477twx5kxuEwfXmGjDn9/BsjMbGJ+dWH5XTSv75m/uICJ2m+RJjRbJzcXNMF xDmjvfkvn2HNXGJ/Y3qVXF8DUep7pdHqI4wkSKlYkDTmUzKpjhysKpSapTgZv9W8nCyXT5unVLN1 brrh9rkhECGwv63T4Dx3BA4Q13kNs7EdhsA7Q2DPkPh3htYbHO6+1IkH6A2iYkMyBGogsMPsuxq1 WpHzQGBf6jyPUVovDQFDwBA4KAIWnHRQOK0yQ8AQeE8ImIf9Pd1tG6shYAgcCAGjzgMBadUYAobA e0KgEeq8ubmpwFA/rS5TfQty1+JtOA517zZ2b2OBQ/XE6jEEDIFXiEAj1FlnnJg7X6dYzTKoTY9D Mdq67oX6D9v/msO0YoaAIfBKEGiEOnMUFtMZ8o2SzgHZ85XcIeuGIWAIvEIEGqHOOuMMantO1y59 qxXuoJUXL9EzoYfrmlvXvWBqCJUUawhdrYODlTEEDIFzRGCviZjFAYf5RbF0WZrPiZ9FaVTPhPPr KlSeiiXZiktyHxXrPEgBdEn7E2pDINg5PhzWZ0PgTSKAbYD3mdSwb0g8rkcPcsjGHYq5L8eDOb7L UVioc3/qjLuXo7Mi58Zn1nW4PrfGtdnMqzf5DbRBnSMCDw8Pr4I6K8i7JnVWy6eHkjrje1xapxao z4wbubWUms/xUbM+GwJvCQGV+faXOhu0dcYyY5wvZbFD3Zui4h84UblMtenY3BkXOFQ3rB5DwBB4 2wg0SJ01gYvdLEpqeuQur/hIOVGP2OgZX6Lnw5nc23WEW6w5R7vFJmqO2ooZAobAWSOwl5toT7n3 9QNXQamvv/PWQ0PAECgicAYKu902Q8AQMATeKgKnV9hfM7KNRu+/5oFb3wwBQ6AaAaNOe0IMAUPA ENgaAaPOrSGzCwwBQ8AQMOq0Z8AQMAQMga0RMOrcGjK7wBAwBAwBo057BgwBQ8AQ2BoBo86tIbML DAFDwBA4HnWumya02z0oTjfarZ5w1cErLO1P0600Xf+eIO9/+VYD1MJbXZLr4T7XbjvY5tpqruZt x/iWyh+JOnVazsaF3Dfe440Fdr43YV2lnWuwC18nAjsE54bHbIdrXxsINiOuoTtyJOqMe/8GHseG boZVawgYAueCwAmoM4amqMWHH/zSRUBy+leuzDqbQCyrxkpcfHncrvZwXQdiHb9Yw7ou5eTlOuaL XJnQ89xwSquqgCL0cCN6pXenCFS4KTk0TgXgRtzWjWvdcxIehtzYDzvAImUUB5L7dpQ+CaX1xI90 xVds3beg5k0PrRS/PqU3Jf46574gr59A/8dxuhgvOBSkToBVzOcWJI7LaFeLl2iZ0toqRhfK55rY 2IFQ57qe6ANR7FLMuaUg5HrbUP2lA6y4F8XhFG9KDpOa96KJAeaajiHNDXzdbQqralXfr3XPT7HF 0FAxU9Hb0kd93RBKC9e5KdUq4Lb3sYjYbt/N45DSnq0cT+ostXUWf/8DP+qvUMWtLX60rrZSjKof msD1FcWKzdW3RdTpatP152ApNpc7UweT+MuzrVBWfbs39rb+N6EC/Pp3sE7Jfe6g8uw6DDferPpo NFGy5nczEGsTfWi6zuNR5zr+CpRalLmUPesfoao6j/XGamNJuVhY77oeG6sqFtjY1abr39il0g5U YxLX+QoHGEth+9y7mrd7zztYfXkO3j3bqjmifYptfB72qfwk1x6JOjeSYK5AEDk3XliK2rqr6te2 Zwfq38v6XapfZ1xyh/qr0SuyZ3UTO3Rgq5HuU3/x2n1q26rbhyp82A7rzVUiru7hzu3G3yxtRRvd 2OKhEDtUPae0dcZfwhyI63TDCpSLtcVSRk0qDPUXO5C7u3Xkr3VlSrvadP3VT8y6e5ETJAOM4YmP M0XA9VM9f5wBbrwv1SMt/TJXPFq5X6n4+7+xJ6XQlWKYu3d1blbxdtccRXzLKhqqM7rq5+FQFHaq emyV+FrI7/+rWF1D0/XXGmSThWyATaJ7yLr3v1OH7E0DdR1qlXijzgZujq8yVmqa0Eearr9BaOpV /eYHWA+GI5WKVYojNXmKZow6T4G6tWkIGAJnjsChqPNIbqIzR9u6bwgYAobACgInoM49fXO73UD1 G+qxWw3Fqw5S1UEq2WpEx28x7p62vk8f9rl2K6CssCFQgcAJqHPn+7GnuTBElr2G795ufdjtqpqA N1p5rg973sqKER1zFDWBtWJvEoFzos43eQNsUIaAIXCOCByPOnP6cqw7Fz9SKIMEEWt5IR/LFzvr 40UtPqfUrytQKt2UDmSdlaDY//AAFRuNPwrgrMOw9Hyxw6VDK608p3HvAFHFLS69j6Xmkdy4Sh+S Pa0B5/gdtj6fBIEjUSce+qAvh3EGrW1bVTrUFmi0WHnFdy8Xt6zX5qoq1ryxrXiMMenH9ce9ysWK F/tQGnWsV5W2FRrKtbgO3uL5isrju1aKWC58el2ZHAtvrCrwY51brIWbswac5Ctqjb5OBI5EndWD LxWylB1KhbvdvhulDJJrOrQY89o6sbHOHa3T1WKZCqmzjmRap2PKvxUS8Q4fbQtaEe2aPY9BWPeQ bFuVlTcEtkLg9NRZKpBuNYadC6+ThWO+DoRbhwR37knuwjqN1ilT0Z9q2NdVXudm1SkTy7Clv46H QtLqMQQaQuD01FkcmMoRSlVxviEI4mr1a1wqyJzkG16n0TpldoZuq8q3Kqxi7zq0N3b4hA/Jxr5Z gfeAwPEmYuZEuUCO4SukcMfmNj0TSgYVPlYMQ/mcIJMTEnOth8LF8+H7HFqPO1ba22JtFaOIC+d+ GOKR5hrNXRV3I9dWEa4YmRyeGz8qNSYUr9oI0bq7X432Dg9JGGB87Xv4JtsYayJwqNlEx6POmgPb s5h9YXIAGiB7PlF2+RtD4FDU+RoV9m1vlTo09DimRXLbflp5Q8AQeDMIvAXq3NNh8mbuZelA7Lfk bd9fG92pEHgL1Hkq7KxdQ8AQeLcIGHW+21tvAzcEDIHdETDq3B07u9IQMATeLQJGne/21tvADQFD YHcEjDp3x86uNAQMgXeLgFHnu731NnBDwBDYHQGjzt2xsysNAUPg3SJg1Plub70N3BAwBHZHwKhz d+zsSkPAEHi3CBh1vttbbwM3BAyB3REw6twdO7vSEDAE3i0CRp3v9tbbwA0BQ2B3BIw6d8fOrjQE DIF3i4BR57u99TZwQ8AQ2B0Bo87dsbMrDQFD4N0iYNT5bm+9DdwQMAR2R2CvDTZ2b9auNAQMAUPg RAjc3d1Np9OdG8cWHff397tTZ7/f37ltu9AQMAQMgRMicErqPOGwrWlDwBAwBE6FgEqdZus8Ff7W riFgCJwxAkadZ3zzrOuGgCFwKgSMOk+FvLVrCBgCZ4yAUecZ3zzruiFgCJwKAaPOUyFv7RoChsAZ I2DUecY3z7puCBgCp0LAqPNUyFu7hoAhcMYIGHWe8c2zrhsChsCpEDDqPBXy1q4hYAicMQJGnWd8 86zrhoAhcCoEjDpPhby1awgYAmeMgFHnGd8867ohYAicCgGjzlMhb+0aAobAGSNg1HnGN8+6bggY AqdCwKjzVMhbu4aAIXDGCBh1nvHNs64bAobAqRAw6jwV8tauIWAInDECRp1nfPOs64aAIXAqBIw6 T4W8tWsIGAJnjIBR5xnfPOu6IWAInAoBo85TIW/tGgKGwBkjYNR5xjfPum4IGAKnQmD3fdhP1WNr 1xA4CQI3NzcnafdojT49PeXa6vf7R2v9+A0NBoPikOt0QzcTNuqsg5WVMQRaoM7JZPImgQCJYFyl 1DmdTt/kkJX+jDrf5M21Qb0uBJQ63x6VKIkYddZ/2hQxs3XWR8xKGgKGgCHgEDDqtEfBEDAEDIGt ETDq3Boyu8AQMAQMAaNOewYMgVeBAGyp4Qgdit36Z+riLx3XQRA/LSB1qROW0Y3H2w5lOMjNtkoM gVIEwALw9oajSApa4OzQ2ziusxtR6HBd6sQFcCpVHNfX1+eLgvXcEHjNCJwpbxYhPUf2X/dgbEGd qGK5/qh48qrVkH0e2WLN+9RW/1oVCtbpC6fVI+qPwkqeBQJvhjdjtHPf3PCFyhkotFhsvsidOeEd 3I46SzvabrerebNCDdln5LEuEPCtQ1t1ytTp2Fv6Ca0zXitjCBwKgSInhK9zoNFcmdLv+6H6s0M9 +1JnNW/mOtQc1zRX8w6Y2iWGwAERwLN9qB/7A/Zqz6qK+mLFVzh8dCots3SwW1NnzJVb8Wax+Wpp vChI1nyA4gvjJnL5nMYdqwzrlIJSLUPrKb2keD6cqTmWPR9Qu/xtIPDG2DOWH7e6QbEnbasLmyi8 NXWiE8qYgTdh/6zomd71IrNslM83jnZdzeE3qqgUxB+tq3+deaHifpdeUtQvdn5iNkJhBd48Am+D PXeTGIpX7VbPYR+SXaizPm9qX0uZpaaKrXSzDqlqK+o6YfCwCFZInQdvyCp8qwjEcoA+88WRniN7 lo5rndATDzkuo2gUz5z2YdiaOmMZs1rePO3AjibiHa2h0+JprTeNQKk2muPQmgJH013dqv514wrn lRZDnUWtMf5Irwoy2VY9OWzhrakTzStj1uTNnUVr/ZGJf3Byz83ONRcRPGBVh709VpshYAi8TgR2 oc76vFlfzN5BGi+9JCg1FUpBsUxMykHNL/7gl1oA1jVUrXG8zqfBemUIGAI1Eai71DFmYW6cL4SJ mOe+muE6M1NNNOsXO1pD9btkJasRwC2z9TrfzEOy/1LHdaXOu7s7MGP1UaoIx+E4RT/7m7kTdQYS Q3GORqs6Y7QyhsA7QaCu1PlO4LBhGgLrEFCp8+Hh4e1BZKvEb3VPbW+ireCywu8dgTfvSyxqQtAy 3+RPhT7KtjfRe/9K2/iPg8A7pM53OOQ6z5JJnXVQsjKGgCFgCKwgYNu62QNhCBgChsCOCNT1sO9Y vV1mCBgChsBbRMCo8y3eVRuTIWAINIyAUWfDAFv1hoAh8BYRMOp8i3fVxmQIGAINI2DU2TDAVr0h YAi8RQSMOt/iXbUxGQKGQMMIGHU2DLBVbwgYAm8RAaPOt3hXbUyGgCHQMAJGnQ0DbNUbAobAW0SA KydhXtFbHJqNyRAwBAyBRhDQtabsMAQMAUPAENgOgf8LGgIEIhk+4UYAAAAASUVORK5CYIJ= ------=_NextPart_01C93A7D.A772A040 Content-Location: file:///C:/31791884/autocad_dosyalar/image009.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhHwH4AHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAEAAAAe AfUAhwAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAzzAAz/wBmAABmMwBmZgBmmQBm zABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDMZgDMmQDMzADM/wD/AAD/MwD/ZgD/mQD/zAD/ /zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMzADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNmZjNmmTNmzDNm/zOZ ADOZMzOZZjOZmTOZzDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/mTP/zDP//2YAAGYA M2YAZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZmzGZm/2aZAGaZM2aZ ZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/zGb//5kAAJkAM5kAZpkA mZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lmZplmmZlmzJlm/5mZAJmZM5mZZpmZmZmZ zJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwAM8wAZswAmcwAzMwA /8wzAMwzM8wzZswzmcwzzMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZZsyZmcyZzMyZ/8zM AMzMM8zMZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8Amf8AzP8A//8zAP8z M/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+ZzP+Z///MAP/MM//M Zv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///wECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwj/AFsJakVwYEGCAhEaTHiwIcOHCyMqnOhQ YkWKEDFazHixI8ePG0NqHOlRZEmSIFGaTHnSYwCEMGPKnEmzps2bOHPq3Mmzp8+fQIMKHYqTRUEW V5IiVZr0ytKmUK8Iipp0KlWrUpti3aq169SvWcGKDUt2rNmyaM+qTRtW0Fe3Ut3KnTtXoFu7A+Xi