Akademik Personel

Akademik Personel

Öğr.Gör.Dr. Ali İhsan ENGÜR

Öğr.Gör.Dr. Arzu KEVEN

Dr.Öğr.Üyesi Ayfer ÖZYILMAZ

Doç.Dr. Canan CİMŞİT

Öğr.Öğr. Cengiz SOYKAN

Öğr.Gör. Güray YAMAN

Doç.Dr. Hacer GÜMÜŞ

Öğr.Gör. Mehmet Yalçın UBAY

Dr.Öğr.Üyesi Servet GÜLMEZ

Dr.Öğr.Üyesi Sezgin BÜYÜKKÜTÜK

Öğr.Gör. Tayfun KONAK

Öğr.Gör. Yasemin ASLAN

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors